Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Restrukturyzacja – wady i zalety, które warto...

Restrukturyzacja – wady i zalety tego postępowania są ściśle związane z charakterem tej procedury – ma na celu oddłużenie przedsiębiorcy. Jest to właściwie jedyny rodzaj procedur obowiązujący w polskim systemie prawnym, której założeniem jest umożliwienie przedsiębiorcy systemowego rozwiązania jego problemów z regulowaniem zadłużenia. Dlatego korzyści płynące z postępowania restrukturyzacyjnego zdecydowanie przewyższają nad jego wadami. 

Spis treści:

Wzrastające trudności ze spłatą należności powodują, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, w jaki sposób rozwiązać problemy z zadłużeniem. Najlepszą odpowiedzią na tego rodzaju kłopoty jest zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego. Jakie są wady i zalety takiej procedury? Okazuje się, że prawie zawsze dzięki dobrze przeprowadzonej restrukturyzacji udaje się uratować biznes przed upadłością. To z kolej jest korzyść, która najlepiej świadczy o przewadze zalet restrukturyzacji nad jej wadami. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Restrukturyzacja – wady i zalety, z którymi należy się liczyć

Restrukturyzacja – wady i zalety tej procedury są z tym ściśle związane – zawsze zmierza do oddłużenia przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Co to oznacza?

Mówiąc najprościej, postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się po to, aby uratować zadłużonego przedsiębiorca, a jednocześnie w jak największym stopniu zaspokoić prawa wierzycieli. Osiągnięcie tego celu jest właściwie niemożliwe w inny sposób niż poprzez wdrożenie jednego z czterech postępowań unormowanych w przepisach Prawa restrukturyzacyjnego. I właśnie z tego względu zalety restrukturyzacji zdecydowanie przeważają przed jej ewentualnymi wadami. 

Warto przypomnieć, że restrukturyzacja może przebiegać w ramach jednej z czterech procedur:

Tym samym termin „restrukturyzacja” ma charakter ogólny. W rzeczywistości postępowanie to toczy się w ramach którejś z powyższych procedur. 

Przeczytaj także: Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej. Najważniejsze informacje

Restrukturyzacja wady

Najważniejsze zalety restrukturyzacji

Restrukturyzacja – plusy i minusy tego postępowania zostaną przedstawione w dalszej części tekstu – to procedura nastawiona na oddłużenie przedsiębiorcy. Tym samym do jej najważniejszych zalet można zaliczyć:

 • „Zgrupowanie” wszystkich wierzycieli w ramach jednego postępowania. Postępowaniem restrukturyzacyjnym objęte są prawie wszystkie wierzytelności osobiste dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, odsetki za okres od dnia otwarcia tego postępowania oraz wierzytelności zależne od warunku, o ile spełnił się on w czasie wykonywania układu;
 • Szerokie możliwości restrukturyzacji zobowiązań. W układzie między dłużnikiem a wierzycielami można skorzystać ze wszelkich rozwiązań, które nie są sprzeczne z prawem. W grę wchodzi tu m.in. rozłożenie spłaty na raty bądź jej odroczenie, zmniejszenie wysokości zobowiązań, konwersja wierzytelności na akcje lub udziały, uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność;
 • Ochrona przed egzekucją – w wielu przypadkach rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza zawieszenie trwających postępowań restrukturyzacyjnych oraz zakaz wszczynania nowych. Dzięki temu dłużnik może spokojnie skupić się na oddłużeniu;
 • Decydujący wpływ dłużnika i wierzycieli na przebieg postępowania, a przede wszystkim na kształt układu.
restrukturyzacja - zalety

Jak dobrze wykorzystać postępowanie restrukturyzacyjne?

Niezaprzeczalne zalety restrukturyzacji nie oznaczają, że postępowanie to jest jakąś czarodziejską różdżką, dzięki której zadłużony przedsiębiorca może bez większego wysiłku rozwiązać swoje problemy finansowe. Postępowanie restrukturyzacyjne to szansa, którą należy wykorzystać. Jednak sukces zależy tu przede wszystkim od tego, jak dobrze zostanie przeprowadzona sama procedura. 

Dlatego, aby restrukturyzacja zakończyła się sukcesem, warto pamiętać o:

 • Dogłębnym zbadaniu przyczyn leżących u podstaw problemów dłużnika ze spłatą zobowiązań. Bez określenia przyczyn takiego stanu rzeczy trudno przygotować odpowiednią strategię oddłużenia;
 • Solidnym opracowaniu planu restrukturyzacyjnego. Jest to podstawowy dokument, w którym dłużnik określa sposób oddłużenia. Stąd jego prawidłowe napisanie, a następnie wdrożenie jest jednym z podstawowych warunków skutecznej restrukturyzacji;
 • Złożeniu korzystnych propozycji układowych. Układ określa sposób restrukturyzacji zobowiązań. Do jego przyjęcia niezbędne jest uzyskanie poparcia określonej większości wierzycieli. Przy czym układ nie może prowadzić do ich pokrzywdzenia. Dotyczy to zwłaszcza wierzycieli, którzy opowiedzieli się przeciwko układowi. Przygotowując propozycje układowe, koniecznie należy wziąć pod uwagę te uwarunkowania.

Restrukturyzacja przemysłu – wady i zalety w tej branży oczywiście także rozkładają się na korzyść zalet – czy przedsiębiorstw działających w innych sektorach gospodarki może przynieść naprawdę dobre rezultaty. Nie jedną firmę udało się uratować dzięki postępowaniom restrukturyzacyjnym. Trzeba jednak zawsze zadbać o wysoką jakość i efektywność czynności podejmowanych w ramach restrukturyzacji.

Sprawdź także: Restrukturyzacja spółek. Jak przebiega i ile trwa? Odpowiada ekspert

Restrukturyzacja zalety

Wady restrukturyzacji – czy jakieś istnieją?

Każdy medal ma dwie strony. I chociaż korzyści płynące z dobrze przeprowadzonej restrukturyzacji – zwłaszcza w tak niespokojnych gospodarczo czasach, jak obecne – są niezaprzeczalne, to jednak trzeba pamiętać o pewnych zagrożeniach, jakie mogą wiązać się z prowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego. Należą do nich:

 • Długie kolejki w sądach restrukturyzacyjnych oznaczające konieczność oczekiwania na rozstrzygnięcia niezbędne do procedowania sprawy restrukturyzacyjnej. Remedium na ten stan rzeczy jest korzystanie z postępowania o zatwierdzenie układu, w którym sąd jedynie rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie układu;
 • Niewłaściwe decyzje dłużnika i wierzycieli. Najlepszym sposobem na uniknięcie takich zagrożeń jest korzystanie z pomocy prawników specjalizujących się w restrukturyzacji;
 • Trudności w znalezieniu poparcia wśród wierzycieli dla złożonych propozycji układowych. Dlatego zawsze warto zadbać o to, aby propozycje te dawały realne szansa na zaspokojenie wierzycieli – oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe.

Korzyści płynące z restrukturyzacji – o tym warto pamiętać 

Postępowanie restrukturyzacyjne to sposób na uniknięcie upadłości przez zadłużonego przedsiębiorcę. Dlatego zawsze, gdy firma staje na granicy bankructwa, warto skorzystać z tej procedury. Często jest to jedyna szansa na uratowanie przedsiębiorstwa, oddłużenie go i umożliwienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja tych celów w inny sposób, niż poprzez jedno z czterech dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych jest bardzo trudna, a wręcz niemożliwa. 


Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link