Aktualności | Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Kredyt oddłużeniowy – na czym polega?

Kredyt oddłużeniowy to jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu zadłużenia. Jednak przed skorzystaniem z tego rodzaju kredytu zawsze należy się dobrze zastanowić, pamiętając, na czym dokładnie polega kredyt oddłużeniowy. Wyjaśni to radca prawny zawodowo zajmujący się pomocom dłużnikom w rozwiązywaniu ich problemów. 

Spis treści:

Wyjście z zadłużenia praktycznie nigdy nie jest prostym zadaniem. Dobór środków do osiągnięcia tego celu musi zostać dostosowany do sytuacji, w jakiej znalazł się dłużnik. Bez wątpienia jedną z możliwości jest skorzystanie z kredytu oddłużeniowego. Trzeba jednak zachować ostrożność, aby tego rodzaju zobowiązanie nie wygenerowało większych problemów niż te, z którymi już boryka się dłużnik. Czym więc jest kredyt oddłużeniowy i kiedy warto go zaciągnąć? Odpowiem na to pytanie w poniższym tekście. Zapraszam do lektury!

KPR – baner formularz kontaktowy

Kredyt oddłużeniowy – podstawowe zasady

W najprostszym ujęciu kredyt oddłużeniowy oznacza kredyt lub pożyczkę udzieloną w celu spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytobiorcy. Najczęściej chodzi tu o inne pożyczki bądź kredyty. Dzięki kredytowi oddłużeniowemu pozyskuje się niezbędne środki na ich uregulowanie, jednocześnie spłacając tylko jedno zobowiązania. Przeważnie jest to dla kredytodawcy tańsze rozwiązanie. Gdyby zliczyć koszty wszystkich zobowiązań, jakie on zaciągnął, najczęściej okazuje się, że są one o wiele wyższe, niż koszty kredytu oddłużeniowego. Jednak nie jest to reguła o charakterze absolutnym.

W praktyce zdarza się, że kredyt na oddłużenie bywa droższy, niż suma kosztów poszczególnych zobowiązań – zwłaszcza gdy okres spłaty takiego zobowiązania ma być stosunkowo długi. Wszystko zależy tu więc od okoliczności konkretnego przypadku, a każdy zainteresowany kredytem oddłużeniowym powinien dokładnie przeanalizować opłacalność sięgnięcia po ten instrument. Bez poprawnego przeprowadzenia takich analiz może on jeszcze bardziej pogorszyć swoją sytuację finansową.

Ponadto kredyt oddłużeniowy nierzadko wiąże się z koniecznością ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Bank wymaga ich po to, aby zminimalizować swoje ryzyko, związane przede wszystkim z brakiem spłaty zobowiązania. Jednocześnie tego rodzaju wymagania nierzadko nie pojawiają się ze strony parabanków. Tu jednak zaciąganie kredytu oddłużeniowego jest szczególnie ryzyko dla kredytodawcy, przede wszystkim dlatego, że tego rodzaju instytucje działają poza reżimem nadzoru przewidzianego dla sektora bankowego. 

Przeczytaj także: Wakacje kredytowe – co to jest i kto może z nich skorzystać?

Kto może ubiegać się o kredyt oddłużeniowy?

Szczegółowe warunki określające, kto może sięgnąć po kredyt na wyjście z długów, zawsze powinny być precyzyjnie zdefiniowane w ofercie kredytodawcy oferującego tego rodzaju kredyt. Gdyby nie zostały one wskazane w sposób wyczerpujący i niepozostawiający pola do różnorodnej interpretacji, to zainteresowany powinien zachować szczególną ostrożność. Niejasności w takich okolicznościach bardzo często stanowią pole do nadużyć na szkodę kredytobiorców. Doświadczenie i orzecznictwo sądów jednoznacznie pokazuje, że kiedy instytucje finansowe pozostawiają sobie zbyt duży luz decyzyjny, to najczęściej wykorzystują go na niekorzyść swoich klientów. 

W każdym razie kredy oddłużeniowy jest dedykowany przede wszystkim tym, którzy mają już zaległości finansowe i są zadłużone na wysokie – zwłaszcza w stosunku do ich możliwości ekonomicznych – sumy. Ze omawianego tu rodzaju kredytu często korzystają dłużnicy posiadający zobowiązania w kilku instytucjach, dla których niedostępny jest kredyt konsolidacyjny.

Rzeczywiście kredyty oddłużeniowe są podobne do kredytów konsolidacyjnych, charakteryzujących się połączeniem kilku zobowiązań w jedno. W tym mechanizmie to bank przejmuje wszystkie zobowiązania kredytobiorcy i spłaca je, w zamian za co zadłużony podmiot reguluje tylko jeden kredyt – konsolidacyjny.  Natomiast w kredycie oddłużeniowym chodzi o to, że to sam kredytobiorca zyskuje środki potrzebne mu do uregulowania swoich zobowiązań. Poza tym kredyt konsolidacyjny wiąże się z koniecznością posiadania wysokiego wskaźnika zdolności kredytowej, przez co jest on niedostępny dla wielu dłużników. 

Gdzie uzyskać kredyt oddłużeniowy?

Kredyty oddłużeniowe znajdują się w ofercie większości banków i innych instytucji udzielających kredytów i pożyczek. Dlatego pożyczka oddłużeniowa jest stosunkowo łatwo dostępna, przynajmniej jak chodzi o liczbę ofert dotyczących tego rodzaju instrumentu finansowego. Przy dokonywaniu wyboru konkretnej oferty kredytu oddłużeniowego, warto pamiętać, że:

 • Kredyty oddłużeniowe mają prowadzić do rozwiązania problemów z nadmiernym zadłużeniem. Dlatego trzeba szczególnie uważać na to, aby tego rodzaju kredyt nie pogłębił trudności finansowych dłużnika. Ryzyko to jest realne zwłaszcza w przypadku podpisania umowy kredytowej bez jej wcześniejszej, pogłębionej analizy;
 • Zasadniczo bezpieczniej jest korzystać z kredytów oddłużeniowych oferowanych przez banki, niż przez instytucje parabankowe. Jest to zasada sprawdzająca się właściwie we wszystkich przypadkach korzystania z usług o charakterze kredytowym bądź pożyczkowym;
 • Szczególną ostrożność kredytobiorca powinien zachować wówczas, gdy kredytodawca zażąda od niego ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci hipoteki;
 • Optymalna sytuacja do zaciągnięcia kredytu oddłużeniowego wiąże się z pewnością możliwości jego spłaty. Bez tego należy wziąć pod uwagę inne sposoby na wyjście z zadłużenia. 

Bank, który pomaga zadłużonym, nigdy nie czyni tego za darmo. Trzeba mieć tego świadomość, poszukując najlepszą ofertą kredytu oddłużeniowego. Zawsze kredytodawca będzie musiał ponieść koszty zaciągnięcia takiego kredytu. Pytanie tylko jak duże one będą. 

Zagrożenia związane z kredytem oddłużeniowym

Bez wątpienia jedną z ważniejszych korzyści, jaka wiąże się z kredytem na oddłużenie, jest „zyskanie” przez dłużnika tylko jednego wierzyciela. Wraz z otrzymaniem środków może on spłacić pozostałych wierzycieli, sam kredyt na oddłużenie jest oczywiście regulowany wobec kredytodawcy, który go udzielił. Jednocześnie z takim kredytem wiąże się szereg zagrożeń. Należy do nich zaliczyć:

 • Ryzyko popadnięcia w spiralę zadłużenia. Co prawda wierzyciele zostaną spłaceni, ale dla dłużnika spłata kredytu na oddłużenie może okazać się ciężarem nie do udźwignięcia. To z kolei jest wręcz prosta droga do niewypłacalności i konieczności ogłoszenia np. upadłości konsumenckiej;
 • Wprowadzenie do umowy klauzul niedozwolonych (abuzywnych) lub innych postanowień niezgodnych z prawem. Zawsze umowę kredytu na oddłużenie należy przeanalizować pod tym kątem przed jej podpisaniem;
 • Skorzystanie z kredytu oddłużeniowego udzielanego przez instytucje spoza sektora bankowego. Niestety podmioty posiadające negatywną historię kredytową często nie mają szans na otrzymanie omawianego tu kredytu w banku. Jednak przeważnie lepiej nie sięgać po kredyty w parabankach, niż zaciągać je mając w perspektywie o wiele większe problemy, niż obecne. 

Czytaj też: Jak odzyskać pieniądze z kasy zapomogowo-pożyczkowej? Prawnik odpowiada

Kredyt oddłużeniowy – o czym warto pamiętać?

Kredyt oddłużeniowy jest instrumentem, dzięki któremu dłużnik może pozyskać środki na spłatę swoich wierzycieli. Dzięki gotówce przekazanej mu przez kredytodawcę, na podstawie umowy o kredyt oddłużeniowy, może on uregulować swoje należności, a następnie spłacać kredyt tylko wobec jednego wierzyciela. Standardowo oferty kredytów oddłużeniowych są dedykowane podmiotom posiadającym stosunkowo duże zadłużenie, najczęściej wobec kilku wierzycieli. Dostępność takiego kredytu zależy od wyników szacowania zdolności kredytowej, a niekiedy również od ustanowienia stosownego zabezpieczenia przez wnioskodawcę. Co prawdę w instytucjach parabankowych kredyty na oddłużanie są łatwiej dostępne, ale zawsze należy pamiętać, że korzystanie z usług takich podmiotów wiąże się z dużym ryzykiem. W każdym przypadku należy dogłębnie przeanalizować treść przyszłej umowy kredytowej, aby zminimalizować niebezpieczeństwo zawarcia w niej niekorzystnych klauzul umownych. 

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link