Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Poradnik

Upadłość konsumencka zyskuje coraz większą popularność, będąc świetnym sposobem na oddłużenie. Jednak, aby osiągnąć ten cel, trzeba poprawnie przygotować stosowny wniosek. A jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Zapraszamy do lektury poradnika przygotowanego przez doświadczonego eksperta.

Po przeczytaniu poradnika będziesz m.in. wiedział:

 • Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy pisaniu takiego wniosku?
 • Do jakiego sądu skierować wniosek o upadłość konsumencką? 

Spis treści

 1. Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?
 2. Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Podstawowe informacje
 3. Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką? Najważniejsze elementy
 4. Jak napisać uzasadnienie takiego wniosku?
 5. Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
 6. Zakończenie – jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Statystyki dowodzą, że coraz więcej osób korzysta z upadłości konsumenckiej. Rzeczywiście w ramach tego postępowania można w stosunku prosty sposób przeprowadzić oddłużenie. Jednak sukces upadłości konsumenckiej w dużej mierze zależy od prawidłowego przygotowania wniosku – oczywiście w sposób określony w Prawie upadłościowym. O czym więc należy pamiętać, sporządzając taki wniosek?

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka znajduje zastosowanie jedynie do tych podmiotów, które nie mają zdolności upadłościowej na zasadach ogólnych. Wniosek jest nieodzowny, aby móc skorzystać z tego rozwiązania Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 5 przepisy Prawa upadłościowego stosuje się do:

 • Przedsiębiorców – w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców;
 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • Wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
 • Wspólników spółki partnerskiej.

Tym samym każda osoba fizyczna niemieszcząca się w tym katalogu może ogłosić upadłość konsumencką. Pod warunkiem jednak, że stanie się niewypłacalna. Niewypłacalność zaś oznacza sytuację, w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Niewypłacalność domniemuje się m.in. w stosunku do dłużników, których opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Jak napisać uzasadnienie upadłości konsumenckiej?

Każdy, kto zastanawia się, jak napisać uzasadnienie upadłości konsumenckiej powinien odnosić się przede wszystkim do dwóch powyższych przesłanek. Chodzi głównie o brak „ogólnej” zdolności upadłościowej przysługującej konkretnemu konsumentowi oraz popadnięciu przez niego w stan niewypłacalności. Pozostałe zagadnienia są niejako wtórne, co oczywiście nie oznacza, iż wniosek o upadłość konsumencką może zostać przygotowany niedbale czy pobieżnie. Wręcz przeciwnie – upadłość konsumencka zawsze ogłaszana jest na wniosek. Zatem jego nieprawidłowe zredagowanie może zamknąć konsumentowi drogę do skorzystania z tego sposobu na oddłużenie.

Dokładna odpowiedź na pytanie, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Zawsze jednak należy pamiętać, że uwzględnienie tego wniosku przez sąd rozpoczyna właściwą procedurę upadłościową. Przeważnie toczy się ona w sposób uproszczony w stosunku do upadłości przedsiębiorców. Może się jednak zdarzyć, iż sąd będzie procedował upadłość konsumencką na zasadach ogólnych. Dzieje się tak wówczas, gdy jest to uzasadnione znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Po  ustaleniu tych wstępnych kwestii możemy powrócić do pytania o to, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką? Podstawowe informacje

Zastanawiając się, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, najpierw warto zastanowić się, kto w ogóle może skorzystać z tego rodzaju postępowania. Upadłość konsumencka – zgodnie z Prawem upadłościowym – została dedykowana osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku mogłyby – jako przedsiębiorcy posiadający zdolność upadłościową – skorzystać z ogólnych rozwiązań tej ustawy, a więc przeprowadzić standardowe postępowanie upadłościowe.

Tymczasem ustawodawca doszedł do przekonania, że szereg rozwiązań związanych z upadłością przedsiębiorców może bardzo dobrze posłużyć do oddłużenia także osób fizycznych, którzy nie mają swojego biznesu. I rzeczywiście upadłość konsumencka coraz lepiej spełnia swoją funkcję. Świadczy o tym, chociażby bardzo duże zainteresowania tą procedurą, przede wszystkim wśród osób, które zmagają się z naprawdę poważnym zadłużeniem, oznaczającym niewypłacalność.

Zobacz też: Upadłość likwidacyjna – co to jest i jak przebiega? Wyjaśniamy

jak napisać wniosek o upadłość konsumencką - podstawowe informacje

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w niektórych przypadkach z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać także ci, którzy prowadzili działalność gospodarczą, ale teraz już nie są przedsiębiorcami. W takich jednak wypadkach muszą zostać spełnione dodatkowe warunki. Upadłość konsumencka może zostać wdrożona w ciągu roku po śmierci dłużnika, wyrejestrowaniu działalności czy zaprzestaniu jej prowadzenia.

Ponadto z upadłość konsumencka może zostać przeprowadzona także przez rolnika. Tylko pod warunkiem, że obok gospodarstwa rolnego nie prowadzi on innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wówczas prowadzący działalność rolniczą ma ogólną zdolność upadłościową, a więc ma prawo ogłosić upadłość na zasadach ogólnych.

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką? Najważniejsze elementy

To jak napisać wniosek do sądu o upadłość konsumencką zależy przede wszystkim od faktu, że upadłość ta jest procedurą sądową. Właśnie dlatego wniosek o upadłość konsumencką musi mieć charakter pisma procesowego. Należy więc zachować w nim formalny styl, skierować go do właściwego sądu oraz jasno zażądać ogłoszenia upadłości. Wniosek ten musi zostać odpowiednio uzasadniony. Konieczne jest także dołączenie do niego określonych przez prawo załączników.

Przygotowując wniosek o upadłość konsumencką, należy pamiętać o podaniu wszelkich danych, jakie są niezbędne do identyfikacji dłużnika oraz sytuacji, w której się znalazł. Przede wszystkim chodzi tu o jego dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania) oraz informacji o stanie majątku i zobowiązań. Chodzi tu zwłaszcza o:

 • Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • Spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia;
 • Informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie, oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

Koniecznie zobacz: Pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji. Lista, którą warto znać

Dłużnik, który ma zamiar przeprowadzić wobec siebie upadłość konsumencką, musi poinformować sąd także o istotniejszych czynnościach prawnych, które w ciągu ostatniego roku dokonał w swoim majątku. Mowa tu o czynnościach prawnych dotyczących nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach, a także o ruchomościach, wierzytelnościach lub innych prawach, których wartość przekracza 10 000 złotych.

Jak napisać uzasadnienie takiego wniosku?

Bardzo istotną kwestią jest uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką. W tej części należy przede wszystkim wykazać, że dłużnik stał się niewypłacalny – a więc nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nawet kiedy analizujemy jedynie przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką, to zawsze kwestie odnoszące się do niewypłacalności zajmują w nim poczesne miejsce. Mają wręcz zasadnicze znaczenie.

W uzasadnieniu wniosku o upadłość konsumencką należy także przeanalizować dlaczego – w danym przypadku doszło do niewypłacalności. Należy więc ocenić przyczyny nadmiernego zadłużenia i utraty płynności finansowej przez dłużnika.  Warto pamiętać, że jest to konieczne do uwzględnienia wniosku. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie jest niewypłacalny, to wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie przez sąd oddalony. Ponadto trzeba wykazać, że niewypłacalność nie powstała wskutek umyślności lub rażącego niedbalstwa, a także nie została ono celowo spowodowana przez dłużnika. W przeciwnym razie wniosek również – w zdecydowanej większości przypadków – zostanie oddalony.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, zawsze należy stawiać na indywidualne przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką. Co prawda wniosek o upadłość konsumencką – wzór takiego dokumentu jest łatwo dostępny w Internecie – może wydawać się prostym dokumentem, to jednak w praktyce absolutnie nim nie jest. Opracowanie wniosku upadłościowego wymaga sporej wiedzy i doświadczenia prawniczego oraz umiejętności ich zastosowania w specyficznych okolicznościach, w których znalazł się dany konsument. Dotyczy to zwłaszcza ustalenia jak napisać uzasadnienie upadłości konsumenckiej. Nawet przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką to o wiele za mało, by samodzielnie sporządzić takie dokument. Stąd najlepiej powierzyć swoją sprawę doświadczonemu prawnikowi od upadłości konsumenckiej. Kiedy zaś sam wniosek zostanie napisany, to gdzie należy go złożyć?

Przeczytaj także: Kategorie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Omówienie

jak napisać wniosek o upadłość konsumencką - uzasadnienie

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Po przygotowaniu stosownych dokumentów należy zadać sobie pytanie, gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Jego rozpoznanie należy do sądu upadłościowego. Jest to tak naprawdę wydział gospodarczy sądu rejonowego. Jednak dłużnik wnioskujący o upadłość konsumencką nie może dowolnie wybrać sobie sądu, do którego taki wniosek prześle. Chodzi tu o sąd rejonowy – sąd upadłościowy, na terenie właściwości, którego dłużnik ma swoje miejsce zamieszkania. Ustalając tę kwestię, trzeba pamiętać o tym, że sądy upadłościowe nie znajdują się przy każdym sądzie rejonowym.

Omawiany tu wniosek może zostać złożony bezpośrednio w sekretariacie właściwego sądu lub przesłany do niego listem poleconym. Zawsze warto zachować potwierdzenie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki temu będzie można – w razie wątpliwości – wykazać, że wniosek faktycznie został złożony. Oczywiście dłużnik ma także prawo skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. radcy prawnego. Przygotuje on wniosek, złoży go w sądzie i będzie reprezentował dłużnika przez całe postępowanie.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Jeżeli wniosek o upadłość konsumencką zostanie zaakceptowany przez sąd upadłościowy, wyda on postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym:

 • wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 • określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 • wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
 • wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości;
 • wyznacza syndyka masy upadłości;
 • określa tryb prowadzenia upadłości;
 • w przypadku procedowania na zasadach ogólnych w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd określa również, czy funkcje sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy.

Zakończenie – jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest bardzo dobrym sposobem na oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednak, aby osiągnąć ten cel, należy przede wszystkim poprawnie i naprawdę solidnie przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy pamiętać zwłaszcza o wymogach formalnych, jakie ustawodawca stawia przed tym wnioskiem. Nie wolno również zapominać oraz o jego wyczerpującym uzasadnieniu, wykazującym przede wszystkim to, że dłużnik stał się niewypłacalny. Zawsze warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika, który sporządzi wniosek o upadłość. Może on także reprezentować dłużnika w czasie trwania całej procedury.

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link