Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Wniosek o restrukturyzację – omawiamy, co powinno się...

Prawidłowe przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego to warunek, bez którego spełnienia postępowanie po prostu nie może zostać zainicjowane. O czym należy więc pamiętać, opracowując taki wniosek?

Spis treści

 1. Wniosek o restrukturyzację – kiedy się go sporządza?
 2. Najważniejsze elementy każdego wniosku o restrukturyzację
 3. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego
 4. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego
 5. Wniosek o zatwierdzenie układu w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu
 6. Uproszczona restrukturyzacja – specyficzny przypadek otwarcia postępowania
 7. Zakończenie

Przygotowanie pisma procesowego zawsze stanowi poważne wyzwanie – a zwłaszcza w tak skomplikowanej materii, jak prawo restrukturyzacyjne. Tymczasem w postępowaniach restrukturyzacyjnych zachodzi konieczność opracowywania różnego rodzaju pism, spośród których najważniejsze – gdyż warunkujące możliwość prowadzenia sprawy – są wnioski o rozpoczęcie postępowania lub ewentualnie o zatwierdzenie układu. O czym nie wolno zapominać przygotowując te dokumenty?

KPR – baner formularz kontaktowy

Wniosek o restrukturyzację – kiedy się go sporządza?

Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym postępowanie restrukturyzacyjne – co do zasady – rozpoczyna się na wniosek złożony przez dłużnika. Tym samym wniosek restrukturyzacyjny jest jednym z podstawowych dokumentów w procedurze restrukturyzacyjnej. Przedmiotowym wnioskiem jest wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu. W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli “za” i “przeciw” układowi. Procedura ta toczy się bez udziału sądu, który rozpoznaje dopiero wniosek o zatwierdzenie przegłosowanego układu. Właśnie z tego względu wniosek ten traktuje się, jako wniosek o restrukturyzację.

Należy pamiętać, że postępowanie restrukturyzacyjne nigdy nie jest wszczynane z urzędu. Do jego zainicjowania zawsze konieczny jest wniosek legitymowanego podmiotu. Najczęściej jest nim dłużnik, jednak w niektórych okolicznościach może to być np. kurator osoby prawnej bądź wierzyciel (lub wierzyciele) posiadający odpowiedni procent sumy wierzytelności.

Przeczytaj także: Restrukturyzacja – wyjaśniamy co to jest i jakie są jej rodzaje

Warto podkreślić, że od dnia 1 grudnia br. wejdzie w życie nowela Prawa restrukturyzacyjnego. N jej mocy obwieszczeniu w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości będzie podlegać:

 • Zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika;
 • Prawomocne zarządzenie o zwrocie wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika;
 • Prawomocne postanowienie o odrzuceniu wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika;
 • Prawomocne postanowienie o oddaleniu wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika;
 • Prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika.

Najważniejsze elementy każdego wniosku o restrukturyzację

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zawsze jest ściśle uzależniony od tego, które z postępowań ma zostać zainicjowane. Właściwie w przypadku każdego z czterech postępowań – a także uproszczonej restrukturyzacyjnej, która może zostać rozpoczęta jeszcze do końca listopada br. – ustawodawca określił specyficzne warunki, jakie musi spełnić taki wniosek. Nie zmienia to faktu, że możliwe jest wskazanie najważniejszych elementów, które powtarzają się w każdym z nich. Są to składniki, które musi spełniać każdy wniosek restrukturyzacyjny. 

wniosek o restrukturyzację - elementy

Przede wszystkim należy pamiętać, że wniosek restrukturyzacyjny musi zostać skierowany do właściwego sądu, określonego według reguł zdefiniowanych przez ustawodawcę w Prawie restrukturyzacyjnym. Wniosek ten powinien spełniać wszystkie wymagania pisma procesowego, a więc obok adresata wprost wskazywać żądanie – w tym przypadku otwarcie postępowania lub zatwierdzenie układu – datę i miejsce sporządzenia, podpis wnioskodawcy oraz komplet wymaganych prawem załączników.

Opracowując wniosek restrukturyzacyjny, trzeba poświęcić szczególną uwagę prawidłowemu podaniu wszystkich danych określających wnioskodawcę oraz – ewentualnie – inne podmioty. Chodzi tu zwłaszcza o imię i nazwisko, nazwę, NIP, REGON, PESEL czy numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o restrukturyzację – wzór zawsze musi zostać dostosowany do realiów, w których znalazł się dany przedsiębiorca – zawsze musi zawierać te informacje. 

Warto przeczytać: Postępowanie restrukturyzacyjne a postępowanie sądowe i egzekucyjne

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia w trybie przyspieszonego postępowania układowego, oraz postępowania układowego – obok podstawowych elementów – powinien zawierać, w zależności od postępowania, dodatkowo m.in.:

 • Propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym;
 • Wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
 • Aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • Bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
 • Wykaz wierzycieli.

Wniosek o restrukturyzację – wzór nigdy nie powinien być automatycznie kopiowany – w trybie postępowania sanacyjnego musi spełniać te wymagania.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Postępowanie sanacyjne bez wątpienia stanowi najbardziej rozbudowane ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. W jego ramach obok zawarcia układu dąży się także do przeprowadzenia działań sanacyjnych, a więc – najprościej rzecz ujmując – do trwałego uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa. Uwarunkowania te przekładają się także na wymagania co do wniosku o otwarcie sprawy sanacyjnej.

W przypadku przedmiotowego wniosku powinien on zawierać – oczywiście obok podstawowych wymagań – także m.in.:

 • Uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia;
 • Sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumę wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
 • Wykaz wierzytelności spornych.

Polecamy koniecznie: Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej. Najważniejsze informacje

Wniosek o zatwierdzenie układu w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu

Jak sygnalizowaliśmy powyżej, cechą charakterystyczną postępowania o zatwierdzenie układu jest brak jego formalnego otwarcia. Co prawda – zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym – w celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym, jednak układ do swojej prawomocności potrzebuje sądowego zatwierdzenia. Także w tym przypadku sąd nie działa z urzędu, ale na wniosek.

wniosek o restrukturyzację - kroki

We wniosku o zatwierdzenie układu przyjętego w omawianym tu trybie należy uwzględnić:

 • Dane identyfikujące dłużnika;
 • Propozycje układowe;
 • Wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem.

Ponadto do takie wniosku należy dołączyć m.in. zebrane przez dłużnika karty do głosowania oraz sprawozdanie nadzorcy układu.

Zobacz również: Doradca restrukturyzacyjny – jakie ma kompetencje i jak nim zostać?

Uproszczona restrukturyzacja – specyficzny przypadek otwarcia postępowania

Specyficznym przypadkiem otwarcia restrukturyzacji jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, wprowadzone przepisami “tarczy antykryzysowej 4.0”. Postępowanie to rozpoczyna się wraz z dokonaniem przez dłużnika stosownego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do przeprowadzenia tej czynności niezbędne jest podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz przygotowanie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i propozycji układowych.

Jeżeli układ zostanie przyjęty przez wierzycieli, możliwe staje się złożenie do sądu restrukturyzacyjnego wniosku o jego zatwierdzenie. Bez prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układ nie będzie wywierał skutków prawnych.

Zakończenie

Bez prawidłowego sporządzenia wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzenie układu, restrukturyzacja na pewno nie dojdzie do skutku. Jest to więc jeden z podstawowych czynników decydujących o sukcesie całego przedsięwzięcia. Wniosek ten powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane pismom procesowych oraz zawierać szereg elementów specyficznych dla każdego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Dlatego przy jego opracowywaniu warto skorzystać z pomocy specjalistów, znających się na Prawie restrukturyzacyjnym. Bez ich wsparcia opracowanie wolnego od wad wniosku może okazać się bardzo trudnym zadaniem.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link