Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Układ ratalny ZUS na nowych zasadach –...

Układ ratalny ZUS to dobre rozwiązanie dla zadłużonych przedsiębiorców. Zwłaszcza że ustawodawca zdecydował się wprowadzić jeszcze dodatkowe preferencje dla tych, którzy zawrą i będą prawidłowo wykonywać taki układ. Warto wiedzieć, co się zmieniło. Dzięki przeczytaniu poniższego tekstu dowiesz się m.in.:

 • Co nowego wprowadzono do regulacji prawnych dotyczących układu ratalnego z ZUS?
 • Jakie są korzyści związane z rozłożeniem ZUS na raty?
 • Jak działa układ ratalny ZUS?

Spis treści:

 1. Definicja układu ratalnego ZUS na nowych zasadach
 2. Jak działa układ ratalny ZUS na nowych zasadach?
 3. Zalety i ryzyka układu ratalnego ZUS na nowych zasadach
 4. Układ ratalny ZUS – czy warto z niego skorzystać?

Prowadząc własną działalność gospodarczą, nie da się uniknąć obowiązku bieżącego opłacania składek na ZUS. Po okresie preferencji przewidzianych dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą nieuchronnie nadchodzi czas, w którym ZUS trzeba opłacać w pełnej wysokości. Wyjątki od tej zasady są naprawdę nieliczne. To z kolei oznacza, że nietrudno o popadnięcie w zaległości wobec zakładu. Jednym z najlepszych sposobów rozwiązanie tego problemu jest układ ratalny ZUS. Poniżej wyjaśnię istotne kwestie z nim związane. Zapraszam do lektury!

Definicja układu ratalnego ZUS na nowych zasadach

Układ ratalny ZUS na nowych zasadach – choć sam charakter prawny tego rozwiązania właściwie nie zmienił się w ostatnim czasie – polega na zawarciu umowy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jako wierzycielem a jego dłużnikiem. Określa się w niej sposób uregulowania zaległych płatności z tytułu obowiązkowych składek ZUS. 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie. Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie:

 • odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy;
 • od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę, począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg;
 • jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie – Ordynacja podatkowa.

Dla wielu przedsiębiorców raty w ZUS stanowią najlepszy sposób na wyjście z zadłużenia spowodowanego trudnościami w bieżącym regulowaniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Z tego względu właściwie każdy płatnik zadłużony wobec ZUS, powinien rozważyć ubieganie się o zawarcie przedmiotowej umowy. Tym samym warto wiedzieć, na czym dokładnie polega układ ratalny ZUS na nowych zasadach.

Jak działa układ ratalny ZUS na nowych zasadach?

Układ ratalny ZUS na nowych zasadach został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy jej przepisów do art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dodano ust. 5, bezpośrednio odnoszący się do układu ratalnego. 

Powyższy przepis ma zastosowanie tylko, jeżeli płatnik:

 • opłaca należności z tytułu składek w terminach i w wysokości ustalonych w umowie zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • nie posiada zadłużenia z tytułu należności składek, nieobjętych układem ratalnym ZUS.

Warunki te muszą zostać spełnione łącznie. Układ ratalny ZUS na nowych zasadach daje zadłużonemu płatnikowi szanse na to, że w ogóle nie będzie traktowany jak dłużnik ZUS. Co to w praktyce oznacza? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie świetnie ilustruje jakie konsekwencje pociągają za sobą raty ZUS. 

Zobacz także: Mikroprzedsiębiorca – czym się zajmuje?

Zalety i ryzyka układu ratalnego ZUS na nowych zasadach

Układ ratalny ZUS na nowych zasadach oznacza, że jeżeli masz zadłużenie w ZUS i zawarłeś z Zakładem układ ratalny, to możesz korzystać ze świadczeń, które w normalnych warunkach podlegają utracie w związku z posiadaniem przedmiotowego zadłużenia. Chodzi tu przykładowo o:

 • zasiłek chorobowy – przed zmianą prawa przedsiębiorca, którego zadłużenie z tytułu płatności składek przekraczało poziom 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, tracił prawo do tego zasiłku. Odzyskiwał je dopiero wraz z uregulowaniem całości zadłużenia;
 • w poprzednim stanie prawnym rozłożenie na raty ZUS oznaczało utratę zasiłku chorobowego nawet wówczas, gdy płatnik wywiązywał się z postanowień układu ratalnego. Oczywiście aktualnie warunkiem korzystania z pełni praw ubezpieczonego jest terminowego wykonywanie układu oraz bieżąca płatność składek.

Rozłożenie na raty ZUS pozwala na:

 • odciążenie budżetu firmy oraz wygenerowanie oszczędności, które można przeznaczyć na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne w przypadku trudności finansowych, które prędzej czy później pojawiają się chyba w każdej firmie;
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec przedsiębiorcy;
 • zachowanie prawa do świadczeń, które płatnik-przedsiębiorca mógłby utracić, gdyby układ ratalny ZUS na nowych zasadach nie został zawarty;
 • uniknięcie naliczania odsetek od zaległych składek;
 • spłatę zadłużenia z tytułu składek ZUS w dłuższym okresie czasu i na wynegocjowanych warunkach, które praktycznie zawsze są korzystniejsze od ogólnych zasad regulowania należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W tym kontekście warto przypomnieć, że rozłożenie na raty ZUS może dotyczyć składek na:

 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Z drugiej jednak strony ZUS na raty to także wyzwanie, związane przede wszystkim z koniecznością prawidłowego wypełniania zobowiązania, jakie w umowie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zaciągnął na siebie dłużnik. ZUS – rozłożenie na raty wcale tego nie zmienia – jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego podmiotu, który został objęty obowiązkiem płatności składek. Raty ZUS to jedynie wyjątek od tej reguły, a mówiąc precyzyjnej pewna preferencja dla podmiotu, który z jakichś przyczyn nie jest w stanie wywiązać się ze wskazanego obowiązku. Dlatego treść układu z ZUS trzeba dobrze przemyśleć przed podpisaniem umowy – zwłaszcza pod kątem posiadania faktycznych możliwości jej realizacji. 

Przeczytaj również: Biała lista podatników VAT – co to jest i do czego służy?

Układ ratalny ZUS na nowych zasadach – czy warto z niego skorzystać?

Układ ratalny ZUS na nowych zasadach jest rozwiązaniem, z którego bez wątpienia warto skorzystać. Zwłaszcza wtedy, gdy popadnie się w zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Układ ten pozwala spłacić długi na preferencyjnych zasadach, a tym samym uzyskać swego rodzaju ulgę dla budżetu firmy. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na wsparcie bieżącej działalności. Istnieje również opcja uregulowania innego typu zadłużenia, czy też niegenerowanie nowego – w tym przede wszystkim wobec podmiotów publicznych. Jednak, aby układ z ZUS spełnił swoje zadanie, trzeba go odpowiednio przygotować, negocjując z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych korzystne warunki spłaty. W tym celu dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po pomoc specjalistów. W Kancelarii KPR Restrukturyzacja od dawna wspieramy przedsiębiorców negocjujących spłatę zadłużenia wobec ZUS. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami w tym obszarze. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link