Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Pomoc w oddłużaniu – jak ją uzyskać? Poradnik...

Nawet z największego kryzysu zadłużenia można wyjść obronną ręką – pod warunkiem podjęcia profesjonalnych działań zmierzających do oddłużenia. O czym warto więc pamiętać, planując spłatę wierzycieli i jak uzyskać pomoc w oddłużaniu?

Spis treści

 1. Na czym polega oddłużanie?
 2. Pomoc w oddłużaniu rozpoczyna się od postawienia diagnozy
 3. Warto postawić na negocjacje
 4. Pomoc przy oddłużaniu komorniczym
 5. Restrukturyzacja i upadłość – sposoby na systemowe rozwiązanie problemu zadłużenia
 6. Jak pozbyć się długów?

Za sprawą kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa oraz szalejącą inflację, rosnące ceny energii, czy niekorzystne zmiany w prawie coraz więcej podmiotów boryka się z zadłużeniem, którego bieżące regulowanie często jest zagrożone. Mówiąc wprost: rośnie liczba dłużników oraz wysokość przysługujących przeciwko nim wierzytelności. Przez to efektywne dochodzenie należności przez wierzycieli staje się coraz trudniejsze. Tymczasem na skutecznym oddłużeniu powinno zależeć nie tylko samym dłużnikom i ich wierzycielom, ale właściwie wszystkim, którzy pozostają z nimi w jakichkolwiek relacjach gospodarczych.

W związku z tym pytanie, jak uzyskać pomoc w oddłużaniu nie traci na swojej aktualności. Co więcej, w najbliższym czasie jego znaczenie z pewnością jeszcze bardziej wzrośnie. Okazuje się jednak, że – pod warunkiem profesjonalnego podjęcia odpowiednich działań – obronną ręką można wyjść nawet z największego kryzysu zadłużenia. W jaki sposób tego dokonać? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Koniecznie przeczytaj: Nadzorca wykonania układu. Kto to jest i jakie pełni funkcje?

KPR – baner formularz kontaktowy

Na czym polega oddłużanie?

Każdy, kto znajduje się w trudniej sytuacji finansowej, powinien jak najszybciej przystąpić do opracowania strategii swojego oddłużenia. Na czym polega oddłużenie? Mówiąc najprościej, jest to po prostu rozwiązanie problemów z regularnym spłacaniem wszystkich zobowiązań. Dlatego skuteczne oddłużanie polega nie tyle na natychmiastowej spłacie całości zadłużenia, ile na przywróceniu dłużnikowi takiej zdolności finansowej, która umożliwi mu powrót do normalnego wykonywania zobowiązań. W końcu problemem najczęściej nie są same długi, ale brak możliwości ich spłaty. Jednocześnie doświadczenie ludzi zadłużonych pokazuje, że jedną z największych przeszkód w oddłużaniu jest popadnięcie w spiralę zadłużenia, a więc zaciąganie jednych kredytów lub pożyczek na spłatę innych. Wówczas doprowadzenie do spłaty zobowiązań jest najtrudniejsze, choć nadal w pełni możliwe.

Oddłużanie – czy to osób fizycznych, czy też firm – może polegać na:

 • Wdrożeniu sformalizowanego postępowania, np. restrukturyzacji bądź upadłości konsumenckiej, którego celem jest rozwiązanie problemów z zadłużeniem;
 • Zastosowaniu środków o charakterze ekonomicznym, dzięki którym dłużnik samodzielnie odzyska płynność finansową. Może to być np. obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej bądź pozyskanie nowych źródeł dochodów.

Zarówno oddłużanie firm, jak i oddłużanie osób fizycznych może przybrać te dwie postaci. Choć w praktyce w przypadku przedsiębiorców przeważnie najlepszym sposobem na powrót do dobrej sytuacji finansowej jest wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nieraz mogą oddłużyć się tylko przy zastosowaniu nieformalizowanych metod.

Ciekawym przykładem może być oddłużanie kredytów bankowych, z których chętnie korzystają przedsiębiorcy i konsumenci. Oddłużanie kredytów zawsze najlepiej rozpocząć od negocjacji z bankiem. Obecnie większość kredytodawców przewiduje specjalne formy pomocy swoim klientom, do tego dochodzą, chociażby ustawowe wakacje kredytowe. Nigdy zaś nie należy zwlekać z rozpoczęciem oddłużania. Im później odpowiednie działania zostaną podjęte, tym mniejsze szanse na ich skuteczną realizację. Pomoc ludziom zadłużonym zawsze powinna zostać wdrożona w odpowiednim czasie.

Pomoc w oddłużaniu – cytat

Pomoc w oddłużaniu rozpoczyna się od postawienia diagnozy

Pomoc w oddłużaniu należy rozpocząć od postawienia prawidłowej diagnozy dotyczącej źródeł problemów, w których znalazł się dłużnik. Dotyczy to sytuacji, gdy problemy ze spłatą wierzytelności dotyczą osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Bez tego nie sposób dobrać właściwe środki oddłużania – a więc zdecydować, w jaki sposób zaplanować spłatę. Choć oczywiście pomoc firmom zadłużonym przebiega inaczej, niż w przypadku zadłużonych konsumentów. 

Dlatego pierwszym krokiem, który powinni wykonać dłużnicy, jest precyzyjna analiza struktury zadłużenia. A więc jego wysokości, źródeł powstania oraz ewentualnych możliwości pozyskania środków niezbędnych do spłaty. Oczywiście zastanawiając się, w jaki sposób spłacić wierzycieli należy pamiętać, aby tym samym nie doprowadzić się do bankructwa. Stąd strategia spłaty musi uwzględniać różne czynniki. Należą do nich m.in. wartość majątku dłużnika, wysokość jego miesięcznych dochodów, czy ewentualna możliwość negocjacji z dłużnikami zasad spłaty bądź redukcji (chociaż części) zobowiązań.

Zobacz również: Prawo restrukturyzacyjne. O czym musisz wiedzieć?

W związku z tym do tego, aby znaleźć optymalną ścieżkę wyjścia z zadłużenia potrzeba specjalistycznej wiedzy oraz sporego doświadczenia – zarówno prawniczego, jak i ekonomicznego. Tylko połączenie tych cech pozwala na wypracowanie strategii oddłużania, która rzeczywiście będzie prowadzić do rozwiązania problemów dłużnika, a nie ich jeszcze większego pogłębienia. Dlatego poszukując pomocy w zadłużeniu, warto postawić na doświadczonych specjalistów. Zwłaszcza że strategia oddłużenia zawsze musi zostać ściśle dostosowana do możliwości finansowych dłużnika. Bez tego stanie się ona raczej zbiorem życzeń niż realnym sposobem na odzyskanie pełnej płynności finansowej. Pomoc w oddłużaniu to po prostu zadanie dla specjalistów. 

pomoc w oddłużaniu - negocjacje

Warto postawić na negocjacje

Dłużnik, który nie spłaca swoich należności, zawsze musi liczyć się z możliwością wytoczenia mu przez wierzycieli procesu sądowego. Po jego wygraniu najczęściej dochodzi do egzekucji komorniczej. Jednak scenariusz ten – którego przeważnie najbardziej obawiają się dłużnicy – nie musi się spełnić. Proces sądowy i egzekucja komornicza jest ostatecznym środkiem, po który sięga się, aby odzyskać długi.

Z tego względu pomoc przy oddłużaniu zawsze powinna uwzględniać przeprowadzenie negocjacji pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami oraz poszukiwanie perspektyw na wypracowanie przez nich ugody. Warto, aby z inicjatywą takich negocjacji wystąpił sam dłużnik, czyniąc to, zanim wierzyciele udadzą się do sądu. Podjęcie tych czynności na jak najwcześniejszym etapie zdecydowanie zwiększa szanse ich powodzenia. Z tego względu dłużnik nie powinien zwlekać, podejmując właściwe kroki w kierunku swojego oddłużenia właściwe bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych problemów z bieżącym regulowaniem należności. Wtedy pomoc w zadłużeniu najłatwiej przekłada się na pełne oddłużenie.

Warto przeczytać: Zwłoka a opóźnienie – jaka jest różnica? Wyjaśnia ekspert

Warto w tym kontekście pamiętać, że wyjście przez dłużnika z inicjatywą rozwiązania trudności ze spłatą należności zdecydowanie pomaga w zbudowaniu dobrych relacji z wierzycielami. Jeżeli nabiorą oni przekonania, że dłużnikowi faktycznie zależy na spłacie, być może będą bardziej skłonni do zawarcia ugody, a więc do pewnych ustępstw w stosunku do niego. Może tu chodzić np. o rozłożenie zaległości na raty, odroczenie terminu płatności bądź umorzenie przynajmniej części zobowiązania. Na przykład w zamian za gwarancję wcześniejszego uregulowania pozostałej należności.  

Pomoc przy oddłużaniu komorniczym

Jeżeli jednak dojdzie do wszczęcia przeciwko dłużnikowi postępowania komorniczego, powinien on pamiętać, że przysługuje mu szereg uprawnień. Do najważniejszych zalicza się:

 • Określenie przez ustawodawcę części wynagrodzenia za pracę niepodlegającego zajęciu przez komornika;
 • Wyłączenie spod egzekucji rzeczy osobistych oraz narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych dłużnikowi do osobistej pracy zarobkowej;
 • Możliwość złożenia do sądu powództwa przeciwegzekucyjnego;
 • Prawo do zaskarżenia czynności komornika.

Dłużnik na etapie postępowania egzekucyjnego powinien aktywnie korzystać ze wszystkich przysługujących mu uprawnień, tak aby postępowanie to przebiegało zgodnie z prawem. Tym samym wierzyciele powinni liczyć się z tym, że nawet wygranie sprawy przed sądem i udanie się do komornika nie daje gwarancji szybkiego odzyskania całości należności.

Natomiast ci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, nie mogą zapominać, że nawet rozpoczęcie egzekucji przez komornika wcale nie przekreśla ich szans na wyjście z zadłużenia obronną ręką. Także wtedy, gdy perspektywy spłaty zobowiązań wydają się odległe. W takich okolicznościach profesjonalna pomoc w oddłużaniu jest szczególnie przydatna.

Restrukturyzacja i upadłość – sposoby na systemowe rozwiązanie problemu zadłużenia

Tym samym niejednokrotnie – zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzycieli – korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. Co prawda możliwości wszczęcia i przeprowadzenia postępowań uregulowanych w Prawie restrukturyzacyjnym oraz w Prawie upadłościowym dotyczą przede wszystkim dłużników prowadzących działalność gospodarczą, jednak niebędący przedsiębiorcami mogą sięgnąć po w istocie analogiczne rozwiązania. Chodzi tu przede wszystkim o upadłość konsumencką oraz postępowanie zmierzające do zawarcia układu przez konsumenta z wierzycielami.

pomoc w oddłużaniu

Postępowania te – zawarte w Prawie upadłościowym – swoją konstrukcją i przebiegiem przypominają procedury restrukturyzacyjne i upadłościowe dedykowane przedsiębiorcom. Ich podstawowym celem jest systemowe oddłużenie osoby fizycznej, poprzez spłatę – w największym możliwym zakresie – wierzycieli. Stąd pomoc prawna w oddłużaniu zawsze powinna uwzględniać tego rodzaju możliwości.

Chodzi tu zwłaszcza o procedury uregulowane w Prawie upadłościowym, tj.:

 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • Zawarcie przez zadłużonego konsumenta na zgromadzeniu wierzycieli układu z wierzycielami.

Polecamy także: Niewypłacalny dłużnik. Wyjaśniamy, co dokładnie to oznacza

Upadłość i restrukturyzacja – także w zakresie, w którym z tego rodzaju rozwiązań mogą korzystać konsumenci – ma na celu systemowe rozwiązanie problemu zadłużenia. Tym samym wierzyciele biorących udział w tych procedurach nie występują w obronie swoich praw indywidualnie, ale niejako grupowo. W końcu zasady spłaty wypracowane np. w układzie dotyczą wszystkich wierzycieli biorących udział w postępowaniu.

Zawsze przed sięgnięciem po restrukturyzację – a zwłaszcza po upadłość – trzeba zastanowić się, czy faktycznie jest to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli odpowiedź na to pytanie okaże się twierdząca, w następnym kroku należy wybrać dokładną procedurę, w której zostanie przeprowadzone oddłużanie. Jej forma w wielu wypadkach ma kluczowe znaczenie. Zwłaszcza gdy chodzi o postępowania wynikające z Prawa restrukturyzacyjnego, które stanowią najlepszą pomóc w oddłużaniu. 

Jak pozbyć się długów?

Oddłużenie – zarówno konsumentów, jak i prowadzących działalność gospodarczą – to proces, który zawsze należy odpowiednio zaplanować. U jego podstaw leży postawienie właściwej diagnozy co do źródeł problemów z bieżącym regulowaniem należności przez dłużnika, którą nie sposób postawić bez kompleksowej analizy struktury zadłużenia oraz sytuacji majątkowej samego dłużnika. Prawidłowe przeprowadzenie tych czynności pozwala wypracować plan działania, zmierzający do zaspokojenia wierzycieli. Dłużnik powinien jak najszybciej poinformować wierzycieli o swoich zamierzeniach, zapraszając ich do negocjacji. A przynajmniej przekazując im, że pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Zawsze trzeba pamiętać o konkretach. Wierzyciele są bardziej skłonni uwierzyć w dobre intencje dłużnika wówczas, gdy zyskają przekonanie, że rzeczywiście chce on rozwiązać swoje problemy. W tym kontekście zawsze warto rozważyć zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – a także ich odpowiedników dedykowanych konsumentom. Często jest to najlepszy sposób na sprawne oddłużenie.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link