Aktualności | Poradnik

 1. Start
 2. /
 3. Poradnik
 4. /
 5. Wakacje kredytowe – co to jest i kto może...

Wakacje kredytowe to jedno z rozwiązań, które miało przeciwdziałać dotkliwym do konsumentów skutkom kryzysu gospodarczego. Kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać? Są to tym bardziej istotne pytania, gdy weźmie się pod uwagę, że ciągle nie wiadomo, czy w przyszłym roku nadal będzie można korzystać z „ustawowych” wakacji kredytowych. 

Spis treści:

Kredyty to krwioobieg gospodarki. Wielu przedsiębiorców i konsumentów nie wyobraża sobie bez nich codziennego funkcjonowania. Z drugiej strony każdy kredyt to bardzo poważne zobowiązanie. Trudności w jego spłacie mogą doprowadzić nawet do utraty majątku – zwłaszcza gdy zabezpieczeniem kredytu była hipoteka. Wówczas bank w stosunkowo prosty sposób może odzyskać wszystkie swoje należności, bez względu na to, kto stanie się właścicielem nieruchomości. Dlatego, kiedy na horyzoncie pojawia się widmo zaległości w bieżącym regulowaniu poszczególnych rat kredytowych, od razu trzeba działać. Jakakolwiek zwłoka zawsze jest na niekorzyść kredytobiorcy. Jednym z możliwych wyjść są wakacje kredytowe. Zwłaszcza że ustawodawca wprowadził interesujące przepisy w tym zakresie. Zapraszam do przeczytania tekstu, w którym wyjaśnię najważniejsze zagadnienia związane z wakacjami kredytowymi. 

KPR – baner formularz kontaktowy

Wakacje kredytowe – co to jest?

Wakacje kredytowe – co to jest najlepiej ustalić odnosząc się do przepisów obowiązującego prawa – zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Zgodnie z przepisami tej ustawy kredytobiorcy spełniający określone warunki, mają prawo skorzystać z przerwy w spłacie swojego zobowiązania na rzecz banku. Przerwa ta nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat i obejmuje zarówno raty kapitałowe, jak i odsetkowe. 

Jednocześnie raty, które zostaną objęte „zawieszeniem” obowiązku spłaty, muszą zostać uregulowane w późniejszym terminie. Tym samym wakacje kredytowe w żadnym razie nie oznaczają umorzenia rat. Kredytobiorca prędzej czy później musi je uregulować w wymaganej wysokości. 

Warto podkreślić, że bank ma obowiązek udzielić wakacji kredytowych kredytobiorcy wnioskującemu o nie na podstawie wskazanej powyżej ustawy. Jest to, obok braku opłat za tego rodzaju wakacje, istotna różnica pomiędzy „ustawowymi” wakacjami kredytowymi a przerwą w spłacie zobowiązania udzielaną przez bank w ramach jego oferty czy porozumienia z kredytobiorcą. W tym kontekście istotne staje się pytanie: dla kogo wakacje kredytowe?

Przeczytaj także: Sankcje kredytu darmowego – jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z nich skorzystać?

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych? 

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przewiduje warunki, jakie musi spełnić kredytobiorca, aby móc skorzystać z omawianych tu wakacji. Zgodnie z ustawą:

 • Wakacje kredytowe przysługują jedynie konsumentowi;
 • Wakacje mogą dotyczyć tylko jednej umowy na kredyt w złotych polskich. Tym samym nie wchodzą tu w grę kredyty zaciągnięte w obcych walutach;
 • Kredyt musi zostać zaciągnięty w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • Przepisy dotyczące wakacji kredytowych mogą znaleźć zastosowanie również do umowy pożyczki – o ile została ona zabezpieczona hipoteką i udzielona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;
 • Wakacje kredytowe, pod pewnymi warunkami, dotyczą również kredytów hipotecznych refinansujących i konsolidacyjnych.

„Ustawowe” wakacje kredytowe są więc rozwiązaniem dedykowanym konsumentom. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z tego rodzaju mechanizmu, mogą jedynie negocjować z bankiem zawieszenie spłaty bądź wdrożenie innego rozwiązania, którego celem byłaby modyfikacja zasad spłaty kredytu. Profesjonalne przeprowadzenie takich negocjacji daje realne szanse na uzyskanie efektu, dzięki któremu kredytobiorca ma szanse ułatwić sobie realizowania zobowiązania na rzecz banku.  

Wniosek o wakacje kredytowe

Wniosek o wakacje kredytowe musi zawierać ściśle oznaczone dane. Zgodnie z ustawą należy zamieścić w nim co najmniej:

 • Oznaczenie konsumenta;
 • Oznaczenie kredytodawcy;
 • Oznaczenie umowy;
 • Wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;
 • Oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Obowiązkiem kredytodawcy jest potwierdzenie złożenia wniosku konsumenta o wakacje kredytowe. Powinien on to uczynić w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Potwierdzenie to przekazuje się konsumentowi, od razu wskazując w nim, na jaki okres zostało udzielone zawieszenie kredytu. Działa tu więc pewien automatyzm – jeżeli kredytobiorca spełnia wszystkie warunki opisane w ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, to samo złożenie stosownego wniosku powoduje możliwość korzystania z wakacji kredytowych. Na tę możliwość nie wpływa nawet nieprzekazanie przez kredytodawcę wspomnianego przed chwilą potwierdzenia złożenia wniosku. 

Czy wakacje kredytowe zostaną przedłużone? 

Zgodnie z przepisami wakacje kredytowe – od kiedy one obowiązują wynika wprost z ustawy – funkcjonują według następującego harmonogramu:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Skoro harmonogram ten został unormowany w ustawie, to musi być ściśle przestrzegany. Niedopuszczalne są jego zmiany dokonane czy to przez kredytodawcę, czy też kredytobiorcę. Jest to szczególnie istotne w kwestii ilości miesięcznych rat, których spłatę można zawiesić. Jednocześnie w perspektywie powyższych dat, warto postawić pytanie: czy wakacje kredytowe 2023 są ostatnimi?

Jak na razie trudno o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Jednak z kręgów rządowych coraz częściej płyną głosy o przedłużeniu wakacji kredytowych. Szczegóły ewentualnych zmian nie są na razie znane, ale myślę, że istnieją duże szanse na to, że rzeczywiście ustawodawca zmieni przepisy tak, aby można było korzystać z wakacji kredytowych jeszcze co najmniej w przyszłym roku. 

Czytaj też: Oddłużanie chwilówek – jak przebiega proces?

Wakacje kredytowe – kompendium najważniejszych informacji

„Ustawowe” wakacje kredytowe przysługują konsumentom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Aby skorzystać z takich wakacji kredytowych, należy złożyć w banku odpowiedni wniosek. Jeżeli konsument spełnia wszystkie warunki przewidziane przez ustawodawcę dla tego instrumentu, to bank nie może odmówić zawieszenia spłaty rat kapitałowych i odsetkowych kredytu. Zawieszenie to nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jednocześnie konsument ma prawo korzystać z „ustawowych” wakacji kredytowych jedynie przez ściśle określone okresy, na razie do końca 2023 roku. Nie zmienia to faktu, że każdy kredytobiorca – w tym także prowadzących własną działalność gospodarczą – ma prawo wynegocjować z bankiem zawieszenie spłaty kredytu. Tu jednak wszystko zależy od treści ustaleń poczynionych z kredytodawcą.

  Rozpoczęcie restrukturyzacji i zatrzymanie egzekucji komorniczej nawet w 2 dni. Wypełnij formularz kontaktowy.

  Prowadzisz firmę lub spółkę i borykasz się z problemami finansowymi? Rozwiązaniem może okazać się restrukturyzacja! Skontaktuj się z nami - możesz zredukować swój dług nawet o 50%!

   Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

   Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

   Rodzaj działalności
   Kwota zadłużenia

   Zostaw kontakt

   Imię*
   Numer telefonu*
   Adres e-mail*

   close-link

    Zredukuj zadłużenie swojej firmy o 50%

    Rozpoczniemy restrukturyzację i wstrzymamy egzekucję komorniczą w ciągu 2 dni. Wypełnij krótki formularz:

    Rodzaj działalności
    Kwota zadłużenia

    Zostaw kontakt

    Imię*
    Numer telefonu*
    Adres e-mail*

    close-link