Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Ile trwa spis inwentarza przez komornika? Co tam...

To, ile trwa spis inwentarza przez komornika, zależy przede wszystkim od wielkości majątku spadkowego. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach możliwe jest sporządzenie jedynie wykazu inwentarza. W jaki sposób opracowuje się te dokumenty? Na to pytanie odpowie radca prawny. 

Spis treści:

Sprawa spadkowa przeważnie należy do bardzo skomplikowanych – nie tylko ze względu na często zdarzające się konflikty pomiędzy spadkobiercami. Nie mniej trudne jest określenie, co wchodzi w skład spadku oraz jaka jest wartość majątku bądź wysokość zadłużenia. Tymczasem ma to ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o tym, czy przyjąć spadek, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Aby ułatwić tę decyzję, a jednocześnie zabezpieczyć interesy wszystkich zainteresowanych spadkiem sporządza się spis lub wykaz inwentarza. Co warto wiedzieć o tych dokumentach?

KPR – baner formularz kontaktowy

Od czego zależy to, ile trwa spis inwentarza przez komornika?

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego spis inwentarza jest sporządzany na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą. O spis inwentarza mają prawo wnioskować także wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Tym samym spis inwentarza jest przygotowywany przede wszystkim w postępowaniu spadkowym, a postanowienie o jego sporządzaniu wydaje sąd spadku. Do tego sądu należy także złożyć wniosek o spis.

Jednak sam spis inwentarza jest sporządzany przez komornika sądowego. To jemu sąd spadku powierza wykonanie swojego postanowienia. Warto wiedzieć, że – w celu ułatwienia formalności związanych z omawianą tu czynnością – wniosek o spis inwentarza można złożyć bezpośrednio do komornika, który byłby uprawniony do jego sporządzenia. Chodzi tu więc o takiego komornika, który pracuje w rejonie sądu, w którym położony jest majątek spadkowy. 

W każdym razie to, ile trwa spis inwentarza przez komornika, zależy przede wszystkim od wielkości majątku spadkowego. Im więcej składników wchodzi do masy spadkowej, tym dłużej będzie trwało opracowanie spisu inwentarza. Tym samym najprostszym sposobem na przyspieszenie tego procesu jest wskazanie komornikowi całego majątku, który pozostawił po sobie zmarły oraz nieuregulowanych przez niego za życia zobowiązań. 

Przeczytaj także: Co może zająć komornik? To warto wiedzieć!

Spis inwentarza i co dalej?

Co zawiera spis inwentarza?

W każdym spisie inwentarza zamieszcza się:

 • przedmioty należące do spadku,
 • przedmioty zapisów windykacyjnych,
 • długi spadkowe.

Przy każdej z tych pozycji komornik ma obowiązek wpisać wartość każdego z tych przedmiotów. Natomiast w przypadku długów spadkowych chodzi oczywiście o wysokość każdego z nich. Zawsze wartości te muszą zostać określone w sposób bardzo precyzyjny. Ma to znaczenie przede wszystkim dla tych spośród powołanych do spadku, którzy chcą go odrzucić lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas dane zamieszczone w spisie inwentarza mają dla nich decydujące znaczenie. Dlatego spis inwentarza – i co dalej wyjaśnię poniżej – jest tak istotnym dokumentem w procedurze spadkowej.

Sporządzenie spisu inwentarza wiąże się z koniecznością poniesienia związanych z tym kosztów. Opłacie w wysokości 100 zł podlega sam wniosek o spis. Komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 400 zł. Do tego – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku – należy doliczyć opłaty za wycenę sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę bądź opłaty za wydatki komornika, np. za dojazd do miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy. 

Procedura przygotowania spisu inwentarza

Sama procedura przygotowania spisu inwentarza przedstawia się następująco:

 • złożenie wniosku przez uprawniony podmiot do sądu spadku lub do komornika działającego w jego rewirze o sporządzenie spisu inwentarza;
 • rozpoznanie wniosku przez sąd lub przekazanie wniosku przez komornika do sądu;
 • wydanie przez sąd spadku postanowienia w przedmiocie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza;
 • jeżeli sąd spadku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, to zarządza jego ogłoszenie tego faktu na stronie internetowej oraz w siedzibie sądu spadku;
 • przystąpienie do sporządzenia spisu inwentarza przez komornika;
 • po wykonaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza komornik przesyła akta sądowi spadku.

Samo postanowienie sądu o sporządzeniu spisu inwentarza można zaskarżyć. Jednocześnie w przygotowywaniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć:

 • spadkobierca;
 • uprawniony do zachowku;
 • zapisobierca;
 • wykonawca testamentu;
 • tymczasowy przedstawiciel;
 • wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – bez względu na to, kto złożył wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

Podmioty wskazane powyżej mają także prawo zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ponadto spis majątku ruchomego w ramach zabezpieczenia spadku zawsze sporządza się w obecności dwóch świadków powołanych przez komornika. Przy sporządzaniu spisu majątku ruchomego mogą być obecne osoby, które mają prawo zgłosić wniosek o zabezpieczenie spadku. 

Co wpisać do wykazu inwentarza?

Wykaz inwentarza a spis inwentarza

Obok spisu inwentarza przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują także wykaz inwentarza. Jednak należy pamiętać, że przygotowanie wykazu inwentarza możliwe jest – co do zasady – jedynie w stosunku do majątku, który pozostawiły osoby zmarłe, począwszy od dnia 18 października 2015 roku. Jak chodzi o zmarłych przed tą datą, wykaz inwentarza jest niedopuszczalny.

Wykaz inwentarza jest dokumentem prywatnym, sporządzanym przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza – a więc przy założeniu, że będzie odpowiadał za długi spadkowe jedynie do wartości majątku, jaki odziedziczył. Stąd kluczowe pytanie w tym przypadku brzmi: co wpisać do wykazu inwentarza?

Przede wszystkim warto wskazać, że wykaz inwentarza musi zostać przygotowany na urzędowym formularzu, według wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości. Jest to więc przykładowy wykaz inwentarza. Tym samym opracowujący ten dokument nie może go sporządzić w dowolny sposób. W wykazie zamieszcza się właściwie te same informacje, co w spisie inwentarza. Należy więc w nim uwzględnić: przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych – wraz z podaniem ich wartości – oraz długi spadkowe i ich wysokość. Wykaz inwentarza również składany jest w sądzie spadku, który ogłasza ten fakt. 

Jednak, gdyby okazało się, że pomiędzy spisem inwentarza a wykazem inwentarza zachodzą rozbieżności, to zawsze większe znaczenie ma pierwszy z tych dokumentów. Stąd daje on wszystkim zainteresowanym sprawą spadkową dużo większy poziom pewności. 

Przeczytaj także: Ugoda z wierzycielem a komornik. Czy można zawiesić egzekucję?

Ile trwa spis inwentarza przez komornika?

Spis i wykaz inwentarza – co warto wiedzieć?

Spis inwentarza jest dokumentem urzędowym, sporządzanym przez komornika sądowego. Natomiast wykaz inwentarza to dokument prywatny opracowywany przez spadkobiercę. Przy czym można go sporządzić jedynie w przypadku spadków, które pozostawiły po sobie osoby zmarłe w ostatnich latach. Jednak w obydwu tych przypadkach chodzi o ujawnienie: wszystkich przedmiotów majątkowych należących do spadku; przedmiotów zapisów windykacyjnych oraz zadłużenia, jakie pozostawił po sobie zmarły. Oczywiście wraz z wartością majątku oraz wysokością długów. W praktyce dużo trudniej – jako dokument urzędowy – podważyć spis inwentarza. Stąd w większości przypadków jego sporządzenie jest po prostu korzystniejsze.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link