Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Jak uratować firmę przed upadkiem? Poradnik przedsiębiorcy

Jak uratować firmę przed upadkiem to pytanie, które staje się niezwykle istotne dla coraz większej liczby firm. Co więc może zrobić przedsiębiorca, aby nie stanąć przed koniecznością ogłoszenia upadłości? Na to pytanie odpowie radca prawny od wielu zajmujący się wyciąganiem przedsiębiorców z tarapatów finansowych.

Spis treści:

Sukces w biznesie zależy od wielu czynników, które generalnie można zgrupować w dwie kategorie: właściwe decyzje przedsiębiorcy oraz korzystne warunki makroekonomiczne. O ile w pierwszej kwestii liczy się inicjatywa przedsiębiorcy, o tyle na drugą nie ma on właściwie żadnego wpływu. Dlatego też obecnie tak wiele firm boryka się z poważnymi problemami, nieraz zbliżając się do sytuacji, w której jedynym wyjściem wydaje się ogłoszenie upadłości. Jednak na upadłość zawsze jest czas – dopóki to możliwe, każdy biznes trzeba ratować. Jak to zrobić? Najważniejsze metody wskażę w poniższym tekście. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak uratować firmę? Najważniejsze rady

Zastanawiając się, jak uratować firmę warto pamiętać o kilku najważniejszych zasadach:

 • Wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne, kiedy tylko pojawi się ryzyko niewypłacalności. W praktyce jest to najlepszy sposób na uniknięcie upadłości firmy, przynoszący korzyści zarówno dłużnikowi, jak i jego wierzycielom;
 • Prawidło prowadzić politykę zatrudnienia. Przerost zatrudnienia zdecydowanie utrudnia wygenerowanie zysków przez firmę. Z drugiej jednak strony zbyt pochopna redukcja etatów może zachwiać prawidłową działalnością przedsiębiorstwa;
 • Optymalizować podatki. Bezwzględnie przedsiębiorca powinien wykorzystać wszystkie legalne możliwości zmniejszenia wysokości płaconych podatków;
 • Na bieżąco ściągać wszystkie należności. To bardzo istotna kwestia dla zapewnienia płynności finansowej;
 • Rozsądnie korzystać z finansowania bankowego. Pomiędzy bezpiecznym kredytem, a spiralą zadłużenia istnieje bardzo cienka granica;
 • Gromadzić odpowiednie zapasy gotówki. Jest to niezbędne dla zabezpieczenia płatności na czas poważnego kryzysu;
 • Dbać o rozwój działalności, zwłaszcza poprzez pozyskiwanie nowych klientów;
 • Znaleźć inwestorów. Ich pozyskanie właściwie zawsze jest pomysłem wartym rozważenia. 

Są to najważniejsze sposoby pozwalające na opracowanie efektywnej strategii na to, jak uratować firmę przed upadkiem. W istocie wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku, a strategię rozwiązywania problemów firmy trzeba dostosować do jej indywidualnego położenia. Przy czym właściwie zawsze powinno się wziąć pod uwagę wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego. 

Zobacz także: Rejestracja firmy – jak to zrobić krok po kroku?

jak uratować firmę

Dlaczego restrukturyzacja jest korzystna?

Postępowanie restrukturyzacyjne to najlepszy ratunek dla firmy. Dlaczego? Wynika to przede wszystkim z korzyści, jakie płyną z restrukturyzacji dla przedsiębiorcy i jego wierzycieli. Wynika to głównie z:

 • Możliwości zawarcia układu z wierzycielami, na mocy którego wierzyciele zgadzają się na takie rozwiązania, jak np. rozłożenie spłaty na zaległości na raty, wydłużenie terminu spłaty, redukcję wysokości zobowiązań;
 • Systemowe dążenie do uratowania przedsiębiorstwa dłużnika przed upadłością, także po to, aby wierzyciele mieli pewność wykonania układu;
 • Ochronę dłużnika przed postępowaniem egzekucyjnym. Często otwarcie restrukturyzacji oznacza zawieszenie trwających egzekucji komorniczych i zakaz wszczynania nowych;
 • Objęcia postępowaniem restrukturyzacyjnym właściwie wszystkich wierzycieli zadłużonego przedsiębiorcy, co pozwala na grupowe dochodzenie przez nich swoich praw.

Upadłość zawsze jest ostatnim krokiem

Skoro ustawodawca po to wprowadził do systemu prawa postępowanie restrukturyzacyjnym, aby zadłużony przedsiębiorca mógł uniknąć upadłości, to zawsze ogłoszenie bankructwa należy postrzegać za ostateczność. Każdą firmę można uratować. Wyjątek dotyczy jedynie tych przedsiębiorstw, które po prostu nie wdrożyły właściwych działań naprawczych na czas. Jeżeli jednak oddłużenie zostanie zainicjowane wystarczająco wcześnie, to powrót do dobrej kondycji finansowej jest wysoce prawdopodobny. 

Jest to podstawowy argument na rzecz jak najwcześniejszego wdrażania mechanizmów oddłużania. Zwłoka w tym zakresie prawie zawsze prowadzi do pogłębienia się problemów z wypłacalnością przedsiębiorcy, co zdecydowanie przybliża widmo jego upadłości. W tym kontekście warto zastanowić się w jaki sposób najlepiej rozwiązywać różnego rodzaju spory prawne, zwłaszcza związane z odzyskiwaniem należności od swoich wierzycieli. 

Jak rozwiązywać problemy prawne?

W przeważającej większości przypadków przedsiębiorca, który ma problemy natury prawnej ma dwie możliwości:

 • Polubowne rozwiązanie sporów, np. w drodze arbitrażu lub mediacji;
 • Wkroczenie na drogę postępowania sądowego.

Za każdym z tych wyjść przemawiają określone argumenty „za” i „przeciw”. Z pewnością w realiach gospodarczych liczy się czas. Im szybciej uda się zakończyć spór, tym lepiej. W związku z tym dobrym pomysłem jest przynajmniej wzięcie pod uwagę mediacji lub arbitrażu. Jeżeli zakończy się to sukcesem – a w przypadku profesjonalnego podejścia do tematu są na to duże szanse – przedsiębiorca uzyska rozstrzygnięcie o takiej samej mocy, jak orzeczenie sądu. I to zdecydowanie szybciej, niż przy prowadzeniu procedury sądowej, która – jak wiadomo – jest czasochłonna. Choć oczywiście nie oznacza to, że należy z góry wykluczać pójścia do sądu, gdy będzie to konieczne. 

ratunek dla firmy

Restrukturyzacja zatrudnienia – wyzwanie dla każdego pracodawcy?

Przy analizowaniu jak uratować firmę przed bankructwem trudno uciec od kwestii zatrudnienia. W końcu załoga firmy – prawidłowo zbudowana i zarządzana – jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w biznesie. Jednocześnie koszty zatrudnienia są jednymi z poważniejszych w budżecie przedsiębiorstwa. Z tych względów prowadzenie odpowiedniej polityki zatrudnienia jest niezbędne do oddłużenia firmy.

W tym kontekście zawsze trzeba unikać dwóch skrajności:

 • Przerostu zatrudnienia, powodującego konieczność ponoszenia przez przedsiębiorcę nieuzasadnionych kosztów, nieprzekładających się na zyski;
 • Redukcji zatrudnienia, która zachwieje bieżącą działalnością firmy. Obecnie odbudowa załogi wymaga sporego nakładu sił i środków – zarówno pod względem zabezpieczenia odpowiedniego wynagrodzenia, jak i przeszkolenia nowych pracowników i wdrożenia ich w obowiązki zawodowe.

W związku z tym przed przystąpieniem do wypowiadania umów pracownikom, trzeba przeprowadzić solidne analizy. Bez nich pracodawca może popełnić błędy, które zdecydowanie negatywnie wpłyną na działalność jego firmy, dodatkowo utrudniając wyjście z zadłużenia. 

Przeczytaj także: Skup długów – na czym polega? Czy warto się na to decydować?

jak uratować firmę

Co powinien robić przedsiębiorca, aby nie zbankrutować? Krótkie podsumowanie

Podstawą do uniknięcia bankructwa jest wdrożenie – tak szybko, jak to tylko możliwe – działań restrukturyzacyjnych. Ich standardowym i najlepszym przykładem są postępowania uregulowane w Prawie restrukturyzacyjnym. Każde z nich zmierza do restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a tym samym do uratowania jego firmy. Nie oznacza to jednak, że postępowanie restrukturyzacyjne jest jedynym sposobem na oddłużenie przedsiębiorstwa. Niekiedy takie działania, jak redukcja zatrudnienia, negocjacje z wierzycielami, ściągnięcie należności od kontrahentów czy podjęcie inicjatyw zmierzających do pozyskania nowych klientów, przynoszą na tyle dobre rezultaty, że postępowanie restrukturyzacyjne po prostu nie jest konieczne. Wszystko więc zależy od okoliczności danego przypadku, a zwłaszcza od położenia, w którym znalazł się przedsiębiorca. Właściwa ocena sytuacji może być punktem wyjścia do podjęcia adekwatnych inicjatyw oddłużeniowych. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link