Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak wyjść ze spirali długów w firmie? 10...

Jak wyjść ze spirali długów? Biorąc pod uwagę fakt, że kryzys gospodarczy trwa już dobre kilkanaście miesięcy, właściwie od czasu wybuchu pandemii COVID-19, spirala zadłużenia jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem wśród przedsiębiorców i konsumentów. Dlatego warto poznać najważniejsze i najczęściej stosowane sposoby wyjścia takiej spirali.

Spis treści:

Spirala zadłużenia, to mówiąc w pewnym uproszczeniu, sytuacja, w której dłużnik zaciąga jedne kredyty na poczet spłaty innych, czego konsekwencją jest nawet zupełna niewypłacalność. Nie ma więc wątpliwości, że jest to niezwykle niebezpieczne zjawisko – dla przedsiębiorców i konsumentów. Co zrobić, aby na czas wyjść ze spirali zadłużenia? Zapraszam do lektury tekstu, w którym odpowiem na to pytanie!

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak wyjść ze spirali długów? Podstawowe możliwości

Zastanawiając się, jak wyjść ze spirali długów, trzeba pamiętać, że zawsze proces oddłużenia zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Kluczowe znaczenie ma tu przede wszystkim to, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, czy też jest konsumentem oraz wielkość samego zadłużenia. Zawsze jednak sprawdzają się takie rozwiązania, jak:

 • Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego (w tym jego „odpowiedników” dedykowanych konsumentom);
 • Skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy, np. prawnika specjalizującego się w oddłużaniu firm;
 • Podjęcie negocjacji z wierzycielami;
 • Próba pozyskania kapitału;
 • Pozyskanie nowych klientów bądź rynków zbytu;
 • Konsolidacja zobowiązań;
 • Spieniężenie części majątku;
 • Wdrożenie działań naprawczych niemających charakteru sformalizowanego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Redukcja zatrudnienia. W przypadku konsumentów odpowiednikiem tego rodzaju działania będzie znalezienie lepiej płatnej pracy;
 • Ogłoszenie upadłości – zawsze jest to środek, po który należy sięgać w ostateczności.

Spirala długów zawsze stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wypłacalności firmy, stwarzając realne zagrożenie dla jej bytu. Jeżeli właściwie inicjatywy oddłużeniowe nie zostaną wprowadzone na czas, to niestety dłużnik musi liczyć się z koniecznością ogłoszenia upadłości. Dlatego nigdy oddłużenia – czy to firmy, czy też osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – nie należy odkładać w czasie.

Przeczytaj też: Długi nie do spłacenia – co robić? Restrukturyzacja odpowiedzią?

Jak wyprowadzić firmę z długów? Liczy się właściwa diagnoza problemu

Nie da się poprawnie odpowiedzieć na pytanie, jak wyprowadzić firmę z długów, bez ustalenia źródeł problemu z regulowaniem należności. Tylko przeprowadzenie pogłębionej analizy sytuacji dłużnika, otwiera rzeczywiste możliwości oddłużenia. Dobrym przykładem jest tu postępowanie restrukturyzacyjne. Generalnie rzecz ujmując, jest to najlepszy sposób na rozwiązania problemu zadłużenia, przynoszący szereg korzyści zarówno restrukturyzowanemu dłużnikowi, jak i jego wierzycielom. Jednak nie jest to panaceum na każdy problem zadłużonej firmy. Restrukturyzacja może zakończyć się sukcesem tylko wówczas, gdy:

 • Dłużnik podejmie prawidłową decyzję co do wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Restrukturyzacja zostanie dobrze przygotowana – przede wszystkim w obszarze opracowania planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych składanych wierzycielom.

Dlatego w każdym przypadku – jak uczy doświadczenie – dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po wsparcie specjalisty od wychodzenia ze spirali zadłużenia. Jego wiedza i doświadczenie jest niezbędne do tego, aby zdecydowanie zwiększyć szanse na oddłużenie. Tym bardziej że – jak wskazałem powyżej – postępowanie restrukturyzacyjne na jest jedynym sposobem na uporanie się z wyzwaniami, jakie generuje spirala długów. 

Spirala długów – restrukturyzacja receptą na kryzys

Możliwe do zastosowania metody na to, jak wyjść ze spirali zadłużenia, streszczają się w dwóch pojęciach: restrukturyzacji we właściwym oraz w szerokim sensie. W pierwszym przypadku chodzi o jedno z czterech postępowań unormowanych w Prawie restrukturyzacyjnym. Natomiast restrukturyzacja w szerokim sensie tego pojęcia oznacza właściwie każdą inicjatywę zmierzającą do oddłużenia. Zawsze, czy to przed zainicjowaniem procedury restrukturyzacyjnej, czy też w jej trakcie, można sięgnąć po próbę negocjowania z wierzycielami warunków spłaty długów. Jeżeli takie negocjacje zostaną profesjonalnie przeprowadzone, to może okazać się, że procedura restrukturyzacyjna okaże się zbędna.

W przypadku spirali zadłużenia dla wielu dłużników ciekawym rozwiązaniem jest konsolidacja zobowiązań. Metoda ta sprawdza się zwłaszcza przy zadłużeniu bankowym bądź wobec innych instytucji finansowych. Dzięki konsolidacji dłużnik, zamiast spłacać kilka zobowiązań, reguluje tylko jedno. Operacja ta jednak najczęściej wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów kredytu i spełnienia innych warunków.

Rozwój działalności i zmniejszenie jej kosztów sposobem na spiralę zadłużenia

Spirala zadłużenia – jak wyjść z takiej sytuacji zależy od szeregu czynników – jest jednym z najtrudniejszych rodzajów zadłużenia. Nie zmienia to faktu, że również w takich okolicznościach sprawdzają się pewne uniwersalne schematy. W istocie możliwość spłaty wierzycieli zawsze zależy od tego, jakie są zdolności „płatnicze” dłużnika, czyli mówiąc potocznie, od ilości posiadanej gotówki. Stąd zawsze warto podjąć inicjatywy mające na celu zwiększenie zasobów. Podstawowe środki do osiągnięcia tego celu są dwa:

 • Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, np. poprzez pozyskanie inwestorów, nowych klientów czy rynków zbytu;
 • Wprowadzenie działań mających na celu optymalizować koszty działalności, np. poprzez redukcję zatrudnienia.

Jeżeli optymalizacja ma rzeczywiście przyjąć postać zmiany w strukturze zatrudnienia, to trzeba pamiętać o konieczności zachowania niezbędnej ostrożności. Błędy przy zwalnianiu członków załogi bądź przy rozdzielaniu na nowo ich obowiązków, mogą przełożyć się na zachwianie stabilności działalności, co w połączeniu ze spiralą zadłużenia jest właściwie prostą drogą do upadłości. 

Jednocześnie ogłoszenie upadłości, należy traktować jako rozwiązanie ostateczne, po które sięga się tylko wtedy, gdy nie ma szans na wyjście z długów. W przypadku podjęcia działań oddłużeniowych na czas i w sposób profesjonalny, konieczność upadłości pojawia się niezwykle rzadko. Dłużnik, nawet zmagający się z bardzo dużym zadłużeniem, ma szansę wyjść na prostą. 

Przeczytaj też: Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej. Najważniejsze informacje

Wychodzenie ze spirali zadłużenia – najważniejsze zasady

Jeżeli popadłeś w spiralę zadłużenia, musisz przede wszystkim pamiętać, że czas działa na Twoją niekorzyść. Szybkość, z jaką w takich sytuacjach pogłębiają się problemy z wypłacalnością, jest wręcz ogromna. Dlatego niepodjęcie na czas właściwych działań oddłużeniowych oznacza realne ryzyko utraty wypłacalności, z czym nierzadko wiąże się konieczność ogłoszenia upadłości. Dlatego zawczasu należy rozpocząć restrukturyzację – w postaci jednego z czterech postępowań uregulowanych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne lub innych inicjatyw zmierzających do oddłużenia. Dokładna ścieżka postępowania zależy od okoliczności, w których znalazł się dany dłużnik. Z tego względu dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z konsultacji specjalisty od oddłużania, który opracuje i pomoże wdrożyć indywidualny plan na wyjście ze spirali zadłużenia.  

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link