Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Ugoda z wierzycielem a komornik. Czy można zawiesić egzekucję?

Ugoda z wierzycielem a komornik to jeden z częściej spotykanych tematów w przypadku, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego pojawiają się szanse na dogadanie się dłużnika z wierzycielami. Co w praktyce oznacza ugoda na tym etapie? Na to pytanie odpowie prawnik specjalizujący się w oddłużaniu.

Spis treści:

 1. Ugoda z wierzycielem a komornik – najważniejsze zagadnienia
 2. Komornik nie zajmuje się negocjacjami
 3. Jak porozumieć się z wierzycielem?
 4. Ugoda z wierzycielem a dokonane zajęcia i koszty komornicze
 5. Ugoda z wierzycielem a komornik: to musisz wiedzieć

Postępowanie egzekucyjne jest rezultatem braku dobrowolnego wywiązania się dłużnika z ciążącym na nim obowiązków. Jednak także na tym etapie warto próbować doprowadzić do porozumienia pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. 

Zawarta przez nich ugoda może doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego. A to z kolei uwalnia dłużnika od szeregu niedogodności z nim związanych. W jaki sposób osiągnąć ten cel? Okazuje się, że kluczową sprawą jest dobry pomysł na ugodę. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Ugoda z wierzycielem a komornik – najważniejsze zagadnienia

Analizę zagadnienia, które można hasłowo streścić w stwierdzeniu „ugoda z wierzycielem a komornik” należy rozpocząć od przypomnienia, że dysponentem każdego postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel. To on – co do zasady – musi złożyć wniosek do komornika, aby egzekucja w ogóle się rozpoczęła. Bez takiego wniosku – nawet, gdy dłużnik przegrał w sądzie – postępowanie egzekucyjne po prostu nie dojdzie do skutku. 

Skoro więc jego dysponentem jest wierzyciel, to w każdej chwili może on złożyć wniosek o zakończenie egzekucji. A więc o jej całkowite lub częściowe umorzenie. Bez względu na to, jaki poziom zaspokojenia jego praw udało się uzyskać w jej trakcie.  

Najczęściej powodem takiego ruchu ze strony wierzyciela jest zawarcie ugody z dłużnikiem, na mocy której ten zobowiązuje się do spełnienia zobowiązania. Oczywiście w wyniku takiej ugody może dojść zarówno do modyfikacji jego treści – przykładowo do umorzenia części zaległości – jak i do rozłożenia spłaty na raty bądź do odroczenia terminu płatności. 

Jednak z formalnego punktu widzenia – zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego – nie ma przeszkód, aby wierzyciel dobrowolnie zrezygnował z prowadzenia egzekucji. Nawet wówczas, gdy nie otrzyma niczego w zamian. Aczkolwiek w praktyce jest to bardzo rzadko spotykane zjawisko. 

W tym kontekście warto pamiętać o jednym – istotnym, choć niezbyt często spotykanym w praktyce – wyjątku. Jeżeli postępowanie egzekucyjne wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji. 

Ugoda z wierzycielem a komornik. Czy można zawiesić egzekucję?

Komornik nie zajmuje się negocjacjami

Ugoda z wierzycielem w trakcie egzekucji komorniczej może co prawda doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jednak trzeba pamiętać, że zawsze jest ona porozumieniem zawieranym samodzielnie pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Komornik – będący organem postępowania egzekucyjnego – nie bierze udziału w negocjacjach, nie ma prawa ich inicjować, ani prowadzić. Właściwie jedyną rolą komornika w tym zakresie może być poinformowanie dłużnika i wierzyciela o tego rodzaju możliwości i skutkach jej zastosowania dla biegu egzekucji.

Należy w tym miejscu podkreślić, że właściwie każde postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od skierowania do dłużnika wezwania do dobrowolnego spełnienia ciążących na nim obowiązków. Przeważnie wyznacza się w tym celu odpowiedni termin, który stanowi dla dłużnika swego rodzaju ostatnią szansę na uniknięcie przymusowej egzekucji. Dopiero wówczas, gdy dłużnik z niej nie skorzysta komornik rozpoczyna swoje czynności. Mowa tu o działaniach takich jak:

 • opis i oszacowanie składników majątku dłużnika,
 • zajęcie należnego mu wynagrodzenia za pracę
 • bądź środków zgromadzonych na jego rachunku bankowym.

Jak porozumieć się z wierzycielem?

Aby zagadnienie „zawieszenie egzekucji komorniczej a ugoda z wierzycielem” w ogóle znalazło praktyczne zastosowanie, najpierw konieczne jest zawarcie samej ugody. Jest to umowa cywilnoprawna, na mocy której dłużnik i wierzyciel czynią sobie wzajemne ustępstwa. Przy czym mają oni właściwie dowolność w ustaleniu jej treści. 

Choć zawsze największe szanse na zawarcie porozumienia pojawiają się wtedy, kiedy ugoda jest opłacalna dla obydwu stron. Zwłaszcza wierzyciel – jako dysponent postępowania egzekucyjnego, w którego mocy jest doprowadzenie do jego zamknięcia – nie może być stratny na ugodzie. W przeciwnym razie nie ma co liczyć na wyrażenie przez niego zgody na jej zawarcie. A w konsekwencji – na umorzenie postępowania.

W zdecydowanej większości przypadków ugoda może przybrać dowolną formę. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest nadanie jej przynajmniej formy pisemnej. Dzięki temu treść ugody – a także sam fakt jej zawarcia – można w bardzo łatwy sposób udowodnić. Nie ma także przeszkód, aby ugodę sporządzić nawet w formie notarialnej. Zawsze, gdy ugoda jest zawierana w tym celu, aby doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego, warto jasno wpisać to w jej postanowienia. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych nieporozumieniem, a przynajmniej zabezpieczy wierzyciela przed ich powstaniem. 

Standardy te nie muszą być zachowywane wówczas, gdy ugodę zawiera się w ramach postępowania sądowego. Wówczas staje się ona częścią protokołu rozprawy lub posiedzenia. Warto pamiętać, że w takich wypadkach – o ile oczywiście ugoda zostanie wykonana zgodnie z jej treścią – nie ma konieczności wdrażania egzekucji komorniczej. Jeżeli jednak strony ugody z niej się nie wywiążą może się ona stać tytułem wykonawczym. To z kolei otwiera drogę do postępowania egzekucyjnego. 

Ugoda z wierzycielem a komornik. Czy można zawiesić egzekucję?

Ugoda z wierzycielem a dokonane zajęcia i koszty komornicze

Ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, dzięki której udało się doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego nie załatwia wszystkich kwestii związanych z tą procedurą. Najczęściej pierwszą z nich jest ustalenie zależności na linii ugoda z wierzycielem a koszty komornicze. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych zasadą jest pobieranie od wierzyciela, który złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. 

Jeżeli jednak do zawarcia ugody dojdzie w ciągu miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłatę tę będzie musiał ponieść dłużnik. W przypadku, gdy spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Przy czym nie ma przeszkód, aby w ugodzie dłużnik z wierzycielem porozumieli się także co do rozliczenia się z równowartości tych opłat.

Osobnym problemem pozostaje ugoda z wierzycielem a zajęcie komornicze. Ustawodawca w art. 826 Kodeksu postępowania cywilnego zdecydował, że umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. W takich okolicznościach więc dłużnik odzyskuje pełną kontrolę nad każdą rzeczą lub prawem, które zostało zajęte w wyniku postępowania egzekucyjnego. 

Ugoda z wierzycielem a komornik: to musisz wiedzieć!

W każdej chwili wierzyciel może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego doprowadzając tym samym do jego zakończenia. Jest to jest uprawnienie, z którego ma prawo korzystać według własnego uznania. Najczęściej jednak wierzyciele decydują się na wnioskowanie o umorzenie egzekucji wówczas, gdy uda im się dojść do porozumienia z dłużnikiem w kwestii spłaty. 

Porozumienie to przybiera postać ugody, która – o czym warto pamiętać – może zostać zawarta na każdym etapie sprawy. A zwłaszcza jeszcze przed otwarciem egzekucji. Jednak, aby do tego doszło ugoda musi być korzystna dla obydwu stron. W praktyce jest to podstawowa okoliczność, dla której wierzyciel jest skłonny doprowadzić do umorzenia egzekucji.

  Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!

   Zredukuj swoje zadłużenie o 50%

   Przygotujemy bezpłatną analizę, dzięki której zakwalifikujemy Twoją sprawę do danego typu postępowania restrukturyzacyjnego.

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj swoje zadłużenie o 50%

    Przygotujemy bezpłatną analizę, dzięki której zakwalifikujemy Twoją sprawę do danego typu postępowania restrukturyzacyjnego.

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link