Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Oddłużanie firmy krok po kroku. Omawiamy dostępne...

Problem nadmiernego zadłużenia staje się coraz poważniejszy dla wielu firm. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak przeprowadzić oddłużanie firmy, zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Spis treści

 1. Oddłużanie firmy – przede wszystkim właściwa diagnoza
 2. Restrukturyzacja czy inne środki?
 3. Oddłużanie firmy – wybór właściwego postępowania
 4. Najpierw dialog z wierzycielami
 5. Konieczność optymalizacji kosztów prowadzonej działalności
 6. Oddłużenie konsumentów: warto czerpać z doświadczeń przedsiębiorców
 7. Zakończenie: o czym pamiętać oddłużając firmę?

Nadmierne zadłużenie firm – zwłaszcza w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa – staje się poważnym problemem dla wielu z prowadzących własną działalność gospodarczą. W momencie, gdy bieżąca obsługa zadłużenia staje się coraz trudniejsza, warto pomyśleć o wdrożeniu właściwych środków zaradczych. Ich dobór zależy od wielu czynników, jednak podjęcie właściwiej decyzji w tym zakresie może okazać się kluczowe dla uratowania działalności przed bankructwem. Jakimi kryteriami powinien kierować się przedsiębiorca planujący oddłużenie swojej firmy?  Czy doświadczenia z oddłużania firm mogą być przełożone na realia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które borykają się z nadmiernym zadłużeniem?

KPR – baner formularz kontaktowy

Oddłużanie firmy – przede wszystkim właściwa diagnoza

Oddłużanie firmy prawie zawsze stanowi długi i skomplikowany proces. Jednak jego rozpoczęcie we właściwym momencie oraz prowadzenie w odpowiedni sposób, może zdecydowanie uprościć całe przedsięwzięcie. Dlatego z oddłużaniem nigdy nie należy zwlekać. Po prostu im szybciej zostaną wdrożone odpowiednie procedury, tym lepiej.

Związane jest to przede wszystkim, z tym że właściwie każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu oddłużania oznacza generowanie dodatkowych długów. To z kolei zawsze znacznie utrudnia oddłużanie firm i zwiększa prawdopodobieństwo zdecydowanego pogłębienia się trudnej sytuacji finansowej. Szybkie wdrożenie działań naprawczych pozwala także uniknąć egzekucji komorniczej, oddala trudności powodowane przez firmy windykacyjne oraz przeciwdziałania spirali zadłużenia, która stanowi niezwykle groźne zjawisko. Dlatego kredyt oddłużeniowy jest instrumentem, z którego należy korzystać ostrożnie.

Pierwszym etapem oddłużania firmy zawsze jest postawienie diagnozy, dotyczącej źródeł zaistniałej sytuacji. Bez tego właściwie niemożliwe jest przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorcy, a tym samym zapewnienie mu warunków do normalnego prowadzenia działalności gospodarczej. To z kolei jest podstawowy cel, jaki ma osiągnąć oddłużanie firmy. 

Stąd najpierw trzeba dokładnie – pod względem prawnym i ekonomicznym – przebadać stan przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonych analiz należy wskazać wszystkie mocne i słabe strony prowadzonej działalności. Na tym etapie konieczne jest uwzględnienie jej formy prawnej (wraz z możliwością przeprowadzenia jej przekształcenia), wielkości zatrudnienia, wysokości kosztów prowadzonej działalności oraz struktury zadłużenia. Dzięki temu możliwe stanie się podjęcie w istocie fundamentalnej decyzji: czy należy wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne, czy też wystarczającym będzie przeprowadzenie innych działań naprawczych. Od ustalenia tej kwestii zawsze zależy przyjęcie strategii na oddłużanie firmy. 

Osobnym problemem jest ewentualne skorzystanie z usług, jakie oferuje firma oddłużeniowa. Czy warto sięgać po taką pomoc? Niestety nie zawsze prowadzący taką działalność rzeczywiście znają się na rzeczy, dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest udanie się do kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach restrukturyzacyjnych. Taka kancelaria jest lepsza niż nawet uczciwe firmy oddłużeniowe. 

oddłużanie firmy

Przeczytaj również: Postępowanie sanacyjne – omawiamy jego wady i zalety

Restrukturyzacja czy inne środki?

Rzeczywiście to, jak oddłużyć firmę, zależy od wielu czynników. Jednak co do zasady wybór zawsze przebiega pomiędzy postępowaniami uregulowanymi w Prawie restrukturyzacyjnym oraz możliwością redukcji zadłużenia za pomocą innych środków przewidzianych prawem. Oczywiście decyzja w tym zakresie w dużej mierze zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Aczkolwiek możliwe jest wskazanie podstawowych kryteriów jej dokonania.

Z postępowań restrukturyzacyjnych należy skorzystać zawsze wówczas, gdy zachodzą ku temu przesłanki wynikające z przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. Zgodnie z nimi postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. W takich okolicznościach właściwie nie ma na co czekać. Restrukturyzacja może się bowiem okazać ostatnią deską ratunku przed upadłością, a więc na oddłużenie firmy.

Z tego względu warto przypomnieć, że ze stanem upadłości mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemuje się go w przypadkach, gdy opóźnienie w wykonywaniu takich zobowiązań przekracza trzy miesiące. Natomiast zagrożenie niewypłacalnością to stan, w którym sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

W zdecydowanej większości przypadków restrukturyzacja to najlepsza recepta na oddłużanie firm. Jednak przed wyborem postępowania restrukturyzacyjnego warto pamiętać o tym, że:

 • wybór strategii oddłużenia należy podporządkować indywidualnej sytuacji dłużnika;
 • tym samym – przykładowo – oddłużanie kredytów bankowych nie jest tym samym, co oddłużanie chwilówek;
 • restrukturyzacja pozwana na zebranie w jednym postępowaniu zdecydowanej większości wierzytelności, dlatego oddłużanie firm w tym trybie charakteryzuje się kompleksowością.

Oddłużanie firmy – wybór właściwego postępowania

Jeżeli przedsiębiorca – najlepiej po konsultacji z fachowcami – zdecyduje się na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, kolejnym krokiem jest wybór jego dokładnej formy. Zgodnie z prawem restrukturyzacja może być prowadzona w ramach postępowania o zatwierdzenie układu; przyspieszonego postępowania układowego; postępowania układowego oraz sanacji. Do końca listopada br. istnieje jeszcze możliwość zainicjowania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Zawsze celem postępowania restrukturyzacyjnego jest:

 • Uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika;
 • Umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami;
 • A w przypadku postępowania sanacyjnego także przeprowadzenie działań sanacyjnych. Dzięki nim można w pełni rozwiązać problemy przedsiębiorcy przekładające się na jego nie najlepszą kondycję ekonomiczną.

Podejmując decyzję co do wyboru formy postępowania restrukturyzacyjnego, należy pamiętać, że pomiędzy wskazanymi powyżej możliwościami występują poważne różnice. Dotyczą one zarówno pozycji dłużnika (w tym, chociażby zakresu jego prawa do zarządu majątkiem), jak i sytuacji wierzycieli. Ważnym aspektem każdego z typów restrukturyzacji jest ewentualne wstrzymanie toczących się postępowań egzekucyjnych oraz zakaz wszczynania nowych. Postępowania restrukturyzacyjne różnicuje także poziom ich prawnego skomplikowania.

Okoliczności te zawsze należy wziąć pod uwagę, przygotowując się do otwarcia restrukturyzacji. W przeciwnym razie może okazać się, że postępowanie nie spełni pokładanych w nim nadziei.

Warto podkreślić, że sukces postępowania restrukturyzacyjnego w dużej mierze uzależniony jest od powierzenia tego rodzaju sprawy kancelarii prawnej mającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw restrukturyzacyjnych. Po prostu tego rodzaju procedury wymagają ogromnej wiedzy – także typowo biznesowej – oraz sporej wprawy w rozwiązywaniu problemów finansowych klientów indywidualnych i firm. Cechy te zawsze stanowią wypadkową dużego doświadczenia w prowadzeniu spraw restrukturyzacyjnych. Dlatego kancelarie prawne zajmujące się oddłużeniem muszą stale rozwijać swoje kompetencje. W przeciwnym razie będą stanowić raczej zagrożenie niż pomoc dla zadłużonych firm.

Najpierw dialog z wierzycielami

Jednak nie zawsze oddłużanie firm musi polegać na przeprowadzeniu sprawy restrukturyzacyjnej. Niekiedy zupełnie wystarczającym jest skorzystanie z innych środków. W pierwszej kolejności warto postawić – po określeniu struktury zadłużenia – na zdefiniowanie faktycznych możliwości spłaty długu. Potem należy zastanowić się nad negocjacjami z wierzycielami.

Jasne jest, że przystępując do takich rokowań, warto mieć przygotowane konkretne propozycje. Jednocześnie należy pamiętać, że ewentualne możliwości odroczenia spłaty, rozłożenia jej na raty, czy nawet częściowego umorzenia w dużej mierze zależą od charakteru samych wierzytelności.

Warto przeczytać: Sp. z o.o. sp.k. – co to jest i kiedy opłaca się ją wybrać?

Przykładowo różnego rodzaju należności publicznoprawne – zwłaszcza podatkowe czy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – mogą być modyfikowane jedynie na zasadach określonych przez prawo. Dużo większą swobodą cieszą się wierzycieli „prywatni”, gdzie tego rodzaju kwestie podlegają właściwie jedynie ustaleniom stron umowy.

Konieczność optymalizacji kosztów prowadzonej działalności

Obok prób wypracowania kompromisu z wierzycielami należy wdrożyć rozwiązania mające na celu optymalizację kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Także w tym zakresie spektrum możliwość do zastosowania środków jest bardzo szerokie. Od redukcji zatrudnienia, poprzez zastosowanie outsourcingu, egzekucję własnych należności od wierzycieli, aż po pozyskanie nowych klientów czy rynków zbytu. W tym obszarze mieści się także ewentualna zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej. Może się to przyczynić, chociażby do redukcji wysokości zobowiązań podatkowych.

Wobec tego najlepsza pomoc w oddłużaniu to taka, która nie tyle oferuje gotowe recepty, co pozwala na wypracowanie rozwiązań adekwatnych do sytuacji, w jakiej znalazł się przedsiębiorca. Poza tym optymalizując koszty prowadzonej działalności, należy pamiętać o szeregu prawnych uwarunkowań, związanych przykładowo z rozwiązywaniem kontraktów czy dochodzeniem wierzytelności przysługujących przedsiębiorcy.

Jedynie tytułem przykładu należy wskazać na konieczność zachowania norm prawa w zakresie wypowiadania stosunku pracy oraz jego zmiany. Znaczenie mają tutaj nie tylko same terminy wypowiedzenia określone przez Kodeks pracy, ale również zasady ochrony niektórych grup pracowników, konieczność wypłaty odpraw czy uregulowanie kwestii urlopowych. Może się zdarzyć – zwłaszcza przy większych redukcjach zatrudnienia – że pracodawca będzie musiał zastosować także ustawę o zwolnieniach grupowych.

Zobacz także: Przyspieszone postępowanie układowe – wyjaśniamy na czym ono polega

Podobnie w przypadku konieczności rozwiązania niektórych umów zawartych przez przedsiębiorcę. Tutaj kluczowe znaczenie mają ich postanowienia dotyczące dokładnego sposobu postępowania w takich przypadkach – a zwłaszcza formy i terminu wypowiedzenia. Wobec ich brak należy zastosować przepisy Kodeksu cywilnego bądź ustaw szczególnych.

Oddłużanie firmy

Oddłużenie konsumentów: warto czerpać z doświadczeń przedsiębiorców

Przepisy polskiego prawa od kilku lat wyraźnie zmierzają w takim kierunku, oddłużanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – czyli konsumentów – mogą przebiegać na podobnych zasadach, jak oddłużanie przedsiębiorców. Pokazuje to, że zwłaszcza restrukturyzacja stanowi naprawdę dobry sposób na oddłużanie firm. Natomiast oddłużanie osób fizycznych niezajmujących się biznesem, to zwłaszcza:

 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Procedury te prowadzą nie tylko do spłaty zadłużenia, ale niekiedy także dają szanse na umorzenie długów. Dla wszystkich osób fizycznych borykających się z kryzysem zadłużenia każda ze wskazanych tu procedur prowadzi do nowego otwarcia i odzyskania pełnej płynności finansowej. Choć trzeba tu podkreślić, że umorzenie długów jest wyjątkiem od reguły, a tym samym nie zdarza się zbyt często. Ustawodawca stawia raczej na spłatę zadłużenia. Przynajmniej w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. Nie zmienia to faktu, że dla osób fizycznych upadłość konsumencka bądź układ z wierzycielami jest dużo lepszym rozwiązaniem, niż np. wieloletnia egzekucja komornicza.

Zakończenie: o czym pamiętać oddłużając firmę?

Na pytanie, w jaki sposób oddłużyć firmę właściwie nie ma prostej odpowiedzi. Zawsze wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku. W zasięgu zadłużonego przedsiębiorcy są zarówno przepisy Prawa restrukturyzacyjnego pozwalające na przeprowadzenie sformalizowanego procesu oddłużania, jak i szereg innych instytucji prawnych, mogących doprowadzić do uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa. Ich wybór zawsze powinien zostać dostosowany do prawidłowo zdiagnozowanych trudności, w jakich znalazł się prowadzący własną działalność gospodarczą.

Sukces w oddłużaniu firm – podobnie, jak osób fizycznych – w dużej mierze zależy od fachowości prawników zajmujących się takimi sprawami, ich wiedzy i doświadczenia. W naszej ofercie znajduje się pełna i kompleksowa obsługa prawna dłużników, którzy chcą rozwiązać swoje problemy finansowe. Gwarantujemy pomoc na najwyższym poziomie, przez fachowców staje podnoszących swoje kwalifikacje. Naszą najlepszą rekomendacją jest wiele restrukturyzacji zakończonych pełnym sukcesem. 

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link