Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Biznesplan gospodarstwa rolnego do restrukturyzacji – jak...

Biznesplan gospodarstwa rolnego znajdującego się w kryzysie finansowym jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakie trzeba przygotować w związku z jego oddłużaniem. Czym powinien charakteryzować się ten dokument?

Spis treści:

Trudna sytuacja w rolnictwie powoduje, że coraz częściej przedstawiciele agrobiznesu zastanawiają się, w jaki sposób można oddłużyć i zmodernizować gospodarstwo rolne. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia na wiele różnych sposobów, jednak najczęściej rolnicy korzystają z programów restrukturyzacyjnych oferowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby skutecznie ubiegać się o tego rodzaju środki, trzeba dobrze opracować biznesplan gospodarstwa rolnego. Jak go napisać? Okazuje się, że trzeba wziąć pod uwagę mnóstwo różnego rodzaju zagadnień.

KPR – baner formularz kontaktowy

Kiedy należy przygotować biznesplan gospodarstwa rolnego?

Zanim odpowiemy na pytanie, jak napisać biznesplan gospodarstwa rolnego warto zastanowić się, kiedy w ogóle tego rodzaju dokument jest konieczny. Przeważnie przygotowywanie biznesplanu kojarzymy z zakładaniem nowego biznesu czy rozwijaniem jego działalności, z czym wiąże się, chociażby ubieganie się o różnego rodzaju dotacje bądź finansowanie bankowe. W przypadku biznesplanu gospodarstwa rolnego są to bardzo dobre intuicje.

Otóż dokument ten jest wymagany od każdego rolnika, który ubiega się m.in. o wsparcie w ramach programu Restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych lub Modernizacji gospodarstw rolnych, którymi dysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biznesplan na restrukturyzację małych gospodarstw może zostać uznany za wręcz modelowy przykład biznesplanu opracowywanego przez rolnika.

Jednak należy pamiętać, że opracowanie strategii biznesowej bardzo często jest konieczne także wówczas, gdy zadłużony rolnik zdecyduje się na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego na zasadach wynikających z Prawa restrukturyzacyjnego. Chodzi tu o tzw. plan restrukturyzacyjny, w którym uwzględnia się m.in.:

 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,
 • opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

W każdym razie biznesplan gospodarstwa rolnego do restrukturyzacji może przesądzić o tym, czy prowadzącemu działalność w rolnictwie uda się wyjść z kryzysu zadłużenia. 

Dowiedz się więcej: 60 tys. dla małych gospodarstw na restrukturyzację. Poradnik

biznesplan gospodarstwo rolne

Z czego składa się biznesplan gospodarstwa rolnego?

Biznesplan – Restrukturyzacja małych gospodarstw bez wątpienia stanowi program stwarzający unikatowe szanse na oddłużenie rolnika – zawsze musi składać się z jasno określonych elementów. Należą do nich:

 • opis sytuacji, w której znalazło się gospodarstwo,
 • opis docelowej sytuacji gospodarstwa,  która ma zostać osiągnięta w wyniku restrukturyzacji,
 • sposób, w jaki rolnik ma zamiar osiągnąć ekonomiczny rozwój gospodarstwa,
 • informacje o planowanych działaniach.

Biznesplan gospodarstwa rolnego składa się na formularzu, który jest dostępny w Internecie w wersji edytowalnej. Stąd zadaniem rolnika jest wypełnienie poszczególnych pól. Jednak należy pamiętać, iż nie oznacza to, że opracowanie tego dokumentu jest zadaniem łatwym. W końcu jego poprawność i jakość – od której może zależeć przyznanie środków na restrukturyzację – zależy do tego, co zostanie wpisane do wzoru przez wnioskodawcę.

Biznesplan gospodarstwa rolnego musi zostać po prostu prawidłowo wypełniony. 

Jak napisać biznesplan gospodarstwa rolnego?

Aby restrukturyzacja małych gospodarstw mogła się udać, dobry biznesplan jest po prostu niezbędny. Zresztą zasada ta sprawdza się także w przypadku korzystania z innego rodzaju programów pomocowych dedykowanych rolnikom. Dlatego konstruując ten dokument zawsze warto pamiętać o:

 • solidnym i wszechstronnym przeanalizowaniu przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
 • określeniu obszarów działalności, które muszą ulec poprawie, aby możliwe stało się oddłużenie gospodarstwa oraz zapewnienie jego dalszego rozwoju,
 • dobrze środków i metod restrukturyzacji ze ścisłym uwzględnieniem wyników powyższych analiz.

Mówiąc bardziej obrazowo w restrukturyzacji – a gospodarstwa rolne nie są tu wyjątkiem – liczy się przede wszystkim zastosowanie terapii adekwatnej do sytuacji dłużnika. Dlatego tak ważne jest najpierw przeprowadzenie stosownych badań, potem postawienie diagnozy, a dopiero wówczas wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Zresztą w analogiczny sposób można wypracować pomysł na małe gospodarstwo rolne. 

W biznesplanie wszystko musi się zgadzać

Biznes plan – gospodarstwo rolne nie jest tu wyjątkiem – zawsze musi być solidnie opracowany, zwłaszcza pod względem zgodności założeń, wybranych środków oraz celów, jakie ma się zamiar osiągnąć. Na etapie oceny merytorycznej wniosku rolnika zawsze właśnie biznesplan jest jednym z dogłębniej analizowanych dokumentów. Stąd należy zadbać przede wszystkim o:

 • poprawność podanych danych – dotyczących zwłaszcza wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego; powierzchni i rodzaju gruntów wchodzących w jego skład; struktury produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • dostosowanie planowanych inwestycji do możliwości finansowych rolnika, z uwzględnieniem wysokości środków, o które ubiega się wnioskodawca,
 • zgodności celów końcowych z planowanymi działaniami naprawczymi – w tym kontekście należy uwzględnić przede wszystkim wyjściowy stan gospodarstwa.

Jednym z najgorszych błędów, jakie można popełnić przy opracowywaniu biznesplanu gospodarstwa rolnego, jest jego nieracjonalność, a więc sytuacja, w której po prostu nie przystaje on do realiów, w których znalazł się rolnik. Nie mniej poważnym błędem są omyłki rachunkowe czy błędnie poczynione założenia. Zawsze niewłaściwie przygotowany biznesplan rodzi zagrożenie odrzucenia wniosku przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z tego względu przy opracowywaniu tego dokumentu dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z pomocy specjalisty od restrukturyzacji gospodarstw rolnych.

Z pewnością pomoże on stworzyć taki biznesplan gospodarstwa rolnego, który rzeczywiście spełni swoje funkcje. 

Przeczytaj także: Plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Jak powinien wyglądać?

biznesplan na restrukturyzację małych gospodarstw

Biznesplan gospodarstwa – wskazówki techniczne dla wnioskodawcy

Co prawda przykładowy biznesplan restrukturyzacja małych gospodarstw bez problemu można znaleźć w Internecie, to jednak zawsze trzeba pamiętać, że zasady poszczególnych programów pomocowych – choć często podobne – to jednak różnią się w szczegółach. Dlatego zawsze, zanim przystąpimy do opracowywania biznesplanu gospodarstwa, trzeba zapoznać się z zasadami danej edycji programu.

Jednak najczęściej biznesplan opisujący gospodarstwo rolne powinien:

 • zostać przygotowany w wersji papierowej i elektronicznej oraz zostać zapisany na nośniku danych,
 • zawierać także podsumowanie,
 • być podpisany przez beneficjenta oraz – o ile to konieczne – wykonawcy biznesplanu.

Poza tym wszystkie sumy pieniężne przewidziane w biznesplanie powinny być podane, jako wartości brutto – a więc z uwzględnieniem należnych podatków (w tym zwłaszcza VAT). Poprawność dokonanych obliczeń zawsze jest istotną kwestią na etapie oceny wniosku. 

Biznesplan gospodarstwa rolnego – o tym nie wolno zapomnieć

Biznesplan gospodarstwa rolnego jest jednym z najważniejszych dokumentów, jaki trzeba przygotować, ubiegając się o wsparcie w ramach programów restrukturyzacyjnych dedykowanych rolnikom, a przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W biznesplanie rolnik ubiegający się o pomoc musi przedstawić, w jaki sposób skorzystanie przez niego z tych środków przyczyni się do oddłużenia i rozwoju jego gospodarstwa. Tym samym trzeba najpierw dobrze przeanalizować – i wskazać – przyczyny trudnej sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, a następnie uzasadnić wybrany sposób zaradzenia jej.

Im lepiej przygotowany biznesplan, tym większe szanse na otrzymanie wsparcia. Dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy prawnika specjalizującego się w restrukturyzacji gospodarstw rolnych, którego wiedza i doświadczenie w przygotowywaniu biznesplanów „rolniczych” daje gwarancję solidnego sporządzenia tego dokumentu.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link