Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 – co czeka...

Agrobiznes zawsze boryka się ze sporym ryzykiem działalności – związanym, chociażby z nieprzewidywalnością warunków atmosferycznych. Dlatego tak duże znaczenie mają programy wsparcia. Na co rolnicy mogą liczyć w 2022 roku?

Spis treści

 1. Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 – najważniej informacje
 2. Jak ubiegać się o dotację w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw?
 3. Otrzymaną premię warto dobrze wykorzystać
 4. Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 – inne środki pomocy dla rolników
 5. Zakończenie

Rolnicy muszą borykać się z wieloma problemami i przeszkodami w swojej działalności. Wśród nich jedną z najważniejszych jest zmienność warunków atmosferycznych, która może zupełnie zniweczyć wykonaną pracę. Jest to jeden najważniejszych – choć niejedyny – powód, dla którego różnego rodzaju programy wsparcia dla rolnictwa pełnią tak istotną funkcję. Rzeczywiście na rynku jest ich sporo, a szczególną popularność w ostatnich latach zyskała „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych”. Jednak zawsze należy zadać sobie pytanie: w jaki sposób dokonać właściwego wyboru formy pomocy oferowanej dla agrobiznesu?

Koniecznie przeczytaj: Upadłość firmy a pracownicy i długi. Wyjaśniamy, co się dzieje dalej

KPR – baner formularz kontaktowy

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 – najważniejsze informacje

Nabór do tegorocznych programów restrukturyzacji małych gospodarstw został już zakończony. Jednak najpewniej termin składania wniosków w kolejnej edycji zostanie ogłoszony na marzec bądź kwiecień 2022 roku. To zaś oznacza, że 60 tys. dla małych gospodarstw będzie dostępny także w 2022 roku. Najpewniej warunki programu będą zbliżone do obecnych, a więc z dofinansowania będzie mógł skorzystać przede wszystkim rolnik, który:

 • Posiada gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
 • Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Nie korzystał wcześniej z innych programów pomocowych, w tym np. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Trzeba pamiętać, że w poprzednich edycjach – a zasada ta raczej nie ulegnie zmianie – wsparcie w ramach programu restrukturyzacji małych gospodarstw można było przyznać tylko raz na dane gospodarstwo. Podejrzewamy, że warunki programu Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 będą zbliżone.

Przeczytaj także: Na czym polega restrukturyzacja gospodarstw rolnych? Omówienie

Jak ubiegać się o dotację w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw?

Oczywiście przed oficjalnym ogłoszeniem naboru trudno wyrokować o szczegółach programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych w przyszłym roku, jednak doświadczenie pokazuje, że najpewniej będą się one kształtować analogicznie, jak w latach ubiegłych. W związku z tym dla programu Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 wniosek będzie obejmował – co oczywiste – konieczność podania wszelkich informacji warunkujących przyznanie pomocy.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 - jak ubiegać się o dotację?

Jednocześnie sam fakt przyznania pomocy nie zamyka formalności związanych z udziałem w programie. Beneficjent musi pamiętać ponadto o:

 • Rozpoczęciu realizacji biznesplanu;
 • Rozpoczęciu prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów;
 • Złożeniu wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Dysponentem środków w ramach przedmiotowego programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do której też składa się same wnioski. W poprzednich edycjach omawianego programu przekazane środki rolnik mógł przeznaczyć na trojakiego rodzaju działania:

 • Restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowej, nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • Przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe oraz udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych, udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, czy też realizację innych działań niezbędnych do restrukturyzacji gospodarstwa;
 • Podjęcie inwestycji zmierzających do poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa oraz doprowadzenia do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Warto przeczytać: Art. 636 KC – odszkodowanie za wadliwe wykonanie umowy. Omówienie

Otrzymaną premię warto dobrze wykorzystać

Działania, jakie można podjąć w ramach omawianego tu programu, jednocześnie wyznaczają zakres możliwego spożytkowania środków przekazanych rolnikowi. Otrzymuje się je w dwóch transzach – pierwsza stanowi równowartość 80% premii, druga zaś pozostałą część. Należy pamiętać, że środki te nie są przekazywane beneficjentowi automatycznie, ale na podstawie stosownego wniosku. O wypłatę pierwszej transzy można ubiegać się po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Drugą część przyznanych środków przekazuje się rolnikowi na jego wniosek, który można złożyć po realizacji biznesplanu – ale nie później, niż do dnia upływu trzech lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Jasne więc jest, że prowadzący biznes w branży rolnej powinien dobrze zastanowić się, w jaki sposób spożytkować przyznane mu środki, a zwłaszcza przeznaczyć je na prawidłowo zaplanowany rozwój gospodarstwa. Zresztą dotychczas sam ustawodawca dbał o to, jasno określając, w jaki sposób można wydatkować premię. W ramach wskazanych powyżej działań mieszczą się takie inwestycje, jak m.in. zakup maszyn, ziemi bądź zwierząt; budowa oraz rozbudowa budynków gospodarskich czy założenie sadów lub plantacji. Natomiast – oczywiście w poprzednich edycjach programu Restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych – równowartość drugiej transzy można było przeznaczyć np. na kupno paliwa rolniczego, środków ochrony roślin, paszy dla zwierząt czy energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwo.

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 - inne środki

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 – inne środki pomocy dla rolników

W świetle dostępnych źródeł wydaje się jasne, że w nadchodzącym roku rolnicy będą mogli liczyć nie tylko na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, ale również na inne programy pomocowe, jak chociażby „Premie dla młodych rolników”; „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”; „Dobrostan zwierząt”. Są to tylko przykłady, jednak wydaje się, że w roku 2022 pojawi się stosunkowo dużo programów kierowanych do wielu różnych grup rolników. Zawsze jednak aplikacja do każdego z takich programów należy wziąć pod uwagę szereg okoliczności. Związanych przede wszystkim z indywidualną sytuacją danego gospodarstwa oraz możliwościami jego rozwoju.

Zobacz również: Wniosek o restrukturyzację – omawiamy, co powinno się w nim znaleźć

Ponadto zawsze dla zadłużonych rolników dostępne są procedury restrukturyzacyjne. Zresztą doświadczenie i statystyki pokazują, że agrobiznes coraz częściej sięga po tego rodzaju rozwiązania. Jednak ich powodzenie zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności od w pełni profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Tu z kolei nieocenionym wsparciem jest doświadczenie zdobyte w tego rodzaju sprawach.

Zakończenie

Trudno przewidywać co Nowy Rok przyniesienie dla rolnictwa. Wiadomo jednak, że będą oni mogli korzystać z dobrze znanych programów wsparcia, w tym np. „Restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych”. Wydaje się, że warunki przyznawania pomocy, jej wydatkowania oraz rozliczania nie ulegną zmianie. To z kolei oznacza, że w 2022 roku będzie można skorzystać z dotychczas zdobytych doświadczeń w tym zakresie. Doświadczenie może być także nieocenioną pomocą w przypadku podjęcia decyzji o zainicjowaniu restrukturyzacji gospodarstwa. Przeprowadzenie takiej procedury bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia jest niezwykle ryzykownym przedsięwzięciem, obciążonym wysokim ryzykiem niepowodzenia. Dlatego warto zwrócić się po pomoc do specjalistów.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link