Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Wniosek o układ ratalny ZUS – jakie...

Wniosek o układ ratalny ZUS musi zostać poprawnie napisany. Istotne jest także dołączenie do niego niezbędnych dokumentów, wymaganych przepisami prawa. Dopiero spełnienie tych dwóch warunków pozwala mieć nadzieję, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodzi się na zawarcie układu ratalnego. 

Dzięki lekturze poniższego tekstu dowiesz się m.in.:

 • Co musi zawierać wniosek o układ ratalny ZUS?
 • Jak nie popełnić błędów, które mogą przekreślić szanse na jego zawarcie?
 • W jaki sposób złożyć wniosek w ZUS?

Spis treści:

 1. Jak złożyć wniosek o układ ratalny w ZUS?
 2. Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o układ ratalny?
 3. Na jaki okres można rozłożyć spłatę zobowiązań w ZUS?
 4. Jakie są najczęstsze błędy przy składaniu wniosku i jak ich uniknąć?
 5. Podsumowanie

Zawsze z zadłużeniem należy walczyć jak najszybciej, jednocześnie przeciwdziałając jego wystąpieniu. Reguła ta sprawdza się zwłaszcza w przypadku zadłużenia w stosunku do podmiotów publicznych jak np. fiskus lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wierzytelności publicznoprawne po prostu są egzekwowane właściwie bez żadnej taryfy ulgowej. Chyba że dłużnikowi uda się uzyskać przewidziane prawem preferencje. Jedną z nich jest układ ratalny ZUS. Jak napisać wniosek o taki układ? Wyjaśnię to poniżej. Gorąco polecam lekturę!

Jak złożyć wniosek o układ ratalny w ZUS?

Układ ratalny ZUS to umowa zawierana między zadłużonym płatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest to korzystny sposób na rozwiązanie problemu zaległości finansowych wobec ZUS. Każdy płatnik, który popadł w takie zadłużenie, powinien pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma szerokie możliwości jego egzekucji. Dlatego zadłużenie to prędzej czy później zostanie odzyskane od dłużnika. Co więcej – w wielu przypadkach należności publicznoprawne mają priorytet przed innego rodzaju wierzytelnościami, stąd najlepszym rozwiązaniem jest, jak płatnik sam znajdzie sposób na wyjście z tego problemu.

Układ ratalny ZUS może zostać zawarty jedynie na podstawie wniosku płatnika. W związku z tym to po stronie samego dłużnika pozostaje inicjatywa prowadząca do zawarcia takiego układu. Wniosek o układ ratalny ZUS może zostać złożony:

 • pisemnie – w tym celu można osobiście bądź za pośrednictwem pełnomocnika udać się do każdej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto zadbać wówczas o potwierdzenie w biurze podawczym, że wniosek o układ ratalny ZUS został złożony. Oczywiście pisemną wersję wniosku można także przesłać do ZUS pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • elektronicznie – o układ ratalny ZUS można starać się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Skorzystanie z tej możliwości jest dostępne dla płatników posiadających konto na PUE oraz kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym za pomocą ePUAP (Platforma Usług Administracji Publicznej). Należy podkreślić, że wszelkie formalności związane z pozyskaniem dostępu do tych usług można załatwić w placówce ZUS;
 • ustnie – nie ma przeszkód prawnych, aby wniosek złożyć ustnie, podczas wizyty w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z przebiegu rozmowy pracownik ZUS sporządza protokół, który następnie musi zostać podpisany przez wnioskodawcę;
 • telefonicznie – w przypadku układu ratalnego wniosek również może zostać złożony w czasie rozmowy z konsultantem ZUS, jednak również w tym przypadku niezbędne jest konto PUE, które umożliwia weryfikację. 

Układ ratalny ZUS – wniosek, co warto ponownie podkreślić, jest składany przez zadłużonego płatnika. Może on zostać zawarty po spełnieniu określonych warunków dotyczących, chociażby sytuacji finansowej wnioskodawcy. Dlatego do przedmiotowego wniosku muszą zostać dołączone odpowiednie dokumenty. Jakie?  

Zobacz także: Układ ratalny ZUS – ile rat możesz dostać?

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o układ ratalny?

Skoro zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zawsze jest poważnym problemem, a najlepszym sposobem rozwiązania tych trudności jest układ ratalny ZUS, dokumenty dołączone do wniosku powinny potwierdzać powołane w nim okoliczności. Co prawda katalog tychże dokumentów jest zmienny, gdyż w dużej mierze zależy on od okoliczności konkretnego przypadku. Najczęściej jednak obejmuje następujące elementy:

 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej. W tym zakresie można skorzystać ze wzorów dostępnych na stronie internetowej ZUS;
 • materiały potwierdzające położenie finansowe dłużnika i możliwości spłaty przez niego zadłużenia. Najczęściej jest to, roczne zeznanie PIT bądź wyciąg z ksiąg przedsiębiorstwa, np. z księgi przychodów i rozchodów;
 • dokumenty świadczące o otrzymanej dotychczas pomocy publicznej. Wymóg ten dotyczy płatników, którzy w momencie składania wniosku nadal prowadzą własną działalność gospodarczą.

Na jaki okres można rozłożyć spłatę zobowiązań w ZUS?

Układ ratalny ZUS – na jaki okres może zostać zawarty? Odpowiedź brzmi: to zależy. To umowa, w której decydujący wpływ na jej ostateczną treść mają same strony, czyli dłużnik i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przy czym zawsze postanowienia tej umowy muszą być zgodne z przepisami prawa. Z punktu widzenia układu ratalnego ZUS spore znaczenie mają unijne i polskie regulacje dotyczące pomocy publicznej: układ ten nigdy nie może doprowadzić do niedopuszczalnego udzielenia przedsiębiorcy pomocy publicznej. Poza tym okres, na jaki zostanie rozłożona spłata zaległości wobec ZUS właściwie nie jest ograniczany przez prawodawcę.

Generalnie nie ma jakiegoś maksymalnego okresu, na który można rozłożyć spłatę zadłużenia z tytułu zaległości wobec ZUS. Teoretycznie zatem może to być bardzo długi czas. Jednak decyzja Zakładu w tym zakresie przeważnie zależy od sytuacji finansowej dłużnika oraz jakości przedstawionego przez niego uzasadnienia. Dlatego, jeżeli chodzi o układ ratalny ZUS – dokumenty potwierdzające kondycję finansową dłużnika są tu niezwykle istotne. Powinny one zostać właściwie przygotowane. 

Poza tym warto podkreślić, że rozłożenie na raty może dotyczyć zaległości z tytułu składek na:

 • ubezpieczenie społeczne;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • Fundusz Pracy;
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Poza samą kwotą zaległości na raty mogą zostać rozłożone również koszty upomnienia i opłaty dodatkowej oraz odsetki za zwłokę naliczone do dnia złożenia wniosku o układ ratalny ZUS. Jeżeli jednak układ ten nie zostanie zawarty, ZUS naliczy dalsze odsetki. 

Dowiedz się więcej: Jak napisać pozew rozwodowy?

Jakie są najczęstsze błędy przy składaniu wniosku i jak ich uniknąć?

ZUS – wniosek o układ ratalny jest tego dobrym przykładem – coraz chętniej poszukuje ugodowych metod rozwiązania trudności z zadłużeniem. Jednak samo złożenie wniosku nie oznacza, iż przedmiotowy układ rzeczywiście zostanie zawarty. Wniosek ten musi być prawidłowo sporządzony. Do najczęściej zdarzających się błędów w tym obszarze można zaliczyć:

 • podanie niepoprawnych danych identyfikujących dłużnika;
 • nieprecyzyjne określenie, o co dokładnie ubiega się zadłużony płatnik;
 • lakoniczne, nieprecyzyjne i nieprzekonujące uzasadnienie;
 • braki w dołączonej dokumentacji.

Najlepszym sposobem na uniknięcie błędów przy pisaniu wniosku o układ ratalny ZUS jest skorzystanie ze wsparcia zawodowego prawnika, np. radcy prawnego, który w przeszłości przygotowywał już takie wnioski. Jest to tym bardziej istotne, gdy weźmie się pod uwagę, że błędy przy opracowywaniu wskazanego wniosku mogą doprowadzić do tego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych po prostu go odrzuci, co spowoduje niezawarcie układu ratalnego ZUS. 

Podsumowanie

Wniosek o układ ratalny ZUS może zostać złożony w sposób tradycyjny w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub przesłany do niej pocztą; elektronicznie; telefonicznie, a nawet ustnie do protokołu. W tym ostatnim przypadku pracownik ZUS sporządzi protokół, w którym zostanie zawarta treść wniosku zadłużonego płatnika. Aby zawrzeć układ z ZUS, zawsze niezwykle istotne jest poprawne i wyczerpujące uzasadnienie składanego wniosku oraz dołączenie do niego niezbędnych dokumentów. Zwłaszcza potwierdzających aktualną sytuację finansową dłużnika. Bez tego trudno spodziewać się, że ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek i zgodzi się na zawarcie układu. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link