Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Restrukturyzacja firmy budowlanej – co musisz wiedzieć?

Firmy budowalne coraz częściej zmagają się z poważnymi trudnościami, wynikającymi z niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Dlatego ich właściciele powinni zadać sobie pytanie o to, jak je zrestrukturyzować. Najważniejsze zagadnienia dotyczące restrukturyzacji firmy budowlanej wyjaśnia radca prawny specjalizujący się w prowadzeniu takich postępowań.

Spis treści:

Skutki kryzysu ekonomicznego dotykają wiele firm działających w branży budowlanej. Jednak problemy w tym sektorze gospodarki nie muszą prowadzić do upadłości. Każdą firmę można uratować. Jak to zrobić? Najlepszą odpowiedzią na kryzys zadłużenia jest postępowanie restrukturyzacyjne, które stwarza komfortowe warunki do jego rozwiązania. Zapraszam do lektury tekstu, w którym wyjaśnię, w jaki sposób firmy budowlane mogą efektywnie skorzystać z restrukturyzacji.

KPR – baner formularz kontaktowy

Restrukturyzacja firmy budowlanej – od czego zacząć?

Restrukturyzacja firmy budowlanej to bez wątpienia najlepszy sposób na uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa oraz rozwiązanie jego problemów finansowych i ekonomicznych – przede wszystkim ze spłatą należności wobec wierzycieli. Każdą restrukturyzację należy rozpocząć od określenia źródeł problem firmy. W przypadku branży budowlanej doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorcy najczęściej borykają się z:

 • Rosnącymi kosztami pracy;
 • Trudnościami z pozyskaniem (zwłaszcza wykwalifikowanych) pracowników;
 • Wysokimi cenami materiałów budowlanych;
 • Problemami z waloryzacją umów zawartych w innych realiach gospodarczych;
 • Perturbacjami na rynku dostaw, wynikającymi m.in. z wojny w Ukrainie;
 • Wysokimi kosztami obsługi zadłużenia bankowego;
 • Trudnościami z otrzymaniem kredytów;
 • Wstrzymaniem wielu inwestycji publicznych.

Dla branży budowlanej w nie mniejszym stopniu niż dla przedsiębiorców działających w innych sektorach gospodarki poważnym problemem są skutki inflacji, która zawsze stanowi niekorzystne zjawisko, znacznie utrudniające osiągnięcie rentowności prowadzonego biznesu. W tym kontekście postępowanie restrukturyzacyjne może okazać się jedyną szansą na uniknięcie upadłości firmy budowlanej. Jakie korzyści płyną z wdrożenia takiej procedury?

Przeczytaj także: Restrukturyzacja – wyjaśniamy, co to jest i jakie są jej rodzaje

Restrukturyzacja firmy budowlanej

Korzyści płynące z postępowania restrukturyzacyjnego

Prowadząc restrukturyzację firmy budowlanej, można liczyć na:

 • wstrzymanie prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zakaz wszczynania nowych egzekucji;
 • wypracowanie nowych zasad regulowania należności wobec wierzycieli (np. odroczenie terminu spłaty, obniżenie wysokości zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty);
 • zachowanie majątku przedsiębiorstwa;
 • uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości.

Postępowanie restrukturyzacyjne to sposób na systemowe oddłużenie firmy budowlanej i kompleksowe rozwiązanie jej problemów. Kiedy więc należy zainicjować taką procedurę?

Kiedy rozpocząć restrukturyzację firmy budowlanej?

Aby móc rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne, firma musi znaleźć się:

 • w stanie niewypłacalności, lub
 • w stanie zagrożenia niewypłacalnością.

Pierwszy z tych terminów oznacza brak możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Natomiast drugi z nich definiuje się jako sytuację ekonomiczną dłużnika wskazującą na to, że w niedługim czasie może stać się on niewypłacalny. W związku z tym uregulowaniem przesłanek wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przez ustawodawcę można podejść do kwestii rozpoczynania procedury restrukturyzacyjnej w sposób elastyczny.

W końcu zagrożenie niewypłacalnością pojawia się zawsze wtedy, gdy firma zaczyna popadać w tarapaty finansowe. To zaś oznacza, że restrukturyzację można rozpocząć stosunkowo wcześnie, zanim problemy przedsiębiorstwa staną się naprawdę poważne. Z tych możliwości warto skorzystać. Zwlekanie z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego najczęściej prowadzi do pogłębiania się problemów z wypłacalnością, a to z kolei potęguje trudności, jakie trzeba pokonać podczas oddłużania firmy. Dla przedstawicieli branży budowlanej wręcz każdy dzień zwłoki może okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny. Jak wobec tego wybrać postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacja firmy budowlanej – cytat

Wybór postępowania restrukturyzacyjnego – jakie są możliwości?

Restrukturyzację firmy budowlanej, podobnie jak innych przedsiębiorstw, można przeprowadzić w ramach jednej z czterech procedur:

 • postępowania o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszonego postępowania układowego;
 • postępowania układowego;
 • postępowania sanacyjnego.

Z punktu widzenia przepisów Prawa restrukturyzacyjnego jedynie sanacja może zostać otwarta bez spełnienia dodatkowych przesłanek – oczywiście poza niewypłacalnością lub zagrożeniem niewypłacalnością firmy budowlanej. Jednak warto pamiętać, że postępowanie sanacyjne stanowi najbardziej rozbudowaną spośród wszystkich procedur restrukturyzacyjnych, niekiedy zwaną „głęboką restrukturyzacją”. Stąd wdraża się ją tylko w najtrudniejszych przypadkach. 

W każdym razie dopuszczalność trzech pozostałych procedur restrukturyzacyjnych zależy jeszcze od proporcji pomiędzy wartością wierzytelności spornych i bezspornych, jakie posiada dłużnik. I tak:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;
 • postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Jak zrestrukturyzować dług firmy budowlanej?

Kluczowe pytanie dla branży budowlanej brzmi: jakie są możliwości restrukturyzacji zadłużenia? Właściwie są one nieograniczone. Dłużnik nie może jedynie robić tego, co jest wprost zabronione przez prawo. Ustawodawca wskazuje jedynie przykłady metod restrukturyzacji zobowiązań, jakie mogą zostać wdrożone w ramach układu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Przykłady te obejmują:

 • odroczenie terminu wykonania;
 • rozłożenie spłaty na raty;
 • zmniejszenie wysokości;
 • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
 • zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Wybór sposobów restrukturyzacji zobowiązań należy do składającego propozycje układowe. Przeważnie jest nim dłużnik. Jednak nie oznacza to, że musi on je opracowywać samodzielnie. Dobrym pomysłem nierzadko okazuje się skorzystanie z pomocy prawnika posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Niekiedy jest to wręcz obowiązkowe – przykładowo w ramach uproszczonej restrukturyzacji (czyli postępowania o zatwierdzenie układu) pomoc takiego doradcy jest nieodzowna do przeprowadzenia procedury.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny to osoba posiadająca niezbędną wiedzę i doświadczenie do tego, aby jak najlepiej pomóc dłużnikowi w wypracowaniu najlepszych metod restrukturyzacji, które doprowadzą do wyjścia z kryzysu zadłużenia. Fachowość doradcy jest szczególnie istotna w przypadku firm z branży budowlanej, które zmagają się ze specyficznymi problemami. Aby upadek firmy budowlanej nie stał się faktem, trzeba wdrożyć rozwiązania dedykowane tej właśnie branży.

Przeczytaj także: Jakie są koszty restrukturyzacji? Odpowiada ekspert

Upadek firmy budowlanej

Jak uratować firmę budowlaną? To musisz wiedzieć

Upadłość firmy budowlanej stanowi ostateczność, po którą należy sięgać tylko wtedy, gdy wszystkie inne metody oddłużenia zawiodą. Dopóki to możliwe należy podejmować działania na rzecz uratowania firmy. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. W jego ramach dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami, na mocy którego dojdzie do restrukturyzacji jego zobowiązań np. poprzez zmniejszenie ich wysokości, odroczenie terminu płatności czy rozłożenie zaległości na raty. Restrukturyzacja pozwala także na zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych oraz uniemożliwienie wszczynania nowych. Stąd korzyści płynące z wyboru postępowania restrukturyzacyjnego są niezaprzeczalne.

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link