Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa – czym jest...

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest jedną z kluczowych kategorii dla każdego rolnika. Jej znaczenie oraz sposób obliczania wyjaśnia radca prawny zajmujący się obsługą prawną agrobiznesu.

Spis treści:

Każdy przedsiębiorca powinien na bieżąco monitorować stan swojego biznesu, a zwłaszcza jego ekonomiczne rozmiary. Dzięki temu możliwe jest ustalenie wszystkich słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, które mogą przekładać się na zagrożenie jego kondycji bądź na rozwój działalności gospodarczej. Nie inaczej jest w przypadku prowadzenia działalności w rolnictwie. Tutaj jednym z kluczowych parametrów jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa, mająca bardzo duże znaczenie nie tylko w codziennej działalności, ale zwłaszcza przy ubieganiu się o różnego rodzaju dotacje i udział w programach pomocowych. Dlatego właściwie każdy rolnik powinien wiedzieć, czym jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa oraz jak ją obliczyć.

KPR – baner formularz kontaktowy

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa – do czego jest potrzebna?

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest kategorią, którą powinien znać każdy rolnik. Jest ona potrzebna do efektywnego planowania działalności w agrobiznesie, a jednocześnie nierzadko jej wartość musi zostać podana przez ubiegających się o różnego rodzaju granty czy dotacje na działalność rolniczą. Wśród przykładów programowych pomocowych, w których wielkość ekonomiczna gospodarstwa odgrywa bardzo dużą rolę, można wskazać:

 • „Premia dla młodych rolników”;
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”;
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Każdy z tych programów cieszy się sporą popularnością wśród rolników, a przeważnie wielkość ekonomiczna gospodarstwa – co to jest, zostanie wyjaśnione w dalszej części przedmiotowego artykułu – warunkuje możliwość skutecznego ubiegania się o wsparcie.

Co to jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa?

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest kategorią, która wyraża wielkość standardową rocznej produkcji rolnej. Wielkość tę należy wyrazić w kwocie netto. Jednocześnie należy pamiętać, że kwota ta ma charakter standardowy, a więc jej obliczenie musi opierać się na ustalonych z góry wartościach.

Tym samym wielkość ekonomiczna gospodarstwa zawsze musi opierać się na rzeczywistych rozmiar określonego gospodarstwa rolnego, a jednocześnie przy jej kalkulacji chodzi nie tyle o „inwentaryzację”, a więc dokładne określenie wartości gospodarstwa, ile o wyliczenie jego wartości na podstawie ujednoliconych parametrów. Dzięki temu omawiana tu wielkość ma charakter obiektywny, a tym samym nadaje się do porównania potencjału ekonomicznego poszczególnych gospodarstw rolnych. 

Przeczytaj także: Biznesplan gospodarstwa rolnego do restrukturyzacji – jak przygotować?

Jak obliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa?

Jak obliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego?

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego – przynajmniej na pierwszy rzut oka – wydaje się stosunkowo prostą czynnością. W praktyce chodzi tu o przemnożenie struktury produkcji rolnej przez standardowy dochód, jaki można z niej osiągnąć. I to właśnie ten parametr jest z góry określony. 

Dobrym przykładem może tu być młody rolnik. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest mu potrzebna, chociażby do ubiegania się o pomoc w rozpoczęciu działalności czy o wsparcie w jej rozwoju. 

W każdym razie obliczając wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego, należy wziąć pod uwagę:

 • formę prawną, w której jest ono prowadzone,
 • województwo, w którym położone jest większość użytków rolnych gospodarstwa,
 • dane dotyczące powierzchni upraw oraz stanu średniorocznym zwierząt w gospodarstwie, z uwzględnieniem odpowiednich jednostek miary.

Czy warto korzystać z kalkulatorów wielkości ekonomicznej gospodarstw?

Każdy zastanawiający się jak obliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa z pewnością wie, że w Internecie bez problemu można znaleźć różnego rodzaju „kalkulatory” tejże wielkości – stworzone zarówno przez strony rządowe, jak i przez prywatne podmioty. Rzeczywiście mogą to być bardzo przydatne narzędzia, ale jedynie do oszacowania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Tego rodzaju szacunki zawsze należy skontrolować, przede wszystkim w odniesieniu do parametrów obowiązującym w programie, do którego rolnik ma zamiar aplikować.

Podmioty udostępniające tego rodzaju kalkulatory przeważnie wskazują na fakt, że nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy w obliczeniach czy ich negatywne skutki, w postaci np. odmowy udzielenia finansowania z powodu nieprawidłowego wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa. W tym kontekście dobrym rozwiązaniem może okazać się indywidualny kontakt z kancelarią prawną wspierającą rolników i zajmującą się obsługą prawną agrobiznesu. Wówczas rolnik może mieć pewność, że stosowne obliczenia zostaną przeprowadzone w sposób indywidualny, z uwzględnieniem wartości mających zastosowania dla konkretnego gospodarstwa rolnego.

Przeczytaj także: 60 tys. dla małych gospodarstw na restrukturyzację. Poradnik

Jak zwiększyć dochodowość gospodarstwa?

Jak zwiększyć dochodowość gospodarstwa?

Oczywiście wartość ekonomiczna gospodarstwa stanowi parametr, który może ulegać zmianom – zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść rolnika. Jednak właściwie dla każdego przedstawiciela agrobiznesu kluczowe pytanie powinno brzmieć – jak zwiększyć dochodowość gospodarstwa? 

Odpowiedź na to pytanie może zostać udzielona jedynie w relacji do okoliczności konkretnego przypadku, a zwłaszcza po przeprowadzeniu analizy położenia danego gospodarstwa. W przeciwnym przypadku możliwe jest udzielanie jedynie ogólnych rad, które nie zawsze muszą znajdować proste przełożenie na okoliczności konkretnego przypadku. W każdym razie rolnik, który chce zwiększyć dochodowość swojego gospodarstwa, powinien rozważyć podjęcie takich działań, jak:

 • zwiększenie udziału sprzedaży żywności produkowanej w gospodarstwie, w tym sprzedaży bezpośredniej,
 • zwiększenie rozmiarów już prowadzonej działalności rolniczej,
 • rozpoczęcie działalności w zakresie agroturystyki.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa: o tym warto pamiętać

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyraża standardową wielkość rocznej produkcji rolnej, wyrażonej w kwocie netto. Oblicza się ją w sposób ustandaryzowany, mnożąc określone parametry konkretnego gospodarstwa przez odgórnie zdefiniowane wskaźniki. Zawsze należy pamiętać, aby przy dokonywaniu tych kalkulacji wziąć pod uwagę wskaźniki określone dla obszaru, na którego terenie znajduje się gospodarstwo. W Internecie można co prawda odnaleźć kalkulatory umożliwiające przeprowadzenie tych obliczeń, jednak ich wyniki mają szacunkowy charakter. Rolnik – zwłaszcza jeżeli chce je wykorzystać do ubiegania się o środki pomocowe – musi dokładnie sprawdzić poprawność wykonanych automatycznie kalkulacji. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest kontakt w tej sprawie z prawnikiem, który na co dzień zajmuje się obsługą prawną agrobiznesu.  

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link