Odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić zadłużenie w BIK ma kluczowe znaczenie właściwie dla każdego z nas. Stąd po prostu warto poznać na nie odpowiedź. Udzieli je zawodowy prawnik, na co dzień zajmujący się rynkiem finansowym oraz problematyką zadłużenia. 

Spis treści:

Biuro Informacji Kredytowej – w skrócie BIK – pozwala na pozyskanie informacji o zadłużeniu właściwie każdego interesującego nas podmiotu. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza teraz, gdy kryzys gospodarczy poważnie wpływa na zdolność wielu osób i firm do bieżącego regulowania swoich zobowiązań. Tym bardziej więc warto weryfikować przyszłych – i obecnych – kontrahentów pod kątem ich wiarygodności finansowej. Właśnie w tym celu służy weryfikacji danych zgromadzonych w BIK. Jak jej dokonać?

KPR – baner formularz kontaktowy

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Znalezienie odpowiedzi na pytanie jak sprawdzić zadłużenie w BIK może mieć kluczowe znaczenie właściwie dla każdego z nas. Zarówno wówczas, gdy chcemy sprawdzić, czy w Biurze Informacji Kredytowej nie istnieją wpisy dotyczące nas samych, jak również wtedy, gdy interesują nas informacje o naszych kontrahentach. Zawsze jednak warto pamiętać, że sprawdzenie danych BIK jest stosunkowo prostą czynnością, wymaga jedynie:

 • wizyty na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej;
 • założenia konta, potwierdzenia swojej tożsamości oraz uiszczenia stosownej opłaty; 
 • wpisania w wyszukiwarkę danych interesującego nas podmiotu. 

Korzyści płynące z zapoznania się z informacjami zawartymi w danych Biura Informacji Kredytowej są niezaprzeczalne, przede wszystkim wówczas, gdy chcemy sprawdzić wiarygodność finansową i wypłacalność naszego klienta. Otóż można spodziewać się, że podmiot wpisany do BIK – zwłaszcza wtedy, kiedy jego zadłużenie opiewa na wysokie sumy bądź czas zaległości w spłatach jest stosunkowo długi – posiada niską wiarygodność finansową. Zadłużenie w BIK pozwala na jej miarodajną ocenę. 

Zobacz także: Umorzenie długu – jak napisać wniosek? Krok po kroku

Jak uzyskać raport BIK?

Z praktycznego punktu widzenia to, jak uzyskać raport BIK – a więc zapoznać się z danymi zgromadzonymi w Biurze Informacji Kredytowej w stosunku do konkretnej osoby lub podmiotu  – zależy od tego, czy posiadamy już konto w systemie BIK, czy też nie. Bez takiego konta po prostu nie jest możliwe uzyskanie raportu BIK. Do założenia takiego konta niezbędne jest przede wszystkim przeprowadzenie weryfikacji danych zakładającego. 

Kiedy posiadamy już takie konto, możemy skorzystać z następujących opcji raportów BIK:

 • „jednorazowy” raport zawierający dokładną historię kredytową wnioskodawcy;
 • pakiet szczęściu raportów;
 • alert, dzięki któremu na bieżąco wnioskodawca będzie otrzymywał informacje o interesujących go podmiotach;

Każde z tych rozwiązań posiada także swoje odpowiedniki dla klientów biznesowych, instytucji finansowych czy podmiotów administracji publicznej. 

Jak sprawdzić zadłużenie w BIK?

Co to jest BIK?

Aby poprawnie zrozumieć funkcjonalności Biura Informacji Kredytowej, warto zastanowić się co to jest BIK. Podstawą działalności BIK jest art. 105 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe. Zgodnie z tym przepisem uprawnieniem banków jest utworzenie – wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi – instytucji upoważnionych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania m.in.:

 • bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych;
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;
 • instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 • instytucjom pożyczkowym – informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta;
 • jednostce zarządzającej systemem ochrony lub bankowi zrzeszającemu – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnych do realizacji ich określonych kompetencji. 

Przeczytaj również: Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – czym się różni od KRD i BIK?

Jakie dane gromadzi BIK?

W związku z powyższym zadłużenie w BIK stanowi właściwie kompleksową informację o sytuacji dłużników wpisanych do tego rejestru. Wynika to z faktu, że z Biurem Informacji Kredytowej współpracuje zdecydowana większość podmiotów finansowych działających w Polsce – w tym banków oraz instytucji pozabankowych i firm pożyczkowych. Dlatego w BIK gromadzi się dane właściwie o wszystkich pożyczkach i kredytach – zarówno tych, które są spłacane terminowo, jak i tych, co do regulacji których występują opóźnienia. W związku z tym w Biurze Informacji Kredytowej przetwarza się m.in. dane o:

 • kredytach mieszkaniowych;
 • kredytach studenckich i niecelowych;
 • kredytach odnawialnych;
 • kartach kredytowych i debetowych;

Jednocześnie należy pamiętać, że w BIK przechowywane są także informacje o charakterze archiwalnym, a więc przykładowo o spłaconych kredytach bądź zamkniętych rachunkach rozliczeniowych. Istnieje także możliwość skorzystania z bardziej rozbudowanych rozwiązań, pozwalających nie tylko na analizę zadłużenia interesujących nas osób i podmiotów, ale również na badanie trendów na rynku finansowych.

Każdy zastanawiający się, jak sprawdzić, czy jest się w BIKU, powinien pamiętać o tym, że temu celowi służy właśnie raport generowany „na siebie”. Dzięki niemu możliwe jest także oszacowanie swojej zdolności kredytowej, choć w tym wypadku trzeba pamiętać, że niekoniecznie szacunki te muszą przełożyć się na identyczną ocenę ze strony banku. Kiedy ocenę tę sporządza bank, bierze pod uwagę nie tylko dane zamieszczone w BIK, ale również swoje własne zasady ich oceny, odnoszące się do swojej polityki kredytowej. Dlatego możliwe są tu rozbieżności. 

Jak uzyskać raport BIK?

Kto może zostać wpisany do BIK?

Do BIK wpisywany jest praktycznie każdy kredytobiorca i pożyczkobiorca. Jednocześnie nie ma on możliwości usunięcia z systemu danych dotyczących swojej negatywnej historii kredytowej, a więc odnoszących się do zaległości w spłacie zobowiązań wobec instytucji finansowych. Dane te – co warto podkreślić – przetwarzane są na mocy przepisów prawa. To z kolei oznacza, iż osoba, której dane dotyczą, nie może wycofać swojej zgody na ich przetwarzanie, powołując się na przepisy RODO. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po prostu nie mają tu zastosowania. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której BIK widnieją dane nieprawdziwe bądź nieaktualne. 

Natomiast widniejący w Biurze Informacji Kredytowej zawsze może doprowadzić do usunięcia swojej pozytywnej historii kredytowej, czyli danych dotyczących spłaconych przez niego w sposób terminowy zobowiązań. Tu jednak trzeba pamiętać, że tego rodzaju informacje pozytywnie świadczą m.in. o zdolności kredytowej, stąd ich usunięcie z BIK może mieć negatywne konsekwencje. 

BIK – to warto wiedzieć

BIK zgromadzone są dane dotyczące prawie wszystkich kredytobiorców i pożyczkobiorców – także tych, którzy zaciągnęli swoje zobowiązania w instytucjach parabankowych. Dane te mogą być przeglądane właściwie przez każdego zainteresowanego – wystarczającym jest tu złożenie wniosku o sporządzenie tzw. raportu BIK. W tym celu należy założyć konto na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej, zweryfikować swoje dane oraz uiścić stosowną opłatę. Oczywiście należy także posiadać dane o pozwalające na identyfikację podmiotu, którego historię kredytową chcemy zweryfikować. Ponadto dostęp do BIK mają prawie wszystkie instytucje finansowe, a informacje zawarte w tym systemie służą m.in. do oceny zdolności kredytowej.

  Napisz do nas, chętnie Ci pomożemy!