Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak znaleźć czyjś adres? Proste sposoby

W naszym życiu może przydarzyć się sytuacja, podczas której będziemy musieli znaleźć jakiś adres zamieszkania. Odszukanie nieznanego nam adresu osoby prywatnej może okazać się nie lada wyzwaniem. Istnieje jednak kilka metod, aby sobie z tym problemem szybko i skutecznie. Omówi je radca prawny, który ma doświadczenie w tym temacie i wielokrotnie spotykał się z tego rodzaju przypadkami. 

Spis treści:

 1. Jak znaleźć adres osoby prywatnej?
 2. Jak znaleźć czyjś adres zamieszkania – krok po kroku
 3. Ustalenie adresu zamieszkania – przepisy prawa
 4. Ustalanie adresów – bezpieczne i odpowiedzialne metody
 5. O czym pamiętać ustalając adres zamieszkania osoby prywatnej? Najważniejsze informacje

Znajomość aktualnego adresu zamieszkania jest praktycznie niezbędna do załatwienia jakiekolwiek sprawy, której drugą stroną jest osoba fizyczna. Co należy zrobić, gdy nie znamy takiego adresu? Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tracimy tym samym możliwość pozwania tej osoby do sądu czy skierowania do niej wezwania do zapłaty. Są to tylko nieliczne przykłady spraw, które bardzo trudno załatwić bez znajomości, gdzie mieszka dana osoba. Jak znaleźć czyjś adres zamieszkania? Jakimi sposobami? Odpowiem na to pytanie w poniższym tekście, wskazując najważniejsze sposoby na ustalenie adresu zamieszkania. Zapraszam do lektury! 

Jak znaleźć adres osoby prywatnej?

Odpowiedź na pytanie, jak znaleźć czyjś adres może być potrzebna właściwie każdemu. Do najprostszych sposobów ustalania adresu osoby prywatnej zalicza się:

 • zwykłe wpisanie imienia i nazwiska osoby fizycznej w wyszukiwarce internetowej. Zdarza się, że ta prozaiczna operacja pozwala na w pełni legalne pozyskanie danych adresowych osoby fizycznej;
 • przeszukanie zasobów portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, TikTok czy LinkedIn. We współczesnych realiach praktycznie każdy z nas pozostawia w mediach społecznościowych szereg – niekiedy niezwykle szczegółowych – informacji pozwalających także zidentyfikować nasz adres;
 • zapoznanie się z zasobami rejestrów: w tym zwłaszcza Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowych, Krajowego Rejestru Zadłużonych, Biuletynu Informacji Publicznej oraz biur informacji gospodarczej, np. BIG InfoMonitor. Często w takich domenach można znaleźć adresy osób fizycznych, a przynajmniej informacje niezbędne do ustalenia ich aktualnego miejsca zamieszkania;
 • zainicjowanie stosownego postępowania cywilnego lub karnego. Rzadko kiedy poszukiwanie adresu osoby prywatnej jest „sztuką dla sztuki”. Znacznie częściej, o ile nie zawsze, stanowi wyraz dążenia do uzyskania ochrony interesów prawnych naruszonych przez tę osobę. W zależności od charakteru naruszeń można zainicjować stosowne postępowanie, w ramach którego organy państwa zajmą się ustaleniem adresu osoby prywatnej. Ponadto poszukiwanie adresu zamieszkania osoby fizycznej pozostaje uprawnieniem komornika sądowego.

Tym samym na pytanie, jak ustalić adres można udzielić różnorodnych odpowiedzi. W jaki najlepszy sposób osiągnąć ten cel? Co należy robić krok po kroku? Wszystko wyjaśniamy!

Dowiedz się także: Upoważnienie i pełnomocnictwo – jaka jest różnica?

Jak znaleźć czyjś adres zamieszkania – krok po kroku

Poszukiwanie adresu zamieszkania najlepiej podzielić na następujące etapy:

 • zbadanie aktualności ostatniego, znanego nam adresu. Wystarczające może się tu okazać wysłanie korespondencji listem poleconym, bądź wizyta pod tym adresem;
 • skorzystanie z ogólnodostępnych narzędzi, takich jak media społecznościowe i rejestry publiczne;
 • zainicjowanie procedury prawnej adekwatnej do okoliczności konkretnego przypadku. 

Ustalenie adresu zamieszkania – przepisy prawa

Każdy zastanawiający się nad tym, jak ustalić adres zamieszkania osoby prywatnej powinien pamiętać o przepisach powszechnie obowiązującego prawa, odnoszących się do tej kwestii. Z tego względu:

 • przy ustalaniu adresu zamieszkania nigdy nie wolno uciekać się do gróźb, naruszania nietykalności cielesnej bądź tajemnicy korespondencji czy zakłócania miru domowego. Takie zachowania mogą stanowić przestępstwo, co oznacza dla sprawcy zagrożenie poniesieniem odpowiedzialności karnej;
 • zawsze należy przestrzegać reguł rządzących przetwarzaniem danych osobowych. Tym samym wykluczone jest nielegalne pozyskiwanie adresu zamieszkania z zasobów przetwarzającego dane, który posiada aktualny adres zamieszkania osoby prywatnej;
 • wykluczone jest także podejmowanie prób przełamania zabezpieczeń informatycznych chroniących adres zamieszkania przed wykradzeniem. Tego rodzaju działania również mogą zostać zakwalifikowane jako przestępstwo.

Ustalanie adresów – bezpieczne i odpowiedzialne metody

Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i faktyczne poszukiwania adresu osoby prywatnej, często najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest powierzenie tego rodzaju sprawy komornikowi sądowemu. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, komornik sądowy ma prawo zwrócić się o udostępnienie mu aktualnego adresu zamieszkania osoby fizycznej do:

 • organów administracji publicznej;
 • podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej;
 • organów podatkowych;
 • organów rentowych;
 • banków;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji;
 • podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych;
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających lokalami;
 • biur informacji gospodarczej;
 • innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu cywilnym.

Wskazane tu uprawnienie komornika sądowego aktualizuje się w związku z koniecznością doręczenia korespondencji procesowej osobie, której adres zamieszkania nie jest znany. Często to może dotyczyć pozwu, wniosku bądź informacji o wszczęciu egzekucji. Komornik nigdy nie może dowolnie korzystać ze swoich uprawnień do żądania od określonych osób i instytucji adresu zamieszkania osoby prywatnej. 

Przeczytaj również: Czy opiekun prawny odpowiada za długi osoby ubezwłasnowolnionej?

O czym pamiętać ustalając adres zamieszkania osoby prywatnej? Najważniejsze informacje

Adres zamieszkania podlega ochronie wynikającej przede wszystkim z przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych. Można go legalnie pozyskać właściwie na dwa sposoby: zdobywając odpowiednie informacje w publicznie dostępnych rejestrach bądź lokalizując sytuacje, w których sam zainteresowany opublikował swój adres zamieszkania (np. w mediach społecznościowych) albo inicjując postępowanie, w ramach którego adres ten zostanie ustalony przez organy państwa, przykładowo przez Policję lub komornika sądowego. Poza wyjątkowymi okolicznościami poszukiwanie adresu zamieszkania osoby prywatnej warto rozpocząć od publicznie dostępnych danych, przechodząc następnie do skorzystania z metod formalno-prawnych. Wyjątkiem jest tu przede wszystkim konieczność ustalenia adresu zamieszkania osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa. Wówczas nie warto czekać ze złożeniem stosownego zawiadomienia do organów ścigania.

Warto dodatkowo pamiętać o najbardziej tradycyjnych metodach poszukiwawczych: czasami wystarczy zapytać sąsiadów lub znajomych osoby, której adres staramy się ustalić. Może się zdarzyć, że wtedy zdobędziemy te informacje najszybciej i również zgodnie z prawem, z zachowaniem zasad etycznych. Nie wszystkie metody są odpowiednie w każdej sytuacji, a niektóre z nich mogą naruszać prywatność lub przepisy o ochronie danych osobowych. Zawsze upewnij się, że Twoje działania są zgodne z prawem i etyką, szczególnie jeśli szukasz adresu osoby, z którą nie masz bliskich relacji.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link