Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Układ ratalny ZUS – ile rat...

Układ ratalny ZUS to bez wątpienia ważne rozwiązanie dla wszystkich płatników, którzy z różnych względów nie są w stanie na bieżąco regulować obowiązkowych płatności składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powstaje zatem pytanie: Układ ratalny ZUS – ile rat możesz otrzymać? Dlatego warto wiedzieć:

 • Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z układu ratalnego ZUS?
 • Na ile rat może zostać rozłożone zadłużenie?
 • Jak prawidłowo napisać wniosek o układ ratalny ZUS?

Wyjaśni to radca prawny od dawna zajmujący się takimi sprawami. 

Spis treści:

 1. Wprowadzenie do układu ratalnego ZUS
 2. Układ ratalny ZUS – ile rat możesz uzyskać i na jaki okres je rozłożyć
 3. Jak rozłożyć składki ZUS na raty?
 4. Rozłożenie na raty składek ZUS – kiedy warto się na to zdecydować?

Układ ratalny ZUS – ile rat można zyskać w ramach tego rozwiązania? Jest to pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców zadłużonych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatność składek ZUS jest w końcu jednym z największych obciążeń związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a jednocześnie każdy zadłużony płatnik może być pewny, że ZUS odzyska swoje należności. Dlatego układ ratalny to rozwiązanie, o którym powinien jak najszybciej pomyśleć każdy zadłużony płatnik. Jak więc zastosować ten mechanizm? Wyjaśnię to w poniższym tekście. Zapraszam do lektury! 

Wprowadzenie do układu ratalnego ZUS

Rozłożenie na raty składek ZUS następuje na podstawie umowy zawartej między zadłużonym płatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Umowa ta często bywa określana mianem układu ratalnego ZUS. Jak w przypadku każdej umowy, jej dokładna treść pozostaje przedmiotem uzgodnienia stron. Innymi słowy, dobrze przeprowadzone negocjacje z ZUS naprawdę stwarzają dłużnikowi szansę na uzyskanie korzystnych warunków rozwiązania trudności ze spłatą zaległych składek. 

Z drugiej jednak strony nie wolno zapominać, że tego rodzaju zobowiązania mają charakter publicznoprawny. Co z kolei oznacza, że zarówno ich treść, jak i dokładne zasady płatności są ściśle regulowane przez prawo. Tym samym strony stosunku prawnego mają stosunkowo niewiele do powiedzenia w tej kwestii. Dlatego raty ZUS zawsze muszą mieścić się w ramach wyznaczonych przez ustawodawcę. Z tego względu nigdy nie należy abstrahować od obowiązujących przepisów, stawiając pytanie o rozłożenie na raty zaległości ZUS. 

Układ ratalny ZUS może zostać zawarty, jeżeli:

 • dłużnik złoży odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem oraz dołączy do niego wymagane dokumenty;
 • dłużnik nadal prowadzący działalność gospodarczą na bieżąco opłaca aktualne składki;
 • ewentualne zadłużenie z tytułu kosztów egzekucyjnych zostało spłacone lub dłużnik wniósł o rozłożenie go na raty. 

W związku z tym jasne jest, że nie każdy dłużnik ZUS ma prawo skorzystać z układu ratalnego. Powyższe warunki mają charakter podstawowy, choć niekiedy mogą pojawić się jeszcze dodatkowe wymagania w tym zakresie. Odnosząc się do tego zagadnienia, warto zadać sobie ogólne pytanie: ile rat możesz uzyskać w układzie ratalnym ZUS oraz na jaki okres je rozłożyć?

Zobacz również: Jak napisać sprzeciw do sądu? Wyjaśniamy!

Układ ratalny ZUS – ile rat możesz uzyskać i na jaki okres je rozłożyć

Układ ratalny ZUS – ile rat można uzyskać na spłatę zadłużenia? Zaraz wyjaśnię wszystko wątpliwości. Najpierw trzeba przyjrzeć się samemu pojęciu. Jest to sposób, który powinien rozważyć każdy przedsiębiorca, który ma problemy z wywiązaniem się z obowiązków wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie – i właśnie od tego zależy wspominana już ilość rat, na które ZUS może rozłożyć zadłużenie z tytułu obowiązkowych składek – jakiekolwiek preferencje na rzecz zadłużonego przedsiębiorcy mogą stanowić pomoc publiczną. Ta z kolei jest ściśle unormowana przez ustawodawcę krajowego i unijnego. 

Dzięki układowi z ZUS przedsiębiorca może uzyskać:

 • umorzenie zaległości z tytułu niezapłaconych składek;
 • odroczenie terminu płatności składek bieżących;
 • rozłożenie zaległych składek na raty.

Każde z tych rozwiązań może stanowić pomoc publiczną, ta z kolei zgodnie z prawem może zostać udzielona w przypadku:

 • pomocy de minimis;
 • naprawy szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami. 

Rozłożenie na raty zaległości ZUS w ramach pomocy publicznej de minimis dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy pomoc ta zmieści się w ustalonych limitach. Wynosi on równowartość 200 000 euro w ostatnich trzech latach podatkowych. Wyjątkiem od tej reguły są przedsiębiorcy działający w branży:

 • drogowego transportu towarów – w tym przypadku limit wynosi 100 00 euro w trzech latach podatkowych;
 • rybołówstwa i akwakultury – tu limit ustalono na poziomie 30 000 euro plus 41 330 000 euro w trzech latach podatkowych;
 • rolnictwa – 20 000 euro plus 295 932 125 euro.

Natomiast pomoc publiczna na naprawdę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami, gdy:

 • celem przyznania pomocy jest przywrócenie stanu sprzed wystąpienia nadzwyczajnego zdarzenia;
 • doszło do wystąpienia szkody;
 • szkoda pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z nadzwyczajnym zdarzeniem.

Jak rozłożyć składki ZUS na raty?

Rozłożenie na raty zaległości ZUS następuje na skutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez zadłużonego płatnika. Wniosek ten może zostać złożony osobiście w siedzibie ZUS, za pomocą poczty tradycyjnej bądź elektronicznie. Możliwe jest także złożenie wniosku ustnie. Wówczas pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sporządza stosowny protokół. We wniosku zawsze należy jednoznacznie wskazać:

 • o co dokładnie ubiega się dłużnik, np. o umorzenie części zaległości, rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności;
 • jaka kwota jest objęta wnioskiem;
 • powody, ze względu na które powstało zadłużenie, a teraz nie jest możliwe jego jednorazowe uregulowanie.

Poza tym do wniosku o układ ratalny należy dołączyć m.in.:

 • dokumenty potwierdzające sytuację majątkową dłużnika (np. PIT za ostatni rok);
 • oświadczenie o udzielonej pomocy publicznej w okresie trzech ostatnich lat podatkowych;
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej.

Dokładny zakres dokumentów, jakie płatnik musi dołączyć do swojego wniosku, zależy od szeregu okoliczności charakterystycznych dla konkretnego przypadku, w tym zwłaszcza dla rodzaju prowadzonej działalności, z której wynika obowiązek płatności składek ZUS. Wnioski niepoprawne bądź niekompletne są pozostawiane bez rozpoznania przez Zakład. Oznacza to, iż zawsze warto sporządzać je z należytą starannością. Błędy w tym obszarze po prostu mszczą się na samym wnioskodawcy. 

Przeczytaj także: Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozłożenie na raty składek ZUS – kiedy warto się na to zdecydować?

Jeżeli płatnik sam nie postara się o rozwiązanie problemu zaległości wobec ZUS, może być pewny, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych prędzej czy później przystąpi do egzekucji swoich należności. Dlatego układ ratalny ZUS – ile rat uda się uzyskać jest tu w istocie zagadnieniem drugorzędnym – jest najlepszą opcją dla każdego płatnika, który popadł w zadłużenie z tytułu składek na ZUS. Stąd z wniosku o rozłożenie składek ZUS na raty bądź z innej formy układu, warto korzystać zawsze, gdy płatnik popadnie w zadłużenie. Trzeba jednak pamiętać o dokładnych warunkach, jakie należy spełnić, aby zawrzeć układ z ZUS oraz o prawidłowym sporządzeniu wniosku, który zawsze jest niezbędny w takich przypadkach. W związku z tym zadłużeni wobec ZUS powinni rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika, który już zajmował się takimi sprawami. To znacznie ułatwia i przyspiesza wyjście z zadłużenia. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link