K|P|R Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o.

Wywiady artykuły

artykuły

„Twoja firma jest w trudnej sytuacji finansowej? Przybliżamy temat restrukturyzacji.”

Poznaj postępowanie restrukturyzacyjne, które zostało stworzone, aby chronić przedsiębiorcę przez bankructwem i upadłością. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala na odzyskanie płynności finansowej, dzięki ustawowej ochronie dla dłużnika.

Wielu ekspertów określa, że kryzys gospodarczy 2020 roku jest tym największym, z jakim przyszło nam się zmierzyć w nowożytnej historii. Wszystko dlatego, że wciąż trudno jest oszacować jego skalę i długofalowe skutki. Dla wielu osób trudna sytuacja finansowa firmy może oznaczać nie tylko utratę miejsca pracy, ale i ryzyko utraty całego majątku osobistego. Ogłoszenie upadłości wiążę się ze stratą całego majątku prywatnego i firmowego, jeżeli upadły prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – a jest to w Polsce najbardziej popularna forma prowadzenia przedsiębiorstwa…

Zapraszamy do współpracy

Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy