Aktualności

 1. Start
 2. /
 3. Aktualności
 4. /
 5. Jak przebiega restrukturyzacja? Przykład współpracy KPR...

Prawnikom z Kancelarii KPR udało się przeprowadzić niezwykle trudną restrukturyzację fabryki mebli. Doświadczenia płynące z tej sprawy mogą zostać z powodzeniem wykorzystane przez innych dłużników.

Spis treści:

Postępowanie restrukturyzacyjne – jeżeli zostanie dobrze przeprowadzone – daje możliwość wyjścia nawet z najtrudniejszego kryzysu zadłużenia. Niedawno przekonał się o tym jeden z klientów Kancelarii KPR, którego firma – fabryka mebli – została uratowana po tym, gdy znalazła się na skraju bankructwa. Niestety obecnie w Polsce wiele firm znajduje się w podobnej sytuacji, stąd warto pamiętać o tym, że problemy finansowe biznesu zawsze można rozwiązać. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Restrukturyzacja – przykład udanego postępowania

Restrukturyzacja – przykład procedury, która zakończyła się sukcesem, zostanie zaraz omówiony – to skomplikowane postępowanie, w którym w grę wchodzą przede wszystkim kwestie prawne i ekonomiczne. We wszystkich procesach restrukturyzacyjnych kluczem jest ich odpowiednie połączenie. Tylko w ten sposób możliwe jest oddłużenie przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o jego zasoby, co zawsze jest podstawowym celem każdej restrukturyzacji. 

Nie ma wątpliwości, że w obecnej sytuacji prowadzić działalność gospodarczą jest bardzo trudno. Inflacja, rosnące koszty stałe, wysokie ceny materiałów i usług, a także pracy to tylko najważniejsze z długiej listy czynników powodujących, że nawet doświadczeni przedsiębiorcy miewają poważne trudności. Dlatego wszystkie działania restrukturyzacyjne zawsze muszą zostać ściśle dostosowane do sytuacji, w której znalazł się dany dłużnik. W przeciwnym razie istnieją niewielkie szanse na to, że uda się przywrócić płynność finansową. Jednak restrukturyzacja przedsiębiorstw pozwala zebrać doświadczenia, które później można wykorzystać przy oddłużaniu innych firm. Stąd po prostu warto analizować korzyści, jakie w praktyce daje restrukturyzacja poprzez zapoznawanie się z przykładami postępowań zakończonych sukcesem. Wśród ich długiej listy nasza Kancelaria może szczycić się restrukturyzacją pewnej fabryki mebli.

Przeczytaj także: Restrukturyzacja – wyjaśniamy co to jest i jakie są jej rodzaje

Restrukturyzacja - przykład

Restrukturyzacja fabryki mebli – sytuacja zadłużonego przedsiębiorcy

Jednym z kluczowych etapów restrukturyzacji jest jej przygotowanie. To właśnie na tym etapie analizuje się sytuację firmy, a tym samym pozyskuje się kluczowe informacje, które mogą posłużyć do przeprowadzenia restrukturyzacji. W postępowaniu, którego przykład chcę tu omówić, chodziło o fabrykę mebli. Co niezwykle istotne firma ta – na pierwszy rzut oka – znajdowała się w niezłej sytuacji, wynikającej z podpisania pięcioletniej umowy na dostawę mebli. Dzięki temu w stosunkowo długiej perspektywie zabezpieczono jej działalność gospodarczą.

Niestety pojawiły się trudności z płynnością finansową. I właśnie w tym obszarze kluczowa stała się analiza ich źródeł. Otóż podstawowym problemem okazały się opóźnienia w montażu linii produkcyjnej. Fabryka działała od kilku lat, a montaż linii CNC miał być ważnym krokiem w jej rozwoju. Tymczasem perturbacje w montażu nie tylko zahamowały rozbudowę przedsiębiorstwa, ale doprowadziły go wręcz na skraj niewypłacalności.

Na tę sytuację nałożył się ogólny kryzys gospodarczy, który trwa właściwie od wybuchu pandemii COVID-19. Rosnące koszty stałe oraz związane z bieżącą obsługą zobowiązań doprowadziły do zaległości w płatnościach – w tym wynagrodzeń pracownikom. Wysokość zadłużenia sięgnęła poziomu 6 mln złotych. Najwyższe zadłużenie było wobec leasingu, który, nawiasem mówiąc, został wypowiedziany jeszcze przed rozpoczęciem restrukturyzacji. Jak łatwo zgadnąć, konsekwencją zaległości były egzekucje komornicze, w tym zajęcia rachunków bankowych, co właściwie zupełnie uniemożliwiło normalne prowadzenie biznesu. W związku  tym postępowanie restrukturyzacyjne stało się jedyną szansą na uratowanie firmy. 

Przeczytaj także: Co może zająć komornik? To warto wiedzieć!

Restrukturyzacja firmy

Opracowanie propozycji układowych

Oczywiście przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji eksperci Kancelarii KPR przeprowadzali wszechstronną analizę sytuacji fabryki – ze szczególnym uwzględnieniem jej kondycji ekonomicznej, struktury zadłużenia oraz możliwości pozyskania dodatkowego finansowania. Ta analiza pozwoliła nie tylko na podjęcie decyzji o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, ale przede wszystkim na opracowanie strategii restrukturyzacji – w tym zwłaszcza na wypracowanie propozycji układowych składanych przez zadłużonego przedsiębiorcę.

W omawianym tu postępowaniu dłużnik zaproponował wierzycielom przede wszystkim redukcję zobowiązań o 50 proc. Krok ten pozwoliłby na zredukowanej samej należności głównej na poziomie 2,5 mln zł, a do tego należałoby jeszcze dodać odsetki. Aczkolwiek po przyjęciu układu byłyby one liczone już od nowej, zredukowanej kwoty zadłużenia. Jednak na tym etapie pojawiały się kolejne trudności – część wierzycieli nie zgodziła się na przyjęcie układu. 

Restrukturyzacja – przykład. Wypowiedź eksperta

Głosowanie nad układem: nie wszyscy wierzyciele muszą być „za” przyjęciem układu

Analiza omawianej tu restrukturyzacja fabryki mebli na tle innych postępowań oddłużeniowych pozwala uznać, że szczególnie dużo wierzycieli sprzeciwiało się tutaj przyjęciu układu, będąc po prostu niezadowolonymi ze złożonych propozycji układowych. Na pewnym etapie sprawy doszło także do tego, że leasingodawca zażądał wydania swojego sprzętu, bez którego w ogóle niemożliwe byłoby funkcjonowanie fabryki. Na szczęście udało się przezwyciężyć te trudności.

Warto w tym miejscu podkreślić, że do przyjęcia układu nie jest konieczna zgoda wszystkich wierzycieli, ale większości z nich. Musi być to zarówno większość samych wierzycieli, jak i reprezentowanej przez nich części zadłużenia. Poza tym postanowienia układu nigdy nie mogą prowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. W tym oczywiście tych, którzy sprzeciwili się jego przyjęciu. Jeżeli eksperci od restrukturyzacji, prowadząc sprawę, wezmą pod uwagę te uwarunkowania, to szansa na przyjęcie układu jest bardzo duża.

Tak stało się w omawianym tu postępowaniu. Pomimo sprzeciwu części wierzycieli – m.in. banków – udało się zebrać większość wierzycieli niezbędną do przyjęcia układu. Został on następnie zatwierdzony przez sąd restrukturyzacyjny, co z kolei oznaczało, iż działania restrukturyzacyjne zakończyły się sukcesem. 

Korzyści płynące z restrukturyzacji

Z każdego postępowania restrukturyzacyjnego płynie szereg korzyści – zarówno dla dłużnika, jak i jego wierzycieli. Jednak w sprawie restrukturyzacji fabryki mebli kluczowa okazała się możliwość prowadzenia przez nią działalności gospodarczej przez cały czas trwania postępowania. Fabryka mogła w nieskrępowany sposób kupować wszystkie materiały niezbędne do produkcji. Towary były również na bieżąco sprzedawane, a prawidłowe zabezpieczenie ich bieżących płatności pozwoliło na terminowe regulowanie czynszów i wynagrodzeń oraz innych kosztów działalności. 

Postępowanie restrukturyzacyjne doprowadziło także do zawieszenia egzekucji komorniczych oraz zwolnienia dokonanych zajęć. Tym samym fabryka mebli odzyskała bieżący dostęp do zasobów niezbędnych do jej działalności. Z punktu widzenia osiągnięcia sukcesu postępowania restrukturyzacyjnego było to niezwykle istotne. 

Restrukturyzacja fabryki mebli – przykład na to, że każdą firmę można uratować

Zawsze, kiedy zastanawiasz się, na czym polega restrukturyzacja, jest na to bardzo prosta odpowiedź – na oddłużeniu firmy. Przykład postępowania restrukturyzacyjnego przeprowadzonego przez prawników Kancelarii KPR wobec jednej z fabryk mebli pokazuje, że cel ten można osiągnąć nawet wówczas, gdy przedsiębiorca znalazł się na skraju bankructwa, a wszystkie czynniki zewnętrzne wydają się skazywać go na likwidację. Liczy się tu profesjonalizm oraz solidne przygotowanie i przeprowadzenie sprawy restrukturyzacyjnej. To klucz do sukcesu. 

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link