Rolnicy borykający się z trudności ekonomicznymi często ubiegają się o pomoc publiczną. Plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego jest z kolei niezbędny do jej otrzymania. Na pytanie, jak go przygotować, odpowiada ekspert.

Spis treści

 1. Plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego – do czego służy?
 2. Co musi zawierać plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego?
 3. Od czego zacząć przygotowywanie planu?
 4. Pisanie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego – kilka wskazówek
 5. Zakończenie

Właściwie w każdym przypadku restrukturyzacja – aby przynieść spodziewane efekty w postaci oddłużenia – musi zostać solidnie przygotowana. Nie inaczej jest przy restrukturyzacji gospodarstw rolnych, opartej na pomocy publicznej udzielanej przez różnego rodzaju organy państwowe. Aplikowanie o pomoc, chociażby do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, musi zostać poprzedzone sporządzeniem i zatwierdzeniem planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Jest to więc dokument o kluczowym znaczeniu przy wychodzeniu przez rolnika z kryzysu ekonomicznego. Jak go sporządzić? Na to pytanie odpowiem w prezentowanym artykule.

Plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego – do czego służy?

Plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego jest podstawowym dokumentem, który osoba prowadząca działalność w agrobiznesie musi przygotować, aby otrzymać pomoc państwową. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, rolnik ubiegający się o pomoc publiczną musi opracować  plan restrukturyzacji zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania albo siedzibę dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Z tego względu warto przypomnieć, jakie formy wsparcia stanowią pomoc publiczną. Dzięki temu możliwe jest wyjaśnienie, w jakich dokładnie okolicznościach rolnik musi sporządzić plan restrukturyzacji.

Przeczytaj też: Upadłość rolnika. Omówienie i sposoby na jej uniknięcie

Omawiane tu formy pomocy publiczne dystrybuowane są przez dwa podmioty: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W pierwszym przypadku chodzi o:

 • Dopłaty do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej;
 • Pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Plan restrukturyzacji musi zostać sporządzony także wówczas, gdy rolnik ubiega się w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa o:

 • Gwarancję zabezpieczającą spłatę kredytu restrukturyzacyjnego;
 • Przejęcie długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.
plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego

Co musi zawierać plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego?

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne stanowi, z jakich elementów – obowiązkowo – musi się składać każdy plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Elementy te to:

 • Opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy publicznej;
 • Analiza i ocena stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne;
 • Opis działań, które będą podejmowane w celu przywrócenia podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych;
 • Wskazanie źródeł finansowania działań restrukturyzacyjnych oraz prognozę efektów ekonomiczno-finansowych ich wdrożenia;
 • Harmonogram wdrożenia działań restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacji;
 • Wskazanie okresu restrukturyzacji, w którym nastąpi przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych;
 • Datę sporządzenia planu restrukturyzacji oraz podpis osoby sporządzającej plan restrukturyzacji i podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne.

Warto przeczytać: PROW 2022. Wszystko, co musisz wiedzieć o tym programie

Każdy z tych elementów musi zostać uwzględniony w planie restrukturyzacji, co z kolei oznacza, iż opracowując ten dokument, koniecznie należy wziąć pod uwagę powyższe kwestie. To zaś jest jedna z najważniejszych wskazówek dotyczących przygotowywania planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego.

Od czego zacząć przygotowywanie planu?

Nie ma wątpliwości, że restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne może się udać tylko wówczas, gdy zostanie odpowiednio przygotowana. Właśnie temu służy plan restrukturyzacji. Dlatego im lepiej zostanie on przygotowany, tym większe szanse na to, że rolnikowi uda się rozwiązać kryzys zadłużenia. Z tego względu po prostu warto naprawdę solidnie opracować plan restrukturyzacji. Wysiłek włożony w jego przygotowywanie na pewno zaprocentuje w przyszłości. Jednocześnie nigdy nie należy przystępować do pisania planu restrukturyzacji „w ciemno”.

Dlatego najlepiej, aby przedstawiciele agrobiznesu myślący o aplikowaniu po pomoc dla zadłużonych gospodarstw rolnych najpierw przeprowadzili solidną diagnozę obejmującą:

 • Określenie przyczyn nadmiernego zadłużenia gospodarstwa rolnego;
 • Zbadanie struktury zadłużenia i realnych perspektyw jego spłaty;
 • Przemyślenie możliwości pozyskania finansowania na spłatę długów;
 • Zaplanowanie wdrażania zmian mających na celu rozwój gospodarstwa.

Dzięki temu zadłużony rolnik może uzyskać odpowiedź na pytanie, co należy zrobić, aby jego gospodarstwo powróciło do dobrej kondycji ekonomicznej. W tej perspektywie zawsze należy budować plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. W przeciwnym wypadku wypracowany dokument po prostu nie spełni swojej funkcji, co z kolei może oznaczać fiasko restrukturyzacji agrobiznesu.

Polecamy także: Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 – co czeka rolników?

plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego

Pisanie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego – kilka wskazówek

Kiedy myślimy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne udzielając wsparcia naszym klientom, zawsze mamy na względzie to, że plan restrukturyzacji musi być realny do wykonania i rokujący na rzeczywistą restrukturyzację. To podstawowa wskazówka, którą przekazujemy każdemu rolnikowi planującemu restrukturyzację swojego gospodarstwa. Zawsze należy trzeźwo spojrzeć na sytuację i przeprowadzić stosowne analizy. Dzięki temu można tak zaprojektować plan restrukturyzacji, aby był on najwłaściwszą receptą na oddłużenie. Nie jest to zadanie proste, ale jego wykonanie to nieodzowny element restrukturyzacji.

Natomiast, jak chodzi o samo przygotowanie dokumentacji zawierającej plan restrukturyzacji, warto pamiętać, że stosowne wzory bez problemu można znaleźć na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Są one dostępne w wersji edytowanej, stąd – z technicznego punktu widzenia – wystarczy na nie nanieść przygotowane materiały. W omawianych tu kwestiach warto także skonsultować się z prawnikiem doświadczonym w prowadzeniu restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Pozwala to mieć pewność, że sama koncepcja restrukturyzacji zostanie dobrze opracowana, a dokumenty właściwie przygotowane i złożone w odpowiednich urzędach.

Zakończenie

Przygotowanie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego jest warunkiem otrzymania większości form pomocy udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jego elementy zostały określone w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Jednak kluczem do właściwego przygotowania tego planu pozostaje odpowiednia analiza sytuacji finansowej, w której znalazł się rolnik. A zwłaszcza źródeł kryzysu zadłużenia. Dopiero na tej podstawie można opracować wszystkie punkty, z których musi składać się plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Od jakości planu restrukturyzacji zależy nie tylko powodzenie aplikacji o konkretną formę pomocy publicznej. Dotyczy to również sukcesu w postaci oddłużenia gospodarstwa rolnego i przywrócenia mu płynności oraz rentowności.

  Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!