Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak napisać pozew rozwodowy?

Pytanie o to, jak napisać pozew o rozwód jest niezwykle istotne dla wszystkich małżonków, którzy myślą o rozwodzie. Okazuje się, że przygotowanie takiego pozwu nie jest wcale prostym zadaniem. Dlatego w poniższym tekście radca prawny wyjaśni najważniejsze zagadnienia dotyczący opracowywania pozwu rozwodowego. 

Dzięki jego lekturze dowiesz się m.in.:

 • Z jakich elementów składa się pozew rozwodowy?
 • O czym nie wolno zapominać pisząc pozew o rozwód?
 • Czy warto korzystać z dostępnych wzorów pozwów rozwodowych?

Spis treści:

 1. Pozew o rozwód – czym jest i dlaczego warto go napisać?
 2. Jak napisać pozew o rozwód krok po kroku?
 3. Pozew o rozwód wzór – czy warto z niego skorzystać?
 4. Teraz już wiesz, jak napisać pozew o rozwód!

Rozpad związku małżeńskiego, przejawiający się np. wyprowadzką jednego z małżonków, wcale nie oznacza, że z formalnego punktu widzenia małżeństwo się zakończyło. Aby do tego doszło, niezbędny jest prawomocny wyrok rozwodowy, który może zapaść jedynie po przeprowadzeniu postępowania cywilnego inicjowanego, pozwem rozwodowym. Jak zatem napisać taki wniosek? Wyjaśnię to w poniższym artykule. Zapraszam Państwa do jego lektury! 

Pozew o rozwód – czym jest i dlaczego warto go napisać?

Pozew o rozwód to jedyny sposób na rozpoczęcie procesu cywilnego, w wyniku którego sąd może wydać wyrok orzekający rozwód. W obecnym stanie prawnym jest to jedyny sposób na formalne zakończenie małżeństwa. Bez prawomocnego wyroku rozwodowego – nawet jeżeli małżonkowie nie zamieszkują ze sobą i nic ich już nie łączy – małżeństwo trwa nadal. To z kolei pociąga za sobą szereg poważnych skutków, chociażby w sferze majątkowej czy odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka. Kiedy zatem warto napisać pozew rozwodowy i złożyć go w sądzie?

Rozwód to poważna decyzja, a jej podjęcie powinno zostać poprzedzone pogłębioną analizą wszystkich okoliczności. Z jednej strony ustawodawca nie przewiduje obowiązku wnoszenia o rozwód w przypadku rozpadu małżeństwa. Dlatego – o czym warto wspomnieć, gdyż takie historie zdarzają się w praktyce – niekiedy nawet faktyczny rozpad związku nie powoduje złożenia pozwu rozwodowego do sądu. Przez to małżonkowie nieraz przez wiele lat pozostają w związku małżeńskim. Z drugiej jednak strony rozwód może zostać orzeczony tylko wtedy, gdy zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopóki przesłanki te nie zostaną zrealizowane, sąd po prostu nie wyda wyroku orzekającego rozwód. Wobec tego warto postawić pytanie: jak napisać pozew o rozwód? 

Jak napisać pozew o rozwód krok po kroku?

Przygotowanie pozwu rozwodowego powinno obejmować trzy zasadnicze etapy:

 • ustalenie, czy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia;
 • określenie czy sprawa rozwodowa ma toczyć się z ustalaniem winy, czy bez ustalania winy za rozpad pożycia;
 • przygotowanie samego pozwu rozwodowego.

W pierwszej kwestii kluczowe znaczenie ma art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym każdy z małżonków ma prawo żądać rozwiązania przez sąd małżeństwa w drodze rozwodu, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia. Jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 marca 2010 roku, sygn. akt I ACa 51/10: 

Oznacza to, że rozwód jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy ustały wszelkie więzi uczuciowe i gospodarcze łączące małżonków i nie ma już szans na ich odbudowanie. 

Rozważania o winie w kontekście rozwodu

Rozpad pożycia małżeńskiego zawsze stanowi efekt określonych zdarzeń, za które winę ponoszą małżonkowie bądź tylko jeden z nich. Zasadą jest, że sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga kwestię winy, orzekając, który z małżonków jest winnym rozpadu pożycia. Oczywiście możliwe jest także stwierdzenie przez sąd, że winę tę ponoszą obydwaj małżonkowie. Jednak na zgodny wniosek rozwodzących się, sąd rezygnuje z tego elementu sprawy rozwodowej. Pozew o rozwód bez orzekania o winie musi zawierać wyraźny wniosek o to, aby sąd pominął kwestię winy. Drugi z małżonków ma prawo nie zgodzić się na takie rozwiązanie. Jeżeli do tego dojdzie, sąd będzie zobligowany do orzeczenia w przedmiocie winy za rozpad pożycia. 

Przeczytaj także: Jak napisać notę korygującą i kto ją wystawia?

Zastanawiając się, jak napisać pozew rozwodowy nie wolno zapominać, że musi on spełniać wszelkie wymogi, jakie ustawodawca stawia przed takim pismem procesowym. W związku z tym należy w nim zawrzeć m.in.:

 • miejsce i datę sporządzenia;
 • jednoznacznie określenie danych powoda i pozwanego;
 • nazwę sądu, w którym pozew jest składany (sprawy rozwodowe są rozstrzygane przez sądy okręgowe);
 • nazwę rodzaju pisma;
 • treść wnoszonego żądania;
 • uzasadnienie wraz z podaniem dowodów, o których przeprowadzenie wnioskuje powód;
 • podpis powoda;
 • wykaz załączników;
 • dowód wniesienia opłaty od pozwu.

Dopiero prawidłowo napisany, opłacony i złożony w sądzie w dwóch egzemplarzach pozew rozwodowy wywołuje skutek prawny w postaci rozpoczęcia procesu rozwodowego, którego celem jest każdy pozew o rozwód. Wzór takiego dokumentu można łatwo znaleźć w Internecie. Czy jednak warto z niego skorzystać? 

Pozew o rozwód wzór – czy warto z niego skorzystać?

Rzeczywiście Internet jest pełen wzorów różnego rodzaju dokumentów i pism sądowych, w tym pozwu rozwodowego. Niekiedy nawet są one zatytułowane, jako wniosek rozwodowy, co stanowi potoczną nazwę omawianego tu pozwu. Jednak nie powinna ona być stosowana podczas korespondencji z sądem. Wzór pozwu o rozwód może być traktowany co najwyżej za szablon takiego pozwu, pozwalający zorientować się jakie elementy musi zawierać tego rodzaju pozew. Samo wypełnienie brakujących elementów wzoru pozwu rozwodowego z pewnością nie wystarcza do skutecznego zainicjowania sprawy o rozwód. Wynika to z kilku okoliczności.

Po pierwsze, jeżeli powód chce przeprowadzić proces rozwodowy bez orzekania o winie, musi sformułować w pozwie jednoznaczny wniosek w tym względzie. Bez niego, sąd rozstrzygnie kwestie. Oczywiście w niektórych przypadkach jest to pożądane, ale zawsze trzeba liczyć się z tym, że rozwód z orzekaniem o winie trwa o wiele dłużej niż proces bez takiego orzekania. Korzystając ze wzoru pozwu o rozwód, łatwo przeoczyć tę okoliczność. 

Zobacz również: Jak napisać sprzeciw do sądu? Wyjaśniamy!

Po drugie, pozew o rozwód zawsze musi ściśle odnosić się do okoliczności konkretnego małżeństwa. Bez tego niemożliwe jest wykazanie, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia. Wzór pozwu o rozwód jest właściwie nieprzydatny do jasnego przedstawienia okoliczności świadczących o ustaniu więzi łączących małżonków, a także wydarzeń, które doprowadziły do rozpadu pożycia i popierają tezę, że powrót do normalnego życia małżeńskiego nie jest już możliwy. W tym zakresie wzór pozwu rozwodowego jest właściwie zupełnie nieprzydatny. 

Wobec tego wydaje się, że o wiele lepszym rozwiązaniem niż korzystanie ze wzoru pozwu rozwodowego jest skorzystanie z pomocy zawodowego prawnika, czyli radcy prawnego bądź adwokata. Dzięki temu można mieć pewność, że pozew rozwodowy zostanie poprawnie napisany, a sam proces efektywnie przeprowadzony.

Teraz już wiesz, jak napisać pozew o rozwód!

Z formalnego punktu widzenia pozew rozwodowy musi spełniać wszystkie wymagania określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla tego rodzaju pism procesowych. Chodzi tu zwłaszcza o wskazanie danych powoda i pozwanego, sądu, do którego powództwo rozwodowe jest kierowane, zamieszczenie wniosku o orzeczenie rozwodu oraz jego uzasadnienie. Ważną kwestią pozostaje także ewentualne wskazanie, że powód wnosi o rozwód bez orzekania o winie. Poza tym w pozwie rozwodowym należy kompleksowo odnieść się do przesłanek dopuszczalności rozwodu wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, czyli do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeżeli taki rozpad pożycia nie nastąpił bądź nie uda się go udowodnić, sąd nie orzeknie rozwodu. Dlatego przygotowanie pozwu o rozwód oraz poprowadzenie sprawy rozwodowej warto powierzyć radcy prawnemu lub adwokatowi mającemu doświadczenie w stosowaniu prawa rodzinnego. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link