Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Kredyt obrotowy dla firm – na czym...

Kredyt obrotowy dla firm to sposób na zapewnienie finansowania bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Możliwości jego wykorzystania są bardzo szerokie. Jednak zawsze przed podpisaniem umowy kredytowej trzeba się dobrze zastanowić, analizując – pod kątem ekonomicznym – wszystkie „za” i „przeciw”. Bez tego, zwłaszcza w czasie kryzysu, kredyt obrotowy może okazać się sporym problemem. O czym warto pamiętać? Na to pytanie odpowie zawodowy prawnik zajmujący się obsługą przedsiębiorców.

Spis treści:

Każda firma do swojej działalności potrzebuje gotówki. Bez niej nie da się zrealizować praktycznie żadnego przedsięwzięcia biznesowego oraz utrzymać płynności przedsiębiorstwa. W codziennym życiu przedsiębiorców różnie bywa, zwłaszcza teraz, gdy sytuacja gospodarcza nie sprzyja prowadzeniu biznesu. Dlatego warto pomyśleć o dobrym zabezpieczeniu płynności finansowej. Często okazuje się nim kredyt obrotowy. Na czym polega ten instrument? Kiedy warto z niego skorzystać? Na te pytania odpowiem w poniższym tekście.

KPR – baner formularz kontaktowy

Co to jest kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt obrotowy dla firm to jeden ze sposobów utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa, a więc również jego wypłacalności. W czasach kryzysu ekonomicznego, kiedy właściwie w budżecie każdej firmy można zaobserwować jego konsekwencje, kredyt obrotowy zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Warto więc wiedzieć, na czym dokładnie polega ten instrument finansowy. Zwłaszcza że zbyt pochopne i nieprzemyślane zaciągnięcie kredytu obrotowego często prowadzi do naprawdę poważnych problemów, nieraz stawiając przedsiębiorstwo na skraju bankructwa. 

Aby precyzyjnie ustalić, co to jest kredyt obrotowy, należałoby przeanalizować oferty tego rodzaju kredytów. Biorąc pod uwagę ich najczęściej spotykane cechy, kredyty te można spotkać ich następujące rodzaje:

 • odnawialne i nieodnawialne;
 • z zabezpieczeniem hipotecznym;
 • w rachunku kredytowym;
 • w rachunku bieżącym;
 • konsorcjalne.

Umowę o kredyt obrotowy może zawrzeć tylko przedsiębiorca już prowadzący działalność gospodarczą. Kredyty te nie są dostępne dla dopiero rozpoczynających funkcjonowanie w biznesie. O ile więc kredyt obrotowy dla nowych firm jest praktycznie niedostępny – chyba że pod bardzo surowymi warunkami i po ustanowieniu dodatkowych zabezpieczeń na rzecz banku – o  tyle banki i inne instytucje mają szeroką ofertę wsparcia finansowego dla startujących z własną działalnością gospodarczą. Najczęściej są one o wiele bezpieczniejsze od kredytów obrotowych.

Ponadto przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu obrotowego zawsze należy zastanowić się, na co dokładnie będzie można przeznaczyć tak pozyskane środki. Taka analiza pozwala ustalić, w jakim stopniu ten kredyt będzie rzeczywiście przydatny dla przedsiębiorcy. Zwłaszcza że często jest on dosyć kosztowny. Samo oprocentowanie kredytu obrotowego może kształtować się w przedziale 6-8 proc. w skali roku. A to oczywiście niejedyne koszty, jakie musi ponieść kredytobiorca.

Przeczytaj także: Kapitał obrotowy. Definicja i charakterystyka

Kredyt obrotowy dla firm

Na co można przeznaczyć kredyt obrotowy?

Możliwości spożytkowania środków przeznaczonych w ramach kredytu obrotowego są bardzo szerokie. Celem wskazanego instrumentu finansowego jest finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a co za tym idzie kredyt obrotowy może służyć pokryciu aktualnie pojawiających się potrzeb. Jest to podstawowa okoliczność, ze względu na którą firmy tak chętnie sięgają po wskazany rodzaj kredytów.

Jednak nie oznacza to, że przedsiębiorca, sięgając po kredyt obrotowy dla firm, nie musi liczyć się z żadnymi ograniczeniami. Zawsze dopuszczalne przeznaczenie środków powinno zostać precyzyjnie opisane w umowie łączącej przedsiębiorcę z bankiem. Moje doświadczenie dowodzi, że najczęściej:

 • najszersze możliwości wydania środków otrzymanych z kredytu obrotowego pojawiają się, kiedy został on udzielony w rachunku bieżącym firmy. Wtedy pieniądze można wydać właściwe na każdy cel mieszczący się w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę;
 • jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, to przeważnie można go wydać jedynie na ściśle określone cele, np. zakup nowego sprzętu czy pojazdów.

Pierwszy z wymienionych typów kredytu obrotowego jest szczególnie dedykowanych dla tych przedsiębiorców, którzy potrzebują gotówki na zapewnienie płynności. Nie ma przeszkód, aby z tych środków zakupić niezbędne towary i usługi; pokryć zobowiązania (publiczno- i prywatnoprawne); wypłacić pracownikom pensje.

Czy potrzebuję kredytu obrotowego? Jak to obliczyć?

Ustalenie, na co może zostać wydany kredyt obrotowy, jest pierwszym etapem analiz, jakie koniecznie trzeba przeprowadzić przed podpisaniem umowy z bankiem. W dalszej kolejności przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrzeby finansowe jego firmy mogą zostać zaspokojone w ten sposób oraz czy na pewno jest to najbardziej optymalne rozwiązanie. W końcu zaciągnięcie nowych zobowiązań może doprowadzić do pogłębienia trudności, z jakimi zmaga się przedsiębiorca, dlatego warto zachować tu niezbędną ostrożność.

Aby kredyt obrotowy nie zagrażał firmie, należy obliczyć zapotrzebowanie na kapitał, czyli – mówiąc w pewnym uproszczeniu – jakiej sumy brakuje w przedsiębiorstwie do zapewnienia jego pełnej płynności. Nierzadko sytuacja przedsiębiorstwa jest na tyle dynamiczna, że obliczenia ta trzeba często aktualizować. Najprostsza metoda kalkulacji zapotrzebowania na kredyt obrotowy zakłada odjęcie od wysokości kapitału obrotowego salda netto posiadanych środków pieniężnych.

Kredyt obrotowy – cytat

Zasady udzielania kredytów obrotowych

Zawsze przed udzieleniem kredytu bank bada zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Nie inaczej jest i w omawianym tu przypadku. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy jest podstawą do prowadzenia z bankiem negocjacji zmierzających do sięgnięcia po kredyt obrotowy. Ocena zdolności kredytowej przebiega tu podobnie jak przy ubieganiu się o inne kredyty. Liczy się przede wszystkim wartość majątku firmy, wysokość zobowiązań oraz dotychczasowa historia kredytowa przedsiębiorcy, a także ewentualne występowanie innego rodzaju nieregulowanych długów. Często prowadzący biznes najpierw starają się o udzielenie kredytu obrotowego w banku prowadzącym ich konta – ułatwia to proces weryfikacji zdolności kredytowej.

Do wniosku kredytowego przeważnie trzeba dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów wystawiane przez właściwy urząd skarbowy;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami należności publicznoprawnych (podatków i składek na ZUS);
 • w zależności od formy prawnej działalności: wypis z KRS i statut bądź umowę spółki lub potwierdzenie wpisu do CEIDG;
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON;
 • wykaz z księgi przychodów i rozchodów; deklarację VAT; bilans rachunków zysków i strat za ostatni rok obrotowy – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku.

Przeczytaj także: Co to jest rachunek zysków i strat (RZIS)? Wyjaśnia ekspert

Kredyt obrotowy – co to?

Podsumowanie – kiedy warto sięgnąć po kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy jest przeznaczony dla przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania swojej działalności. Może on zostać udzielony na jakiś konkretny cel bądź na ogólnie pojęte finansowanie przedsiębiorstwa. Wówczas kredytobiorca ma prawo spożytkować środki przekazane mu przez bank na dowolnie wybrany przez siebie cel, byleby był on związany z funkcjonowaniem jego przedsiębiorstwa.

Tym samym za pomocą kredytu obrotowego można pokryć właściwie wszystkie zobowiązania firmy – od należności na rzecz kontrahentów, poprzez zobowiązania publicznoprawne, aż po wypłaty pracowników. Z tego względu kredyt obrotowy to wygodny instrument zabezpieczenia bieżącej wypłacalności firmy oraz ochrony jej przed niewypłacalnością. Sensowność zaciągnięcia kredytu obrotowego zawsze należy dokładnie przeanalizować, aby nie stał się on niebezpiecznym obciążeniem dla przedsiębiorstwa.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link