Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Umorzenie długu bankowego – na czym polega...

Umorzenie długu bankowego oznacza zwolnienie kredytobiorcy z obowiązku spłaty. W zdecydowanej większości przypadków bank może, ale wcale nie musi umarzać dług. Jak więc osiągnąć takie umorzenie i co zrobić, aby w inny sposób pozbyć się długu bankowego? Na to pytanie odpowie prawnik specjalizujący się w restrukturyzacji zobowiązań.

Spis treści:

Jednym ze skutków trwającego kryzysu gospodarczego są wzrastające trudności ze spłatą kredytów. Inflacja i wysokie stopy procentowe to najważniejszy przyczyny, ze względu na które wielu kredytobiorców po prostu nie jest w stanie spłacać swoich należności wobec banków. Warto pamiętać, że zawsze można starać się o umorzenie długu bankowego. Co prawda uzyskanie takiej decyzji od banku jest trudne, to jednak nie jest niemożliwe.

Skoro umorzenie długu przez bank jest właściwie nieprzewidywalne, to jednocześnie warto przygotować alternatywą strategię na oddłużenie. Tu z kolei możliwości jest wiele, a prawidłowe skorzystanie z nich to dobra droga do pozbycia się długów. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Umorzenie długu bankowego – co to jest?

Umorzenie długu bankowego to po prostu zgoda banku na to, aby kredytobiorca nie spłacał swojego długu. W istocie więc umorzenie kredytu bankowego nie różni się niczym od umorzenia innego rodzaju zobowiązań. Otóż wierzyciel zawsze ma prawo podjąć decyzję o tym, że zwalnia dłużnika z jego obowiązków wobec niego, a co za tym idzie – rezygnuje z dochodzenia swoich roszczeń. Jest to jednak tylko i wyłącznie dobra wola wierzyciela, do której nie może zostać w żaden sposób przymuszony.

W związku z tym to bank decyduje o tym, komu, kiedy i po spełnieniu jakich warunków umorzy kredyt. W praktyce najczęściej tego rodzaju posunięcie ze strony kredytodawcy zdarza się w zupełnie wyjątkowych okolicznościach, kiedy właściwie niemożliwe jest spłacenie kredytu oraz odzyskanie przez bank przysługujących mu należności w drodze egzekucji komorniczej. Umorzenie długu bankowego niestety nie zawsze jest łatwo osiągalne.

O umorzenie kredytu może ubiegać się każdy kredytobiorca – przedsiębiorca oraz konsument. Umorzeniu podlegają także wszystkie rodzaje kredytów. Nie zmienia to faktu, że umorzenie kredytu zdarza się w wyjątkowych okolicznościach. O jakich dokładnie sytuacjach mowa?

Kiedy jest możliwe umorzenie kredytu w banku?

Umorzenie kredytu w banku przeważnie zdarza się, gdy:

 • kredytobiorca utracił zdolności zarobkowe, np. w wyniku ciężkiego wypadku lub choroby;
 • nastąpiła śmierć współmałżonka, z którym kredytobiorca razem regulował zobowiązanie;
 • doszło do jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, np. do zniszczenia majątku kredytobiorcy w wyniku klęski żywiołowej;

Tym samym na umorzenie kredytu w banku można liczyć tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, związanych z wydarzeniami, na które kredytobiorca nie miał wpływu, i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jednocześnie istnieje możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z długu. Właściwie zawsze, aby doszło do zupełnego, bądź częściowego umorzenia długu trzeba zwrócić się z prośbą o to do banku. 

Jedynym wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą umorzenie kredytu stanowi dobrowolną decyzję banku jest umorzenie kredytu studenckiego. Tutaj o umorzeniu decydują przepisy prawa. Jeżeli określone w nich przesłanki zostaną spełnione, to bank nie ma innej możliwości, jak częściowe lub całkowite umorzenie takiego kredytu.

Przeczytaj także:

Umorzenie długu bankowego

Jak umorzyć kredyt w banku?

To czy bank może umorzyć kredyt, nie wzbudza żadnej wątpliwości. Warto więc zastanowić się, jak to zrobić. Otóż banki nie umarzają – w całości bądź w części – kredytów ze swojej inicjatywy. Niezbędne w tej sprawie jest zwrócenie się z wnioskiem, w którym kredytobiorca po prostu poprosi o umorzenie swojego długu. We wniosku tym kredytobiorca powinien jasno określić, czy ubiega się o umorzenie całości, czy też jedynie części długu oraz jakie okoliczności uzasadniają jego wniosek.

Jak już podkreślałem, chodzi tu o naprawdę poważne zdarzenia. Należy je udokumentować oraz opisać, w jaki sposób wpływają na trudności w spłacie kredytu. Wniosek taki musi zostać przygotowany wiarygodnie, tak aby bank nie miał żadnych wątpliwości co do jego zasadności. Choć trzeba pamiętać, że co do zasady kredytodawca nie ma obowiązku umorzenia kredytu. W związku z tym nawet wówczas, gdy wniosek o umorzenie – obiektywnie rzecz ujmując – jest zasadny, to nie musi zostać uwzględniony. Dlatego obok analiz zmierzających do tego, jak umorzyć kredyt w banku dobrym pomysłem jego także zastanowienie się nad innymi sposobami rozwiązania trudności ze spłatą kredytu.

Inne sposoby na pozbycie się zadłużenia wobec banku

Przedsiębiorcy posiadający kredyt w banku, który powoduje spore trudności w ich bieżącej działalności, powodując zagrożenie bankructwem, mogą skorzystać przede wszystkim z:

Natomiast kredytobiorcy-konsumenci mają prawo sięgnąć po:

 • upadłość konsumencką;
 • zawarcie układu z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli. 

Umorzenie długu bankowego nie zawsze jest możliwe, stąd warto zawczasu pomyśleć o stosownym oddłużeniu. Wskazane tu postępowania mają na celu właśnie oddłużenie – pojęte ogólnie, a nie tylko w stosunku do zadłużenia wobec banków. 

Umorzenie kredytu bankowego

Niezależnie od tego można podjąć próbę negocjacji z bankiem warunków spłaty kredytu. Z praktycznego punktu widzenia warto sięgnąć po:

 • rozłożenie spłaty zaległości na raty;
 • umorzenie całości bądź części odsetek;
 • wakacje kredytowe – tu trzeba pamiętać także o obowiązujących rozwiązaniach ustawowych;
 • konsolidację kredytów. 

Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Dlatego kredytobiorca, który ma trudności ze spłatą zobowiązania, powinien jak najszybciej rozpocząć opracowywanie strategii oddłużenia. Czas działa na niekorzyść dłużnika, generując tylko jeszcze większe problemy. Z tego względu nigdy nie należy zwlekać z oddłużeniem. Jego strategię zaś dobrze jest skonsultować – czy wręcz opracować – z prawnikiem specjalizującym się w restrukturyzacji zobowiązań. Tym bardziej, że umorzenie długów w banku jest jak najbardziej możliwe. 

Przeczytaj także:

Czy bank może umorzyć kredyt?

Umorzenie długu bankowego – najważniejsze informacje

Jak umorzyć długi w banku? To pytanie, które powinien zadać sobie każdy, kto ma trudności ze spłatą zadłużenia wobec banku. Poza kredytem studenckim – którego warunki umorzenia określają przepisy prawa – bank może, ale nie musi umorzyć kredytu. Jeżeli się na to zdecyduje, to kredytobiorca nie będzie musiał spłacać swojego zobowiązania, a kredytodawca utraci możliwość egzekwowania długu, np. w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.

Najczęściej umorzenie długu bankowego następuje w zupełnie wyjątkowych okolicznościach, w wyniku których dłużnik traci możliwość spłaty zobowiązania. Umorzenie może nastąpić w stosunku do każdego rodzaju kredytu, zarówno wówczas, gdy kredytobiorcą jest przedsiębiorca, jak i konsument. Bank ma także możliwość zastosowania jedynie częściowego umorzenia długu. Wszystko zależy od jego decyzji. Dlatego dłużnik starający się o umorzenie długu bankowego powinien mieć przygotowany także alternatywny plan na oddłużenie.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link