Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Długi nie do spłacenia – co robić? Restrukturyzacja odpowiedzią?

Długi nie do spłacenia to takie, które na pierwszy rzut oka nie da się uregulować. Co wówczas robić? Przede wszystkim warto pamiętać, że każdy dług można spłacić. Trzeba tylko przygotować solidny plan na oddłużenie. Jak to zrobić wyjaśni zawodowy prawnik.

Spis treści:

Statystyki pokazują, że w Polsce dynamicznie rośnie liczba dłużników oraz kwota ich zaległości. Wydawać by się więc mogło, że coraz częściej mamy do czynienia z długami nie do spłacenia. Tymczasem każdy dłużnik może wyjść na prostą. Wystarczy tylko, że jak najszybciej i jak najlepiej zaplanuje swoje oddłużenie. Poniżej przedstawię kilka sprawdzonych sposobów na wyjście z kryzysu zadłużenia.

KPR – baner formularz kontaktowy

Długi nie do spłacenia – co robić? Podstawowa rada na początek

Długi nie do spłacenia – co robić? To pytanie pojawia się coraz częściej, także w kontekście trwającego kryzysu gospodarczego, które stanowi ogromne obciążenie dla domowych i firmowych budżetów. Wysokie ceny i koszty obsługi zadłużenia nie ułatwiają regulowania należności wobec wierzycieli – bez względu na to, czy są nimi organy państwowe, banki czy nasi kontrahenci. 

Warto przy tym pamiętać – co dla wielu może wydawać się mało prawdopodobne – że tak naprawdę nie istnieją długi nie do spłacenia. Tym samym każde – nawet największe zadłużenie – można spłacić, a przynajmniej się z nim uporać. Jednak, aby to osiągnąć trzeba mieć solidny plan na oddłużenie. Bez niego właściwie każdy dłużnik jest skazany na niepowodzenie. Dlatego podstawową sprawą jest opracowanie takiego planu na oddłużenie, przy uwzględnieniu:

 • źródeł i wysokości zadłużenia oraz jego charakteru (czy ma ono charakter publiczno- czy prywatnoprawny),
 • posiadanego majątku i wysokości osiąganych regularnie dochodów,
 • możliwości zwiększenia poziomu dochodów, które mogłyby posłużyć do spłaty zadłużenia,
 • zaciągnięcia nowych zobowiązań w celu pokrycia poprzednich – ale jedynie wówczas, gdy nie doprowadzi to do popadnięcia w spiralę zadłużenia.

Im lepiej i dokładniej strategia wyjścia z zadłużenia zostanie opracowana, tym większe szanse na osiągnięcie tego celu. Oczywiście można wskazywać na pewne ogólne rozwiązania, które właściwie zawsze przybliżają dłużnika do rozwiązania jego problemów finansowych, jednak zawsze tylko plan ściśle dostosowany do okoliczności konkretnego przypadku może przynieść pożądany rezultat. 

Jak wyjść z pętli zadłużenia?

W procesie oddłużania bardzo ważną kwestią jest unikanie popadnięcia w spiralę zadłużenia. Jest to stan, w którym dłużnik na spłatę jednych zobowiązań zaciąga kolejne. Jeżeli przestanie panować nad tym procesem, może okazać się, że zaczyna funkcjonować w swoistej spirali, w której wierzycieli jest tak wielu, że właściwie trudno precyzyjnie ustalić co i komu należy spłacać. Spirala zadłużenia jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem zwłaszcza wtedy, gdy dłużnik korzysta z usług instytucji parabankowych, przeważnie działających poza nadzorem instytucji powołanych do kontroli nad sektorem bankowym. W takich okolicznościach istnieje duże prawdopodobieństwo podpisania skrajnie niekorzystnej umowy kredytowej.

Jeżeli dłużnik popadł w taką spiralę, należy od razu zadać sobie pytanie, jak wyjść z pętli zadłużenia. Wśród najczęściej spotykanych – a jednocześnie najskuteczniejszych – rozwiązań można wymienić:

 • konsolidację zobowiązań,
 • negocjacje z wierzycielami,
 • odroczenie spłaty/wakacje kredytowe,
 • wszczęcie restrukturyzacji lub ogłoszenie upadłości – w tym konsumenckiej.

Szczególnie interesującym rozwiązaniem może okazać się konsolidacja zobowiązań. Tego rodzaju usługę świadczy wiele instytucji finansowych, w tym zwłaszcza banki. Mechanizm ten polega na tym, że określony kredytodawca – np. bank – spłaca wierzycieli, natomiast wierzyciel reguluje jedno zobowiązanie wobec podmiotu, który uregulował jego długi. Należy podkreślić, że konsolidacja przeważnie nie dotyczy wszelkiego rodzaju zobowiązań, ale przede wszystkim kredytów i pożyczek bankowych.

Jeżeli dłużnik popadł w spiralę zadłużenia, a jego zobowiązań nie udało się skonsolidować, zawsze warto podjąć negocjacje z wierzycielami. Wypracowanie kompromisu, chociażby z niektórymi z nich daje dużą ulgę w spłacie wierzytelności. Gdyby zaś wszystkie metody okazały się niewystarczające, warto wdrożyć restrukturyzację lub upadłość, którą zawsze należy traktować, jako ostateczny środek walki z zadłużeniem. 

Przeczytaj także: Jak sprawdzić, czy firma jest zadłużona? 5 skutecznych sposobów

Jak wyjść z długów?

Warto rozpocząć od negocjacji – także z bankiem

Każde – zwłaszcza bardzo wysokie – zadłużenie, którego bieżące regulowanie przez dłużnika wydaje się wręcz niemożliwe, wiąże się z koniecznością podjęcia odpowiednich działań mających na celu powrót do pełnej płynności finansowej. Negocjacje z wierzycielami stanowią przykład najbardziej podstawowych z tego rodzaju działań. Można wręcz postawić tezę, że zawsze należy od nich rozpoczynać, wdrażając bardziej zaawansowane mechanizmy dopiero wówczas, gdy negocjacje zakończą się fiaskiem.

Do negocjacji z wierzycielami zawsze należy się przygotować, pamiętając, że tylko pertraktacje oparte na konkretnych i racjonalnych propozycjach mogą ich skłonić do ustępstw w postaci np. odroczenia terminu zapłaty, a nawet redukcji części zobowiązań. Z tego względu przystępując do negocjacji z wierzycielami, należy:

 • przedstawić jasne sprecyzowane propozycje wyjścia z zadłużenia,
 • uzasadnić każdą ze złożonych propozycji z odniesieniem do aktualnej sytuacji dłużnika,
 • wskazać na korzyści, jakie odniosą wierzyciele z wdrożenia planu oddłużenia,
 • być otwartym na argumenty i oczekiwania drugiej strony. 

W przypadku zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym dłużnik i wierzyciel mogą właściwie dowolnie, według swojego uznania – ale zawsze w granicach obowiązującego prawa – modyfikować łączący ich stosunek prawny. Jeżeli więc w wyniku negocjacji dojdą do porozumienia, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby wdrożyć zawarty kompromis. Sytuacja nieco bardziej komplikuje się w przypadku wierzytelności publicznoprawnych. Tu zmiana w ich treści jest dużo trudniejsza, chociażby ze względu na przepisy prawa dotyczące finansów publicznych. Choć i w tym obszarze negocjacje są możliwe, np. w ramach skorzystania z układu ratalnego ZUS.

Długi nie do spłacenia - cytat

Jak wyjść z zadłużenia będąc w BIK?

U niektórych dłużników pojawia się pytanie: jak wyjść z długów będąc w BIK? Wpis dłużnika do Biura Informacji Kredytowej bądź innego tego rodzaju rejestru faktycznie obniża jego wiarygodność i zdolność kredytową, ale jej nie przekreśla. Nie ma co ukrywać tego faktu przed wierzycielami – takie informacje każdy może bardzo łatwo sprawdzić. 

Dlatego – zwłaszcza przy okazji negocjacji – warto poinformować wierzycieli o swojej sytuacji. Doświadczenie dowodzi, że taka „gra w otwarte karty” nieraz przynosi pozytywne rezultaty. Dłużnik, który chce rozwiązać swoje kłopoty, musi być wiarygodny w oczach wierzycieli. Bez tego trudno spodziewać się, że będą oni otwarci na składane im propozycje oddłużenia. Z tego względu rzadko kiedy ukrywanie swojego położenia ekonomicznego popłaca. 

Przeczytaj także: Czym jest BIK i jak sprawdzić zadłużenie w BIK? Odpowiadamy!

Restrukturyzacja i upadłość – którą opcję wybrać?

Wskazane dotychczas sposoby na wyjście z zadłużenia miały charakter niesformalizowany, oparty na negocjacjach i porozumieniu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. W monecie, gdy taka strategia nie doprowadzi do rozwiązania problemu zadłużenia, należy wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. Należy przy tym pamiętać, że tego rodzaju sprawy mogą doprowadzić do oddłużenia tylko wówczas, gdy zostaną odpowiednio przeprowadzone.

Trzeba podkreślić, że procedury uregulowane w Prawie restrukturyzacyjnym oraz w Prawie upadłościowym są przeznaczone głównie dla przedsiębiorców. Jednak druga z tych ustaw zawierana analogiczne rozwiązania przeznaczone dla konsumentów – czyli dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mam tu na myśli upadłość konsumencką oraz postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zwane „układem” a niekiedy „restrukturyzacją” konsumencką. Co prawda w praktyce największą popularnością cieszy się upadłość konsumencka, jednak układ konsumencki daje naprawdę szerokie możliwości oddłużenia, a tym samym po prostu warto sięgać po tę procedurę. 

Zastanawiając się, jak wyjść z długów trzeba pamiętać o tym, że upadłość zawsze jest środkiem ostatecznym, który należy wdrożyć wówczas, gdy nie ma już szans na oddłużenie w innym trybie. Kiedy zaś zadłużony przedsiębiorca zdecyduje się na restrukturyzacje – co niesienie ze sobą wiele różnego rodzaju korzyści – musi on wybrać pomiędzy jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, tj.:

 • postępowaniem o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszonym postępowaniem układowym,
 • postępowaniem układowym,
 • postępowaniem sanacyjnym.

Każde z nich charakteryzuje się pewnymi specyficznymi cechami, które zawsze warto wziąć pod uwagę, decydują się na dany typ restrukturyzacji. Obecnie największą popularnością cieszy się postępowanie o zatwierdzenie układu, pozwalające na sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji bez zbędnych formalności. Warto przy tym pamiętać, że najbardziej rozbudowanym z postępowań restrukturyzacyjnych jest sanacja, której celem jest nie tylko zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, ale również przeprowadzenie tzw. działań sanacyjnych zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemów przedsiębiorcy. 

Długo nie do spłacenia - co robić?

Każdy dług można spłacić – jak to zrobić?

Każdy dług można spłacić, a więc nawet wówczas, gdy wydaje się nam, że zadłużenie osiągnęło poziom, w którym właściwie nie jest możliwe jego uregulowanie, nie wolno się poddawać. Należy za to jak najszybciej przystąpić do przygotowywania planu oddłużania, który powinien zostać ściśle dostosowany do sytuacji danego dłużnika. Liczy się tu przede wszystkim realna ocena jego położenia – zarówno wysokości zadłużenia, jak i faktycznych możliwości jego uregulowania. Dopiero po przeprowadzeniu tych analiz można przystąpić do negocjacji z wierzycielami, a gdy one nie przyniosą rezultatu do skorzystania z postępowań oddłużeniowych – restrukturyzacji lub upadłości. Mechanizmy te są dostępne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. 

Specjalizujemy się w restrukturyzacji spółek i firm w całej Polsce!

Restrukturyzacja Warszawa | Restrukturyzacja Kraków | Restrukturyzacja Szczecin | Restrukturyzacja Katowice | Restrukturyzacja Wrocław | Restrukturyzacja Lublin | Restrukturyzacja Poznań | Restrukturyzacja Gdańsk | Restrukturyzacja Kielce | Restrukturyzacja Rzeszów | Restrukturyzacja Gdynia | Restrukturyzacja Bydgoszcz | Restrukturyzacja Częstochowa | Restrukturyzacja Łódź | Restrukturyzacja Toruń | Restrukturyzacja Opole | Restrukturyzacja Białystok | Restrukturyzacja Gliwice | Restrukturyzacja Siedlce | Restrukturyzacja Płock | Restrukturyzacja Zabrze | Restrukturyzacja Lubin | Restrukturyzacja Limanowa

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link