Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak wygląda odwołanie pełnomocnictwa?

Pełnomocnik nie zawsze spełnia pokładane w nim nadzieje – niewykonywanie bądź niewłaściwe wykonywanie obowiązków objętych pełnomocnictwem wcale nie jest rzadkością. Wówczas pojawia się pytanie o to, jak wygląda odwołanie pełnomocnictwa. 

W poniższym tekście w krótki sposób wyjaśnię:

 • W jaki sposób odwołać pełnomocnictwo?
 • Jakie formalności wiążą się z odwołaniem pełnomocnictwa?
 • Kiedy warto odwołać pełnomocnictwo?

Spis treści:

 1. Odwołanie pełnomocnictwa – kiedy jest dopuszczalne?
 2. Proces anulowania pełnomocnictwa
 3. Formularze i wzory odwołania pełnomocnictwa
 4. Kiedy warto odwołać pełnomocnictwo?
 5. Odwołanie pełnomocnictwa – o czym nie wolno zapomnieć?

Pełnomocnictwo stanowi obecnie standardowy sposób załatwiania różnego rodzaju spraw przez osobę trzecią. Jest ono dość często wykorzystywane, jednak im więcej wydanych pełnomocnictw, tym więcej problemów z nimi związanych pojawia się w praktyce. Szczególnym kłopotem dla mocodawców są sytuacje, gdy z różnych względów nie są oni zadowoleni z postawy lub działań wybranych przez siebie osób, którym udzielili takiego pełnomocnictwa. Jak zatem anulować ten dokument? Kwestię tę wyjaśniam w poniższym tekście. Zapraszam do lektury! 

Odwołanie pełnomocnictwa – kiedy jest dopuszczalne?

Kodeks cywilny w swoim art. 101 § 1 jasno stanowi, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą tego dokumentu. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą tej umowy.

Tym samym odwołanie pełnomocnictwa jest możliwe właściwie zawsze. Kiedy mocodawca uzna, że nie chce, aby dany pełnomocnik reprezentował jego interesy, to może w każdej chwili pozbawić go pełnomocnictwa. Zrzeczenie się odwołania pełnomocnictwa – a więc mówiąc potocznie jego anulowania – jest dopuszczalne jedynie w zupełnie wyjątkowych okolicznościach. Zawsze trzeba to jednoznacznie wskazać w samym dokumencie pełnomocnictwa – tak, aby jego „nie odwoływalność” nie wzbudzała żadnych wątpliwości.

Poza tym odwołanie pełnomocnictwa nie jest konieczne, gdyż pełnomocnictwo samo wygasa w przypadku:

 • śmierci mocodawcy;
 • śmierci pełnomocnika;
 • ustania stosunku prawnego, z którego wynikało pełnomocnictwo;
 • upływu terminu, na który pełnomocnictwo zostało udzielone;
 • dokonania czynności, do której pełnomocnik został upoważniony;
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego pełnomocnika.

Podsumowując, zawsze warto wiedzieć, w jaki dokładnie sposób następuje anulowanie pełnomocnictwa. 

Zobacz także: Rodzaje pełnomocnictwa – co warto wiedzieć?

Proces anulowania pełnomocnictwa

Cofnięcie pełnomocnictwa praktycznie zawsze składa się z dwóch etapów:

 • złożenia pełnomocnikowi przez mocodawcę oświadczenia woli o odwołaniu pełnomocnictwa;
 • dopełnienia formalności związanych z odwołaniem pełnomocnictwa. 

Jednocześnie anulowanie pełnomocnictwa dochodzi do skutku w momencie, gdy treść oświadczenia woli mocodawcy dotarła do pełnomocnika. Jak chodzi natomiast o formalności, które powoduje anulowanie pełnomocnictwa, określa je przede wszystkim art. 102 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem: 

Dzięki temu rozwiązaniu ustawodawca stara się ograniczyć ewentualne wątpliwości związane z trwaniem stosunku pełnomocnictwa – jeżeli pełnomocnik nadal posiada dokument pełnomocnictwa, to istnieje ryzyko, że będzie się nim posługiwał wbrew woli mocodawcy, który odwołał pełnomocnictwo.

Istotnym zagadnieniem, z jakim wiąże się odwołanie pełnomocnictwa, jest forma, w jakiej powinno do tego dojść. Regułą jest, że anulowanie pełnomocnictwa może zostać dokonane w każdej formie. Tym samym, przykładowo, pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego można odwołać nawet ustnie, czy za pośrednictwem maila bądź SMS-a. Jednak odwołanie pełnomocnictwa – forma jest tu bardzo ważna – jest bardzo ważną czynnością, niekiedy wręcz istotniejszą od samego ustanowienia pełnomocnika. Stąd odwołujący powinien pamiętać o kwestiach dowodowych. Z tego względu zawsze warto zadbać o to, aby odwołanie pełnomocnictwa – podobnie, jak jego udzielenie – zostało potwierdzone za pomocą jakiegoś dokumentu. Jak on może wyglądać?

Formularze i wzory odwołania pełnomocnictwa

Anulowanie pełnomocnictwa nie musi zostać dokonane w jakimś rozbudowanym dokumencie. Zupełnie wystarczające jest, aby z jego treści wynikało jedynie to, że mocodawca cofa udzielone upoważnienie do działania w swoim imieniu. Jeśli chodzi o odwołanie pełnomocnictwa ogólnego, wzór tego rodzaju dokumentu może wyglądać następująco:

Warszawa, dn. 29 kwietnia 2024 roku

Mocodawca: Jan Kowalski

ul. Młodej Polski 22a/11

00-609 Warszawa

Pełnomocnik: Marek Pawliczko

ul. Marka Karolowskiego 14

20-698 Warszawa

Odwołanie pełnomocnictwa

Niniejszym, z dniem dzisiejszym, odwołuję udzielone przeze mnie dnia 28 czerwca 2023 roku Markowi Pawliczko pełnomocnictwo ogólne. Jednocześnie wnoszą o natychmiastowy zwrot dokumentu pełnomocnictwa.

Jak Kowalski

Odwołanie pełnomocnictwa nie musi zostać uzasadnione. Oznacza to, że nie ma obowiązku wyjaśniania swojemu pełnomocnikowi, dlaczego odwołuje się udzielone mu pełnomocnictwo i z jakich względów taka decyzja zapadła. Cofnięcie pełnomocnictwa jest wyłączną decyzją mocodawcy, z której nie musi się on nikomu tłumaczyć. Kiedy zaś warto ją podjąć? Jakie okoliczności wziąć pod uwagę odwołując udzielone wcześniej pełnomocnictwo?

Przeczytaj również: Układ konsumencki – co to jest i na czym polega?

Kiedy warto odwołać pełnomocnictwo?

Anulowanie pełnomocnictwa najczęściej zdarza się wtedy, gdy mocodawca utraci zaufanie do swojego pełnomocnika lub po prostu nie jest zadowolony z jego aktywności. Klasycznym przykładem może tu być lekceważenie przez pełnomocnika swoich obowiązków, niezałatwianie bądź nieprawidłowe wykonanie interesów mocodawcy. Niekiedy cofnięcie pełnomocnictwa stanowi także efekt braku porozumienia pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem co do wysokości wynagrodzenia, jakie ten drugi otrzyma za swoją pracę. 

Jeżeli zaczynają pojawiać się jakiekolwiek wątpliwości co do pracy pełnomocnika, warto rozważyć wypowiedzenie mu tego oświadczenia. W przeciwnym razie może się okazać, że mocodawca po prostu nie będzie zadowolony z działań pełnomocnika albo – co gorsza – okaże się, że działał on na jego niekorzyść. Aby się przed tym uchronić, cofnięcie pełnomocnictwa może być jedynym rozwiązaniem

Jednocześnie nie należy zapominać, że pełnomocnik odpowiada za działania i zaniechania związane z realizacją treści pełnomocnictwa. W określonych przypadkach może on nawet zostać zobligowany do zapłaty odszkodowania za szkody spowodowane mocodawcy. 

Odwołanie pełnomocnictwa – o czym nie wolno zapomnieć? 

Odwołanie pełnomocnictwa jest prawem każdego mocodawcy. Może on w dowolnej chwili i bez podawania przyczyn odwołać udzielone wcześniej pełnomocnictwo poprzez złożenie pełnomocnikowi stosownego oświadczenia woli. Skutek w postaci anulowania pełnomocnictwa następuje w chwili, gdy oświadczenie mocodawcy dojdzie do wiadomości pełnomocnika. Anulując pełnomocnictwo, warto zadbać o to, aby mieć jakieś potwierdzenie tego faktu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest złożenie oświadczenia woli o odwołaniu pełnomocnictwa w formie pisemnej. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link