Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Układ ratalny ZUS. Sposób na pomoc dla...

Zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to przeważnie poważna trudność wielu firm. Układ ratalny ZUS może pomóc ją rozwiązać. Jak z niego skorzystać? Odpowiada ekspert.

Spis treści:

 1. Na czym polega układ ratalny ZUS?
 2. Warunki skorzystania z układu ratalnego ZUS
 3. Jak prawidłowo napisać wniosek?
 4. Zasady rozpoznawania wniosku o układ ratalny ZUS
 5. Korzyści płynące z układu ratalnego ZUS
 6. Zakończenie

Bez wątpienia konieczność ponoszenia składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jednym z podstawowych obciążeń, z którym muszą radzić sobie przedsiębiorcy. Zwłaszcza teraz, gdy w perspektywie Polskiego Ładu stały się one szczególnie dotkliwe. Dlatego nietrudno o zaległości wobec ZUS. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z tego rodzaju trudnościami jest rozłożenie spłaty na raty. Można to uczynić w ramach układu ratalnego ZUS. W jaki sposób skorzystać z tego rozwiązania i kiedy w ogóle jest ono opłacalne? Odpowiedź na to pytanie powinien znać każdy przedsiębiorca, nawet jeżeli aktualnie reguluje składki na ZUS regularnie.

Na czym polega układ ratalny ZUS?

Mówiąc najprościej, układ ratalny ZUS to możliwość rozłożenia na raty zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozwiązanie to nie jest związane z prowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego. Układ ten nie jest tym samym, co układ, który zawiera dłużnik z wierzycielami w ramach restrukturyzacji. Tym samym więc, aby skorzystać z omawianego tu mechanizmu, nie trzeba wszczynać żadnego z czterech postępowań przewidzianych przez Prawo restrukturyzacyjne.

Jednak nie oznacza to, że skorzystanie z układu ratalnego ZUS w ogóle nie wymaga dopełniania żadnych formalności. Wręcz przeciwnie – konieczne jest złożenie stosownego wniosku, w którym dłużnik nie tylko zwróci się o rozłożenie zaległości na raty, ale również odpowiednio uzasadni wszelkie okoliczności świadczące o tym, że zawarcie takiego układu jest zasadne.

Przeczytaj również: Zarządca masy sanacyjnej. Zadania i uprawnienia

Układ ratalny z ZUS – o czym warto pamiętać – może dotyczyć całości zadłużenia, jakie płatnik ma wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To z kolei oznacza, że po prostu każdy przedsiębiorca, który ma tego rodzaju problemy, powinien rozważyć zwarcie układu ratalnego z ZUS. Biorąc pod uwagę skalę obciążeń, z jakimi musi mierzyć się każdy prowadzący działalność gospodarczą z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, taki układ z pewnością stanowi znaczną ulgę.

układ ratalny zus - na czym polega

Warunki skorzystania z układu ratalnego ZUS

Aby układ ratalny ZUS był dostępny dla przedsiębiorcy, musi on przede wszystkim na bieżąco opłacać składki. Oczywiście o ile nadal prowadzi działalność gospodarczą. W praktyce jest to istotne ograniczenie, gdyż aby rozłożyć zaległości na raty, trzeba wygospodarować środki finansowe na regulowanie tych należności, które sukcesywnie powstają. W przeciwnym wypadku zawarcie układu ratalnego z ZUS po prostu nie będzie możliwe.

Poza tym przedsiębiorcy posiadający zadłużenie wobec ZUS z tytułu kosztów egzekucyjnych – przed złożeniem wniosku o układ ratalny – muszą je spłacić lub wnioskować o rozłożenie ich na raty. Oczywiście warunek ten pojawia się dopiero wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdążył już wszcząć egzekucję wobec przedsiębiorcy. Ten z kolei zwiększył swoje zadłużenie właśnie o koszty egzekucyjne. W każdym jednak razie kluczową kwestią na drodze do rozwiązania problemów zadłużenia poprzez układ ratalny ZUS jest odpowiednie opracowanie wniosku.

Jak prawidłowo napisać wniosek?

Wniosek o układ ratalny ZUS musi zawierać:

 • Jasno sformułowaną przez dłużnika propozycję w zakresie rozłożenia zadłużenia na raty (zwłaszcza jego okres oraz wysokość miesięcznych spłat, w odniesieniu do wysokości samego zadłużenia);
 • Wykazanie przyczyn, dla których dłużnik nie płacił regularnie składek na ZUS bądź czynił to w niepełnej wysokości;
 • Uzasadnienie braku możliwości jednorazowego uregulowania całości zadłużenia.

Poza tym wniosek o układ ratalny ZUS nie musi obejmować całości zadłużenia przedsiębiorcy wobec Zakładu. Z tego względu warto wpisać go w szerszy plan oddłużania. Jeżeli więc prowadzący własną działalność gospodarczą ma zasoby pozwalające mu na uregulowanie przynajmniej pewnej części zaległych składek może dokonać spłaty, starając się jednocześnie o zawarcie układu ratalnego w stosunku do pozostałych zaległości. Dlatego tak istotne jest podanie w przedmiotowym wniosku informacji dotyczącej tego, jaka dokładnie wysokość zadłużenia i za jaki okres miałaby zostać rozłożona na raty.

Polecamy też: Co to jest rachunek zysków i strat (RZIS)? Wyjaśnia ekspert

Zawsze należy się także zastanowić, na jaki okres może zostać rozpisany układ ratalny ZUS. Otóż przepisy prawa nie zawierają w zakresie właściwie żadnych ograniczeń. Stąd układ ratalny może zostać zawarty na dowolnie ustalony przez strony okres – czyli po prostu decydują tym dłużnik i ZUS.

Wniosek ten można złożyć w sposób tradycyjny. A więc w formie papierowej w biurze podawczym właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź przesłany tam pocztą, co najmniej z potwierdzeniem nadania – bądź elektronicznie. Wówczas konieczne jest posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych oraz właściwego podpisu elektronicznego. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o układ ratalny ZUS ustnie, do protokołu sporządzanego przez pracownika Zakładu.

układ ratalny zus - jak napisać wniosek

Zasady rozpoznawania wniosku o układ ratalny ZUS

Aby ZUS przystąpił do rozpoznawania wniosku o układ ratalny, dłużnik musi dołączyć do niego stosowne dokumenty. Należą do nich m.in.:

 • Złożone na urzędowym formularzu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej wnioskodawcy;
 • Dokumenty potwierdzające – za okres ostatnich trzech lat – sytuację majątkową dłużnika. W praktyce najczęściej są to np. zeznania PIT;
 • Dla wnioskodawców nadal kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej wymagane są także dokumenty odnoszące się do już udzielonej pomocy publicznej.

Układ ratalny ZUS – wniosek o jego zawarcie dopiero otwiera stosowną procedurę jego rozpatrywania – może, ale nie musi zostać zawarty. Jednak nie oznacza to, że ZUS może dowolnie decydować o tym, czy taki wniosek zaakceptuje, czy też odrzuci. Drugie z tych rozwiązań dopuszczalne jest przede wszystkim wówczas, gdy dłużnik nie reguluje swoich bieżących zobowiązań. Poza tym ZUS ma prawo odrzucić wniosek, jeżeli dojdzie do przekonania – zwłaszcza na podstawie dotychczasowej postawy przedsiębiorcy – że złożenie wniosku o układ ratalny jest jedynie działaniem obliczonym na zwłokę, a nie na realne uregulowanie należności.

Przeczytaj również: Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Najważniejsze informacje

Korzyści płynące z układu ratalnego ZUS

Podstawową korzyścią płynącą z układu ratalnego ZUS jest możliwość rozłożenia na raty zaległości finansowych wobec Zakładu, które nie raz stanowią poważny element ogólnego salda zadłużenia przedsiębiorstwa. Tym samym skorzystanie z takiego układu daje wielu dłużnikom realną ulgę, pozwalającą na wyjście z kryzysu. Tym samym najlepszym rozwiązaniem jest wspomniane już skorelowanie zasad układu ratalnego z ogólną strategią oddłużenia, która po prostu powinna zostać z nim skorelowana.

Jeżeli więc przedsiębiorca posiada także inne niespłacone zobowiązania, negocjując układ ratalny, powinien od razu uwzględnić także konieczność ich spłaty. Dzięki temu będzie w stanie wdrożyć adekwatne rozwiązania, wpisujące się w ogólną strategię wyjścia z zadłużenia. Bez tego może okazać się, że układ ratalny nie spełni swojej funkcji, a być może w ogóle nie zostanie wykonany, co tylko pogłębi problem zadłużenia w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zainteresuj się: Nadzorca sądowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Funkcje i obowiązki

Zakończenie

Układ ratalny ZUS można zastosować zarówno w stosunku do całości, jak i części zaległości przedsiębiorcy w stosunku do Zakładu. Aby skorzystać z tego mechanizmu, należy na bieżąco spłacać należności z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz złożyć stosowny wniosek o rozłożenie zaległości na raty. We wniosku tym należy wskazać i uzasadnić przyczyny nieregulowania składek na ZUS, a także dołączyć dokumenty potwierdzające podnoszone przez wnioskodawcę twierdzenia. Zawsze zaproponowany sposób spłaty powinno skorelować się z ogólną strategią oddłużania, która również powinna uwzględniać rozwiązania zaproponowane we wniosku o układ ratalny ZUS.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link