Aktualności

 1. Start
 2. /
 3. Aktualności
 4. /
 5. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i Tarcza 4.0 –...

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zyskało sporą popularność. Tarcza 4.0 sprawiła, że zostanie z nami na stałe. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Spis treści

 1. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – Tarcza 4.0
 2. Tarcza 4.0 – restrukturyzacja stała się dużo prostsza
 3. Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne do modyfikacji
 4. Uproszczona restrukturyzacja – tarcza 4.0 na stałe zmieni postępowanie restrukturyzacyjne
 5. Zakończenie

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne bez wątpienia stało się najpopularniejszym spośród wszystkich typów spraw restrukturyzacyjnych, umożliwiając dłużnikowi sprawne przeprowadzenie oddłużenia swojego przedsiębiorstwa. Jednocześnie ustawodawca zdecydował, że rozwiązania restrukturyzacyjne wprowadzone na mocy przepisów Tarczy Antykryzysowej 4.0 zostaną, w znacznej części, już na stałe wprowadzone do Prawa restrukturyzacyjnego. Stąd o ile uproszczone postępowanie będzie mogło być inicjowane jedynie do końca listopada br., o tyle już od początku grudnia będzie można korzystać z nowych przepisów bez żadnych ograniczeń czasowych. O czym więc należy pamiętać, stosując te regulacje?

KPR – baner formularz kontaktowy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – Tarcza 4.0

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – Tarcza 4.0 jest ustawą, na mocy której wprowadzono tego rodzaju postępowanie – przy czym oczywiście „Tarcza” to określenie potoczne. W istocie chodzi tu o ustawę z dnia 23 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Przeczytaj także: Restrukturyzacja a upadłość w pierwszej połowie 2021 roku w Polsce – analiza

Podobnie, jak w przypadku pozostałych „tarcz antykryzysowych”, także tutaj celem ustawodawcy była przede wszystkim pomoc przedsiębiorcom borykających się z ekonomicznymi skutkami pandemii. Te zaś – jak wiadomo – w wielu branżach są naprawdę poważne.

uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne tarcza 4.0

Warto wspomnieć, że poza uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, ustawodawca w omawianym tu akcie wprowadził takie rozwiązania, jak:

 • Dopłaty z budżetu państwa do oprocentowanych kredytów dla firm;
 • Wakacje kredytowe dla tych, którzy stracili pracę bądź główne źródło dochodu;
 • Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej;
 • Umożliwienie obniżenia przez pracodawcę wymiaru czasu pracy pracownika.

Co prawda Tarcza 4.0 wprowadzająca uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne została pomyślana, jako akt, w którym sprawa restrukturyzacyjna będzie miała jedynie pomocnicze znaczenie w stosunku do innych form pomocy przedsiębiorcom. W praktyce jednak rozwiązania w tej kwestii zaczęły odgrywać kluczową rolę w okresie wychodzenia z kryzysu.

Tarcza 4.0 – restrukturyzacja stała się dużo prostsza

Podstawowym założeniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest maksymalne odformalizowanie procedury oraz skrócenie jej czasu do niezbędnego minimum. Z tego względu uproszczona restrukturyzacja – tarcza 4.0 jest tu jednoznaczna – rozpoczyna się z inicjatywy dłużnika. To on jest odpowiedzialny za dopełnienie formalności związanych z zainicjowaniem postępowania. Przede wszystkim w zakresie:

 • Zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym pełniącym funkcję nadzorcy układu;
 • Przygotowania spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych;
 • Opracowania propozycji układowych;
 • Dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ostatnia z wymienionych powyżej czynności oznacza formalne otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Z tego więc względu sąd restrukturyzacyjny – jedynie informowany o rozpoczęciu tego postępowania – nie wydaje żadnego postanowienia w tym zakresie. Nie należy także formułować wniosku do sądu o otwarcie uproszczonej restrukturyzacji.

Od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym rozpoczyna bieg czteromiesięczny termin na złożenie w sądzie restrukturyzacyjnym wniosku o zatwierdzenie układu. Jeżeli więc w tym czasie nie uda się przyjąć układu, postępowanie ulega umorzeniu. Dlatego omawiane tu postępowanie musi zamknąć się w czterech miesiącach.

Warto pamiętać, że z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego należy korzystać ostrożnie. Przede wszystkim z tych rozwiązań można skorzystać tylko raz. Stąd fiasko zainicjowanej sprawy oznacza brak możliwości podjęcia kolejnej próby jej przeprowadzenia. Poza tym za rozpoczęcie tego postępowania w złej wierze, zarówno wierzycielowi, jak i osobie trzeciej przysługuje żądanie o naprawienie szkody.

Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne do modyfikacji

Prostota i szybkość uproszczonego postępowania spowodowała, że od kilkunastu miesięcy jest ono najczęściej inicjowaną ze wszystkich typów spraw restrukturyzacyjnych. Nie oznacza to, że zawsze kończy się sukcesem. Wręcz przeciwnie. W uproszczonej restrukturyzacji kluczowe znaczenie ma profesjonalne przygotowanie całego postępowania. Dlatego bardzo często o powodzeniu przedsięwzięcia decyduje jakość pracy doradcy restrukturyzacyjnego.

W każdym razie – pomimo ewidentnych zalet – pierwotna wersja uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego okazała się niedoskonała. Zresztą nie jest to niczym nadzwyczajnym. Stosowanie regulacji prawnych prawie zawsze ujawnia ich mankamenty, które następnie – lepiej lub gorzej – są usuwane przez ustawodawcę.

Tarcza 4.0 – restrukturyzacja, jak wiadomo, była jedynie jedną z wielu kwestii, uregulowanych w tej ustawie – również została znowelizowana. Jednak w istocie najważniejszym zagadnieniem wynikającym z nowelizacji było przedłużenie możliwości zainicjowania uproszczonego postępowania aż do 30 listopada 2021 roku. Natomiast od 1 grudnia br. wejdą w życie zmiany, które na stałe zmienią Prawo restrukturyzacyjne.

Zobacz również: Oddłużanie firmy krok po kroku. Omawiamy dostępne możliwości

Uproszczona restrukturyzacja – tarcza 4.0 na stałe zmieni postępowanie restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja – Tarcza 4.0 była w tym zakresie pewnym przełomem – na ogół zmierza w kierunku uproszczeń. Wynika to zarówno z potrzeb praktyki, jak i konieczności implementacji prawa unijnego. Na mocy przepisów ustawy z dnia 28 maja 2021 roku o  zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, prawodawca zreformował postępowanie o zatwierdzenie układu. Do najważniejszych zmian należą:

 • Ograniczenie możliwości stosowania nowych przepisów jedynie do tych dłużników, wobec których w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed zainicjowaniem znowelizowanego postępowania o zatwierdzenie układu nie prowadzono takiego postępowania, w którym doszło do ogłoszenia dnia układowego oraz nie umorzono postępowania restrukturyzacyjnego (chyba że doszło do tego za zgodą rady wierzycieli);
 • Zawieszenie z mocy prawa – od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego – wszystkich postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika i wszczętych przed tą datą;
 • Możliwość regulowania wierzytelności, które zostały objęte układem.

Ostatnie z tych rozwiązań wzbudza pewna kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o zakres możliwego pogorszenia sytuacji wierzycieli, którzy nie zostali zaspokojeni przez restrukturyzowanego dłużnika. Warto wspomnieć także, że przedmiotowa nowelizacja po raz kolejny przesunęła termin wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych. Także te regulacje mają wejść w życie 1 grudnia br.

Zakończenie

Statystyki jasno dowodzą, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stało się najbardziej popularnym spośród wszystkich rodzajów restrukturyzacji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że pozwala na oddłużenie przedsiębiorstwa w niesformalizowanej procedurze, która może trwać maksymalnie cztery miesiące. Osiągnięcie celu tego postępowania – ze względu na fakt, że jej przeprowadzenie spoczywa przede wszystkim na dłużniku – w decydującej mierze zależy od profesjonalnego podejmowania przez niego odpowiednich działań.

Co do zasady teza ta będzie także aktualna po wejściu w życie 1 grudnia br. nowelizacji Prawa restrukturyzacyjnego. Jej celem jest wprowadzenie już na stałe do polskiego porządku prawnego rozwiązań wynikających z uproszczonej restrukturyzacji.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link