Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu? Odpowiada...

Pytanie o to jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu jest szczególnie istotne dla kredytobiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się na tyle, że mogą mieć oni trudności ze spłatą tego zobowiązania. Jak się je zrestrukturyzować? Wyjaśnia to radca prawny rozwiązujący problemy dłużników.

Spis treści:

Rosnące problemy ze spłatą kredytów – na które wskazują, chociażby statystyki – niestety nie są obecnie niczym dziwnym. Inflacja i wzrost rat wynikający z podwyżek wskaźnika WIBOR to wystarczające powody, aby nadszarpnąć budżet niejednego kredytobiorcy. Są na to jednak dobre i sprawdzone rozwiązania. Jednym z nich jest restrukturyzację kredytu. Jak ją uzasadnić? Zapraszam do przeczytania tekstu, w którym odpowiem na to pytanie.

KPR – baner formularz kontaktowy

Najważniejsze informacje dla zastanawiających się, jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu, najpierw trzeba zastanowić się, na czym w ogóle polega tego rodzaju restrukturyzacja. Mówiąc najprościej, jest to zmiana warunków umowy kredytowej, mającej na celu dostosowanie jej do bieżących możliwości finansowych kredytobiorcy. Dzięki temu możliwa jest terminowa spłata zobowiązań wynikających z kredytu, w tym zwłaszcza poszczególnych rat.

Kredyt, o czym nigdy nie wolno zapominać, jest umową łączącą kredytodawcę z kredytobiorcą. Co prawda szereg kwestii związanych z tym kontraktem jest szczegółowo regulowanych przez przepisy prawa, ale nie zmienia to typowo zobowiązaniowego charakteru tej umowy. Tym samym strony mogą, w wyniku zgodnych ustaleń, zmienić jej treść. I właśnie na tej podstawie przeprowadza się restrukturyzację kredytu.

Zawsze warto pomyśleć o niej wówczas, gdy spłata rat zaczyna przekraczać możliwości kredytobiorcy.  Wówczas restrukturyzacja kredytu bywa jedyną szansą na uniknięcie egzekucji komorniczej, a nawet niewypłacalności. Restrukturyzacja kredytu – podobnie, jak postępowanie prowadzone na podstawie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego – najlepsze efekty przynosi wtedy, gdy jest wdrożona jak najwcześniej. Kiedy bank wdroży już działania zmierzające do egzekucji swoich wierzytelności, to często nie jest już skłonny do negocjacji. Trzeba o tym pamiętać przygotowując wniosek o restrukturyzację kredytu.

Przeczytaj także: Restrukturyzacja – wady i zalety, które warto znać

Jak uzasadnić wniosek o restrukturyzacje

W jaki sposób zrestrukturyzować kredyt?

Każda restrukturyzacja – uzasadnienie wybranych metod zawsze stanowi bardzo ważną kwestię – musi zostać przeprowadzona w odpowiedni sposób. Bez tego nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Z jakich rozwiązań można skorzystać w przypadku restrukturyzacji kredytu? Właściwie ze wszystkich, które nie są sprzeczne z prawem, ale najczęściej spotyka się takie rozwiązania, jak:

 • Wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty na określony czas, niezbędny kredytobiorcy np. do podreperowania swojego budżetu;
 • Wydłużenie czasu kredytowania. Pozwala to na zmniejszenie wysokości miesięcznej raty. Chociaż z drugiej strony trzeba pamiętać, że taki krok przeważnie przekłada się na zwiększenie kosztów kredytu;
 • Skrócenie czasu kredytowania. Jest to zabieg odwrotny od powyższego. Dzięki niemu za cenę wyższej raty, uzyskuje się obniżkę całkowitej kwoty kredytu;
 • Obniżenie kosztów kredytowych, zwłaszcza oprocentowania. Mimo że banki niechętnie przystają na tego rodzaju rozwiązania, to jednak nie są one zupełnie nieosiągalne;
 • Zmiana równych rat na malejące. Również ten zabieg przekłada się na obniżenie ogólnych kosztów kredytu.

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia musi uwzględniać to, w jaki dokładnie sposób dłużnik chce rozwiązać swój problem z zadłużeniem.

Jak przebiega restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu nie jest jakąś sformalizowaną procedurą, tym samym nie toczy się na podstawie np. Prawa restrukturyzacyjnego lub Prawa upadłościowego. Oczywiście, jeżeli dłużnik zdecyduje się na zainicjowanie którejś z procedur restrukturyzacyjnych lub upadłościowych (w tym upadłości konsumenckiej), to zobowiązanie kredytowe również zostanie nim objęte. Jednak sama restrukturyzacja kredytu, jak już wyjaśniałem, to zmiana treści umowy kredytowej, poprzedzona wcześniejszym porozumieniem między bankiem a jego klientem. 

Nierzadko banki przed wyrażeniem zgody na restrukturyzację kredytu jeszcze raz sprawdzają – przynajmniej w podstawowym zakresie – zdolność kredytową wnioskodawcy. Trzeba więc liczyć się z weryfikacją kredytobiorcy w bazach dłużników oraz z badaniem aktualnych zarobków czy posiadanego majątku, zwłaszcza pod kątem możliwości ustanowienia na nim zabezpieczenia spłaty kredytu. Często warunkiem zrestrukturyzowania kredytu jest ustanowienie przez dłużnika banku zabezpieczenia na jego rzecz, np. w postaci hipoteki. 

W związku z tym, aby zrestrukturyzować swój kredyt, najpierw należy ustalić jaką politykę w tym zakresie prowadzi dany bank. Przeważnie w tym celu wystarczy skontaktować się z telefonicznie z bankiem, odwiedzić jego oddział lub sprawdzić stronę internetową. W większość przypadków banki udostępniają także gotowe formularze wniosku o taką restrukturyzację. Należy w nich podać wnioskowany sposób zmian w umowie oraz go odpowiednio uzasadnić. Jak to zrobić? Jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu?

restrukturyzacja kredytu

Argumenty za restrukturyzacją kredytu – jak przekonać do niej bank?

Uzasadnienie wniosku o restrukturyzację kredytu powinno wyjaśniać:

 • Dlaczego kredytobiorca w ogóle ubiega się o zmiany umowy. Należy tutaj wskazać konkretne powody stojące za podjęciem takiej decyzji. Najczęściej kredytobiorcy ubiegają się o restrukturyzację kredytu w związku ze swoimi problemami finansowymi. W takich przypadkach powinni jasno wskazać, co zmieniło się w ich sytuacji finansowej i odpowiednio to udowodnić, np. przedstawiając stosowne dokumenty;
 • Dlaczego wybrał taki, a nie inny sposób restrukturyzacji kredytu. Z punktu widzenia wyrażenia przez bank zgody na restrukturyzację niezwykle istotne jest przekonanie kredytodawcy do tego, że obrana strategia jest słuszna.
 • W jaki sposób wybrany sposób restrukturyzacji przełoży się na terminową spłatę należności. Warto wskazać bankowi korzyści, jakie przyniesie ze sobą przeprowadzenie restrukturyzacji kredytu – przede wszystkim w postaci uzyskania terminowej spłaty.

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia, wzór takiego wniosku zawsze musi to uwzględniać, powinien naprawdę dobrze wskazywać na wszystkie argumenty za taką restrukturyzacją.

Zobacz także: Na czym polega analiza finansowa firmy?

uzasadnienie wniosku o restrukturyzacje kredytu

Kompendium wiedzy o restrukturyzacji kredytu

Restrukturyzacja kredytu to po prostu zmiana treści umowy łączącej kredytobiorcę z bankiem. W wyniku takiej zmiany kredytobiorca uzyskuje inne warunki spłaty, niż pierwotnie zakładane. Przeważnie restrukturyzacja wiąże się z trudnościami w spłacie kredytu. Dlatego zawsze z tego rodzaju rozwiązań najlepiej korzystać, zanim takie trudności przerodzą się w realne zaległości w spłacie. Wtedy nierzadko na restrukturyzację kredytu może być już za późno. Aby się ona udała, trzeba złożyć w banku odpowiedni wniosek – najlepiej na formularzu przygotowanym przez sam bank. Zawsze istotą kwestią jest uzasadnienie wniosku restrukturyzacyjnego. Należy w nim podać motywy, ze względu na które kredytobiorca ubiega się o wprowadzenie zmian do umowy (np. utrata pracy, konieczność poniesienia niespodziewanych wydatków związanych z pogorszeniem się stanu zdrowia) oraz wyjaśnią zasadność restrukturyzacji w sposób zaproponowany przez kredytobiorcę. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link