Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak odzyskać pieniądze z kasy zapomogowo-pożyczkowej? Prawnik...

Odpowiedź na pytanie, jak odzyskać pieniądze z kasy zapomogowo-pożyczkowej wiąże się przede wszystkim z zakończeniem członkostwa w takiej kasie. Szczegóły związane z rozliczeniem byłego członka z kasą wyjaśnia zawodowy prawnik, zajmujący się takimi sprawami.

Spis treści:

Środki na przysłowiową „czarną godzinę” mogą być gromadzone w różny sposób. Jednym z nich, dostępnym zwłaszcza dla pracowników, jest członkostwo w kasie zapomogowo-pożyczkowej. Z byciem członkiem takiej kasy wiąże się szereg możliwości, związanych np. z zaciąganiem preferencyjnych pożyczek czy ubieganiem się o zapomogę. Jednocześnie oszczędności zgromadzone w kasie mogą zostać odzyskane przez jej członka. Jak to zrobić? Zapraszam do lektury tekstu, w którym odpowiadam na to pytanie. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak odzyskać pieniądze z kasy zapomogowo-pożyczkowej? Najważniejsze zasady

Zanim wyjaśnię jak odzyskać pieniądze z kasy zapomogowo-pożyczkowej, chciałbym pokrótce przybliżyć, czym w ogóle są takie kasy. Otóż ich funkcjonowanie reguluje obecnie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Zgodnie z art. 3 tej ustawy, kasa zapomogowo-pożyczkowa działa w celu udzielania jej członkom pomocy materialnej w formie nieoprocentowanych pożyczek, a w miarę posiadanych środków także zapomóg. Kasę tworzy się w ramach zakładu pracy. 

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – określane w skrócie jako PKZP, czyli pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe – mogą być tworzone, jeżeli chęć do ich przystąpienia zadeklaruje co najmniej dziesięć osób świadczących pracę zarobkową u danego pracodawcy. Zgodnie z ustawą można powołać taką kasę obejmującą kilka zakładów pracy. Jest to tzw. międzyzakładowa kasa zapomogowo-pożyczkowa. Tworzy się ją dla co najmniej dwóch zakładów pracy. Oczywiście liczba ta może być większa, byleby członkostwo w kasie zadeklarowało przynajmniej dziesięć osób.

Jednocześnie przepisy przewidują możliwość przekształcenia kasy zapomogowo-pożyczkowej funkcjonującej w ramach danego zakładu pracy w kasę międzyzakładową. W tym celu niezbędne jest podjęcie uchwały o przekształceniu.

Prawa i obowiązki członków PKZP

Kasa zapomogowo-pożyczkowa – jak odzyskać wkład niedługo będzie dla nas jasne – służy świadczeniu pomocy finansowej swoim członkom. Z tego względu z członkostwem w takiej kasie łączą się określone prawa i obowiązki. Wśród najważniejszych praw można wymienić, prawo członka kasy do:

 • Gromadzenie w kasie wkładów członkowskich, zgodnie z postanowieniami statutu kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 • Zaciągania pożyczek;
 • Ubiegania się – w razie wystąpienia zdarzeń losowych – o udzielenie zapomogi. Jednak realizacja tego prawa jest uzależniona od posiadania przez kasę środków na wypłatę takiej zapomogi;
 • Udziału w obradach walnego zgromadzenia członków;
 • Wybierania zarządu i komisji rewizyjnej oraz bycia wybranym do tych gremiów;
 • Zapoznawania się z aktualną treścią statutu.

Członkostwo w kasie zapomogowo-pożyczkowej, to także obowiązki. Do najważniejszych z nich, zalicza się:

 • Wpłacenie wpisowego w wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie członków kasy. Warto podkreślić, że istnieje także możliwość potrącenia wpisowego z wynagrodzenia lub z zasiłku;
 • Wpłacanie miesięcznych wkładów członkowskich. Również ich wysokość jest ustalana przez walne zgromadzenie członków kasy, a wkład może zostać potrącony z wynagrodzenia lub z zasiłku;
 • Wskazanie co najmniej jednej osoby uprawnionej do otrzymania wkładu członkowskiego w razie śmierci członka kasy.

Przeczytaj też: Czarna lista dłużników – co to? Jak ją sprawdzić i jak z niej zniknąć?

Regulamin kasy zapomogowo-pożyczkowej

W praktyce niezwykle istotnym dokumentem dla wszystkich członków kasy jest jej regulamin, fachowo nazywany statutem. Regulamin kasy zapomogowo-pożyczkowej określa m.in.:

 • Rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
 • Zasady poręczania spłaty zadłużenia;
 • Zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużenia;
 • Zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka z listy członków kasy.

Kasa zapomogowo-pożyczkowa – jak odzyskać wkład?

Członkostwo w kasie zapomogowo pożyczkowej, opłacanie składek oraz realizacja wszystkich obowiązków wynikających z członkostwa nigdy nie oznaczają, że raz wpłacone środki nie mogą być odzyskane. Wręcz przeciwnie. Jak odzyskać wkład z kasy zapomogowo pożyczkowej? Istnieje tu co najmniej kilka możliwości. Należy pamiętać, że:

 • Kwestie związane z wypłacaniem wkładów członków powinny zostać unormowane w statucie kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 • Zawsze rozliczenie z członkiem kasy powinno nastąpić w związku ze złożeniem przez niego oświadczenia o wystąpieniu z kasy. Wtedy jego wkłady powinny zostać mu zwrócone – chyba że dana osoba posiada jakieś zadłużenie wobec kasy. Wówczas można je potrącić z wysokości wkładu;
 • Na takich samych zasadach zwraca się wkłady członkowskie w przypadku skreślenia danej osoby z listy członków z innych przyczyn, niż wystąpienie z kasy;
 • Wkłady członkowskie podlegają dziedziczeniu. Dlatego po śmierci członka kasy zapomogowo-pożyczkowej zgromadzonego przez niego środki powinny zostać wypłacone spadkobiercom, zgodnie z zasadami dziedziczenia przyjętymi w danej sprawie.

Co zrobić, aby w prosty sposób odzyskać wkład z kasy zapomogowo-pożyczkowej?

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania prawne, sposób odzyskania wkładu zgromadzonego przez pracownika w kasie zapomogowo-pożyczkowej zależy od tego, z jakiego powodu przestaje być on członkiem kasy. W każdym przypadku zakończenia członkostwa pojawia się konieczność dokonania rozliczeń z kasą. Były członek – który np. zmienia pracę lub po prostu zrezygnował z członkostwa – musi spłacić swoje zobowiązania wobec kasy, a jego prawem jest odzyskanie wkładu. Jeżeli z rozliczeniem pojawią się jakieś trudności, zawsze można wdrożyć odpowiednie środki prawne – łącznie z zainicjowaniem sprawy przed sądem.

Zobacz też: Dobry prawnik od długów – jaki powinien być?

Zwrot środków zgromadzonych w kasie zapomogowej – krótkie podsumowanie

Kasę zapomogowo-pożyczkową można utworzyć w jednym bądź w kilku zakładach pracy po to, aby udzielać pomocy finansowej członkom kasy. Podstawowym obowiązkiem członków jest wpłata wkładu, który jednak zawsze można odzyskać, przede wszystkim w związku z zaprzestaniem członkostwa w radzie. Wówczas zgromadzony wkład podlega zwrotowi, chyba że były członek ma jakieś zadłużenie wobec kasy. W takich przypadkach najczęściej zadłużenie to zostanie potrącone ze zgromadzonego wkładu. W przypadku problemów z rozliczeniem z kasą zapomogowo-pożyczkową zawsze można skorzystać z różnych środków prawnych, w tym ze skierowania sprawy do sądu. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link