Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jaki jest termin płatności faktury?

Dla każdego prowadzącego własną działalność gospodarczą termin płatności faktury stanowi jeden z najważniejszych terminów. W końcu wyznacza on datę, w której przedsiębiorca ma prawo spodziewać się otrzymania gotówki za dostarczone przez siebie towary bądź świadczone usługi. 

Z poniższego tekstu dowiesz się m.in.:

 • W jaki sposób wyznaczyć termin płatności faktury?
 • Jakie okoliczności powinny wpływać na ustalenie terminu płatności?
 • Co zrobić, gdy faktura nie zostanie opłacona w terminie?

Spis treści:

 1. Termin płatności faktury a efektywność fakturowania
 2. Rola minimalnego terminu płatności faktury
 3. Fakturowanie sprzedaży a optymalny termin płatności
 4. Skuteczne zarządzanie terminem płatności faktury
 5. Dlaczego warto pilnować terminowości płatności faktury?

Opóźnienia w płatności za towary i usługi to bez wątpienia jedna z największych bolączek przedsiębiorców. Właściwie trudno znaleźć na rynku osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą, który nigdy nie borykał się z problemem przeterminowanych płatności. Jak zatem ustalić termin płatności faktury, aby był on satysfakcjonujący dla obydwu stron transakcji, a jednocześnie zapewnił efektywne funkcjonowanie firmy? Co zrobić, gdy pomimo upływu terminu, płatność nie nadeszła? Jedno jest pewne: nie należy uzbrajać się w cierpliwość, czekając na spłatę faktury, ale trzeba odpowiednio działać. Poniżej udzielę odpowiedzi na postawione pytania. Zapraszam do lektury! 

Termin płatności faktury a efektywność fakturowania

Fakturowanie to proces rozliczania faktury, czyli dokumentu potwierdzającego sprzedaż towaru lub dostarczenie usługi. W obrocie gospodarczym faktura VAT to jeden z najważniejszych dokumentów księgowych, w którym wykazuje się m.in.:

 • dane stron transakcji;
 • datę realizacji usługi bądź dostawy towary;
 • cenę netto i brutto;
 • zastosowaną stawkę podatku VAT;
 • datę płatności.

Z punktu widzenia tego, jak w szczegółach wygląda fakturowanie, to właśnie data płatności faktury ma kluczowe znaczenie. Otóż termin płatności faktury decyduje o tym, kiedy płatność powinna zostać rozliczona. Co to dokładnie oznacza?

Rola minimalnego terminu płatności faktury

Z praktycznego punktu widzenia termin płatności faktury:

 • co do zasady nie jest ustalany przez ustawodawcę w przepisach prawa. To same strony umowy określają termin płatności. Wyjątki od tej zasady najczęściej pojawiają się w przypadku, gdy faktura jest wykorzystywana w transakcjach z sektorem publicznym;
 • od momentu upływu terminu płatności faktury dostawca lub usługodawca ma prawo zacząć naliczać odsetki;
 • wraz z brakiem płatności faktury w umówionym terminie można rozpocząć także podejmowanie działań windykacyjnych.

Zawsze pierwszym krokiem podczas planowania fakturowania sprzedaży, jest precyzyjne ustalenie terminu płatności. Przeważnie najczęściej spotyka się standardowe rozwiązania w tym zakresie, a więc płatność faktury w ciągu 7, 14, 21 bądź 30 dni. Jednak nie są to jakieś obowiązkowe, z góry narzucone terminy. Wszystko zależy od ustaleń między stronami. Czym zatem warto się kierować, ustalając termin płatności faktury? 

Zobacz także: Sprawa sądowa – czym jest?

Fakturowanie sprzedaży a optymalny termin płatności

Minimalny termin płatności faktury warto ustalić, odnosząc się przede wszystkim do:

 • rodzaju dostarczanego towaru lub oferowanej usługi. Przeważnie im o bardziej złożony bądź trudno dostępny przedmiot sprzedaży chodzi, tym termin płatności faktury jest dłuższy;
 • zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Prawidłowe fakturowanie zawsze powinno zmierzać do tego, żeby zapewnić firmie stały dopływ gotówki, oczywiście w zamian za realizację tego, co jest przedmiotem jej działalności;
 • konieczności bieżącej realizacji zobowiązań firmy.

Jednocześnie termin płatności faktury powinien mieć charakter realny, a więc możliwy do realizacji przez klienta. Można tutaj wskazać na pewną prawidłowość – przeważnie im droższy towar lub usługa, tym dłuższy termin płatności.

Skuteczne zarządzanie terminem płatności faktury

Fakturowanie to nie tylko wystawianie dokumentu faktury – najczęściej za pomocą dedykowanego do tego celu systemu informatycznego – a następnie rozliczanie płatności. To także proces, który powinien zapewnić sprawne odzyskiwanie należności wynikających z faktur przeterminowanych. Dlatego terminem płatności zawsze trzeba dobrze i efektywnie zarządzać. Zwłaszcza poprzez przestrzeganie kilku prostych zasad, tj.:

 • pilnowanie terminu płatności. Tylko wtedy możliwe stanie się podjęcie na czas działań windykacyjnych;
 • wdrażanie windykacji bezpośrednio po tym, jak upłynie termin płatności faktury, a na konto przedsiębiorcy nie wpłynie wymagana suma;
 • odzyskiwanie należności z tytułu przeterminowanej faktury nie musi od razu oznaczać wdrażania formalnych procedur. W początkowym etapie wystarczy skierowanie wezwania do zapłaty, a nawet zwykłe przypomnienie o płatności;
 • jeżeli jednak metody polubowne nie przyniosą pożądanego rezultatu, nigdy nie należy obawiać się wejścia z klientem na ścieżkę postępowania sądowego. W praktyce to jedyny sposób na to, aby móc rozpocząć przeciwko niemu egzekucję komorniczą, która najczęściej jest konieczna, aby odzyskać środki, których dłużnik nie chce dobrowolnie uregulować. 

Wobec tego trudno poddawać w wątpliwość, że fakturowanie to jedno z najważniejszych zadań z punktu widzenia zapewnienia sprawnej – a zwłaszcza efektywnej ekonomicznie – działalności firmy. Jeżeli więc prowadzisz własną działalność gospodarczą, to powinieneś przykładać naprawdę dużą uwagę to tych procesów. 

Dowiedz się więcej: Jak wygląda odwołanie pełnomocnictwa?

Dlaczego warto pilnować terminowości płatności faktury? 

Termin płatności faktury może zostać praktycznie dowolnie ustalony przez strony transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Najczęściej określa go przedsiębiorca, jednak nie ma przeszkód, aby klient wynegocjował z nim inny czas płatności niż zwyczajowo przyjęty dla danego typu transakcji. Po ustaleniu, w jakim terminie klient powinien opłacić fakturę, należy dopilnować, aby taka płatność rzeczywiście została zrealizowana. To bardzo istotny element procesu, który określa się jako fakturowanie. Kiedy faktura nie została na czas opłacona, od razu należy przypomnieć o obowiązku zapłaty, a gdy to nie przyniesie spodziewanego rezultatu – wdrożyć właściwe działania windykacyjne i egzekucyjne. Bez tego może okazać się, że przedsiębiorca po prostu nie otrzyma należnych pieniędzy. Jeżeli masz problemy ze skontaktowaniem się z klientem i ustaleniem terminu płatności, warto skorzystać z profesjonalnych usług prawniczych. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link