W 2022 roku w Polsce, ponad 3200 polskich firm otworzyło postepowanie restrukturyzacyjne.

 

To wzrost o 120 % w stosunku do roku 2021 i aż 320 % w stosunku do 2019 roku. Wśród przedsiębiorców sięgających po to narzędzie naprawcze, blisko 45% stanowiły jednoosobowe działalności gospodarcze tzw. JDG. W ostatnich trzech latach, ta forma prowadzenia działalności gospodarczej, została w szczególnie dotkliwy sposób uderzona negatywnymi zmianami gospodarczymi o charakterze globalnym i krajowym.

 

Małe i średnie firmy, działające w różnych branżach naszej gospodarki, zostały dotknięte dalekosiężnymi, negatywnymi skutkami pandemii Covid-19. Obecnie trwająca wojna na Ukrainie niekorzystnie wpływa na zwiększenie ryzyka biznesowego dla tego sektora naszej gospodarki. W 2022 roku zmiany podatkowe wprowadzone poprzez tzw. Polski Ład, w sposób szczególny mogły przyczynić się do obniżenia rentowności prowadzenie tej formy działalności gospodarczej. W mijającym roku, czynnikiem niesprzyjającym był stały i ciągły wzrost kosztów obsługi kredytów oraz leasingów. Początek 2023 roku, to kolejny wzrost płacy minimalnej oraz  wysokie podwyżki cen zakupu energii, prądu i gazu. Należy pamiętać, iż JDG są wyjątkowo wrażliwe na wpływ krótkookresowych, negatywnych czynników gospodarczych.

Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej nie chroni osobistego majątku przedsiębiorcy w przypadku egzekucji i działań komornika. Niezapłacone zobowiązania przedsiębiorstwa prowadzone w tej formie prawnej, zagrażają stabilności majątkowej samych przedsiębiorców jak i ich rodzin. Za zobowiązania firmy, przedsiębiorcy odpowiadają własnym majątkiem, a jeśli przedsiębiorca pozostaje we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, za zobowiązania firmy, może odpowiadać również małżonek przedsiębiorcy.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym zwłaszcza postępowania o zatwierdzenie układu, pozwala natychmiastowo wprowadzić działania naprawcze, jak i ochronić majątek przedsiębiorstwa, poprzez uniknięcie ogłoszenia upadłości.

 

Postępowania restrukturyzacyjne, są bowiem zbiorem procedur naprawczych i oddłużeniowych, zmierzających do natychmiastowej poprawy płynności przedsiębiorstwa.

 

Do korzyści dostępnych natychmiastowo, wraz z dniem otwarciem postępowania, należą:

 • Rmożliwość zatrzymania spłaty rat kredytowych w trakcie trwania całego postępowania restrukturyzacyjnego, w szczególnych przypadkach nawet do 9-12 mc.
 • Rwstrzymanie zapłaty wszystkich zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Rochrona poziomu zatrudnienia w spółce dzięki szybkiej poprawie płynności finansowej.
 • Rzatrzymanie wszelkich obecnych i przyszłych działań egzekucyjnych wobec spółki również tych prowadzonych z jej majątku, rachunku oraz ruchomości. Dotyczy to również licytacji komorniczych ruchomości lub nieruchomości przedsiębiorstwa.
 • Rutworzenie listy tzw. umów kluczowych, które nie mogą zostać spółce wypowiedziane w trakcie trwania całego postepowania restrukturyzacyjnego. Szczególnie ważną kategorią są tu umowy leasingowe linii i ciągów produkcyjnych.

  Do korzyści o charakterze długofalowym należą:

  • Runiknięcie upadłość przedsiębiorstwa.
  • Rmożliwość całkowitej redukcji kosztów odsetkowych, egzekucyjnych i komorniczych. W planie spłaty zobowiązań przedsiębiorstwa, uwzględnia się również możliwość redukcji kapitału pozostałego do spłaty.
  • Rrozłożenia spłaty wszystkich zobowiązań objętych postępowaniem, nawet do 15 lat.
  • Rszczególną korzyścią jest stałość kosztów obsługi zobowiązań finansowych. Plan spłaty jest prawie zawsze wyrażony w jednej, stałej racie miesięcznej. Rata nie jest uzależniona od czynników zew. tj. WIBOR aż do końca planu spłaty zatwierdzonego podczas postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  • Rumorzenie i uchylenie postępowań egzekucyjnych i komorniczych prowadzonych przed rozpoczęciem restrukturyzacji,

   Powyżej opisane korzyści mogą zostać osiągnięte w wyniku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

   Ustawodawca przewidział aż 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych, w tym postępowanie o zatwierdzenie układu wprowadzone na wzór restrukturyzacji uproszczonej/covidowej z Tarczy 4.0.

    

   Należą do nich:

   • Rpostępowanie o zatwierdzeni układu tzw. PZU. Ten typ postępowania, jako jedyny, prowadzony jest poza Sądem. Otwiera je i nadzoruje, licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny. Postepowanie trwa 4 miesiące.
   • Rprzyspieszone postępowanie układowe, które prowadzi Sąd miejscowo właściwy przedsiębiorstwu.
   • Rpostępowanie układowe. Prowadzone przed Sądem, gdy spółka posiada ponad 15% wierzytelności spornych.
   • Rpostępowanie sanacyjne, które oddaje zarząd nad przedsiębiorstwem, pod kuratelę zarządcy.

   Ze względu na nieskomplikowaną i szybką procedurę otwarcia, postępowanie o zatwierdzeniu układu jest najczęściej wybieranym typem postępowania restrukturyzacyjnego w Polsce. Ma korzystną cenę oraz zapewnia Dłużnikowi – spółce, natychmiastową ochronę przeciw-egzekucyjną.

   Postępowanie o zatwierdzenie układu może otworzyć jedynie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Numer licencji oraz doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego, można sprawdzić na stronach internetowych np. Krajowy Rejestr Zadłużonych ( krz.ms.gov.pl) lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

   4-miesięczne postępowanie o zatwierdzenie układu przebiega wg poniższego schematu:

   Analiza

   Analiza struktury zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa ze szczególną analizą wynagrodzeń pracowniczych. To zobowiązanie spółki nie podlega restrukturyzacji w żadnym zakresie.

   Umowa

   Podpisanie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym oraz określenie sposobu zapłaty ceny postępowania. Możliwa jest zapłaty ceny postępowania w układzie ratalnym.

   Postępowanie

   Otworzenie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postępowanie o zatwierdzenie układu, otwierane jest poprzez obwieszczenie na stronach portalu krz.ms.gov.pl. Otwarcie postępowania natychmiastowo gwarantuje ochronę przed działaniami egzekucyjnymi i komorniczymi.

   Zgromadzenie wierzycieli

   Przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli oraz głosowania wierzycieli, celem którego jest zatwierdzenie przedstawionego planu spłaty.

   Do zatwierdzenia planu spłaty nie jest wymagana 100% zgoda wszystkich wierzycieli biorących udział w głosowaniu.

   Zatwierdzenie planu spłaty

   Po uzyskaniu pozytywnego wyniku głosowania, następuje zatwierdzenie planu spłaty przez Sąd. Postępowanie kończy się wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu planu spłaty. Należy podkreślić iż całość opisanej powyżej procedury może trwać od 4 do nawet 12 miesięcy

   Nadzór i doradztwo

   Doradca restrukturyzacyjny, będący nadzorcą układu w trakcie trwania postępowania, po zatwierdzeniu planu spłaty, staje się nadzorcą wykonania planu spłaty. Jest to ważny element postępowania, który został ujęty w ustawie o prawie restrukturyzacyjnymi trwa aż do zakończenia planu spłaty czyli np. przez 15 lat.

   Zapraszamy do współpracy

   Postępowanie restrukturyzacyjne odpowiedzią na Twoje problemy