Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Wznowienie działalności gospodarczej – jak przebiega?...

Wznowienie działalności gospodarczej następuje na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. Jak załatwić formalności z tym związane? Odpowiada zawodowy prawnik.

Spis treści:

Kryzys – zwłaszcza inflacja i rosnące ceny energii – stanowi bardzo poważny problem dla wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza dla prowadzących działalność w stosunkowo niewielkich rozmiarach. Jednym z rozwiązań może okazać się zawieszenie działalności gospodarczej. Kto może skorzystać z tej możliwości i jak załatwić związane z tym formalności? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

KPR – baner formularz kontaktowy

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej – kiedy warto z nich skorzystać?

Wznowienie działalności gospodarczej – co oczywiste – może nastąpić wówczas, gdy taka działalność została wcześniej zawieszona. Najczęściej przedsiębiorcy korzystają z tego rozwiązania wówczas, gdy pojawiły się jakieś trudności w prowadzeniu biznesu, które uniemożliwiają jego opłacalne wykonywanie. Stąd obecny kryzys – zwłaszcza rosnące ceny energii – jest czasem, w których wielu posiadaczy własnego biznesu zastanawia się nad przerwą w działalności. Otóż zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest niczym innym, jak właśnie taką „przerwą”. 

Jednak rozwiązanie to nie jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Mogą z niego skorzystać tylko ci, którzy nie zatrudniają pracowników. Zawieszając działalność, zawsze trzeba pamiętać o wywiązywaniu się z obowiązków dotyczących ubezpieczeń społecznych. Choć przepisy w tym względzie są korzystne dla przedsiębiorców. 

Od zasady, zgodnie z którą zawiesić działalność gospodarczą może tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników istnieją pewne wyjątki. Zgodnie z Prawem przedsiębiorców – a więc ustawą regulującą te kwestie – zawiesić działalność gospodarczą może także ten przedsiębiorca, który zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na:

 • urlopie macierzyńskim,
 • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopie wychowawczym lub
 • urlopie rodzicielskim niełączącym korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Jednak tylko wówczas, gdy taki pracownik nie łączy korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Przeczytaj także: Zawieszenie działalności gospodarczej. Poradnik

Odwieszenie działalności

Po jakim czasie musi nastąpić odwieszenie działalności gospodarczej?

Przepisy prawa określają także, po jakim czasie musi nastąpić odwieszenie działalności gospodarczej. Wszystko zależy od formy prawnej, w jakiej prowadzony jest biznes. Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – a więc właściwie wszyscy przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi – ma prawo zawiesić wykonywanie działalności na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Tym samym wznowienie działalności w CEIDG może nastąpić najwcześniej po miesiącu od dnia jej zawieszenia. 

Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Taki przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wobec tego odwieszenie działalności w takich okolicznościach powinno nastąpić maksymalnie po dwóch latach jej zawieszenia. Warto pamiętać o tych terminach, gdyż ich przekroczenie może spowodować poważne trudności dla przedsiębiorcy. 

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej – wniosek przedsiębiorcy

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców zarówno zawieszenie, jak i wznowienie działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Jego prawidłowe wypełnienie jest niezwykle istotne, chociażby z tego względu, że za dzień wznowienia i zawieszenia działalności gospodarczej zostanie uznana data, którą przedsiębiorca wskaże we wniosku. Przy czym w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS nie może być ona wcześniejsza, niż sam dzień złożenia wniosku. Jest to niezwykle istotne dla wszystkich, które analizują temat odwieszenie działalności a ZUS.

Wniosek o odwieszenie działalności gospodarczej może zostać złożony na trzy sposoby:

 • za pośrednictwem Internetu;
 • osobiście w biurze podawczym właściwego urzędu lub sądu;
 • listownie.

Tym samym jest jak najbardziej dopuszczalne odwieszenie działalności gospodarczej online. Jest to oczywiście najwygodniejsze rozwiązanie, niewymagające wychodzenia z domu. Jednak skorzystanie z tej możliwości wymaga posiadania konta w systemie biznes.gov.pl. Zresztą zawsze warto, aby prowadzący własny biznes posiadali takie konto.

Nieco bardziej skomplikowane jest wznowienie wykonywania działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki prawa handlowego. W tym przypadku wniosek nie może zostać złożony za pośrednictwem Portalu S24.pl.

Co zawiera wniosek o odwieszenie działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca, który zastanawia się, jak wznowić działalność gospodarczą powinien pamiętać, że we wniosku o odwieszenie działalności należy zawrzeć takie informacje, jak:

 • dane identyfikujące przedsiębiorcę (m.in. nazwa firmy; miejsce zamieszkania; NIP i REGON);
 • datę wznowienia działalności gospodarczej;
 • fakt prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Tym samym wznawiając działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie musi podawać żadnych powodów swojej decyzji. Oznacza to, że przyczyny, dla których zdecydował się on odwiesić prowadzenie własnego biznesu, są tylko i wyłącznie jego prywatną sprawą. 

Przeczytaj także: Niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością – jak reagować? Radzi prawnik

Wznowienie działaności

Wznowienie działalności gospodarczej a ZUS

Tak, jak już sygnalizowano powyżej – zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie musi opłacać składek na ubezpieczenie – przy czym powinien pamiętać, że ostatecznie wpłynie to na obniżenie wysokości jego świadczeń, np. emerytury.

W każdym razie ZUS jest automatycznie informowany o fakcie złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Tym samym przedsiębiorca nie musi osobno załatwiać formalności z tym związanych w Zakładzie. Jednocześnie wznawiając działalność gospodarczą, może okazać się, że przedsiębiorcy zmieni się kod prowadzonej działalności. Jeżeli do tego dojdzie, trzeba liczyć się z obowiązkiem dokonania ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń – tym razem już z nowym kodem. 

Natomiast wznowienie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki prawa handlowego wiąże się z koniecznością złożenia zgłoszenia do ZUS. Przy czym sama spółka, jako płatnik również jest zgłaszana automatycznie, to jednak sami wspólnicy muszą na nową dokonać zgłoszeń. 

Wznowienie działalności gospodarczej: to warto wiedzieć

Wznowienie działalności gospodarczej następuje na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. Przy czym należy pamiętać, że przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą zawiesić swoją działalność na czas nieokreślony, natomiast ci, którzy zostali wpisani do KRS – na dwa lata.

Wniosek o odwieszenie działalności gospodarczej można złożyć przez Internet – tu jednak konieczne jest posiadanie konta w systemie biznes.gov.pl – bądź w formie tradycyjnej: za pośrednictwem poczty bądź osobiście na dziennik podawczy.

Z zawieszenia działalności gospodarczej może – co do zasady – skorzystać tylko ten przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. W okresie zawieszenia nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Z bardziej rozbudowanymi formalnościami powinni liczyć się przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki prawa handlowego.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link