Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Upadłość konsumencka a alimenty – co musisz wiedzieć?

Upadłość konsumencka a alimenty to niezwykle istotny temat. Każdy, komu należą się alimenty od upadłego konsumenta, może dochodzić swoich praw. Jak to zrobić? O czym pamiętać? Na te pytania odpowie radca prawny od spraw alimentacyjnych. 

Spis treści:

 1. Upadłość konsumencka a alimenty – najważniejsza zasada
 2. Komu należą się alimenty?
 3. Jak dochodzić alimentów w upadłości konsumenckiej?
 4. Możliwość umorzenia zobowiązań upadłego
 5. Jakie wierzytelności nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?
 6. Upadłość konsumencka a alimenty – kompendium wiedzy

Upadłość konsumencka w ostatnich miesiącach zdecydowanie zyskuje na popularności, zwłaszcza ze względu na trudną sytuację gospodarczą oraz szanse, jakie otwiera ona przed zadłużonym konsumentem. W ramach tej procedury można w stosunkowo łatwy sposób wyjść z zadłużenia. Jednocześnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej zmienia sytuację właściwie wszystkich wierzycieli upadłego – w tym wierzycieli alimentacyjnych. O  czym powinni oni pamiętać? Zapraszam do lektury poniższego tekstu, w którym odpowiem na najważniejsze pytania dotyczące wpływu upadłości konsumenckiej na kwestię alimentów. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Upadłość konsumencka a alimenty – najważniejsza zasada

Upadłość konsumencka a alimenty, to temat, który coraz częściej zajmuje dłużników i ich wierzycieli. Nie ma się czemu dziwić. W końcu upadłość konsumencka to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej, a więc właśnie konsumenta. Ustawodawca celowo stworzył takie postępowanie, aby dać konsumentom szansę na oddłużenie w podobnym trybie, jak ten, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy.

Z drugiej strony należy pamiętać, że statystyki pokazują, iż zadłużenie z tytułu alimentów ciągle wzrasta. Z tego względu wszyscy uprawnieni do alimentów, którzy nie otrzymują na bieżąco przysługujących im świadczeń, powinni wiedzieć, w jaki sposób przedstawia się w ich przypadku relacja na linii alimenty a upadłość konsumencka

Tu należy pamiętać o podstawowej zasadzie: wierzytelności alimentacyjne nie podlegają umorzeniu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Tym samym upadły dłużnik nadal musi je nie tylko na bieżąco regulować, ale również spłacić całość zaległości. Zanim jednak wyjaśnię, w jaki sposób najłatwiej uzyskać spłatę, warto przypomnieć, komu w ogóle należą się alimenty.

Zobacz też: CEIDG – co to? Odpowiadamy!

Komu należą się alimenty? 

Upadłość a alimenty jest tematem, którego analiza zawsze musi następować z odniesieniem się do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które regulują zakres obowiązku alimentacyjnego. Wiele osób kojarzy alimenty jedynie ze comiesięcznymi świadczeniami pieniężnymi, jakie rodzic – niepozostający w związku z drugim rodzicem – płaci na rzecz dziecka. Jednak obowiązek alimentacyjny jest o wiele szerszy:

 • W przypadku dzieci alimenty polegają także na dostarczaniu środków wychowania, przez które rozumie się sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem;
 • Alimenty odnoszą się także do innych członków rodziny. Równie dobrze dorosłe dzieci mogą zostać zobowiązane do świadczeń pieniężnych na rzecz swoich rodziców;
 • Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb tego, kto jest uprawniony do tych świadczeń oraz od majątkowych możliwości zobowiązanego do ich spełniania. Przy czym chodzi tu o same możliwości, a nie o faktycznie uzyskiwane zarobki. Dlatego np. unikanie legalnego zatrudnienia nie powoduje możliwości uchylenia się od płacenia alimentów.

Skoro zaś upadłość konsumencka nie powoduje, że alimenty nie muszą być płacone, warto wiedzieć, jak dochodzić tych świadczeń w tym postępowaniu. 

Jak dochodzić alimentów w upadłości konsumenckiej?

Alimenty po ogłoszeniu upadłości są wypłacane przez syndyka masy upadłości, który przejął zarząd nad majątkiem upadłego. Natomiast całość zadłużenia konsumenta z tytułu alimentów powinna zostać objęta postępowaniem upadłościowym. W związku z tym:

 • Wierzytelność alimentacyjną należy zgłosić syndykowi masy upadłości;
 • Wierzytelność ta zostanie objęta planem spłaty;
 • Uregulowanie należności nastąpi w zależności od stanu funduszów masy upadłości, a więc po prostu w stosunku do kwot, jakie uda się uzyskać sprzedając majątek upadłego konsumenta;
 • Wierzyciele alimentacyjni są zaspokajani w pierwszej kolejności, co daje im spore szanse na odzyskanie nawet całości zadłużenia.

W podobny sposób przedstawia się zagadnienie upadłość konsumencka a fundusz alimentacyjny. Również takie wierzytelności powinny zostać objęte postępowaniem upadłościowym wobec konsumenta. 

Możliwość umorzenia zobowiązań upadłego

Upadłość konsumencka stwarza także możliwość na częściowe, a nawet zupełne umorzenie zobowiązań upadłego. Sąd może podjąć tego rodzaju decyzje wówczas, gdy nie stan masy upadłości – a więc majątku dłużnika – nie pozwala na zaspokojenie wierzycieli. Mówiąc precyzyjniej, umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta możliwe jest wówczas, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Natomiast, jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, to sąd umarza zobowiązania upadłego jedynie warunkowo. Takie umorzenie można uchylić w ciągu pięciu lat, na podstawie wniosku któregokolwiek z wierzycieli. Wystarczy tu, aby wierzyciel wskazał, iż ustała przyczyna, ze względu na którą dłużnik nie był w stanie spłacić swoich wierzytelności. 

W związku z tym należy zapytać: czy upadłość konsumencka – alimenty są tu przecież niezwykle istotnym tematem – może doprowadzić do tego, że osoba, której dłużnik nie płacił rat alimentacyjnych, straci szansę na odzyskanie tych należności?

Jakie wierzytelności nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z art. 49112 ust. 2 Prawa upadłościowego w upadłości konsumenckiej nigdy nie umarza się wierzytelności o charakterze:

 • alimentacyjnym, 
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, 
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, 
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
 • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

W związku z tym nie ma wątpliwości, że alimenty po ogłoszeniu upadłości nadal należą się uprawnionemu. Chodzi tu zarówno o bieżące płatności, jak i o uregulowanie wszystkich zaległości. 

Przeczytaj także: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co oznacza? Czym jest ten typ postępowania?

Upadłość konsumencka a alimenty – kompendium wiedzy

Upadłość konsumencka w żadnym wypadku nie powoduje umorzenia zaległości alimentacyjnych. Nie powoduje także uchylenia obowiązku upadłego do bieżącej płatności świadczeń alimentacyjnych. Zmienia się jednak sposób realizacji tych obowiązków. Aktualne alimenty są wypłacane przez syndyka, natomiast zaległości należy dochodzić w ramach postępowania upadłościowego. Tym samym wierzyciel alimentacyjny powinien zgłosić swoje roszczenia syndykowi. Jednocześnie warto pamiętać, że wierzytelności alimentacyjne są zaspokajane w ramach upadłości konsumenckiej w pierwszej kolejności i nigdy nie podlegają umorzeniu. W ten sposób ustawodawca chroni wszystkich, którym należą się alimenty. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link