Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Zastępstwo procesowe – co to jest i jakie są jego...

Bez profesjonalnego pełnomocnika bardzo trudno wygrać jakąkolwiek sprawę – zarówno przed sądem, jak i organem administracji. O czym należy pamiętać, wybierając pełnomocnika i jakie mogą być koszty jego usługi? W poniższym artykule odpowiadamy czym jest zastępstwo procesowe.

Spis treści

 1. Zastępstwo procesowe – co to jest?
 2. Jak wybrać pełnomocnika? Warto pamiętać o kilku kwestiach
 3. Zastępstwo procesowe – jakie czynności może podejmować pełnomocnik?
 4. Zastępstwo procesowe – konieczność ścisłej współpracy
 5. Zastępstwo procesowe – koszty
 6. Zakończenie

Zastępstwo procesowe w postaci profesjonalnego prawnika – a więc przede wszystkim adwokata lub lub radcy prawnego – może okazać się nieocenionym wsparciem przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Mogą być one, związane, chociażby z koniecznością występowania przed sądami i organami administracji publicznej. Doświadczony pełnomocnik, posiadający odpowiednią wiedzę i portfolio wygranych spraw, jest bardzo często najlepszym gwarantem ochrony praw i interesów. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy właściwie na co dzień borykają się z różnego rodzaju zagadnieniami prawnymi. Jednak wybór pełnomocnika – zwłaszcza do prowadzenia rozbudowanych spraw – nie jest łatwym zadaniem, wymagającym rozważenia wielu okoliczności. O czym należy więc przede wszystkim pamiętać, podejmując taką decyzję?

KPR – baner formularz kontaktowy

Zastępstwo procesowe – co to jest? Odpowiada ekspert

Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowania przed sądami administracyjnymi oczywiste jest, że strona nie ma obowiązku osobiście występować w postępowaniu. Co prawda od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Sąd bądź organ prowadzący sprawę ma prawo w określonych okolicznościach zobowiązać stronę do osobistego stawiennictwa. Jednak każdy ma prawo skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który będzie reprezentował jego interesy oraz dbał o prawidłową ochronę praw.

Z tego względu zastępstwo procesowe to, mówiąc najprościej, reprezentowanie interesów określonego podmiotu przez sądem lub organem administracji publicznej przez profesjonalnego prawnika – a więc w pierwszym rzędzie przez radcę prawnego lub adwokata. Podstawą zastępstwa procesowego jest pełnomocnictwo udzielane przez stronę postępowania – a więc osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą jedynie zdolność prawną. Pełnomocnictwo to – po jego opłaceniu – przedstawiania się sądowi lub organowi oraz pozostawia w aktach sprawy. Aczkolwiek pełnomocnictwo może zostać udzielone także w innej formie, w tym ustanie do protokołu postępowania.

Zobacz także: List intencyjny. Czym jest i jakie są jego skutki?

Jak wybrać pełnomocnika? Warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach

Oczywiście każdy występujący w procesie – bez względu na to, w jakim charakterze – ma prawo swobodnie wybrać swojego pełnomocnika. Właściwie jedynym ograniczeniem w tej sprawie – aczkolwiek od tej zasady również można by wskazać na kilka wyjątków – jest posiadanie przez pełnomocnika tytułu adwokata bądź radcy prawnego. Jednak trzeba pamiętać, że od decyzji tej może zależy wygrana bądź przegrana sprawy. Dlatego wybierając pełnomocnika, warto wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 • Portfolio wygranych przez pełnomocnika spraw;
 • Stopień skomplikowania prowadzonych dotychczas procesów;
 • Poziom wykształcenia oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • Doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów prawnych;
 • Umiejętność opracowywania i wdrażania właściwej strategii procesowej.
zastępstwo procesowe - pełnomocnik

Kiedy poszukujemy odpowiedzi na pytanie „co to jest zastępstwo procesowe”, zawsze należy pamiętać, że od fachowości działań podejmowanych przez pełnomocnika w dużej mierze zależą szanse na wygranie danej sprawy. Jeżeli zaś weźmie się pod uwagę, że procedury sądowe i administracyjne nie raz dotyczą kwestii o sporej wartości majątkowej czy mających kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej bądź życia prywatnego danej osoby, zawsze warto postawić na pełnomocnika posiadającego najwyższe kwalifikacje.

Zastępstwo procesowe – jakie czynności może podejmować pełnomocnik?

Zastępstwo prawne jest instytucją, na mocy której określony podmiot może upoważnić swojego pełnomocnika do podejmowania w swoim imieniu właściwie wszystkich czynności materialnoprawnych oraz procesowych. Oznacza to, że zakres pełnomocnictwa jest bardzo szeroki. Warto przy tym pamiętać, że w niektórych przypadkach może zajść konieczność udzielenia go w odpowiedniej formie. Klasycznym przykładem takiego stanu rzeczy jest pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości udzielone przez jej właściciela. Musi ono zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.

Warto przeczytać: Pomoc w oddłużaniu – jak ją uzyskać? Poradnik krok po kroku

Natomiast udzielenie pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu może nastąpić w zwykłej formie pisemnej, a nawet ustnie do protokołu postępowania. Przeważnie takie pełnomocnictwo – przykładowo w sprawach cywilnych – wymaga wniesienia opłaty skarbowej w ustalonej przez ustawodawcę wysokości.

Pełnomocnik procesowy jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności w imieniu swojego klienta. Może więc m.in.:

 • Wnieść pozew do sądu;
 • Zawrzeć ugodę;
 • Zrzec się roszczenia;
 • Uznać powództwo;
 • Reprezentować dającego pełnomocnictwo także w postępowaniu odwoławczym oraz egzekucyjnym.

Jednocześnie udzielając pełnomocnictwo, można ograniczyć je jedynie do niektórych czynności. Przykładem takiej sytuacji jest zrzeczenie się roszczenia i uznanie powództwa. Pełnomocnik może tego dokonać tylko wówczas, gdy kwestie te nie zostały wyłączone spod zakresu pełnomocnictwa przez udzielającego go.

Zastępstwo procesowe – konieczność ścisłej współpracy prawnika i klienta

Oczywiście pełnomocnik – zwłaszcza będący profesjonalnym prawnikiem, czyli radca prawna lub adwokat – zawsze powinien ściśle współpracować ze swoim klientem, ustalając z nim wszystkie kwestie dotyczące danej sprawy. Co prawda można sobie wyobrazić sytuację, w której pełnomocnik działa zupełnie niezależnie od dającego pełnomocnictwo. Jednak z pewnością takie rozwiązanie byłoby dalekie od profesjonalizmu – a jednocześnie stanowiłoby zagrożenie dla klienta. Poza tym trzeba pamiętać, że pełnomocnictwo zawsze można odwołać.

W każdym razie ścisła współpraca na linii udzielający pełnomocnictwa-pełnomocnik jest kluczem do osiągnięcia zakładanych celów. Klient zawsze musi być szczery wobec swojego prawnika, przekazując mu wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty. Dotyczy to także odpowiadania na wszelkie pytania zgodnie z prawdą. Prawnik zaś powinien przedstawiać najlepsze sposoby rozwiązania danego problemu oraz realne perspektywy dotyczące możliwości wygrania sprawy.

zastępstwo procesowe - koszty

Zastępstwo procesowe – koszty

Zastępstwo procesowe – co to jest, pokrótce wyjaśniliśmy powyżej – zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. Jednak przeważnie są one przedmiotem ustaleń pomiędzy klientem a pełnomocnikiem. Przepisy prawa określają jedynie minimalne stawki, mające znaczenie przede wszystkim dla świadczących pomoc prawną z urzędu oraz przy zwrocie kosztów procesu przez stronę przegrywającą. Stawki te zależą przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu oraz poziomu skomplikowania sprawy.

W niektórych przypadkach przedmiotowe koszty zostały ustalone przez ustawodawcę przez wskazanie konkretnej kwoty. Przykładem takiego rozwiązania mogą być sprawy o rozwód i unieważnienie małżeństwa, rejestrację spółki, wyjawienie majątku czy o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego. Strony więc mają prawo umówić się właściwie na dowolną cenę za świadczenie usług w zakresie pełnomocnictwa. Jednak nie oznacza to, że strona przegrywająca sprawę zawsze zwróci je w całości.

Przeczytaj również: Przedawnienie długu – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Zakończenie

Zastępstwo procesowe to wręcz powszechnie stosowana instytucja prawna. W końcu poziom skomplikowania przepisów prawa, rozbudowane orzecznictwo i doktryna powodują, że nie będąc dobrze wykształconym i doświadczonym prawnikiem, bardzo trudno jest się zorientować w tym, jakie kroki podjąć, aby wygrać sprawę. Wybierając pełnomocnika, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na jego doświadczenie. Warto zwrócić uwagę głównie na prowadzenie spraw analogicznych do naszej oraz kompetencje zawodowe. Oczywiście czynniki te przekładają się na koszt zastępstwa procesowego, jednak – przynajmniej w części – można go odzyskać od strony przegrywającej sprawę.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link