Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Czym jest BIK i jak sprawdzić zadłużenie...

Odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić zadłużenie w BIK ma kluczowe znaczenie właściwie dla każdego z nas. Stąd po prostu warto poznać na nie odpowiedź. Udzieli je zawodowy prawnik, na co dzień zajmujący się rynkiem finansowym oraz problematyką zadłużenia. 

Spis treści:

Biuro Informacji Kredytowej – w skrócie BIK – pozwala na pozyskanie informacji o zadłużeniu właściwie każdego interesującego nas podmiotu. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza teraz, gdy kryzys gospodarczy poważnie wpływa na zdolność wielu osób i firm do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Tym bardziej więc warto weryfikować przyszłych – i obecnych – kontrahentów pod kątem ich wiarygodności finansowej. Właśnie w tym celu służy weryfikacji danych zgromadzonych w BIK. Jak jej dokonać? Okazuje się, że najprostszym sposobem jest założenie konta na portalu Biura Informacji Kredytowej. Dzięki niemu można swobodnie korzystać z szeroki funkcjonalności BIK.

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Znalezienie odpowiedzi na pytanie jak sprawdzić zadłużenie w BIK może mieć kluczowe znaczenie właściwie dla każdego z nas. Zarówno wówczas, gdy chcemy sprawdzić, czy w Biurze Informacji Kredytowej nie istnieją wpisy dotyczące nas samych, jak również wtedy, gdy interesują nas informacje o naszych kontrahentach. Zawsze jednak warto pamiętać, że sprawdzenie danych BIK jest stosunkowo prostą czynnością, wymaga jedynie:

 • wizyty na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej;
 • założenia konta, potwierdzenia swojej tożsamości oraz uiszczenia stosownej opłaty; 
 • wpisania w wyszukiwarkę danych interesującego nas podmiotu. 

Korzyści płynące z zapoznania się z informacjami zawartymi w danych Biura Informacji Kredytowej są niezaprzeczalne, przede wszystkim wówczas, gdy chcemy sprawdzić wiarygodność finansową i wypłacalność naszego klienta. Otóż można spodziewać się, że podmiot wpisany do BIK – zwłaszcza wtedy, kiedy jego zadłużenie opiewa na wysokie sumy bądź czas zaległości w spłatach jest stosunkowo długi – posiada niską wiarygodność finansową. Zadłużenie w BIK pozwala na jej miarodajną ocenę. Dlatego regułą jest, że wchodząc w jakiekolwiek kontakty biznesowe z podmiotem widniejącym w BIK, przedsiębiorcy zachowują daleko idącą ostrożność. Bez niej można popaść w tarapaty finansowe, stwarzające realne zagrożenie dla wypłacalności przedsiębiorstwa.

Zobacz także: Umorzenie długu – jak napisać wniosek? Krok po kroku

Jak uzyskać raport BIK?

Z praktycznego punktu widzenia to, jak uzyskać raport BIK – a więc zapoznać się z danymi zgromadzonymi w Biurze Informacji Kredytowej w stosunku do konkretnej osoby lub podmiotu  – zależy od tego, czy posiadamy już konto w systemie BIK, czy też nie. Bez takiego konta po prostu nie jest możliwe uzyskanie raportu BIK. Do założenia takiego konta niezbędne jest przede wszystkim przeprowadzenie weryfikacji danych zakładającego. 

Aby pobrać raport BIK, najprościej jest założyć konto na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej. Na portalu BIK można w łatwy sposób uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności, jakie oferuje Biuro. Warto podkreślić, że użytkownik portalu może zarówno pobrać pojedynczy raport BIK, jak i sięgnąć po „pakietowe” rozwiązania, skupiające w sobie cały szereg danych dotyczących nawet kilkunastu podmiotów. Użytkownicy BIK mogą także zamówić usługę stałego monitoringu sytuacji finansowej wskazanych przez siebie osób lub podmiotów. Dane, jakie znajdą się w raporcie BIK, w dużej mierze zależą od składającego zamówienie. Ma on możliwość wyboru tego, co zawiera raport BIK – oczywiście spośród kategorii informacji gromadzonych i udostępnianych przez Biuro Informacji Kredytowej. Jedno jest pewne: w raporcie BIK umieszcza się tylko pewne i sprawdzone informacje, znajdujące potwierdzenie w treści rejestrów prowadzonych przez instytucje finansowe.

Kiedy posiadamy już takie konto, możemy skorzystać z następujących opcji raportów BIK:

 • „jednorazowy” raport zawierający dokładną historię kredytową wnioskodawcy;
 • pakiet szczęściu raportów;
 • alert, dzięki któremu na bieżąco wnioskodawca będzie otrzymywał informacje o interesujących go podmiotach;

Każde z tych rozwiązań posiada także swoje odpowiedniki dla klientów biznesowych, instytucji finansowych czy podmiotów administracji publicznej. 

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Co to jest BIK?

Aby poprawnie zrozumieć funkcjonalności Biura Informacji Kredytowej, warto zastanowić się co to jest BIK. Podstawą działalności BIK jest art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe. Zgodnie z tym przepisem uprawnieniem banków jest utworzenie – wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi – instytucji upoważnionych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania m.in.:

 • bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych;
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;
 • instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 • instytucjom pożyczkowym – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 • jednostce zarządzającej systemem ochrony lub bankowi zrzeszającemu – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnych do realizacji ich określonych kompetencji. 

Biuro Informacji Kredytowej jest obecnie najważniejszym źródłem pewnych i sprawdzonych informacji nie tylko o nierzetelnych dłużnikach, ale w ogóle o obrocie gospodarczym w Polsce. W skład grupy BIK wchodzą aktualnie następujące podmioty:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A. – czyli największa baza informacji dotyczących zobowiązań finansowych. Według informacji zawartych na stronie internetowej BIK w bazie tej znajdują się dane dotyczące 25 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej łącznie 1,4 mln firm, rolników i innych podmiotów, w tym o 845 tys. mikroprzedsiębiorców;
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., a więc baza odnosząca się do przeterminowanych zobowiązań finansowych, które nadal nie zostały spłacone. Informacje te dotyczą zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Wskazana spółka oferuje także narzędzia służące do weryfikacji wiarygodności płatniczej;
 • Digital Fingerprints S.A. – jest to spółka oferująca usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym uwierzytelniania transakcji. Digital Fingerprints to najmłodszy członek grupy BIK.

Dopiero uświadomienie sobie istnienia powyżej struktury korporacyjnej, pozwala zrozumieć, że tak naprawdę chodzi o bazy BIK, a nie tylko o jeden rejestr

Przeczytaj również: Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – czym się różni od KRD i BIK?

Jakie dane gromadzi BIK?

W związku z powyższym zadłużenie w BIK stanowi właściwie kompleksową informację o sytuacji dłużników wpisanych do tego rejestru. Wynika to z faktu, że z Biurem Informacji Kredytowej współpracuje zdecydowana większość podmiotów finansowych działających w Polsce – w tym banków oraz instytucji pozabankowych i firm pożyczkowych. Dlatego w BIK gromadzi się dane właściwie o wszystkich pożyczkach i kredytach – zarówno tych, które są spłacane terminowo, jak i tych, co do regulacji których występują opóźnienia. W związku z tym w Biurze Informacji Kredytowej przetwarza się m.in. dane o:

 • kredytach mieszkaniowych;
 • kredytach studenckich i niecelowych;
 • kredytach odnawialnych;
 • kartach kredytowych i debetowych;

Jednocześnie należy pamiętać, że w BIK przechowywane są także informacje o charakterze archiwalnym, a więc przykładowo o spłaconych kredytach bądź zamkniętych rachunkach rozliczeniowych. Istnieje także możliwość skorzystania z bardziej rozbudowanych rozwiązań, pozwalających nie tylko na analizę zadłużenia interesujących nas osób i podmiotów, ale również na badanie trendów na rynku finansowych.

Każdy zastanawiający się, jak sprawdzić, czy jest się w BIKU, powinien pamiętać o tym, że temu celowi służy właśnie raport generowany „na siebie”. Dzięki niemu możliwe jest także oszacowanie swojej zdolności kredytowej, choć w tym wypadku trzeba pamiętać, że niekoniecznie szacunki te muszą przełożyć się na identyczną ocenę ze strony banku. Kiedy ocenę tę sporządza bank, bierze pod uwagę nie tylko dane zamieszczone w BIK, ale również swoje własne zasady ich oceny, odnoszące się do swojej polityki kredytowej. Dlatego możliwe są tu rozbieżności. 

Pomimo tych ograniczeń, zawsze wskaźnik BIK stanowi istotną wskazówkę przy szacowaniu zdolności kredytowej. Tym samym potencjalnych kredytobiorca, jeszcze przed wizytą w banku, pozwala oszacować szanse na otrzymanie kredytu. W końcu bank kalkulując poziom zdolności kredytowej sięgnie po te same informacje, które już są w BIK.

Jak uzyskać raport BIK?

Kto może zostać wpisany do BIK?

Do BIK wpisywany jest praktycznie każdy kredytobiorca i pożyczkobiorca. Jednocześnie nie ma on możliwości usunięcia z systemu danych dotyczących swojej negatywnej historii kredytowej, a więc odnoszących się do zaległości w spłacie zobowiązań wobec instytucji finansowych. Dane te – co warto podkreślić – przetwarzane są na mocy przepisów prawa. To z kolei oznacza, iż osoba, której dane dotyczą, nie może wycofać swojej zgody na ich przetwarzanie, powołując się na przepisy RODO. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po prostu nie mają tu zastosowania. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której BIK widnieją dane nieprawdziwe bądź nieaktualne. 

Natomiast widniejący w Biurze Informacji Kredytowej zawsze może doprowadzić do usunięcia swojej pozytywnej historii kredytowej, czyli danych dotyczących spłaconych przez niego w sposób terminowy zobowiązań. Tu jednak trzeba pamiętać, że tego rodzaju informacje pozytywnie świadczą m.in. o zdolności kredytowej, stąd ich usunięcie z BIK może mieć negatywne konsekwencje. 

Z pewnością więc perspektywa możliwości bycia wpisanym do rejestrów Biura Informacji Kredytowej jest ważnym argumentem przy motywowaniu dłużnika do terminowej spłaty zobowiązania. Wpis dłużnika do bazy BIK znacznie obniża jego wiarygodność finansową i zdolność kredytową, utrudniając mu tym samym swobodne funkcjonowanie na rynku czy korzystanie z instrumentów finansowych.  

Funkcjonalności BIK

Skoro w rejestrach BIK znajdują się informacje kluczowe z punktu widzenia obrotu gospodarczego oraz dochodzenia należności od dłużników przez wierzycieli, to odpowiednie skorzystanie z funkcjonalności BIK daje spore szanse na zminimalizowanie różnego rodzaju ryzyk. Do najpopularniejszych usług, z których mogą korzystać klienci Biura Informacji Kredytowej zalicza się:

 • raport BIK – kompleksowe zestawienie danych figurujących w rejestrach BIK, a odnoszących się do konkretnie wskazanego podmiotu;
 • alert BIK – podmiot, który zakupił taki alert natychmiast otrzymuje informacje o każdej próbie wyłudzenia kredytu na swoje dane lub opóźnień w spłacie zaciągniętych przez siebie zobowiązań;
 • zastrzeżenie kredytowe – możliwość poinformowania przez użytkownika wybranych instytucji finansowych o braku swojej zgody na zaciąganie nowych kredytów;
 • raport BIK o kontrahencie – dzięki niemu można zweryfikować, czy nasz klient jest wiarygodny pod względem finansowym.

Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat rejestry i inne funkcjonalności Biura Informacji Kredytowej rozbudowywały się, co pozwala przypuszczać, że proces ten będzie trwał nadal. Tym samym BIK, choć już teraz stanowi niezwykle użyteczne narzędzie, nie jest ostatecznie zbudowany.

BIK – to warto wiedzieć

BIK zgromadzone są dane dotyczące prawie wszystkich kredytobiorców i pożyczkobiorców – także tych, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania w instytucjach parabankowych. Dane te mogą być przeglądane właściwie przez każdego zainteresowanego – wystarczającym jest tu złożenie wniosku o sporządzenie tzw. raportu BIK. W tym celu należy założyć konto na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej, zweryfikować swoje dane oraz uiścić stosowną opłatę. Oczywiście należy także posiadać dane o pozwalające na identyfikację podmiotu, którego historię kredytową chcemy zweryfikować. Ponadto dostęp do BIK mają prawie wszystkie instytucje finansowe, a informacje zawarte w tym systemie służą m.in. do oceny zdolności kredytowej.

Weryfikacja kontrahenta czy klienta w rejestrach Biura Informacji Kredytowej powinna stać się standardem w działalności wszystkich przedsiębiorców. Zwłaszcza teraz, gdy rośnie liczba podmiotów borykających się z trudnościami z wypłacalnością, przez które mogą one nie spłacać swoich należności. Gdyby okazało się, że nasz klient widnieje w BIK, zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link