Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak wygląda restrukturyzacja firmy jednoosobowej?

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej może zostać przeprowadzona na różne sposoby, w tym zwłaszcza w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Jak wybrać najlepszą procedurę? Wyjaśni to radca prawny od wielu lat pomagający przedsiębiorcom w wychodzeniu z zadłużenia.

Spis treści:

Firmy jednoosobowe borykają się ze sporym zadłużeniem – wynika to zarówno ze statystyk, jak i z doświadczenia płynącego z codziennego prowadzenia spraw restrukturyzacyjnych. Dlatego warto zastanowić się jak zrestrukturyzować taką firmę. Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest prawidłowy wybór procedury restrukturyzacyjnej oraz jej profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie. W każdym z tych obszarów sukces zależy od wiedzy i doświadczenia, dlatego warto zaufać specjalistom od spraw restrukturyzacyjnych.

KPR – baner formularz kontaktowy

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej – od czego zacząć?

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej może zostać przeprowadzona w ramach jednego z czterech postępowań:

Tym samym prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma możliwość skorzystania z dokładnie tych samych procedur restrukturyzacyjnych, co pozostali przedsiębiorcy posiadający zdolność restrukturyzacyjną. Warto jednak pamiętać, że:

 • wybór rodzaju postępowania, za wyjątkiem postępowania sanacyjnego, jest uzależniony od odpowiedniego stosunku pomiędzy wartością wierzytelności bezspornych i spornych. Przed rozpoczęciem restrukturyzacji trzeba naprawdę dobrze obliczyć te proporcje – błędy popełnione w tym obszarze mogą skutkować nawet niezatwierdzeniem układu przez sąd;
 • najczęściej restrukturyzację firmy jednoosobowej przeprowadza się w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, a więc „uproszczonej restrukturyzacji”. Choć oczywiście przedsiębiorca może skorzystać także z innych procedur, przeważnie nie ma potrzeby sięgania po nie.

Skuteczność restrukturyzacji w dużej mierze uzależniona jest od poprawności wyboru procedury. Dlatego tak ważną kwestią jest rozważanie wszelkich „za” i „przeciw” dotyczącej rodzaju każdego z postępowań restrukturyzacyjnych. 

Przeczytaj także: Jak założyć spółkę cywilną? Wskazówki krok po kroku

Restrukturyzacja jednoosobowej firmy

Uproszczona restrukturyzacja dla firm jednoosobowych

Doświadczenie uczy, że za restrukturyzacją firmy jednoosobowej w ramach postępowania o zatwierdzenie układu przemawia wiele argumentów. Wśród najważniejszych można wyróżnić:

 • krótki czas trwania postępowania – uproszczona restrukturyzacja powinna zamknąć się w ciągu czterech miesięcy od jej otwarcia. Nawet jeżeli doliczmy do tego czas potrzebny sądowi na rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu, to i tak jest to szybkie tempo procedowania;
 • stosunkowo niewielki stopień skomplikowania – postępowanie o zatwierdzenie układu charakteryzuje się zredukowaniem do minimum formalności, jakie należy spełnić, aby przeprowadzić restrukturyzację;
 • uproszczona restrukturyzacja toczy się bez udziału sądu, którego zadaniem jest dopiero rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu. Jednocześnie, to sam dłużnik wybiera doradcę restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu.

Oczywiście może zdarzyć się, że przedsiębiorcy jednoosobowy będzie prowadził na tyle rozbudowaną działalność, że najlepszym rozwiązaniem stanie się zainicjowanie bardziej rozbudowanych procedur restrukturyzacyjnych, w tym nawet sanacji. 

W tym kontekście warto podkreślić, że w postępowaniu sanacyjnym chodzi nie tylko o zawarcie układu między dłużnikiem a wierzycielami, ale również o przeprowadzenie działań sanacyjnych. Ustawodawca w Prawie restrukturyzacyjnym definiuje jako czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Innymi słowy, w sanacji chodzi o kompleksowe rozwiązanie problemów zadłużonego przedsiębiorcy. 

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Skoro restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej przeważnie jest przeprowadzana w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, to należy bliżej przyjrzeć się tej procedurze:

 • uproszczona restrukturyzacja może zostać rozpoczęta, gdy dłużnik podpisze umowę z wybranym przez siebie doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu, odpowiedzialnego za przebieg całego postępowania;
 • nadzorca układu jest powoływany w celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. W każdej z tej kwestii nadzorca układu współpracuje z dłużnikiem;
 • niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji dłużnik dokonuje ustalenia dnia układowego. Przypada on nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. To według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu. Poza tym wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem;
 • jednocześnie ustalenie dnia układowego może nastąpić po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego;
 • po ustaleniu dnia układowego nadzorca układu zbiera głosy wierzycieli nad propozycjami układowymi. Głos wierzyciela zachowuje ważność, o ile wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu przed upływem trzech miesięcy od dnia oddania głosu;
 • przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu, wówczas jego zadaniem jest przygotowanie wniosku do sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu;
 • sąd powinien wydać postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Nie oznacza to, że sąd zawsze musi zatwierdzić układ. Chodzi tu jedynie o rozpoznanie samego wniosku o zatwierdzenie.
restrukturyzacja

Korzyści płynące z rozpoczęcia uproszczonej restrukturyzacji

Restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej w drodze uproszczonej restrukturyzacji pociąga za sobą szereg różnego rodzaju korzyści. Do najważniejszych należą:

 • szybkie oddłużenie firmy, pozwalające na powrót do dobrej kondycji ekonomicznej oraz kontynuowanie prowadzenia biznesu;
 • uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości;
 • wypracowanie nowych zasad regulowania należności;
 • uniknięcie prowadzenia egzekucji komorniczej.

Jednocześnie z korzyści płynących z postępowania o zatwierdzenie układu można skorzystać pod warunkiem właściwego prowadzenia procedury. Tu z kolei ogromną rolę odkrywa profesjonalizm doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy układu. Dlatego warto powierzyć tę funkcję naprawdę doświadczonemu prawnikowi, od wielu lat prowadzącemu z sukcesami postępowania restrukturyzacyjne. W przeciwnym razie może okazać się, że przedsiębiorca jednoosobowy nie uratuje swojej firmy. 

Przeczytaj także: Jak znaleźć inwestora? To musisz wiedzieć!

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej – o tym nie wolno zapominać!

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej przebiega na takich samych zasadach, jak w przypadku innego rodzaju przedsiębiorstw. Tym samym przedsiębiorstwa prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo wybrać jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. W tym wyborze zadłużony przedsiębiorca powinien kierować się swoją sytuacją oraz charakterem poszczególnych procedur restrukturyzacyjnych. Najczęściej jednak firmy jednoosobowe wybierają postępowanie o zatwierdzenie układu, określane mianem uproszczonej restrukturyzacji. Skuteczne oddłużenie w tym trybie w dużej mierze zależy od profesjonalizmu działań podejmowanych przez nadzorcę układu. Wybiera go sam dłużnik, dlatego powinien dobrze przemyśleć swój wybór. W swoim własnym interesie. 

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link