Wiedza

 1. Start
 2. /
 3. Wiedza
 4. /
 5. Jak wybrać najlepszy układ ratalny ZUS...

Pytanie o to, jak wybrać najlepszy układ ratalny ZUS tak naprawdę ściśle wiąże się z tym, w jaki sposób można rozłożyć na raty zadłużenie w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazuje się, że możliwości są tu niezwykle szerokie. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy dłużnik opracuje dobry plan na spłatę zaległych składek oraz przekona do swojego pomysłu urzędników ZUS. 

Z lektury poniższego artykułu dowiesz się, jak to zrobić, a zwłaszcza:

 • Jak wypracować indywidualny plan oddłużenia?
 • Jak napisać wniosek o układ ratalny ZUS?
 • Co musi zawierać taki wniosek?

Spis treści:

 1. Co to jest układ ratalny ZUS?
 2. Procedura wnioskowania o układ ratalny ZUS
 3. Kryteria wyboru najlepszego układu ratalnego ZUS
 4. Wskazówki dotyczące wyboru układu ratalnego ZUS
 5. Układ ratalny ZUS – to musisz wiedzieć!

Zadłużenie to problem, który nie lubi zwłoki w jego rozwiązywaniu. Im dłużej dłużnik zwleka z podjęciem działań oddłużeniowych, tym bardziej potęgują się jego problemy w tym obszarze. Zawłaszcza, gdy dotyczą danin publicznych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one efektywnie egzekwowane przez uprawnione organy państwa. Jednym z najlepszych sposobów, na rozwiązanie problemów z zadłużeniem z tytułu składek ZUS jest zawarcie tzw. układu ratalnego. Zapraszam do lektury tekstu, w którym wyjaśnię, na czym on polega. 

Co to jest układ ratalny ZUS?

Układ ratalny ZUS to umowa zawierana pomiędzy zadłużonym płatnikiem składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jako organem państwa zobowiązanym do ich pobierania i egzekwowania. Tym samym niekiedy układ ratalny ZUS określany jest jako umowa ratalna. W tym kontekście warto przypomnieć, że w Polsce mamy cztery rodzaje ubezpieczeń społecznych, tj.:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenia rentowe;
 • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa;
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zarówno kwestie tytułów do podlegania tym ubezpieczeniom, jak i zasady obliczania oraz regulowania samych składek reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Znajdują się w niej również regulacje normujące to, kiedy i na jakich zasadach można zawrzeć układ ratalny ZUS.  

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie: 

Stąd układ ratalny ZUS zawierany jest wyłącznie na wniosek dłużnika. Jak go złożyć?

Procedura wnioskowania o układ ratalny ZUS

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że wniosek o układ ratalny może zostać złożony na wiele różnych sposobów. Niekoniecznie chodzi tu o wysoce sformalizowane rozwiązania. Wniosek o układ ratalny ZUS można przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • pisemnie, przesyłając odpowiednią dokumentację – najlepiej listem poleconym – na adres placówki ZUS;
 • elektronicznie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (ePUAP);
 • ustnie, podczas rozmowy z pracownikiem ZUS, który sporządzi protokół zawierający treść wniosku o układ ratalny ZUS;
 • telefonicznie, za pomocą Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Składanie omawianego wniosku tą drogą wygląda analogicznie do składania wniosku o układ ratalny ustnie. 

Każdy wniosek o układ ratalny ZUS powinien zawierać:

 • dokładne wskazanie żądania dłużnika, czyli podanie, jakie należności ma objąć układ ratalny;
 • składaną przez dłużnika propozycję sposobu spłaty zadłużenia wobec ZUS;
 • określenie powodów, ze względu na które dłużnik nie był w stanie terminowo regulować składek na ZUS;
 • wymienienie i uzasadnienie przyczyn, z powodu których dłużnik nie jest w stanie jednorazowo spłacić całości swojego zadłużenia;
 • w przypadku przedsiębiorców należy również określić rodzaj pomocy publicznej, o udzielenie której się oni ubiegają.

Aby wniosek o układ ratalny ZUS został rozpatrzony, koniecznie należy do niego dołączyć wymagane zaświadczenia. Są nimi m.in.:

 • dokumenty potwierdzające sytuację majątkową dłużnika, np. roczne zeznanie PIT;
 • oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej wnioskodawcy;
 • dokumenty dotyczące udzielonej dotychczas pomocy publicznej.

Trzeba liczyć się z tym, że w realiach konkretnej sprawy do wniosku o układ ratalny ZUS trzeba będzie dołączyć jeszcze inne dokumenty. 

Zobacz także: Układ ratalny ZUS na nowych zasadach – co się zmieniło?

Kryteria wyboru najlepszego układu ratalnego ZUS

Układ ratalny w ZUS jest o tyle korzystnym rozwiązaniem, że pozwala na samodzielne wynegocjowanie przez dłużnika zasad spłaty zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Dokładna treść, jaką przybierze układ ratalny, zależy tylko od ustaleń między zadłużonym płatnikiem a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego właśnie umowa ratalna może zostać ściśle dostosowana do okoliczności konkretnego przypadku, w tym przede wszystkim do realnych możliwości spłaty, jakie posiada zadłużony. 

Aby ustalić, jaki układ ratalny ZUS będzie najlepszy, trzeba precyzyjnie rozstrzygnąć:

 • jaka jest wysokość zadłużenia płatnika w stosunku do ZUS;
 • jakie są faktyczne możliwości spłaty zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, przy uwzględnieniu ogólnej sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości pozostałych wierzytelności, które musi on regulować;
 • w jakiej perspektywie czasowej płatnik będzie w stanie spłacić zadłużenie wobec ZUS.

Dopiero gdy powyższe kwestie zostaną rozstrzygnięte, można przystąpić do opracowywania samego wniosku o układ ratalny.

Wskazówki dotyczące wyboru układu ratalnego ZUS

Składając wniosek o układ ratalny ZUS, warto pamiętać o korzyściach płynących z zawarcia tej umowy. Do najważniejszych z nich należą:

 • możliwość wyjścia z kryzysu zadłużenia na własnych zasadach;
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • wstrzymanie naliczania odsetek – skutek ten obowiązuje dopiero od następnego dnia po tym, w którym wpłynął wniosek o układ ratalny ZUS.

Nigdy nie należy zapominać, że zadłużenie z tytułu nieopłacania składek na ZUS prędzej czy później zostanie wyegzekwowane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada szereg możliwości, związanych z instrumentami prawnymi odnoszących się do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji. Dłużnik powinien pamiętać, że jeżeli uda mu się doprowadzić do tego, aby umowa ratalna z ZUS weszła w życie, to z pewnością na tym wygra. Korzyści, jakie niesie ze sobą układ ratalny, są o wiele większe niż praca, jaką trzeba włożyć w przygotowanie wniosku o jego zawarcie. 

Przeczytaj również: Odpowiedzialność członków zarządu. O czym warto pamiętać?

Układ ratalny ZUS – to musisz wiedzieć!

Układ ratalny ZUS jest umową, którą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zawiera podmiot zadłużony z tytułu nieregulowania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. W tym układzie określane są zasady spłaty zadłużenia. Wejście w życie przedmiotowej umowy prowadzi do zaprzestania naliczania odsetek od zaległych składek. Kluczową korzyścią, jaką odnosi płatnik, który zawarł układ ratalny z ZUS, jest możliwość spłaty zadłużenia niejako na własnych zasadach. Najczęściej o wiele korzystniejszych niż wynikałoby to z ogólnych zasad. Jest to tym ważniejsze, gdy weźmie się pod uwagę, że ZUS ma prawo dochodzić swoich wierzytelności w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Tym samym zadłużony wobec ZUS, nie powinien zwlekać z przygotowaniem i złożeniem wniosku o układ ratalny ZUS. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z profesjonalnym radcą prawnym, który pomoże w wypełnieniu wniosku. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link