Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Upadłość konsumencka. Koszty i opłaty, o których warto wiedzieć

Upadłość konsumencka często jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów zadłużenia, z którym borykają się osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Jednak postępowanie to generuje pewne koszty. Co warto o nich wiedzieć?

Spis treści

 1. Upadłość konsumencka – koszty, z którymi trzeba się liczyć
 2. Opłaty sądowe oraz wynagrodzenie syndyka
 3. Brak środków na pokrycie kosztów postępowania
 4. Czy warto korzystać z pomocy profesjonalnego prawnika?
 5. Zakończenie

Upadłość konsumencka jest jedną z procedur wzorowanych na rozwiązaniach prawnych, które mogą zastosować przedsiębiorcy borykający się z poważnym kryzysem zadłużenia. Jednak także w przypadku konsumentów upadłość generuje określone koszty. Są one związane zarówno z samym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i z prowadzeniem postępowania. Co prawda nie wydają się one zbyt wygórowane, ale ich poniesienie po prostu dodatkowo obciąża budżet upadłego. Nie zmienia to faktu, że upadłość konsumencka jest procedurą, z której warto skorzystać. Tym bardziej, że płynące z niej korzyści zdecydowanie przewyższają koszty. O czym więc warto pamiętać, kalkulując, ile może kosztować upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – koszty, z którymi trzeba się liczyć

Upadłość konsumencka zawsze generuje pewne koszty, które moglibyśmy skatalogować w trzech podstawowych grupach:

 • Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • Wynagrodzenie syndyka masy upadłości;
 • Koszty skorzystania z pomocy profesjonalnego prawnika.

O ile wartości mieszczące się w dwóch pierwszych kategoriach zostały jednoznacznie określone przez ustawodawcę, o tyle w przypadku kosztów pomocy profesjonalnego prawnika decydują przede wszystkim realia rynkowe. Trzeba przy tym pamiętać, że w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej nie obowiązuje przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że konsument nie ma obowiązku korzystania z pomocy profesjonalnego prawnika. Jednak w praktyce jego wsparcie może okazać się nieocenione. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że postępowanie to może okazać się ostatnią szansą na oddłużenie.

Polecamy też: Wyjawienie majątku dłużnika. O co w tym chodzi?

W każdym razie koszty upadłości konsumenckiej w zdecydowanej większości przypadków zdecydowanie przewyższają korzyści płynące z przeprowadzenia tego postępowania. Stąd po prostu warto, aby osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która znalazła się w stanie niewypłacalności, poniosła je, dokładając jednocześnie wszelkich starań, aby skutecznie przeprowadzić upadłość konsumencką. Właśnie w tym celu nieoceniona może okazać się pomoc prawnika.

upadłość konsumencka – koszty, z którymi trzeba się liczyć

Opłaty sądowe oraz wynagrodzenie syndyka

Jak już wspomnieliśmy, na koszty postępowania upadłościowego odnoszącego się do konsumenta, składają się przede wszystkim opłata sądowa oraz wynagrodzenie syndyka. Zgodnie z prawem wraz ze złożeniem w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości 30 złotych. Warto przy tym pamiętać, że zadłużony konsument ma prawo – tak, jak w innych sprawach – ubiegać się o zwolnienie z obowiązku ponoszenia tej opłaty. W tym celu należy wykazać, że nie jest w stanie się jej ponieść bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie lub rodziny. Przy czym – biorąc pod uwagę obecne realia gospodarcze – opłata od wniosku o upadłość konsumencką ma raczej symboliczny charakter, stąd uzyskanie zwolnienia z niej możliwe jest raczej tylko w wyjątkowych przypadkach.

W ścisłym sensie koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej ograniczają się do opłaty od wniosku. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie syndyka masy upadłości związane jej z samym biegiem postępowania upadłościowego. A nie z rozpatrywaniem wniosku o jego otwarcie. W każdym razie wartość wynagrodzenia syndyka zależy od szeregu okoliczności, wśród których do najważniejszych zalicza się:

 • Zakres czynności podjętych w postępowaniu;
 • Nakład pracy syndyka;
 • Wysokość funduszy masy upadłości;
 • Stopień zaspokojenia wierzycieli;
 • Czas trwania postępowania.

Przeczytaj również: Postępowanie upadłościowe. Etapy i przebieg

Dokładną wysokość wynagrodzenia syndyka ustala się osobno dla każdej upadłości konsumenckiej. Jednak zawsze musi się ono mieścić w „widełkach” zdefiniowanych przez ustawodawcę. Zgodnie z Prawem upadłościowym wynagrodzenie syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumenta może wynieść od ¼ do dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, w stosunku do roku prowadzenia postępowania. Wartości te ustala się w odniesieniu do danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stąd łatwo je sprawdzić, a manipulacja nimi jest właściwie niemożliwa.

upadłość konsumencka koszty sądowe i opłaty

Brak środków na pokrycie kosztów postępowania

Nierzadko zdarza się, że dłużnik, którego interesuje upadłość konsumencka, nie posiada majątku, który wystarczałby na koszty postępowania. W takich okolicznościach są one tymczasowo pokrywane przez Skarb Państwa, a następnie syndyk zwraca je z funduszy masy upadłości. Natomiast, jeżeli w funduszach masy nie będzie zasobów pozwalających na zwrot Skarbowi Państwa tymczasowo poniesionych wydatków, upadły konsument będzie musiał je uregulować w ramach planu spłaty wierzycieli.

Ponadto koszty postępowania upadłościowego mogą zostać umorzone przez sąd. Dzieje się tak tylko wówczas, gdy sąd upadłościowy zdecyduje się na umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Stosownie do przepisów Prawa upadłościowego może do tego dojść tylko wówczas, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty. Analogiczny jest los wierzytelności z tytułu kosztów postępowania w przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty.

Zobacz także: Rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Poradnik

Czy warto korzystać z pomocy profesjonalnego prawnika?

Osobną kwestią pozostaje rozważenie, czy w upadłości konsumenckiej warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego prawnika. Koszt sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką czy też reprezentacja dłużnika w takim postępowaniu zależy od szeregu okoliczności, odnoszących się przede wszystkim do poziomu skomplikowania sprawy oraz spodziewanego czasu jej trwania. Jak zawsze w przypadku usług prawniczych decydują tu przede wszystkim uwarunkowania rynkowe.

Analizując to zagadnienie, trzeba pamiętać o skali trudności, jakie niesie ze sobą każda upadłość konsumencka. Koszt prawnika w tym kontekście może okazać się nieodłączonym elementem tego postępowania. Jeżeli ma zostać ono prawidłowo przeprowadzone – a więc przede wszystkim doprowadzić do oddłużenia konsumenta – niezbędna jest odpowiednia wiedza i spore doświadczenie. Bez nich zdecydowanie maleją szanse na powodzenie tego przedsięwzięcia. Stąd – w zdecydowanej większości przypadków – po prostu warto zainwestować w pracę dobrego prawnika od spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Zainteresuj się: Układ konsumencki – co to jest i na czym polega?

Zakończenie

Koszty upadłości konsumenckiej prawie zawsze – a jest to reguła potwierdzająca się w setkach tego rodzaju spraw kończących się sukcesem – są dużo mniejsze, niż korzyści płynące z przeprowadzenia tego postępowania. Tym bardziej, że koszty postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumenta także – w określonych przez Prawo upadłościowe przypadkach – podlegają umorzeniu. Dlatego procedura ta jest dostępna także dla tych dłużników, którzy nie posiadają właściwie żadnego majątku. Z tego względu upadłość konsumencka to jeden z najlepszych sposobów na odzyskanie płynności finansowej przez niewypłacalną osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link