Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. 60 tys. dla małych gospodarstw na restrukturyzację....

Program Restrukturyzacji Małych Gospodarstw – zakładający przekazanie rolnikowi wsparcia w wysokości 60 tys. złotych – jest jednym z najważniejszych dla szeregu przedstawicieli agrobiznesu. Jak otrzymać to wsparcie?

Spis treści

 1. 60 tys. dla małych gospodarstw – co to za program?
 2. Dla kogo 60 tys.?
 3. Na co rolnik może przeznaczyć wsparcie?
 4. Zasady ubiegania się o 60 tys. dla małych gospodarstw
 5. Zakończenie

Obecna sytuacja gospodarcza zdecydowanie utrudnia osiągnięcie rentowności działalności rolniczej. Wysokie ceny paliw, dynamicznie rosnące ceny nawozów sztucznych, problemy z eksportem i importem, a do tego niesprzyjająca pogoda. To tylko niektóre z wielu przeciwności, z którymi muszą borykać się działający w branży rolnej. Dlatego tak istotnym zagadnieniem są różnego rodzaju programy pomocowe, dystrybuowane, chociażby przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z nich jest program Restrukturyzacji Małych Gospodarstw Rolnych. Jak sięgnąć po oferowane w jego ramach wsparcie?

60 tys. dla małych gospodarstw – co to za program?

60 tys. dla małych gospodarstw można uzyskać w ramach programu Restrukturyzacja Małych Gospodarstw Rolnych. Finansuje się go ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Oczywiście wskazane środki mogą zostać przeznaczone na ściśle określone cele. Zostały one jednak tak zakreślone, że ich mądre spożytkowanie daje naprawdę duże szanse na rozwój gospodarstwa rolnego. Jasno pokazują to doświadczenia poprzednich edycji Restrukturyzacji Małych Gospodarstw.

Zobacz również: Jak długo syndyk zajmuje wynagrodzenie? Wyjaśnia ekspert

Dysponentem środków przeznaczonych na ten program jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do której oddziałów terenowych składa się wnioski aplikacyjne. Co prawda nadal nie wiadomo, jaki będzie dokładny harmonogram Programu ani precyzyjne zasady dysponowania wsparciem w najbliższej edycji. Jednak trudno spodziewać się, aby uległy one diametralnej zmianie. Dlatego z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidzieć, kto będzie mógł ubiegać się o 60 tys. dla małych gospodarstw 2022 i na co dokładnie będzie można przeznaczyć te środki.

Z tego względu rolnicy zainteresowani tym programem mogą już teraz rozpocząć kompletowanie niezbędnych informacji. Co więcej, mogą rozpocząć analizy, których celem jest ustalenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dla kogo dokładnie jest dedykowany program Restrukturyzacji Małych Gospodarstw Rolnych?
 • Na co rolnik może przeznaczyć wsparcie?
 • Jakie są zasady ubiegania się o 60 tys. dla małych gospodarstw?

Dla kogo 60 tys.?

Program Restrukturyzacji Małych Gospodarstw – przez niektórych określany także, jako dotacje dla rolników 60 tys. – został dedykowany rolnikom, którzy:

 • Posiadają gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
 • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekracza kwoty 13 tys. euro;
 • Przychody z działalności rolniczej stanowią co najmniej 25% wszystkich przychodów rolnika.
60 tys. dla małych gospodarstw - dla kogo

Nie ma więc przeszkód, aby o dotacje 60 tys. dla rolników starali się różni przedstawiciele agrobiznesu. Także ci, dla których nie jest to jedyna działalność zarobkowa. Mogą więc być to rolnicy łączący pracę w gospodarstwie np. z pracą na etacie, czy prowadzeniem działalności gospodarczej w innym obszarze. Jeżeli wymagania w programie 60 tys. dla małych gospodarstw 2022 nie ulegną zmianie w stosunku do poprzednich edycji, oznacza to, że jego beneficjentami będą mogli być zarówno ubezpieczenie w KRUS, jak i w ZUS.

Przeczytaj także: Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Omówienie i zasady

Na co rolnik może przeznaczyć wsparcie?

Dotacje 60 tys. dla rolników – jak dotąd – można przeznaczyć na takie cele, jak:

 • Remont lub przebudowę budynków;
 • Zakup nowych maszyn;
 • Założenie sadu lub plantacji gatunków wieloletnich.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że dotacje unijne dla rolników – 60 tys. złotych to oczywiście jeden z ich przykładów – przekazuje się zawsze na ściśle zaplanowane cele. Z tego względu także w przypadku programu Restrukturyzacji Małych Gospodarstw Rolnych – przy ubieganiu się o środki – trzeba przygotować biznesplan. Pod wieloma względami jest to dokument, który – oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków formalnych – jest kluczowy dla otrzymania wsparcia. Dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, i przygotować biznesplan jak najlepiej.

Opracowując go, zawsze trzeba mieć na względzie cele, które musi osiągnąć rolnik korzystający z dotacji z wysokości 60 tys. złotych. Otóż przewidywane inwestycje powinny doprowadzić do wzrostu wartości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10 tys. euro, a jednocześnie co najmniej o 20% w stosunku do wartości wyjściowej. Dotąd taki poziom rozwoju gospodarstwa musiał być utrzymywany przynajmniej przez pięć lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Polecamy też: Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja. Co to jest?

Zasady ubiegania się o 60 tys. dla małych gospodarstw

Dotacja 60 tys. dla rolników – warunki jej otrzymania, przynajmniej te najważniejsze, przedstawiliśmy powyżej – służy przede wszystkim rozwojowi małych gospodarstw. Jednak, aby wnioskodawca mógł otrzymać te środki, co oczywiste, musi wykazać, że spełnia warunki udziału w programie. W tym kontekście kluczową kwestią jest odpowiednie obliczenie takich parametrów jak np. wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Jak wiadomo nie może przekraczać ona poziomu 13 tys. euro.

60 tys. dla małych gospodarstw - zasday

Wartość tę ustala się, biorąc pod uwagę średni stan zwierząt – w przypadku prowadzenia przez rolnika produkcji zwierzęcej – oraz uprawy w plonie głównym, jeżeli rolnik zajmuje się produkcją roślinną. Warto w tym miejscu podkreślić, że „plon główny” obejmuje rośliny o dłuższym, niż rok okresie wegetacji. Obliczając ekonomiczną wielkość gospodarstwa bierze się pod uwagę wszystkie użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa – bez względu na tytuł prawny do nich. Chodzi tu więc o użytki będące własnością rolnika, jak i przez niego dzierżawione, także z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa albo od jednostek samorządowych.

Jednocześnie dotacje 60 tys. dla rolników nie są dostępne dla tych, którzy korzystali już ze wsparcia finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do ich najpopularniejszych przykładów można zaliczyć: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, czy Premia dla młodego rolnika. Z tego względu zawsze warto przemyśleć, która z form pomocy jest najlepsza dla danego rolnika. Często korzystanie z tych programów wyklucza się wzajemnie.

Zainteresuj się: Upadłość konsumencka. Koszty i opłaty, o których warto wiedzieć

Zakończenie

Program Restrukturyzacji Małych Gospodarstw rolnych – czyli potocznie 60 tys. dla rolników – jest jednym z popularniejszych programów pomocowych, którymi zarządza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oczekując na ogłoszenie kolejnego naboru, warto już teraz przeanalizować opłacalność ubiegania się o tę pomoc, przygotowując odpowiednie dokumenty. W tym przede wszystkim obliczając wielkość gospodarstwa oraz opracowując – przynajmniej podstawowe – założenia biznesplanu. Po ogłoszeniu naboru umożliwi to sprawne opracowanie wniosku.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link