1. Start
 2. /
 3. Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego

Rolnictwo zajmuje szczególne miejsce w gospodarce naszego kraju. Zapewnienie samowystarczalności żywnościowej Polakom, jest jednym ze strategicznych celów rolnictwa w gospodarce narodowej.

Współcześnie rolnictwo obejmuje niemal połowę powierzchni Polski, a gospodarstwa rolne wytwarzają ponad 3% polskiego PKB. Rolnictwo to wymagający biznes. Klęski żywiołowe, choroby trzody chlewnej lub pogłowia, to początek długiej listy czynników zewnętrznych, które w negatywny sposób mogą zniweczyć efekt całorocznej pracy rolnika. Dodatkowo, trwająca od roku wojna na Ukrainie stała się szczególnie niekorzystnym czynnikiem zagrażającym stabilności cen produktów rolnych. Rolnicy ponoszą wysokie koszty ryzyka biznesowego. Sprawia ono, iż są jedną z najliczniejszych grup rozpoczynających restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Wysokie zadłużenie, niepewność cen zbytu, sezonowość produkcji rolnej, podatność na klęski żywiołowe, predysponują gospodarstwa rolne do szybkiego wzrostu poziomu zadłużenia.

Długa lista korzyści restrukturyzacji gospodarstwa rolnego.

Rolnik może otworzyć postępowanie, którego celem jest restrukturyzacja zadłużenia gospodarstwa rolnego na równi z przedsiębiorcą lub spółką. I podobnie jak i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej, może skorzystać z szeregu korzyści wynikających z otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W szczególności są to:

Natychmiastowa ochrona majątku osobistego rodziny rolnika.

  Ochrona ,,ojcowizny’’ przed zajęciami egzekucyjnymi i licytacją komorniczą.

  Zablokowanie licytacji budynków gospodarczych, ruchomości tj. maszyn niezbędne do produkcji rolnej już od pierwszego dnia postępowania restrukturyzacyjnego małego gospodarstwa rolnego.

  Możliwość wstrzymania zapłaty wszystkich rat kredytów bankowych, aż do momentu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. To udogodnienie daje rolnikowi czas na sprzedaż plonu lub odnowienie produkcji zbóż lub hodowli.

  Gospodarstwo rolne – etapy postępowania restrukturyzacyjnego

  Otwarcie procesu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, w tym zwłaszcza postępowania o zatwierdzenie układu, pozwala jednocześnie wprowadzić działania naprawcze w gospodarstwie, jak i ochronić osobisty majątek rolnika i jego rodziny. Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw rolnych, jest bowiem zbiorem procedur naprawczych i oddłużeniowych, zmierzających o natychmiastowej poprawy płynności zadłużonego gospodarstwa. W dłuższej perspektywie restrukturyzacja gospodarstwa rolnego prowadzi do spłaty zobowiązań finansowych w zredukowanej formie oraz w dłuższym czasie.

  Do korzyści dostępnych natychmiast, z dniem rozpoczęcia restrukturyzacji gospodarstwa rolnego należą:

  Do korzyści dostępnych natychmiast, z dniem rozpoczęcia restrukturyzacji gospodarstwa rolnego należą:

  • Rbrak konieczności spłaty bankowych rat kredytowych w czasie procesu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, w szczególnych przypadkach nawet do 9-12 mc.
  • Rwstrzymanie konieczności zapłaty wszystkich zobowiązań powstałych przed otwarciem restrukturyzacji zadłużenia podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne.
  • Rzatrzymanie wszelkich działań egzekucyjnych wobec rolnika, prowadzonych z jego majątku, rachunku bankowego oraz ruchomości. Dotyczy to również licytacji komorniczych ruchomości lub nieruchomości rolnika lub jego rodziny, będących składnikiem majątkowym gospodarstwa rolnego.
  • Rmożliwość utworzenia listy tzw. umów kluczowych, które nie mogą zostać rolnikowi wypowiedziane w trakcie trwania restrukturyzacji. Szczególnie ważną kategorią są tu umowy leasingowe lub pożyczki pod zastaw maszyn rolniczych.

   Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw rolnych – ratunek przed upadłością

   Plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego gwarantuje długofalowe korzyści:

    Rolniku – sprawdź jaki typ restrukturyzacji gospodarstwa jest dla Ciebie najkorzystniejszy

     

    Zadłużone gospodarstwo rolne może wybrać jeden z 4-ch typów postępowań restrukturyzacyjnych. Najpopularniejszym typem restrukturyzacji gospodarstwa rolnego jest postępowanie o zatwierdzenie układu, wprowadzone przepisami Tarczy 4.0 w czasie trwania pandemii Covid-19.

    Zadłużone gospodarstwo rolne może skorzystać z:

    Ze względu na nieskomplikowaną i szybką procedurę otwarcia, postępowanie o zatwierdzeniu układu jest najczęściej wybieranym typem restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Ma korzystną cenę przy jednoczesnej maksymalnej ochronie majątku zadłużonego gospodarstwa rolnego.

    Najpopularniejszy typ restrukturyzacji gospodarstwa rolnego

    Postępowanie o zatwierdzenie układu może prowadzić wyłącznie licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny. Rolnik prowadzący zadłużone gospodarstwo rolne, może sprawdzić doświadczenie i kwalifikacje Doradcy restrukturyzacyjnego, przeglądając portal rządowy – Krajowy Rejestr Zadłużonych.

    Restrukturyzacja gospodarstw rolnych prowadzona przez Nadzorcę układu, trwa 4-miesiące. Przebiega wg poniższego schematu:

    Dokonanie spisu i analizy struktury zadłużenia gospodarstwa rolnego. Ta usługa nie wiąże się z żadną opłatą dla rolnika.
    Podpisanie umowy z licencjonowanym Doradcą restrukturyzacyjnym. Ustalenie wysokości ceny za postępowanie restrukturyzacyjne podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne oraz sposobu zapłaty ceny. Możliwa jest zapłata ceny postępowania w układzie ratalnym.
    Otwarcie i przeprowadzenie restrukturyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wraz z pierwszym dniem postępowania restrukturyzacyjnego, rolnik uzyskuje ochronę przed działaniami egzekucyjnymi i komorniczymi.
    Przeprowadzenie przez Nadzorcę układu zgromadzenia wierzycieli, którego celem jest zatwierdzenie przedstawionego planu spłaty i planu restrukturyzacji gospodarstwa. Do zatwierdzenia układu na zgromadzeniu wierzycieli restrukturyzacji podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne nie jest wymagana 100% zgoda wszystkich wierzycieli biorących udział w głosowaniu.
    Restrukturyzacja małego gospodarstwa rolnego kończy się wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu planu spłaty, wydanego przez Sąd miejscowo właściwy dla gospodarstwa prowadzonego przez rolnika. Należy podkreślić iż całość opisanego powyżej postępowania może trwać od 4 do nawet 12 miesięcy.

    Najczęściej zadawane pytania na temat restrukturyzacji gospodarstw rolnych

    Jakie warunki trzeba spełnić na restrukturyzację małych gospodarstw?

    Aby zadłużone gospodarstwo rolne mogło przystąpić do postępowania restrukturyzacyjnego, rolnik powinien skontaktować się z licencjonowanym Doradcą restrukturyzacyjnym. Specjalista pomoże rolnikowi ocenić tzw. zdolność restrukturyzacyjną rolnika. Zdolność do restrukturyzacji oznacza, iż rolnik prowadzi czynie działalność rolniczą, osiąga przychód, jednak dotknęły go ponadnormatywne, negatywne czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Należą do nich m.in. spadek cen skupu płodów rolnych, np. zboża, kukurydzy lub trzody, wzrost kosztów zakupu nawozów, ceny gazu, energii. Postępowania restrukturyzacyjne gospodarstw rolnych są zatem przeznaczone dla tych rolników, którzy są zagrożeni niewypłacalnością lub są niewypłacalni.

    Na co można przeznaczyć pieniądze z restrukturyzacji małych gospodarstw?

    Środki finansowe i ulgi w spłacie, osiągnięte w wyniku restrukturyzacji, rolnik może przeznaczyć na redukcję zadłużenia lub, w porozumieniu z Nadzorca układu, przeznaczyć na modernizację lub inwestycje we własne gospodarstwo rolne. Należy pamiętać iż w trakcie postępowania rolnik może sprzedać część majątku, a po zaspokojeniu wierzycieli w części uzgodnionej z Nadzorca układu, pozostałe środki przeznaczyć na inwestycje i modernizacje prowadzonego gospodarstwa.

    Kiedy restrukturyzacja małych gospodarstw 2023?

    Rozmowę z Doradcą restrukturyzacyjnym powinien podjąć każdy rolnik, który odczuwa spadek płynności finansowej lub spadek rentowności działalności rolnej. Wskazaniem do przeprowadzenia konsultacji jest również nieskompensowany w przychodach, wzrost kosztów prowadzonej działalności tj. cen energii, wzrost cen nawozów, spadek cen skupu. Konsultacja z Doradca restrukturyzacyjnym pomoże rolnikowi zdiagnozować problemy finansowe w prowadzonym gospodarstwie oraz znaleźć rozwiązania dostosowane do jego, indywidualnej sytuacji ekonomicznej. Doradztwo i analiza sytuacji ekonomicznej rolnika, świadczone przez kancelarie prawne prowadzone przez licencjonowanych Doradców restrukturyzacyjnych, z reguły są bezpłatne i mają na celu przedstawienie dostępnych rozwiązań oddłużeniowych.

    Zapraszamy do współpracy

    Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy

      Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

      Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

      Rodzaj działalności
      Kwota zadłużenia

      Zostaw kontakt

      Imię*
      Numer telefonu*
      Adres e-mail*

      close-link

       Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

       Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

       Rodzaj działalności
       Kwota zadłużenia

       Zostaw kontakt

       Imię*
       Numer telefonu*
       Adres e-mail*

       close-link