Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Restrukturyzacja firmy a BIK

Restrukturyzacja firmy to najkorzystniejszy sposób jej oddłużenia. Jednak w procesie tym spore znaczenie odgrywa BIK, przede wszystkim ze względu na wagę gromadzonych w nim informacji dotyczących dłużników. W jaki sposób przedstawia się zagadnienie: restrukturyzacja firmy a BIK? Odpowie na to pytanie radca prawny od zadłużenia.

Spis treści:

W obrocie gospodarczym wiarygodna informacja jest na wagę złota. Dlatego taką popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się różnego rodzaju rejestry, gromadzące dane o dłużnikach zalegających ze swoimi płatnościami. Oczywiście korzystają z nich także banki, m.in. oceniając zdolność kredytową swoich klientów. Jednym z takich rejestrów jest Biuro Informacji Kredytowej. Jaką odgrywa ono rolę w sprawach restrukturyzacyjnych? Okazuje się, że jest to bardzo ważna, ale jednocześnie skomplikowana kwestia. 

KPR – baner formularz kontaktowy

BIK dla firm – najważniejsze informacje

BIK dla firm to niezwykle użyteczne narzędzie. Dzięki niemu można w łatwy sposób sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta. W końcu Biuro Informacji Kredytowej, bo o nim tu mowa, jest instytucją utworzoną przez banki w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących m.in. oceny ryzyka kredytowego. Dlatego w BIK można sprawdzić dane właściwie wszystkich dłużników zalegających ze spłatą swoich zobowiązań. Jedno jest pewne: dłużnicy BIK mają znacznie utrudnione możliwości funkcjonowania w świecie finansów. 

Tym samym znalezienie się w BIK praktycznie w sposób automatyczny obniża wiarygodność dłużnika i jego zdolność kredytową. Dlatego warto skorzystać z zasobów Biura Informacji Kredytowej przed sfinalizowaniem każdego kontraktu – a zwłaszcza opiewającego na duże sumy. W tym celu wystarczy założenie konta na stronie internetowej bik.pl, wybranie interesującej nas opcji oraz uregulowanie stosownej opłaty.

Korzystanie z BIK może się okazać przydatne także po to, aby kontrolować swoją sytuację finansową. Dzięki temu narządzeniu można uzyskać pełne informacje dotyczące własnej historii kredytowej, w tym także o zobowiązaniach, które zaciągnięto bez naszej wiedzy, np. w wyniku popełnienia przestępstwa. 

Przeczytaj też: Czym jest BIK i jak sprawdzić zadłużenie w BIK? Odpowiadamy!

Czy informację o restrukturyzacji publikuje się w BIK?

Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca i boryka się on z trudnościami z terminową spłatą swoich zobowiązań, to powinien liczyć się z tym, że informacje o nim znajdą się w BIK. Nie oznacza to, że Biuro Informacji Kredytowej publikuje dane o samym fakcie rozpoczęcia restrukturyzacji. Tego rodzaju informacje zamieszcza się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jednak najczęściej restrukturyzowany dłużnik widnieje również w BIK. Dlaczego?

Wynika to z przesłanek, po których spełnieniu dopuszczalna jest restrukturyzacja firmy. Otóż zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie to wdraża się wówczas, gdy przedsiębiorca znajdzie się w stanie niewypłacalności – a więc braku możliwości realizowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – lub zagrożenia niewypłacalnością. To z kolei w zdecydowanej większości przypadków wiąże się z opóźnieniem w spłacie zobowiązań. Również wobec banków.

W związku z tym dłużnik, który zdecydował się na restrukturyzację, widnieje w zasobach Biura Informacji Kredytowej z powodu swojego zadłużenia, a nie faktu prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Wiąże się z tym kilka dodatkowych problemów. 

Informacje w BIK a wierzytelności objęte układem 

Baza BIK służy przechowywaniu informacji o nierzetelnych dłużnikach. W kontekście restrukturyzacji oznacza to konieczność przeanalizowania, w jaki sposób rozpoczęcie procedury restrukturyzacyjnej wpłynie na możliwość raportowania do Biura Informacji Kredytowej rosnącego zadłużenia. BIK – rejestr jest tu nieubłagalny – został powołany po to, aby każdy mógł sprawdzić wysokość niespłaconego zadłużenia interesującego go podmiotu. Natomiast od momentu rozpoczęcia restrukturyzacji, do prawomocnego zatwierdzenia układu – a nierzadko może to być stosunkowo długi okres czasu – zasadniczo dłużnik nie musi regulować należności objętych układem.

Co prawda szczegóły zależą zawsze od rodzaju wybranej procedury restrukturyzacyjnej, ale rzeczywiście istnieje możliwość, aby dłużnik w czasie trwania restrukturyzacji nie regulował należności objętych układem, czyli przede wszystkim wierzytelności osobistych powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Niekiedy wręcz spłata takich zobowiązań poza układem jest niedopuszczalna.

W związku z tym nie powinno się raportować do BIK wzrostu zadłużenia, jaki wynikałby z niespłacania zobowiązań w czasie trwania restrukturyzacji – czyli w okresie od otwarcia postępowania do prawomocnego zatwierdzenia układu. Sytuację zmienia zatwierdzenie układu. Jeżeli postępowanie sądu restrukturyzacyjnego w tym względzie uprawomocni się, to dłużnik będzie miał obowiązek wykonywać swoje zobowiązania, zgodnie z warunkami określonymi w układzie. Zadłużenie BIK powinno uwzględniać ten fakt, odnotowując przede wszystkim ewentualne opóźnienia w realizacji układu. 

Restrukturyzacja kredytu firmowego – w jaki sposób wpływa na nią BIK?

Jeszcze inaczej przedstawia się problem restrukturyzacja kredytu a BIK. Nie chodzi tu o którąś z procedur restrukturyzacyjnych przewidzianych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja kredytu przebiega między bankiem a jego klientem i polega na dokonaniu w łączącej ich umowie kredytowej wynegocjowanych wcześniej zmian. Najczęściej polegają one na odroczeniu płatności, umorzeniu części zaległości bądź rozłożeniu ich na raty, wydłużeniu okresu kredytowania lub zamianie kredytu na inny. 

BIK – długi z tytułu kredytów stanowią pokaźną część spośród wszystkich informacji przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej – odgrywa tutaj rolę zwłaszcza w dwóch obszarach:

 • Banki nierzadko uzależniają możliwość restrukturyzacji kredytu od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. W jej trakcie bierze się pod uwagę przede wszystkim dane zgromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej;
 • Jeżeli to restrukturyzacji kredytu dojdzie, a dłużnik został wpisany do BIK – co najczęściej faktycznie ma miejsce – bank powinien odnotować fakt restrukturyzacji poprzez stosowny wpis w Biurze Informacji Kredytowej.

Warto pamiętać, że restrukturyzację kredytu przeprowadza się na wniosek kredytobiorcy złożony w banku. Najczęściej składa się go na formularzu udostępnionym przez bank. Wypełniając go, trzeba zwrócić szczególną uwagę na:

 • Wskazanie przyczyn, ze względu na które doszło do zaległości z płatnością rat. Katalog możliwych zdarzeń jest tu niezwykle szeroki, ale najczęściej kredytobiorcy wskazują na utratę pracy oraz na nieprzewidziane wydatki związane np. z koniecznością podjęcia kosztownego leczenia;
 • Uzasadnienie, w jaki sposób wnioskowany sposób restrukturyzacji kredytu przełoży się na możliwości jego spłaty. Bank musi dostrzec korzyści płynące z restrukturyzacji, aby wyrazić na nią zgodę. W przeciwnym razie kredytobiorca powinien liczyć się z odmową. 

Zobacz też: Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – czym się różni od KRD i BIK?

Restrukturyzacja firmy a BIK – krótkie podsumowanie 

Przedsiębiorca, który zdecydował się na restrukturyzację, najczęściej figuruje w BIK ze względu na zaległości w spłacie swoich zobowiązań. W końcu wpis do Biura Informacji Kredytowej jest często stosowaną metodą zwłaszcza przez banki, które przeważnie pozostają najważniejszymi wierzycielami przedsiębiorców. W kontekście restrukturyzacji trzeba jednak pamiętać, że niekiedy w czasie trwania restrukturyzacji dłużnik nie ma obowiązku, a nawet nie może, spłacać swoich wierzytelności. Fakt ten powinien zostać uwzględniony w BIK, np. poprzez niewykazywanie wzrostu zadłużenia przez czas trwania procedury restrukturyzacyjnej. W Biurze Informacji Kredytowej należy także zasygnalizować uprawomocnienie się układu i wynikające stąd zmiany dla treści zobowiązań dłużnika.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link