Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Oddłużanie chwilówek – jak przebiega proces?

Oddłużanie chwilówek nigdy nie jest prostym zadaniem, ale co najważniejsze: jest to zadanie w pełni wykonalne. Trzeba jednak podejść do niego w sposób profesjonalny. Co to znaczy? Na to pytanie odpowiada radca prawny specjalizujący się w sprawach dotyczących zadłużenia. 

Spis treści:

Chwilówki, a więc szybkie pożyczki udzielane przeważnie przez firmy spoza sektora bankowego, obciążone są wysokim ryzykiem. Nierzadko umowy takich pożyczek są skonstruowane w sposób wręcz rażąco niekorzystny dla dłużnika. Dlatego nigdy nie należy zwlekać ze spłatą, a jeżeli pojawiają się zaległości w płatności rat, jak najszybciej trzeba wdrożyć działania oddłużeniowe. Zawsze warto także sprawdzić zgodność z prawem samej umowy. Jak więc przebiega proces oddłużania z chwilówek? Zapraszam do lektury tekstu, w którym odpowiem na to pytanie!

KPR – baner formularz kontaktowy

Oddłużanie chwilówek – jak pozbyć się problemu?

Oddłużanie chwilówek, to proces, w którym należy uwzględnić następujące fakty:

 • Firma pożyczkowa, która udzieliła chwilówki w momencie, gdy nie jest ona spłacana – tak samo, jak każdy inny wierzyciel – zyskuje prawo do przymusowej egzekucji;
 • W związku z tym, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania sądowego, udzielający chwilówki może zażądać wszczęcia egzekucji komorniczej;
 • Równie dobrze jednak rozwiązanie problemu z niespłacaniem zobowiązania może nastąpić w drodze polubownej, np. poprzez zawarcie ugody;
 • Jednocześnie sam fakt podpisania przez dłużnika umowy chwilówki nie oznacza, iż jej treść jest zgodna z prawem. Biorąc pod uwagę charakter tego rodzaju instrumentów finansowych, właściwie zawsze warto wziąć pod uwagę ich niezgodność z prawem, zwłaszcza w zakresie ochrony konsumentów. Udowodnienie zamieszczenia przez przedsiębiorcę dającego pożyczkę klauzul niedozwolonych w umowie, uwalnia dłużnika od obowiązku regulowania należności.

Zawsze więc oddłużanie chwilówek to skomplikowany proces, w ramach którego należy wziąć pod uwagę szereg okoliczności, w żadnym razie nie ograniczając się do bezrefleksyjnego przyjęcia konieczności uregulowania należności. Tylko kompleksowe podejście może doprowadzić do rozwiązania problemów dłużnika posiadającego tego rodzaju zobowiązanie. 

Przeczytaj także: Jak założyć firmę, mając długi? Wyjaśniamy krok po kroku

Etapy oddłużania chwilówek

Standardowo pomoc w oddłużaniu chwilówek najczęściej obejmuje takie działania, jak:

 • Analizę treści umowy pożyczki pod kątem jej zgodności z prawem;
 • W razie wykrycia w umowie klauzul niedozwolonych zainicjowanie stosownego postępowania przed sądem mającego za cel potwierdzenie takiego stanu rzeczy;
 • W przypadku przyjęcia ważności zawartej umowy, w pierwszej kolejności warto przeprowadzić negocjacje mające na celu polubowne oddłużenie;
 • Kiedy powyższe metody nie przyniosą spodziewanego rezultatu, należy wziąć pod uwagę możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.  Przy czym upadłość pozostaje jedynym rozwiązaniem zawsze wtedy, gdy wysokość zadłużenia znacznie przekroczyła możliwości spłaty, jakie posiada dłużnik.

W każdym razie skuteczne oddłużanie z chwilówek możliwe jest tylko po wcześniejszym opracowaniu indywidualnej, ściśle dostosowanej do realiów, w których znalazł się dłużnik, strategii wyjścia z zadłużenia. W przeciwnym razie oddłużanie z chwilówek może okazać się bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. 

Polubowne metody oddłużania z chwilówek

Tak, jak wspomniałem powyżej, skuteczne oddłużanie z chwilówek warto rozpocząć od metod polubownych. W wyniku ugody zawartej między firmą udzielającą pożyczki a dłużnikiem, może dojść do zastosowania tak metod oddłużania, jak:

 • Rozłożenie spłaty na raty;
 • Odroczenie terminu płatności;
 • Zmniejszenie wysokości zobowiązania;
 • Umorzenie części zadłużenia.

Każde z tych rozwiązań stanowi przejaw preferencji wierzyciela na rzecz dłużnika. Z tego względu, aby przekonać firmę pożyczkową do udzielenia takich preferencji, należy jednoznacznie wyjaśnić, jakie korzyści będą z tej decyzji dla niej wynikać. Przeważnie chodzi tu o zaspokojenie należności w dającej się przewidzieć przyszłości. Tym samym, dzięki przedmiotowym metodom oddłużenia, dłużnik zyskuje czas niezbędny na zgromadzenie kapitału potrzebnego do spłaty wierzytelności. 

Konsolidacja zobowiązań jako metoda oddłużania

Ciekawym, a przede wszystkim efektywnym, sposobem na oddłużanie nierzadko okazuje się konsolidacja zobowiązania. Jest to metoda, po którą można sięgnąć, gdy dłużnik posiada wiele różnych zobowiązań, a więc np. kilka chwilówek. Mówiąc najprościej, konsolidacja oznacza połączenie kilku zobowiązań w jedno. Dzięki temu dłużnik płaci co miesiąc tylko jedną ratę.

Konsolidacja zobowiązań możliwa jest wówczas, gdy dłużnik znajdzie instytucję finansową, która zgodzi się na jej przeprowadzenie. Najczęściej oferty konsolidacji przedstawiają banki. Zawsze jednak należy zwrócić uwagę na jej dokładne warunki. Dopiero ich analiza, z odniesieniem do bieżących zasad spłaty, pozwala ustalić, czy konsolidacja rzeczywiście jest dobrym rozwiązaniem. 

Zobacz też: Jak odzyskać pieniądze z kasy zapomogowo-pożyczkowej? Prawnik odpowiada

Egzekucja komornicza a chwilówka – prawa przysługujące dłużnikowi

Podejmując działania, których celem jest oddłużanie chwilówek, nie należy zapominać, że wierzyciel zawsze ma prawo podjąć klasyczną egzekucję komorniczą – a więc najpierw stwierdzić istnienie wierzytelności i jej wysokość przed sądem, a następnie złożyć wniosek do komornika sądowego o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Na tym etapie nadal możliwe jest zawarcie ugody między wierzycielem a dłużnikiem, ale staje się ono dużo trudniejsze. Dlatego z oddłużaniem nigdy nie warto zwlekać.

Jeżeli firma, która udzieliła pożyczki, zdecyduje się na egzekucję, należy pamiętać, że:

 • Windykacja należności w żadnym wypadku nie jest tym samym, co egzekucja. Jedynie komornik sądowy ma prawo podejmować działania polegające na zajęciu majątku dłużnika i jego sprzedaży. Windykator zaś może co najwyżej wzywać do dobrowolnego uregulowania zadłużenia i wskazywać na konsekwencje niewywiązania się z tego obowiązku bądź podejmować próby mediacji między dłużnikiem a wierzycielem;
 • Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przede wszystkim na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w którym jednoznacznie określono jakie składniki majątku dłużnika i w jakim trybie mogą zostać zajęte, a następnie sprzedane na poczet spłaty wierzyciela;
 • Regulacje Kodeksu postępowania cywilnego ściśle określają także świadczenia i przedmioty niepodlegającego zajęciu, a także część wynagrodzenia za pracę, jaka zawsze musi zostać pozostawiona dłużnikowi. Naruszenie tego rodzaju przepisów przez komornika zawsze powinno spotkać się z odpowiednią reakcją dłużnika.

Oddłużenie z chwilówek – najważniejsze informacje

Oddłużenie z chwilówek może nastąpić na dwa sposoby: albo poprzez zawarcie przez dłużnika z wierzycielem stosownej ugody, albo przez wszczęcie przez wierzyciela postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. W końcu firma, która udzieliła chwilówki, jest takim samym wierzycielem, jak inni – może więc żądać spełnienia zobowiązania także w drodze przymusu państwowego. Jednocześnie warto pamiętać, że chwilówki stanowią instrument finansowy wysokiego ryzyka, a w samych umowach nierzadko znajdują się klauzule niedozwolone. Dlatego zawsze warto sprawdzić, czy umowa pożyczki jest w pełni zgodna z prawem. Gdyby tak nie było, to może okazać się, że dłużnik nie tylko nie będzie musiał niczego spłacać, ale wręcz będzie mu przysługiwało roszczenie finansowe względem pożyczkodawcy. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link