Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. „Firma w restrukturyzacji” – kiedy stosuje się...

Każda restrukturyzacja oznacza poważną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Komunikuje się ją wszystkim zainteresowanym za pomocą określenia „firma w restrukturyzacji”. Kiedy stosuje się to oznaczenie? Wyjaśnia ekspert

Spis treści

 1. Firma w restrukturyzacji – wymóg zastosowania
 2. Kiedy nie stosuje się określenia „firma w restrukturyzacji”?
 3. Konsekwencje dla nazwy przedsiębiorstwa
 4. Restrukturyzacja firmy – co to znaczy dla funkcjonowania przedsiębiorcy?
 5. „Firma w restrukturyzacji” – jaki jest to komunikat dla klientów?
 6. Zakończenie

Przed nawiązaniem jakichkolwiek stosunków gospodarczych prawie zawsze kontrahenci zbierają informacje na swój temat. W tym kontekście istotnym zagadnieniem może okazać się fakt prowadzenia wobec przedsiębiorcy postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw tego rodzaju oczekiwaniom, nakazuje, aby przedsiębiorca, w stosunku do którego sąd otworzył takie postępowanie, dodawał do nazwy swojej firmy określenie „w restrukturyzacji”.  Co należy wiedzieć o tym obowiązku i w jaki sposób go prawidłowo zrealizować?

KPR – baner formularz kontaktowy

Firma w restrukturyzacji – wymóg zastosowania

Firma w restrukturyzacji – co to znaczy? Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogą pozyskać informacje o fakcie prowadzonego wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego. Dotyczy to przede wszystkim potencjalnych kontrahentów restrukturyzowanego dłużnika. Firmy w restrukturyzacji to sygnał, że robisz wszystko, aby wyjść na prostą i rozwiązać swoje problemy finansowe.

Oczywiście w żadnym razie tego rodzaju informacja nie może zastępować konieczności dokonywania różnego rodzaju obwieszczeń przewidzianych przez przepisy Prawa restrukturyzacyjnego lub – ewentualnie – innego rodzaju ustaw mających zastosowanie w tej materii. Dodanie określenia „w restrukturyzacji” – co należy jeszcze raz podkreślić – ma jedynie informacyjny charakter, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie obrotu gospodarczego. Jednak nie oznacza to zwolnienia przedsiębiorców z konieczności śledzenia wpisów zamieszczanych w oficjalnych publikatorach.

Przeczytaj też: Odpowiedzialność członków zarządu. O czym warto pamiętać?

Kiedy nie stosuje się określenia „firma w restrukturyzacji”?

Warto podkreślić, że ustawodawca w przytoczonym powyżej przepisie Prawa restrukturyzacyjnego jednoznacznie stwierdził, że określenie „firma w restrukturyzacji” stosuje się po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Analogicznie dodatku tego nie zamieszcza się wówczas, gdy restrukturyzowany przedsiębiorca zdecydował się prowadzić postępowanie w trybie, w którym sąd nie wydaje takiego postanowienia.

Mowa tu oczywiście o postępowaniu o zatwierdzenie układu. W jego ramach dłużnik – bez udziału sądu – samodzielnie zbiera głosy wierzycieli nad propozycjami układowymi. Sąd zaś dopiero rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie układu, nie wydając postanowienia wszczynającego samo postępowanie. Z tego względu przedsiębiorca, który zdecydował się skorzystać z tego trybu, nie ma obowiązku dodawać do swojej firmy określenia „w restrukturyzacji”.

firma w restrukturyzacji - kiedy nie stosować

W analogiczny sposób należy ocenić używanie tego określenia w przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Wprowadzono je do polskiego prawa na mocy przepisów „Tarczy 4.0” i może być ono wszczynane jeszcze do końca listopada br. W tym przypadku postępowanie rozpoczyna się wraz z dokonaniem obwieszczenia przez dłużnika faktu jego otwarcia. Oczywiście po uprzednim dopełnieniu stosownych formalności, a więc również bez postanowienia sądu. W związku z tym w uproszczonej restrukturyzacji także nie stosuje się dodatku do nazwy firmy „w restrukturyzacji”.

Konsekwencje dla nazwy przedsiębiorstwa

Firma w restrukturyzacji – co to znaczy wyjaśniliśmy powyżej – ma za zadanie usunięcie wątpliwości co do objęcia przedsiębiorcy procedurami restrukturyzacyjnymi. Jednak nie oznacza to zmiany samej nazwy firmy. Mówiąc inaczej wraz z wydaniem przez sąd postanowienia otwierającego postępowanie restrukturyzacyjne, przedsiębiorca nie musi przeprowadzać postępowania zmierzającego do zmiany nazwy wykazywanej w stosownych rejestracjach, chociażby w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wytłumaczymy to na przykładzie. Określenie “spółka akcyjna w restrukturyzacji” nie oznacza zmiany w nazwie samej firmy. Nadal można i należy stosować nazwę, jaka istniała przed zainicjowaniem postępowania restrukturyzacyjnego, np. Dobra Restrukturyzacja Spółka Akcyjna. Dodatek „w restrukturyzacji” to – powtórzmy po raz kolejny – jedynie informacja. Jednak – stosownie do przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – fakt otwarcia restrukturyzacji umieszcza się w KRS. Jednak taką wzmiankę wpisuje się także do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Figurują tam osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zobacz także: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – co warto o nim wiedzieć?

Restrukturyzacja firmy – co to znaczy dla funkcjonowania przedsiębiorcy?

Nie ma wątpliwości, że restrukturyzacja pociąga za sobą poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy, który zdecydował się na ten tryb oddłużenia. W końcu może się zdarzyć, że zainicjowanie tego postępowania doprowadzi np. do ograniczenia przedsiębiorcy w przysługującym mu prawie zarządu majątkiem. Poza tym trzeba uwzględnić konieczność realizacji układu zawartego w ramach restrukturyzacji. Prowadzi to z kolei często do ograniczenia różnego rodzaju wydatków czy inwestycji.

Skoro więc dodatek „w restrukturyzacji” ma usuwać wątpliwości dotyczące sytuacji prawnej i faktycznej przedsiębiorcy, należy zawsze dodawać go do nazwy firmy występującej:

 • Na rachunkach i fakturach;
 • W ofertach handlowych;
 • Na stronie internetowej i w innych materiałach promocyjnych.

Ustawodawca nie sprecyzował, przez jak długi okres należy stosować to dodatkowe określenie w nazwie firmy. Wydaje się jednak, że należy z niego korzystać przez cały czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego. A więc przede wszystkim do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu zatwierdzającego układ. Wówczas informacja „firma w restrukturyzacji” może po prostu zniknąć. 

„Firma w restrukturyzacji” – jaki jest to komunikat dla klientów?

Konieczność używania nazwy firmy wraz z dodatkiem „w restrukturyzacji” niekiedy wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Są one związane np. z pozyskiwaniem nowych klientów czy prowadzeniem działalności marketingowej. W końcu informacja o fakcie prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego wobec danego podmiotu może zostać odczytana przez potencjalnych kontrahentów, jako sygnał poważnych problemów, z jakimi boryka się przedsiębiorca.

Przeczytaj również: Prawo restrukturyzacyjne. O czym musisz wiedzieć?

firma w restrukturyzacji i komunikat dla klientów

Należy przy tym pamiętać, że restrukturyzacja bardzo często stanowi najlepszy sposób na rozwiązanie kryzysu zadłużenia. Stwarza ona jednocześnie optymalne warunki dla zachowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej powrotu do dobrej kondycji ekonomicznej. Dlatego oznaczenie „w restrukturyzacji” to nie tyle komunikat o kryzysowym położeniu, ale o próbie wyjścia z niego i podjęciu najlepszych środków dla ratowania przedsiębiorca.

W razie konieczności tego rodzaju komunikat przekazywany klientowi będzie jak najbardziej zgodny z prawdą. Jednocześnie może właściwie naświetlić mu charakter postępowania restrukturyzacyjnego. W końcu zawsze jego celem jest oddłużenie i zachowanie przedsiębiorstwa, co daje spore nadzieje na możliwość kontynuowania dotychczasowego biznesu.

Warto przeczytać: Kapitał obrotowy. Definicja i charakterystyka

Zakończenie

Obowiązek dodawania do nazwy firmy określenia „w restrukturyzacji” pojawia się zawsze wówczas, gdy sąd wyda postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją, ale nie wiąże się z koniecznością zmiany samej nazwy przedsiębiorstwa, np. we właściwych rejestrach. Za to koniecznym jest używanie tego określenia w dokumentach firmy i materiałach promujących ją. Powinno to trwać przez cały okres postępowania, a więc do czasu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. W grę wchodzą tu przede wszystkim rachunki, faktury czy strona internetowa.

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link