Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Na czym polega analiza finansowa firmy?

Analiza finansowa firmy to sposób na wszechstronną analizę kondycji ekonomicznej biznesu prowadzonego przez przedsiębiorcę. W jaki sposób wykonać taką analizę? O czym nie wolno zapomnieć? Na te pytania odpowie radca prawny, który brał udział w sporządzaniu wielu takich analiz.

Spis treści:

Bez wiedzy nie sposób podejmować właściwych decyzji – zwłaszcza w biznesie. Dlatego każdy przedsiębiorca musi doskonale wiedzieć, co dzieje się w jego firmie oraz w branży, w której działa. Szczególnie należy badać zwłaszcza finanse – szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego, z którym mamy do czynienia. W tym celu najlepiej sięgnąć po analizę finansową firmy. Na czym ona polega? Wyjaśnię to w poniższym tekście

KPR – baner formularz kontaktowy

Analiza finansowa firmy – podstawowe informacje

Analiza finansowa firmy polega na kompleksowym zbadaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Właściwie każdy przedsiębiorca, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka nie boryka się z żadnymi trudnościami, powinien okresowo przeprowadzać taką analizę. Jej solidne i prawidłowe wykonanie pozwala zawczasu zdiagnozować możliwe problemy oraz poprawić elementy nieprawidłowo funkcjonujące w firmie. Ma to niezwykle istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla uchwycenia momentu, w którym należy wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne.

W każdym razie analiza finansowa przedsiębiorstwa umożliwia zbadanie jego rentowności i wypłacalności, a także poziomu i struktury zadłużenia. W jej efekcie właściciel firmy może dowiedzieć się, które z jej działów generują największe zyski oraz w jakich obszarach występują straty. Tak zdobytą wiedzę można wykorzystać do ogólnej poprawy kondycji firmy, poprzez minimalizację strat oraz maksymalizację zysków. Jak opisać sytuację finansową firmy? Odpowiedź na to pytanie musi obejmować kilka aspektów. 

Rodzaje analizy finansowej przedsiębiorstwa

Aby analiza finansowa przedsiębiorstwa była efektywna, niezbędne poznanie jest najważniejszych rodzajów. Najczęściej wyróżnia się analizę:

 • Wstępną;
 • Bieżącą;
 • Następczą.

Podstawowym celem wstępnej analizy finansowej jest ocena efektywności działalności firmy. Dlatego przeprowadza się ją przed podjęciem jakichkolwiek działań mających na celu np. zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa zmierzający do poprawy jego funkcjonowania. Warto jednak, aby każde poważniejsze działanie w firmie zostało poprzedzone taką wstępną analizą. 

Bieżąca analiza finansowa jest – jak sama nazwa wskazuje – wykonywana na bieżąco. Powinno się ją realizować co najmniej kilka razy w roku, aby w porę uchwycić niepokojące procesy, które mogą zachodzić w firmie. Najoptymalniejszym rozwiązaniem jest stworzenie specjalnego stanowiska, komórki organizacyjnej bądź powierzenie tego rodzaju zadań określonej osobie. Wówczas analizę finansową dużo łatwiej przeprowadzać rzeczywiście „na bieżąco”.

Ostatnim z rodzajów analizy finansowej jest analiza następcza. Służy ona ocenie działań podjętych w przeszłości. Ma ona ogromne znaczenie dla oceny efektywności prowadzonej działalności gospodarczej. W końcu dzięki niej możliwa staje się ocena, które z podjętych decyzji były korzystne i dlaczego, a które niestety okazały się błędem. 

Przeczytaj także: Jak przygotować sprawozdanie z działalności?

analiza finansowa firmy

Etapy analizy finansowej firmy

Analiza ekonomiczna firma najczęściej przeprowadzana jest w dwóch etapach:

 • Wstępnym, w którym analizie poddaje się przede wszystkim sprawozdania finansowe. Bez wątpienia są one podstawowym źródłem wiedzy o finansach firmy. Dzięki analizie wstępnej otrzymuje się obraz dotyczący struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz zmian w poszczególnych pozycjach bilansu;
 • Właściwym, sprowadzającym się przede wszystkim do analizy wskaźników sprawozdań finansowych. Przeważnie stosuje się następujące wskaźniki: zadłużenia, rentowności, płynności, rotacji należności. Ponadto we właściwym etapie analizy finansowej przeprowadza się także prognozy na przyszłość, dotyczące możliwych scenariuszy kształtowania się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, np. w najbliższych pięciu latach.

Wskaźniki stosowane przy analizie finansowej

Warto bliżej przyjrzeć się zastosowaniu poszczególnych wskaźników stosowanych przy wykonywaniu analizy finansowej firmy:

 • Wskaźnik zadłużenia – jest to jeden z ważniejszych wskaźników, pozwalających w porę określić czas na wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego lub przeprowadzenie innego rodzaju działań oddłużeniowych. Wskaźnik ten pozwala ocenić, na ile aktywa przedsiębiorstwa są pokrywane przez kapitał obcy;
 • Wskaźnik rentowności – pokazuje „zyskowność” działalności prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa. Tym samym wskaźnik rentowności jest niezwykle użytecznym narzędziem przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby zwiększyć poziom rentowności biznesu;
 • Wskaźnik płynności również ma niezwykle istotne znaczenie z perspektywy określania czasu, w którym należy wdrożyć inicjatywy oddłużeniowe. Wynika to z faktu, że wskaźnik płynności służy badaniu zdolności firmy do bieżącego regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Tym samym wskaźnik ten pozostaje w ścisłym związku z pojęciem niewypłacalności, kluczowym dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
 • Wskaźnik rotacji należności pokazuje stan realizacji oraz ściągalności należności finansowych. 

Trzeba pamiętać, że podane tu wskaźniki mają charakter podstawowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, a nierzadko jest to wręcz pożądane, aby przeprowadzać analizę finansową firmy w sposób bardziej zaawansowany, z odwołaniem także do innych wskaźników jej sytuacji ekonomicznej. 

jak opisać sytuację finansową firmy

Jak przeprowadzić analizę finansową?

Co prawda bez zastosowania wskazanych powyżej składników ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest właściwie niemożliwa do przeprowadzenia, ale nie mniej istotna jest wybrana metodyka sporządzanie tego rodzaju analiz. Także w tym przypadku wybór metod jest bardzo szeroki, jednak najczęściej stosuje się:

 • Metodę porównawczą – sprowadza się do zestawienia dwóch wielkości, dzięki czemu można zaobserwować podobieństwa i różnice pomiędzy przedmiotem badań;
 • Metodę badań przyczynowych – w jej ramach ustala się wpływ danych czynników na różnice ujawnione w wyniku analizy porównawczej. 

Przeczytaj także: Płynność finansowa przedsiębiorstwa – jak ją poprawić?

analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa firmy – krótkie podsumowanie

Analiza finansowa firmy bez wątpienia stanowi jedną z ważniejszych czynności, jakie powinien przeprowadzać przedsiębiorca. Dzięki niej jest w stanie zyskać szeroki ogląd kondycji ekonomicznej prowadzonego przez siebie biznesu. Analiza finansowa pozwala także zawczasu wykryć niepokojące zjawiska i zidentyfikować ich źródła, dzięki czemu przedsiębiorca może w odpowiednim momencie wdrożyć inicjatywy naprawcze. Dlatego najlepiej na bieżąco badać sytuację ekonomiczną firmy, a przynajmniej okresowo oraz przed podjęciem każdej istotniejszej decyzji. Podstawą do przeprowadzenia tego rodzaju analizy powinny być dokumenty księgowe, w tym zwłaszcza bilans.  Oczywiście prawidłowość wykonywanych analiz zależy od odpowiedniego doboru metod i wskaźników. Stąd opracowanie analizy finansowej firmy nie jest prostym zadaniem i wymaga sporej wiedzy oraz doświadczenia, prawniczego i ekonomicznego. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link