Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Omówienie i zasady

Długość trwania postępowań to jedna z ich największych bolączek. Istnieją jednak różnorodne sposoby na przyspieszenie rozpoznawania spraw – w tym wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Omawiamy na czym on polega i jakie zasady obowiązują podczas jego składania.

Spis treści

 1. Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – najważniejsze wskazówki
 2. Jak napisać pismo do sądu o przyspieszenie sprawy?
 3. Skarga na przewlekłość postępowania – co warto wiedzieć?
 4. Rzetelność stron a tempo procedowania
 5. Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – zakończenie

Wydłużające się kolejki w sądach i urzędach dają się we znaki właściwie wszystkim, a zwłaszcza przedsiębiorcom. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze wymaga szybkości podejmowania decyzji i załatwiania spraw. Tymczasem – zwłaszcza w czasach rosnącej biurokracji – długie oczekiwanie na rozstrzygnięcie kwestii formalnych może skutecznie sparaliżować realizację nawet najlepszego pomysłu. Stąd warto wiedzieć, co może zrobić strona postępowania, aby przyspieszyć jego prawomocne rozstrzygnięcie. Okazuje się, że możliwości jest co najmniej kilka.

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – najważniejsze wskazówki

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy może przybrać różnorodne postaci. Niekiedy będzie to zwykła prośba do sądu lub organu o szybsze procedowanie. Jednak niektórzy decydują się na złożenie skargi na przewlekłość postępowania. Została ona przewidziana w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Zawsze należy także pamiętać o mechanizmach wynikających z ustaw regulujących postępowanie przed organami władzy publicznej. Zalicza się do nich Kodeks postępowania cywilnego; Kodeks postępowania administracyjnego i ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Kodeks postępowania karnego.

Przeczytaj również: Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Co to jest?

Przyspieszyć rozpoznanie sprawy może także odpowiednie zachowanie się stron i świadków. Terminowe składanie pism, stawianie się na każde wezwanie organu lub sądu oraz bieżące odbieranie korespondencji, to z pozoru prozaiczne, ale w praktyce bardzo ważne czynniki wpływające na sprawny bieg procedury. Nawiasem mówiąc, warto wyróżnić je, pisząc uzasadnienie przyspieszenia rozprawy, podkreślając to, że strona zawsze rzetelnie wywiązywała się ze swoich obowiązków procesowych.

Zawsze więc zastanawiając się, jaki środek zastosować, aby skrócić czas potrzebny do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, trzeba przede wszystkim przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw” każdego z możliwych rozwiązań. Wniosek o przyspieszenie procedowania – bez względu na to, jakie dokładnie formy przybierze – ma szanse przynieść spodziewane rezultaty tylko wówczas, gdy zostanie ściśle dostosowany do realiów, także prawnych, danej sprawy.

Jak napisać pismo do sądu o przyspieszenie sprawy?

W praktyce przewlekłość postępowań najczęściej zdarza się w sprawach rozpoznawanych przez sądy. Stąd warto zastanowić się, jak napisać pismo do sądu o przyspieszenie sprawy. Zależy to przede wszystkim od tego, czy strona zdecyduje się na skierowanie zwyczajowej prośby w tej sprawie, czy też na złożenie skargi na przewlekłość postępowania.

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy - wskazówki

W pierwszym przypadku nigdy nie należy zapominać o zachowaniu oficjalnej formy pisma procesowego. Należy więc podać swoje dane, wskazać organ i sygnaturę sprawy i odpowiednio uzasadnić swoją prośbą. Samo pismo trzeba opatrzyć datą oraz swoim podpisem. Ważne jest to, aby prośba o przyspieszenie sprawy została odpowiednio umotywowana. Chodzi tu zwłaszcza podanie racjonalnych i obiektywnych kryteriów wskazujących na zasadność takiej prośby.

Polecamy też: Upadłość konsumencka. Koszty i opłaty, o których warto wiedzieć

Oczywiście także w tym obszarze wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku, jednak w praktyce najczęściej w grę wchodzą takie kwestie, jak choroba strony, konieczność jej wyjazdu za granicę, niezbędność danego rozstrzygnięcia do zainicjowania innego postępowania, czy nieproporcjonalnie długi czas trwania procedury. Nie ma przeszkód, aby już na tym etapie zasygnalizować chęć skorzystania z bardziej sformalizowanych środków, w tym zwłaszcza skargi na przewlekłość postępowania.

Skarga na przewlekłość postępowania – co warto wiedzieć?

Pismo do sądu o przyspieszenie sprawy może także przybrać postać skargi na przewlekłość postępowania. Zgodnie z przepisami można z niej skorzystać wówczas, gdy postępowanie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

To z kolei oznacza, że ze skargi tej można skorzystać w wielu różnych okolicznościach. Uprawnionego do jej wniesienia nie wiążą natomiast żadne konkretne terminy. Wszystko zależy od oceny, czy w realiach danej sprawy sąd lub organ procedują zbyt długo, czy też czas ten jest usprawiedliwiony stopniem jej zawiłości i skomplikowania. Oczywiście wnoszący skargę musi jej zasadność uzasadnić, przygotowując pismo o przyspieszenie sprawy, którym niekiedy potocznie określa się tę skargę.

Zobacz także: Układ konsumencki – co to jest i na czym polega?

W sprawach cywilnych skargę na przewlekłość postępowania ma prawo złożyć strona, interwenient uboczny i uczestnik postępowania. Natomiast w sprawach sądowo-administracyjnych uprawnienie to przysługuje skarżącemu oraz uczestnikowi postępowania na prawach strony. Skarga musi spełniać standardy przewidziane dla pisma procesowego i zawsze wnosi się ją w czasie trwania sprawy, w której miało dojść do przewlekłości. Podlega ona stałej opłacie w wysokości 200 złotych.

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy - co jeszcze warto wiedzieć

Decydując się na złożenie skargi na przewlekłość, trzeba pamiętać, że – paradoksalnie – wydłuża ona postępowanie. W końcu w jego trakcie trzeba rozpoznać skargę, a co do zasady jest to kompetencja sądu nadrzędnego. Zresztą podobnie kwestia ta przedstawia się w analogicznej procedurze, z której można skorzystać w postępowaniu administracyjnym. Co prawda wygranie takiej sprawy otwiera drogę do ubieganie się o odszkodowanie, a organ/sąd rozpoznający skargę nakazuje podjęcie właściwych czynności w sprawie. Jednak zawsze potrzeba na to czasu.

Rzetelność stron a tempo procedowania

Obok wskazanych powyżej mechanizmów, które mogą doprowadzić do przyspieszenia rozpoznawania sprawy, warto pamiętać, że zdecydowanie korzystnie na jej bieg wpływa podejmowanie terminowo wszystkich wymaganych do jej rozpoznania czynności. Począwszy od składania na czas pism i wniosków, poprzez szybki odbiór korespondencji, aż po stawianie się – stron i świadków – na wezwanie rozpoznającego sprawę.

Dlatego po prostu zwrócić uwagę na te stosunkowo proste w realizacji kwestie. Właściwie i tak – prędzej czy później – trzeba będzie wykonać te obowiązki. O ile oczywiście strona jest rzeczywiście zainteresowana rozstrzygnięciem, stąd lepiej uczynić to wcześniej. Przyjęcie odmiennej optyki strona właściwie sama siebie skazuje na długie postępowanie, co w konsekwencji jest dla niej niekorzystne.

Zainteresuj się: Rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Poradnik

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – zakończenie

Ogólnie rzecz biorąc, środki służące przyspieszeniu rozpatrzenia sprawy można podzielić na dwie grupy: formalne oraz nieformalne. W pierwszej kategorii mieszczą się zwykłe wnioski o jej szybsze zakończenie oraz sprawne wypełniane obowiązków nakładane przez stronę przez przepisy prawa. Natomiast w drugiej mieści się skarga na przewlekłość postępowania sądowego (cywilnego, sądowo-administracyjnego oraz karnego) oraz jej odpowiednik w sprawach administracyjnych. Uwzględnienie takiej skargi otwiera drogę do ubiegania się o odszkodowanie. A podmiotowi prowadzącemu sprawę nakazuje się podjęcie czynności zmierzających do jej zakończenia. Jednak na rozpoznanie skargi na przewlekłość również potrzebny jest czas.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link