Biznes nie zawsze idzie tak, jak planowaliśmy. Wówczas z pomocą przychodzi zawieszenie działalności gospodarczej. Jak to zrobić? Ekspert daje kilka istotnych i praktycznych rad.

Spis treści:

  1. Kiedy dopuszczalne jest zawieszenie działalności gospodarczej?
  2. Skutki zawieszenia działalności gospodarczej
  3. Jak załatwić formalności związane z zawieszeniem działalności gospodarczej?
  4. Zawieszenie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej
  5. Zakończenie

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej zawsze stanowi ważny krok. Jednak – niestety – nie zawsze w biznesie wszystko idzie tak, jak założył to sobie przedsiębiorca. Przy czym pojawiające się problemy nie muszą od razu prowadzić do likwidacji firmy. Nie raz zupełnie wystarczającym jest skorzystanie z innych rozwiązań, chociażby z zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Co prawda mechanizm ten dostępny jest pod pewnymi warunkami, które znacznie ograniczają możliwość jej praktycznego wykorzystania. Kiedy więc zawieszenie działalności jest dostępne dla przedsiębiorcy?

Kiedy dopuszczalne jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności jest dopuszczalne wówczas, gdy przedsiębiorca:

  • prowadzi swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (wykluczone jest zawieszenie działalności spółki prawa handlowego, ale dopuszczalne jest zastosowanie tego rozwiązania w przypadku spółki cywilnej);
  • nie zatrudnia pracowników.

Tym samym z tego rozwiązania mają prawo skorzystać jedynie ci przedsiębiorcy, którzy działają na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a jednocześnie nie nawiązali w ramach swojego biznesu stosunku pracy z żadnym pracownikiem. Nie ma więc przeszkód, aby przedsiębiorca zawiesił swoją działalność, jeżeli zatrudnia pracownika z innego tytułu, np. jako osoba „prywatna” do opieki nad swoimi dziećmi.

Zobacz również: Umorzenie postępowania egzekucyjnego. Co warto o nim wiedzieć?

Co ciekawe działalność gospodarcza może zostać zawieszona równocześnie z jej rejestracją w CEIDG, a nawet z datą wcześniejszą, niż złożenie wniosku o rejestrację. Oczywiście nie ma przeszkód – co, nawiasem mówiąc, jest regułą – aby datę rejestracji określić później niż datę rejestracji. Dopuszczalne jest więc również zawieszenie działalności wstecz. Przy czym zawsze zawieszenie działalności gospodarczej musi nastąpić co najmniej na okres 30 dni. Jednak ustawodawca nie określa maksymalnego terminu takiego zawieszenia, stąd może ono trwać tak długo, jak długo potrzebuje tego przedsiębiorca. Jednocześnie – pod warunkiem spełniania powyższych warunków – działalność gospodarcza można zawiesić dowolną ilość razy.

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej

Bardzo często przedsiębiorcy zastanawiają się nad pytaniem, które można by krótko streścić w zdaniu: zawieszenie działalności a ubezpieczenie zdrowotne. Rzeczywiście to właśnie w obszarze obowiązków przedsiębiorcy wobec państwa skutki zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej są najkorzystniejsze. Wynika to z faktu, że na czas zawieszenia przedsiębiorca nie musi:

zawieszenie działalności gospodarczej - skutki

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca zawiesił swoją działalność, to nie może osiągać z niej żadnych przychodów. Możliwe to jest dopiero wówczas, gdy działalność zostanie „odwieszona”. Nie ma wątpliwości, że przyjęcie takiej optyki jest wyrazem ochrony przez ustawodawcę interesów majątkowych Skarbu Państwa. W końcu zawieszenie działalności gospodarczej mogłoby być wykorzystywane w celu omijania płacenia podatków lub składek na ZUS.

Przeczytaj też: Układ ratalny ZUS. Sposób na pomoc dla zadłużonych przedsiębiorców

Warto podkreślić, że ustawodawca w żaden sposób nie sprecyzował, z jakich powodów może dojść do zawieszenia działalności gospodarczej. Stąd przedsiębiorcy najczęściej korzystają z niego wtedy, gdy w prowadzonym biznesie pojawiają się problemy; nie jest on tak rentowny, jak się spodziewali; planują przyjąć ofertę pracy czy po prostu chcą spróbować swoich sił w innym obszarze aktywności zawodowej. Biorąc pod uwagę, że formalności, z jakimi związane jest zwieszenie działalności gospodarczej, nie są zbyt skomplikowane, skorzystanie z tego mechanizmu nie powinno nastręczać większych trudności. Tym bardziej że niezbędne formularze są łatwo dostępne w Internecie.

Jak załatwić formalności związane z zawieszeniem działalności gospodarczej?

Odpowiadając na pytanie, jak zawiesić działalność trzeba pamiętać o tym, że zawsze niezbędne tu jest złożenie stosownego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to uczynić na dwa sposoby: tradycyjnie i za pomocą Internetu. Oczywiście obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem jest zawieszenie działalności online, dzięki któremu można załatwić niezbędne formalności w tym zakresie bez wychodzenia z domu, otrzymując jednocześnie potwierdzenie ich spełnienia.

W takich sprawach właściwie zawsze pojawia się pytanie dotyczące relacji, jaka zachodzi pomiędzy zawieszenie działalności a ZUS. Jak już zostało wspomniane, w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorcy nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społecznego. Jednak, czy fakt zawieszenia działalności trzeba osobno zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Otóż nie ma takiej konieczności. Zawiadomienie do ZUS o tym fakcie zostanie wygenerowane automatycznie, co z kolei oznacza znaczne ułatwienie dla prowadzącego własną działalność gospodarczą, który zdecydował się na jej zawieszenie.

Polecamy także: Zarządca masy sanacyjnej. Zadania i uprawnienia

Zawieszenie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej

Jak już zostało zasygnalizowane, nie ma możliwości zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki prawa handlowego – a więc w ramach spółek handlowych lub osobowych. Jednak ograniczenie to nie dotyczy spółki cywilnej, która nie jest osobnym od wspólników podmiotem prawa, a jedynie łączącą ich umową. Tym samym status przedsiębiorcy w tym wypadku przysługuje samym wspólnikom, a nie spółce. To z kolei oznacza, że tak prowadzony biznes można zawiesić. Trzeba jednak pamiętać o pewnych odmiennościach.

Przede wszystkim „zawieszenie” spółki cywilnej jest skuteczne tylko wówczas, gdy na taki krok zdecydują się wszyscy wspólnicy. W przeciwnym razie działalność gospodarcza po prostu nie zostanie zawieszona. Ponadto zgłoszenie tego faktu jest wymagane nie tylko do CEIDG, ale również do Głównego Urzędu Statystycznego oraz do właściwego Urzędu Skarbowego. Formalności w tym przypadku muszą zostać dopełnione niezależnie od siebie.

Zainteresuj się: Co to jest rachunek zysków i strat (RZIS)? Wyjaśnia ekspert

Także w przypadku spółki cywilnej tworzący ją przedsiębiorcy – jeżeli chcą zawiesić swoją działalność gospodarczą – nie mogą zatrudniać pracowników. Jeżeli są oni pracodawcami, przed „zawieszeniem” muszą rozwiązać wszystkie stosunki pracy, bez względu na to, na jakiej podstawie zostały one zawarte. Oczywiście znajdą tu zastosowanie wszystkie zasady dotyczące tej kwestii, a zwłaszcza unormowania Kodeksu pracy.

zawieszenie działalności gospodarczej - spółka cywilna

Zakończenie

Z zawieszenia działalności gospodarczej mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający pracowników. Fakt ten należy zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warto pamiętać, że istnieje możliwość zawieszenia działalności z datą wsteczną. Nigdy jednak – w okresie „zawieszenia” – nie wolno osiągać przychodów z działalności. W tym czasie przedsiębiorca nie ma obowiązku m.in. do regulowania składek na ZUS. Nieco bardziej rozbudowane formalności dotyczą zawieszania działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. W tym przypadku na ten krok muszą zdecydować się wszyscy wspólnicy, a stosowne obowiązki należy dokonać także w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz we właściwym Urzędzie Skarbowym. Bez tego zawieszenie działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej po prostu nie będzie skuteczne.

    Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!