Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – co warto o nim...

Jeszcze przez kilka tygodni zadłużeni przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Co należy wiedzieć o tej procedurze?

Spis treści

 1. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze nowości
 2. Uproszczona restrukturyzacja – istota procedury
 3. Uproszczona restrukturyzacja – przebieg postępowania
 4. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a postępowanie sądowe
 5. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – do kiedy można z niego korzystać?
 6. Zakończenie

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi jeden z najczęściej stosowanych w czasie pandemii sposobów oddłużenia przedsiębiorców. Popularność tej procedury wynika przede wszystkim z możliwości jej szybkiego przeprowadzenia, przy minimum formalności. Jednocześnie statystyki pokazują, że w wielu przypadkach uproszczona restrukturyzacja nie kończy się zawarciem układu. Oznacza to właściwie fiasko całego przedsięwzięcia – tym bardziej że omawiany tu rodzaj sprawy może zostać zainicjowany tylko raz. Dlatego trudno uznać, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to panaceum na wszelkie problemy zadłużonych przedsiębiorców. Z tego narzędzia należy przede wszystkim umiejętnie korzystać.

KPR – baner formularz kontaktowy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – najważniejsze nowości

Nie ma wątpliwości, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stało się najpopularniejszym ze wszystkich procedur restrukturyzacyjnych. Świadczą o tym zarówno statystyki dotyczące otwieranych spraw – uproszczona restrukturyzacja jest tu niekwestionowanym liderem – jak i decyzje ustawodawcy. W końcu uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostanie zastąpione stosownymi zmianami w Prawie restrukturyzacyjnym. Wprowadzą one na stałe do systemu prawnego znane z niego rozwiązania.

Z drugiej jednak strony bliższa analiza sytuacji na „rynku” postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych pozwala postawić pewną tezę. W ostatnim czasie zmienia się podejście do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jednym z podstawowych problemów pozostaje stosunkowo niewielki procent zawieranych układów w tym trybie. W związku z tym wszyscy mający zamiar skorzystać z tej procedury powinni pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach. Należy o nie zadbać, aby uniknąć fiaska uproszczonej restrukturyzacji.

Przeczytaj również: Restrukturyzacja – wyjaśniamy co to jest i jakie są jej rodzaje

Uproszczona restrukturyzacja – istota procedury

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – ustawa, która reguluje jego przebieg, potocznie określana jest mianem „tarczy antykryzysowej 4.0” – ma pozwalać zadłużonemu przedsiębiorcy na rozwiązanie swoich problemów w toku maksymalnie odformalizowanej oraz szybkiej procedury. W związku z tym to sam dłużnik decyduje o otwarciu sprawy, dokonując obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek do sądu o zatwierdzenie układu należy złożyć w ciągu czterech miesięcy od dnia otwarcia postępowania, przez co restrukturyzacja uproszczona musi toczyć się szybko.

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Z tego względu o sukcesie całego przedsięwzięcia decyduje przede wszystkim właściwe przygotowanie propozycji układowych przez dłużnika. Muszą one zarówno być akceptowalne dla wierzycieli, jak i spełniać wszelkie wymagania przewidziane przez prawo. Zwłaszcza w zakresie przesłanek umożliwiających zatwierdzenie układu przez sąd. Dlatego bez w pełni profesjonalnego przygotowania restrukturyzacja uproszczona narażona jest na bardzo duże ryzyko niepowodzenia.

Uproszczona restrukturyzacja – przebieg postępowania

Ustawa o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym stanowi, że publikacja stosownego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest równoznaczna z otwarciem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Oczywiście, aby móc dokonać takiego obwieszczenia, dłużnik musi spełnić szereg warunków. Wśród nich najważniejsze jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie w postępowaniu pełnił funkcję nadzorcy układu. Konieczne jest też sporządzenie propozycji układowych, spisu wierzytelności i wierzytelności spornych.

Po dokonaniu obwieszczenia rozpoczyna się postępowanie o zatwierdzenie układu. Przebiega ono zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, przy uwzględnieniu zmian wynikających z regulacji „tarczy antykryzysowej”. W tym kontekście jednym z istotniejszych zagadnień jest właściwe ustalenia terminu dnia układowego. Zgodnie z przepisami nie może przypaść o wcześniej niż siedem dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż siedem dni po dniu jego złożenia.

Oczywiście także w ramach uproszczonej restrukturyzacji najważniejszą kwestią pozostaje przyjęcie układu przez wierzycieli. W celu głosowania nad układem możliwe – aczkolwiek nieobowiązkowe – jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli. Częściej w uproszczonej restrukturyzacji korzysta się z głosowania w sposób korespondencyjny.

Zobacz też: Restrukturyzacja – wyjaśniamy co to jest i jakie są jej rodzaje

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a postępowanie sądowe

Właściwie w przypadku każdego postępowania restrukturyzacyjnego jednym z ważniejszych zagadnień jest ustalenie jego relacji w stosunku do innych postępowań – w tym zwłaszcza egzekucyjnych. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – przepisy w tym zakresie są jasne – powoduje zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych oraz zakaz wszczynania nowych.

Zasada ta odnosi się do wierzytelności objętych układem – zarówno z mocy samego prawa, jak i na podstawie zgody wyrażonej przez wierzyciela. To z kolei daje dłużnikowi spory komfort przeprowadzenia wszystkich działań restrukturyzacyjnych. W końcu podczas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zadłużony przedsiębiorca nie musi martwić się o zaspokajanie różnego rodzaju kosztów wynikających z egzekucji innych należności. Tym samym restrukturyzacja uproszczona stanowi naprawdę interesującą propozycję dla zadłużonego przedsiębiorcy.

Nieco inaczej przedstawia się zagadnienie, które można by sprowadzić do hasła „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a pozew”. A więc czy zainicjowanie uproszczonej restrukturyzacji stoi na przeszkodzie dochodzenia wierzytelności w innym trybie, np. postępowania cywilnego? Co do zasady nie ma takich przeszkód, jednak mogą one wyniknąć w związku z zaistnieniem specyficznych okoliczności danego postępowania restrukturyzacyjnego. Dlatego kwestia ta zawsze powinna być przedmiotem indywidualnego badania.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – do kiedy można z niego korzystać?

Należy pamiętać, że restrukturyzacja uproszczona będzie mogła znaleźć zastosowanie jedynie przez najbliższych kilka tygodni. Wraz z upływem ostatniego dnia listopada regulujące ją przepisy „tarczy antykryzysowej” utracą moc obowiązującą, co  tym samym będzie oznaczało kres dotychczasowej postaci uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Jednocześnie warto przypomnieć, że ustawodawca zdecydował się na nowelizację Prawa restrukturyzacyjnego. Sprawi ona, że do ustawy tej już na stałe zostanie wprowadzonych szereg rozwiązań znanych z uproszczonej restrukturyzacji. Z tego względu można się spodziewać, że tego rodzaju postępowania w ogóle staną się prostsze i obwarowane mniejszą ilością różnego rodzaju formalności.

Przeczytaj także: Oddłużanie firmy krok po kroku. Omawiamy dostępne możliwości

Zresztą tego rodzaju kierunek rozwoju i zmian regulacji Prawa restrukturyzacyjnego wynika także z przepisów unijnych. Muszą one w najbliższych kilkunastu miesiącach zostać zaimplementowane przez polskiego ustawodawcę. Trudno co prawda przewidywać, jaki kształt ostatecznie przyjmą te zmiany, jednak można spodziewać się dalszego rozwoju pozasądowych form restrukturyzacji, wśród których uproszczona restrukturyzacja wydaje się najciekawsza.

Zakończenie

Bez ryzyka popełnienia poważniejszego błędu można stwierdzić, że większość przypadków niezawarcia układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wynika z nieprawidłowego przygotowania samej procedury oraz błędów popełnionych w jej trakcie. Kluczowe znaczenie zawsze ma właściwe opracowanie propozycji układowych oraz – co oczywiste – wypełnienie wszystkich obowiązków, jakie na restrukturyzowanego dłużnika nałożył ustawodawca. Dlatego tak istotne dla sukcesu całego przedsięwzięcia jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawników dobrze znających się na sprawach restrukturyzacyjnych w ogóle, a na uproszczonej restrukturyzacji w szczególności.

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link