Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik

Upadłość konsumencka zyskuje coraz większą popularność, będąc świetnym sposobem na oddłużenie. Jednak, aby osiągnąć ten cel, trzeba poprawnie przygotować stosowny wniosek. A jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Zapraszamy do lektury poradnika przygotowanego przez doświadczonego eksperta.

Spis treści

 1. Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Podstawowe informacje
 2. Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką? Najważniejsze elementy
 3. Jak napisać uzasadnienie takiego wniosku?
 4. Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
 5. Zakończenie

Statystyki dowodzą, że coraz więcej osób korzysta z upadłości konsumenckiej. Rzeczywiście w ramach tego postępowania można w stosunku prosty sposób przeprowadzić oddłużenie. Jednak sukces upadłości konsumenckiej w dużej mierze zależy od prawidłowego przygotowania wniosku – oczywiście w sposób określony w Prawie upadłościowym. O czym więc należy pamiętać, sporządzając taki wniosek?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Podstawowe informacje

Zastanawiając się, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, najpierw warto zastanowić się, kto w ogóle może skorzystać z tego rodzaju postępowania. Upadłość konsumencka – zgodnie z Prawem upadłościowym – została dedykowana osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku mogłyby – jako przedsiębiorcy posiadający zdolność upadłościową – skorzystać z ogólnych rozwiązań tej ustawy, a więc przeprowadzić standardowe postępowanie upadłościowe.

Tymczasem ustawodawca doszedł do przekonania, że szereg rozwiązań związanych z upadłością przedsiębiorców może bardzo dobrze posłużyć do oddłużenia także osób fizycznych, którzy nie mają swojego biznesu. I rzeczywiście upadłość konsumencka coraz lepiej spełnia swoją funkcję. Świadczy o tym, chociażby bardzo duże zainteresowania tą procedurą, przede wszystkim wśród osób, które zmagają się z naprawdę poważnym zadłużeniem, oznaczającym niewypłacalność.

Zobacz też: Upadłość likwidacyjna – co to jest i jak przebiega? Wyjaśniamy

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w niektórych przypadkach z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać także ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą, ale teraz już nie są przedsiębiorcami. W takich jednak wypadkach muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. Upadłość konsumencka może zostać wdrożona w ciągu roku po śmierci dłużnika, wyrejestrowaniu działalności czy zaprzestaniu jej prowadzenia.

Ponadto z upadłość konsumencka może zostać przeprowadzona także przez rolnika. Tylko pod warunkiem, że obok gospodarstwa rolnego nie prowadzi on innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wówczas prowadzący działalność rolniczą ma ogólną zdolność upadłościową, a więc ma prawo ogłosić upadłość na zasadach ogólnych.

jak napisać wniosek o upadłość konsumencką - podstawowe informacje

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką? Najważniejsze elementy

To jak napisać wniosek do sądu o upadłość konsumencką zależy przede wszystkim od faktu, że upadłość ta jest procedurą sądową. Właśnie dlatego wniosek o upadłość konsumencką musi mieć charakter pisma procesowego. Należy więc zachować w nim formalny styl, skierować go do właściwego sądu oraz jasno zażądać ogłoszenia upadłości. Wniosek ten musi zostać odpowiednio uzasadniony. Konieczne jest także dołączenie do niego określonych przez prawo załączników.

Przygotowując wniosek o upadłość konsumencką, należy pamiętać o podaniu wszelkich danych, jakie są niezbędne do identyfikacji dłużnika oraz sytuacji, w której się znalazł. Przede wszystkim chodzi tu o jego dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania) oraz informacji o stanie majątku i zobowiązań. Chodzi tu zwłaszcza o:

 • Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;
 • Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie, oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

Koniecznie zobacz: Pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji. Lista, którą warto znać

Dłużnik, który ma zamiar przeprowadzić wobec siebie upadłość konsumencką, musi poinformować sąd także o istotniejszych czynnościach prawnych, które w ciągu ostatniego roku dokonał w swoim majątku. Mowa tu o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach, a także o ruchomościach, wierzytelnościach lub innych prawach, których wartość przekracza 10 000 złotych.

Jak napisać uzasadnienie takiego wniosku?

Bardzo istotną kwestią jest uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. W tej części należy przede wszystkim wykazać, że dłużnik stał się niewypłacalny – a więc nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nawet kiedy analizujemy jedynie przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką, to zawsze kwestie odnoszące się do niewypłacalności zajmują w nim poczesne miejsce. Mają wręcz zasadnicze znaczenie.

W uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką należy także przeanalizować dlaczego – w danym przypadku doszło do niewypłacalności. Należy więc ocenić przyczyny nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej przez dłużnika.  Warto pamiętać, że jest to konieczne do uwzględnienia wniosku. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie jest niewypłacalny, to wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przez sąd oddalony. Ponadto trzeba wykazać, że niewypłacalność nie powstała wskutek umyślności lub rażącego niedbalstwa, a także nie została ono celowo spowodowana przez dłużnika. W przeciwnym razie wniosek również – w zdecydowanej większości przypadków – zostanie oddalony.

Przeczytaj także: Kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Omówienie

jak napisać wniosek o upadłość konsumencką - uzasadnienie

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Po przygotowaniu stosownych dokumentów należy zadać sobie pytanie, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jego rozpoznanie należy do sądu upadłościowego. Jest to tak naprawdę wydział gospodarczy sądu rejonowego. Jednak dłużnik wnioskujący o upadłość konsumencką nie może dowolnie wybrać sobie sądu, do którego taki wniosek prześle. Chodzi tu o sąd rejonowy – sąd upadłościowy, na terenie właściwości którego dłużnik ma swoje miejsce zamieszkania. Ustalając tę kwestię, trzeba pamiętać o tym, że sądy upadłościowe nie znajdują się przy każdym sądzie rejonowym.

Omawiany tu wniosek może zostać złożony bezpośrednio w sekretariacie właściwego sądu lub przesłany do niego listem poleconym. Zawsze warto zachować potwierdzenie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dzięki czemu będzie można – w razie wątpliwości – wykazać, że wniosek faktycznie został złożony. Oczywiście dłużnik ma także prawo skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. radcy prawnego. Przygotuje on wniosek, złoży go w sądzie i będzie reprezentował dłużnika przez całe postępowanie.

Wniosek o upadłość konsumencką podlega opłacie w wysokości 30 złotych. Bez jej uiszczenia sąd nie rozpozna wniosku, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku formalnego. Jeżeli dłużnik nie ma środków na pokrycie tej opłaty, ma prawo starać się o zwolnienie przez sąd z obowiązku jej poniesienia. Jednak w takich wypadkach trzeba udowodnić faktyczny brak możliwości pokrycia opłaty sądowej.

Zakończenie

Upadłość konsumencka jest bardzo dobrym sposobem na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednak, aby osiągnąć ten cel, należy przede wszystkim poprawnie i naprawdę solidnie przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać zwłaszcza o wymogach formalnych, jakie ustawodawca stawia przed tym wnioskiem oraz o jego wyczerpującym uzasadnieniu, wykazującym przede wszystkim to, że dłużnik stał się niewypłacalny. Zawsze warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika, który sporządzi wniosek o upadłość. Może on także reprezentować dłużnika w czasie trwania całej procedury.

  Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!

   Zredukuj swoje zadłużenie o 50%

   Przygotujemy bezpłatną analizę, dzięki której zakwalifikujemy Twoją sprawę do danego typu postępowania restrukturyzacyjnego.

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link