Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Upadek firmy transportowej – jak się...

Upadek firmy transportowej zawsze jest do uniknięcia. Najważniejsze jest rozwiązanie na czas problemów z zadłużeniem. W tym celu można skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego, które jest najlepszą drogą do oddłużenia. O czym warto pamiętać, aby zabezpieczyć firmę transportową przed upadłością? Kilka sprawdzonych rad przekaże radca prawny zajmujący się oddłużaniem przedsiębiorców, w tym działających w branży transportowej.

Spis treści:

Ceny paliw – a wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie możemy mieć do czynienia z kolejnym wzrostem, zwłaszcza cen diesla – mocno uderzają w branżę transportową. Do tego dochodzą trudności wynikające, chociażby z trudnego otoczenia regulacyjnego, silna konkurencja, koszty napraw taboru i wiele innych czynników, które mogą przełożyć się na realne zagrożenie bankructwem firmy. Jak mu przeciwdziałać? Najlepiej zawczasu wdrożyć środki zaradcze w postaci restrukturyzacji.

KPR – baner formularz kontaktowy

Upadek firmy transportowej – statystyki za rok 2022

Dane statystyczne dowodzą, że sektor transportowy jest daleki od stabilizacji. Z jednej strony pojawiają się nowe firmy, z drugiej zaś w ostatnich miesiącach notuje się wysoki poziom restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców zajmujących się transportem. Z punktu widzenia wchodzących na rynek podstawową zachętą mogą okazać się stosunkowo wysokie ceny usług transportowych, zapowiadających także spore zyski wynikające z prowadzenia tego rodzaju  działalności. Z drugiej jednak strony za wysokimi cenami usług stoją spore koszty prowadzenia takiego biznesu. To z kolei zawsze jest duże wyzwanie. Upadek firmy transportowej jest tego najlepszym przykładem, choć nigdy nie jest on przesądzony – nawet z największych trudności można wyjść obronną ręką. 

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w roku 2022 ogłoszono łącznie 360 upadłości firm, z czego 20 prowadziło działalność w sektorze transportu i gospodarki magazynowej, co stanowi przeszło 5,5 proc. ogółu upadłych przedsiębiorstw. Warto zaznaczyć, że w minionym roku najwięcej upadłości ogłoszono w branży przetwórstwa przemysłowego, następnie w handlu hurtowych i detalicznym oraz w naprawie pojazdów. Na trzecim miejscu znalazło się budownictwo.

Jak chodzi o postępowania restrukturyzacyjne, to w 2022 roku otwarto 2379 takich postępowań. 241 z nich dotyczyło podmiotów zajmujących się transportem i gospodarką magazynową, co stanowi 10,13 proc. wszystkich restrukturyzacji. W zestawieniu branż najczęściej korzystających z restrukturyzacji jest to czwarty wynik, przed przetwórstwem przemysłowym; rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem oraz przed handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów, gdzie najczęściej sięgano po postępowanie restrukturyzacyjne. 

Analizując tego rodzaju statystyki, trzeba pamiętać o tym, że upadłość ogłasza się wobec przedsiębiorcy niewypłacalnego, a restrukturyzację inicjuje się w stosunku do przedsiębiorcy niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Dlatego każde z tych postępowań jest oznaką problemów – przeważnie poważnych – z płynnością przedsiębiorstwa. Ta z kolei może powodować upadek firm transportowych.

Najważniejsze problemy firm transportowych

Z mojego doświadczenia wynika, że najważniejsze problemy firm z branży transportowej, to:

 • wysokie ceny paliw i niepewność na rynku ropy naftowej przekładająca się na koszty paliwa;
 • presja płacowe i surowe normy czasu pracy kierowców (z uwzględnieniem różnic obowiązujących w krajowych systemach prawnych);
 • niedobór kierowców zawodowych;
 • koszty serwisowania floty;
 • zatory płatnicze;
 • stosunkowo niskie marże. 

Jednak nigdy problemy firm transportowych nie muszą prowadzić do upadłości. Jeżeli stosowne działania naprawcze zostaną wdrożone odpowiednio wcześnie, to istnieją duże szanse na uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości.

Przeczytaj także: Upadłość – co to jest i jakie są jej rodzaje? Wyjaśnia ekspert

Problemy firm transportowych

Możliwości restrukturyzacji firm transportowych

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży transportowej mają takie same możliwości rozwiązania swoich problemów z nadmiernym zadłużeniem, jak i inni przedsiębiorcy. Działania te sprowadzają się do dwóch podstawowych grup:

 • rozwiązania problemów przedsiębiorstwa bez wszczynania jakiegokolwiek formalnego postępowania, za pomocą ogólnie dostępnych środków, jak np. pozyskanie nowych klientów, zaciągnięcie kredytu, zmiany w strukturze zatrudnienia;
 • przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w sensie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. 

Za wyborem każdej z tych możliwości powinny stać określone racje, związane przede wszystkim z prawidłową oceną sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca. Bankructwo firm transportowych jest nie do uniknięcia wówczas, gdy problemy firmy nie zostaną rozwiązane. Jednak nieprawidłowy wybór środków mających na celu ich rozwiązanie stwarza poważne zagrożenie pogłębienia trudności. To zaś – najczęściej – również prowadzi do upadłości. Dlatego wybór metody oddłużenia jest tak istotną kwestią.

Upadek firmy transportowej – cytat

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na postępowanie restrukturyzacyjne, to musi wybrać jedną z czterech procedur:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu, które może być wszczęte, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;
 • przyspieszone postępowanie układowe. Może być ono prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;
 • postępowanie układowe, dopuszczalne wówczas, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;
 • postępowanie sanacyjne, które można wszcząć bez względu na stosunek sumy wierzytelności spornych do bezspornych. W jego ramach obok zawarcia i zatwierdzenia układu dąży się także do przeprowadzenia tzw. działań sanacyjnych.

Pomiędzy tymi procedurami zachodzą spore różnice. Nie tylko w zakresie przesłanek ich wszczęcia i prowadzenia, ale również – a może nawet przede wszystkim – w ich przebiegu. Należy mieć to na względzie, wybierając rodzaj postępowania. Zawsze powinien on być podyktowany temu, w jaki dokładnie sposób dłużnik chce zrestrukturyzować swoje zobowiązania oraz jaka jest ich struktura.

Przeczytaj także: Restrukturyzacja – wyjaśniamy co to jest i jakie są jej rodzaje

Upadek firmy transportowej

Jak uchronić firmę transportową przed bankructwem? Najważniejsze rady

Przedsiębiorcy prowadzący biznes w branży transportowej mają właściwie takie same możliwości oddłużenia jak inni przedsiębiorcy. Chodzi tu albo o rozwiązanie trudności za pomocą ogólnych środków prawnych i ekonomicznych, albo o zainicjowanie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych skierowanych do przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.

Zawsze wybór metody oddłużania musi zostać dostosowany do sytuacji, w jakiej znalazła się firma. Dlatego tak ważne jest tu skorzystanie z pomocy prawników doświadczonych w sprawach restrukturyzacyjnych. Poza tym oddłużanie przynosi najlepsze rezultaty wówczas, gdy jest wdrażane na wczesnym etapie, najlepiej zaraz po wystąpieniu pierwszych trudności. Dlatego nigdy nie należy odkładać go w czasie, zwłaszcza w przypadku tak wymagającej i trudnej branży, jak transport.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link